Întâlnire cu deţinătorii de reţele de utilitate publică