Zgomotul produs de instalatiile SC CET Arad SA
Prin prezenta dorim să informăm cetățenii Municipi...