ANUNȚ achiziție publică - întocmire Documentație tehnică de fundamentare în vederea obținerii Avizului Apelor Române pentru realizarea unor puțuri în cadrul proiectului "Revitalizarea Zonei Strada Mărului și Amenajarea ca Zonă de Agrement"

ResponsiveVoice used under Non-Commercial License