Proiect Nr.32 din 27-06-2005
Planul Urbanistic de Detaliu - Locuinţă P+M - str....