ANUNȚ - Licitație pentru concesionare teren aflat în proprietatea privată a Municipiului Arad