Anunț demarare Etapa a II-a - etapa elaborării propunerilor P.U.Z. și R.L.U – Construire locuințe individuale: izolate, cuplate și înșiruite cu funcțiuni complementare (zonă servicii/dotări/comerț) împreună cu schimbare de destinație din curți-construcții în acces pentru imobilul din Arad, str. Păstorului, nr. 10 - 12.09.2022

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License