Proiect Nr.29 din 24-06-2005
Planul Urbanistic de Detaliu - Reamplasarea monume...