Proiect Nr.30 din 28-06-2005
Plan urbanistic de Detaliu -Hotel - Zona 300 Micăl...