Publicarea altor documente a căror aducere la cunoştinţă publică se apreciează de către autoritatea publică locală ca fiind oportună şi necesară

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License