Proiect Nr.24 din 14-06-2005
Planului Urbanistic de Detaliu -ZONA AGREMENT MAL ...