Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54296991
 

 
  COMUNICATE... Ian 09, 2018
    Punctul de vedere al Primăriei Municipiului Arad vizavi de actiunea USR Arad de a ataca în contecios administrativ Hotărârea Consiliului Local nr.511/21.12.2017, motivul invocat de liderii formatiunii politice fiind nerespectarea conditiilor legale privind transparenta decizională
Publicat de: BIC  

Cuantumul impozitelor și taxelor locale se stabilesc anual, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile Titlului IX din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Cu privire la modul de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.511/21.12.2017, arătăm următoarele:

            Așa cum prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.470/2016, impozitele și taxele locale pentru anul 2017 au fost stabilite la același nivel ca și în anul 2016, pentru anul 2018 s-a dorit ca nivelul acestora să rămână neschimbat.

Însă, modificările legislative în domeniul fiscal au impus o reorientare în modul de abordare a cuantumului impozitelor și taxelor locale.

În acest context, una din principalele modificări legislative o reprezintă O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care, începând cu anul 2018, cota de impozitare a veniturilor se reduce de la 16% la 10%.  Având în vedere că, din impozitul pe venit încasat la bugetul de stat la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale în luna anterioară, cu excepția impozitului pe veniturile din pensii, se alocă lunar,  o cotă de 41,75% la bugetele locale, veniturile bugetelor locale din această sursă se diminuează în mod corespunzător.

Pentru bugetul local al municipiului Arad, pentru anul 2018, se prognozează o scădere a veniturilor din impozitul pe venit de aproximativ 74.000.000 lei, echivalentul  a 16.000.000 euro.

Ca urmare a aprobării O.U.G. nr. 79/2017, executivul din cadrul municipiului Arad a analizat implicațiile bugetare ale modificărilor legislative din domeniul fiscal, a identificat toate mijloacele de economisire a resurselor astfel încât noua politică fiscală să nu afecteze dramatic investițiile și buna funcționare a orașului.

În măsura în care nu s-au identificat suficiente resurse  în acest sens, s-a apelat la soluția acoperirii sumelor necesare pe seama majorării cuantumului unor impozite. S-a demarat o procedură de transparență decizională, cu respectarea publicității proiectului de act normativ, s-a organizat o dezbatere publică, la care a participat un public numeros, reprezentanți ai partidelor politice, parlamentari, cetățeni interesați și reprezentanți ai mediului de afaceri, dându-se posibilitatea exprimării tuturor punctelor de vedere.

Toate recomandările societății civile au fost aduse la cunoștința autorității deliberative, consiliul local. De asemenea, cei prezenți la dezbaterea publică au fost invitați la ședința consiliului local în cadrul căreia a fost dezbătut și aprobat proiectul de hotărâre. Acestora li s-a oferit din oficiu cuvântul pentru a–și susține propunerile în fața consiliului local. Chiar reprezentantul USR s-a adresat consiliului local de la tribuna publică, atât în cadrul dezbaterii publice, cât și în ședința consiliului local. 

Deși Legea 52/2003, art. 7 alin. (13) permite ca,  în împrejurări execepționale, să poată fi promovate proiecte de acte normative fără parcurgerea procedurilor privind transparența decizională, totuși, s-a realizat publicitatea necesară și s-a organizat o dezbatere publică.
Împrejurările excepționale sunt date chiar de întârzierea modificării Codului Fiscal.

În cel mai scurt termen, executivul a procedat la elaborarea și supunerea la aprobare a proiectului de hotărâre de stabilire a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018.

O.U.G. nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 885 din 10 noiembrie 2017.

La Art. III din O.U.G. nr. 79/2017 se arată: ” Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prevederile prezentei ordonanțe de urgență intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2018.”

Astfel, chiar actul normativ care a determinat majorarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018,  a fost emis și se aplică începând cu 01.01.2018 prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr.227/2015 actualizată: ” (1) Prezentul cod se modifică și se completează prin lege, care intră în vigoare în termen de minimum 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.” Noua politică fiscală trebuia să fie publicată cel mai târziu, în data de 30 iunie 2017 și nu în noiembrie 2017. Chiar legiuitorul însuși a apelat la o derogare pentru a promova în regim de urgență noua politică fiscală.

Prin urmare, modificările legislative care au determinat creșterile unor impozite și taxe, apărute în cursul lunii noiembrie 2017, au făcut imposibililă respectarea termenului de 30 de zile lucrătoare pentru anunțul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ, care trebuie adus la cunoștința publicului.

Modificările de impozite și taxe locale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.511/21.12.2017 se referă la 2 categorii de impozite: impozitul pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice și impozitul pe terenul intravilan înregistrat la categoria de folosință terenuri cu construcții.

Biroul de presă al Primăriei Municipiului Arad


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
13

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved