Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 50702762
 

 
  LICITATII... Iul 14, 2017
    PUBLICAȚIE DE VÂNZARE PENTRU BUNURI IMOBILE - 25.07.2017
Publicat de: BIC  
Arad, str. M. Scaevola nr. 11, în temeiul art. 250 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, organizează la data de 25.07.2017, orele 09,00 la sediul Direcției Venituri, în loc. Arad, str. M. Scaevola nr. 11, licitație publică pentru vânzarea cotei de 13/16 din bunul imobil, proprietate a debitorilor MIHAILA IOAN VIOREL ROMEO și MIHAILA MARIA OTILIA, cu domiciliul în loc. BAIA MARE, str. Grivitei, nr. 80, judetul Maramureș, bun imobil situat în Arad, str. Calea Aurel Vlaicu 274/D, care a fost indisponibilizat prin procesele verbale de sechestru nr. 170617/27.03.2012, nr. 390980/25.10.2012 si nr. 278207/19.12.2016.
- imobil, compus din 2 cladiri de birouri, 1 cladire lichior, 3 magazii, suprafata construita de 3.240 mp, suprafata desfasurata de 3390 mp si teren in suprafata de 11.877 mp inscris in CF 300847 Arad, nr top 3249-3268/1/3, la prețul de pornire a licitației de 3.089.000 fara TVA.
Cota de T.V.A. este de 19% asupra prețului de adjudecare în conformitate cu prevederile titlului VII legii 227/2015 privind Codul Fiscal.
Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare.
Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până cel mai târziu în data de 24.07.2017, ora 16,00, următoarele: oferta de cumpărare, dovada plății taxei de participare sau o scrisoare de garanție bancară, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației care se va achita la Trezoreria Municipiului Arad în contul RO10TREZ0215059XXX014259, împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant, pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română, pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate, declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop.
Cumparatorului ii revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.
Informații suplimentare la sediul nostru sau la numărul de telefon 0257/281049.

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Aprilie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved