Municipiul Arad solicită până la data de 16.06.2022 ora 15:00, oferte de preț pentru achiziția de „Servicii de elaborare a unui Studiu al Zonelor Pietonale din Municipiul Arad " - proiect acronim „Space4People”, Faza a II-a - publicat în 14.06.2022