Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55390445
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 19-02-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  29-08-2017


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței extraordinare
din data de 29 august 2017


La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 29 august 2017, au fost prezenți 19 consilieri. Doamna consilier Florina Vasilescu și-a înaintat demisia, conform adresei înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr. 46.430/2017. Au absentat: dna consilier Andreea Izabela Rabotka, dl. consilier Cosmin Buruc, dl. consilier Ionel Ciupe. Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la ora 14,20.

Au participat din partea executivului: dl. primar Gheorghe Falcă, dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar al municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public al municipiului Arad, dl. Radu Drăgan, arhitect-șef al municipiului Arad, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Viorica Graur director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Cosmin Stana, șef serviciu, Serviciul Dispecerat și Monitorizare, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. Ciprian Hord, consilier, Biroul Relații Externe, Protocol, Marketing, Turism, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Externe, Protocol, Marketing, Turism, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dra Laura Goron, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Ramona Crețu, director executiv adjunct, Centrul Municipal de Cultură Arad, dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad”, dl. Stelian Nistor – director general al SC Târguri, Oboare, Piețe SA Arad.
- presa: Raluca Medeleanu - „Special” Arad, Andreea Pintea – „Jurnal Arădean”, Cristrina Popescu – „TV Arad”, Raimond Nemedi, TV Arad.
- cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională, republicată: dl. Călin Bondoc, cetățean interesat (pct. 1 al ordini de zi), dna Doina Georgescu, reprezentant OMV-PETROM (pct 1 al ordinii de zi), Lorena Barbu, Cătălin Filea, Daniel Magda - studenți ai Universității „Aurel Vlaicu” Arad – Facultatea de Științe Economice, dna Ghiță Daniela Liliana, cetățean interesat, dna Emilia Pelău Oprea, cetățean interesat, dl. Remus Pop, cetățean interesat, dna Gina Condurache, cetățean interesat, dl. Ion Condurache, cetățean interesat, dl. Mihai Pașca, avocat, dna Oana Blaghi, reprezentant PNL, dl. Flavius Nedelcu, cetățean interesat, dl. Iustin Barna, cetățean interesat (pct.1), dna Mărioara Culi, cetățean interesat (pct.1).
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 25.08.2017 a Dispoziției nr. 3272/25.08.2017 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați, a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței și ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 25.08.2017, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 25.08.2017 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați ș.a.
În cadrul ședinței, am consemnat următoarele:
Dl. primar: - Bună-ziua, doamnelor și domnilor. Ascultăm Imnul de Stat.
(n.n Solemn, este ascultat Imnul de Stat al României).
Mulțumesc. Înainte de-a supune votului dumneavoastră ordinea de zi, vreau să felicit pe cei din Primărie și Centrul Cultural Municipal pentru noul concept de Zilele Aradului, pentru faptul că au reușit să aducă un număr cât mai mare de cetățeni la evenimentele municipiului, au reușit să găsească locații noi și, evident, evenimente noi. Există o estimare că la acest eveniment au participat peste 70 de mii de cetățeni. Ne-a bucurat activarea Parcului Reconcilierii, unde am avut patru evenimente de marcă: Opera Română din Timișoara, Filarmonica din Arad, un eveniment cu partenerii de la Pecs și un eveniment legat de decernarea diplomelor pentru familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie. La fel, picnicul a descoperit o nouă locație în Arad, care a pus în valoare pasarela din municipiul Arad și de aceea am dorit ca și în prezența dumneavoastră să îi felicit pe cei care au lucrat la concert și pe cei care l-au implementat. Supun votului dumneavoastră următoarea


Ordine de zi

1. Proiect de hotărâre nr. 302/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și Centura Arad- inițiativa primarului
2. Proiect de hotărâre nr. 305/2017 privind cererile de revocare a Hotărârilor nr. 200/2017 și nr. 240/2017 ale Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 307 /2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 162/2014 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiilor temporar disponibile aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad - inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 308/2017 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 309/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului.
6. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad.
7. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
Cine este pentru? Unanimitate – 19 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 315 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
Dl. primar: - Mulțumesc. Transfer conducerea ședinței domnului președinte.
Dl. Săplăcan G: - Bună-ziua, doamnelor și domnilor.
1
Proiect de hotărâre nr. 302/2017 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local Amenajare legătură rutieră între str. Cometei și Centura Arad - inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Domnule Vărcuș, poftiți.
Dl. Vărcuș B: - Aș avea o întrebare pentru doamna secretar, pentru doamna Stepanescu și anume – dacă pentru acest proiect de hotărâre au fost respectate toate procedurile prevăzute de lege până în momentul luării acestei decizii? Aș dori să ne răspundă la această întrebare cu „da” sau „nu” și dacă își asumă dânsa personal legalitatea acestui proiect și îndeplinirea acestor proceduri prevăzute de lege. Vă mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Doamna Stepanescu .
Dna Stepanescu L: - Da. Au fost îndeplinite până în acest moment toate procedurile pe care le prevede legea specială, Legea nr.255/2010 și Hotărârea de Guvern privind Normele Metodologice de aplicare a acestei legi, urmând ca procedurile de publicitate, afișaj, anunțuri, notificări să urmeze după eventuala adoptare a Consiliului Local a proiectului de hotărâre supus astăzi votului.
Dl. Săplăcan G: - Domnule Lupaș!
Dl. Lupaș M: - Făcând referire la celălalt subiect, legat de legalitate, întrebarea mea ar fi mai concretă – conform Legii nr.255, la articolul, parcă, 8 și 9, se prevede notificarea celor 36 de persoane, care sunt beneficiare a acelui teren, dacă s-a făcut acest lucru și în același timp este legat și de problema transparenței celor 30 de zile pentru dezbatere publică.
Dl. Săplăcan G: - Doamna secretar, vă rog!
Dna Stepanescu L: - Notificarea urmează după ce se aprobă coridorul de expropriere și se aprobă declanșarea procedurilor de expropriere, prevăzute de Legea nr. 255. Legea pune termene foarte clare, stricte, un calendar foarte riguros, stabili de lege și acele termene pentru notificare curg abia de la data adoptării acestei hotărâri. În lipsa adoptării hotărârii de declanșare a procedurilor de expropriere, aprobarea coridorului de expropriere, a despăgubirilor, a terenurilor și tot ceea ce conține proiectul de hotărâre supus atenției dumneavoastră și votului, nu se poate trece la procedurile de publicitate. Referitor la eventuala aplicare a Legii nr. 52 din 2003, legea transparenței decizionale, această lege face referire la proiectele de acte normative, cu aplicabilitate generală, proiecte care se adresează unui număr nedeterminat de subiecți de drept, care nu sunt cunoscuți dinainte și care pot intra sub incidența unei hotărâri normative, or, hotărârea la care facem referire se adresează unui număr de subiecți de drept cunoscuți, cu nume, prenume, sunt ușor identificabili. Este o hotărâre cu caracter individual.
Dl. Săplăcan G: - Domnule Vărcuș!.
Dl. Vărcuș B: – Aș dori să solicit să se consemneze în mod expres faptul că doamna Lilioara Stepanescu, Secretarul Primăriei Municipiului Arad și-a dat viza de legalitate și a răspuns cu „da” la întrebarea: ”dacă au fost respectate procedurile legale prevăzute de lege”. Vă mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Dna Stepanescu L: - O clipă, vă rog, este un domn care a solicitat să i se dea cuvântul. Potrivit legii, trebuie să i se dea cuvântul.
Dl. Săplăcan G: - Poftiți, aveți cuvântul, domnul?
Dna Stepanescu L: - Domnul Bondoc.
Dl. Săplăcan G: - Domnul Bondoc. Poftiți, domnule Bondoc!
Dl. Bondoc: - Mulțumesc pentru ocazia de-a vorbi în această ședință. În calitate de cetățean aș vrea să vă prezint dorința mea de-a avea un oraș dezvoltat și susțin orice proiect care face acest lucru. În calitate de proprietar, am înaintat un document Primăriei Arad, Consiliului Local Arad și l-am pus pe masa fiecărui consilier, prin care vă sesizez următoarele lucruri: am două parcele, care au fost modificate, evaluarea a fost făcută fiind modificat înscrisul din Cartea Funciară, din intravilan în extravilan. Nu mai discut de faptul că nu a existat posibilitatea de a fi o transparență, mi s-a tăiat parcela nefolosind drumul de exploatație. Deci, o parte din drumul de exploatație va rămâne nefolosit pentru că drumul de centură intră prin toate parcelele mele. Evaluarea la care se face propunere în proiect are o declarație că nu respectă, citez: „prezenta calculație nu este întocmită pe respectarea standardelor de evaluare a bunurilor”. Iar în ”Ipoteze” este o confuzie generală. Destinatar al lucrării: Primăria Arad, clientul - „DAT. CAD”. Clientul solicită evaluatorului a se face evaluarea, obligat fiind, zice de – „este obligat să se raporteze la expertizele notarilor publici. În lege spune că se au în vedere doar acele expertize. Am terminat intervenția. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Unanimitate – 19 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr.316 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
Dl. Săplăcan G: - Domnule primar, aveți cuvântul!
Dl. primar: - În primul rând, vreau să le mulțumesc cetățenilor care au transmis un mesaj ferm pentru acest proiect. În zona Micălaca s-au strâns 77 de semnături și în zona Grădiște 52 de semnături. Evident, vreau să-i mulțumesc și domnului Sandu Ion, care a răspuns comunicatului de presă, dat de un consilier și a rezolvat problema, ca să vorbim corect. Vreau să mulțumesc și Companiei OMV care, după acest vot, are drum deschis pentru a realiza această investiție de 18 milioane de euro, o investiție care va genera mai departe alte și alte investiții. Așa cum am gândit, Aradul va avea a zecea ieșire pe centură. Vom diminua traficul greu în zona Micălaca și în zona Grădiște și putem spune că în această zonă, unde și înainte de anul 1989 exista un parc de profile industriale, putem genera,în următorii ani, o zonă industrială puternică. De aceea, am vrut să le mulțumesc oamenilor care s-au implicat și care au dus la acest vot, un vot care să ne permită să continuăm dezvoltarea. Mulțumesc.
2
Proiect de hotărâre nr. 305/2017 privind cererile de revocare
a Hotărârilor nr. 200/2017 și nr. 240/2017
ale Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Domnule Vărcuș!
Dl. Vărcuș B: - Aș dori să întreb dacă poate Consiliul Local să se substituie unei instanțe și dacă ne revine nouă datoria și puterea de a respinge această solicitare din partea Primăriei? Pentru că mi se pare că noi ne substituim instanței, în acest moment. Cred că Instanța ar trebui să decidă acest lucru. Noi le respingem ca și cum am judeca acest lucru.
Dl. Săplăcan G: - Doamna secretar, poftiți!
Dna Stepanescu L: - Aveți dreptate, instanța de contencios este cea care va da soluția, în cazul în care Prefectura va ataca în fața Instanței hotărârile noastre, dar procedura spune că ori de câte ori o persoană fizică sau o persoană juridică sau Instituția Prefectului transmit organului care a emis actul, autorității emitente, o sesizare de nelegalitate și solicită revocarea actului, suntem obligați să aducem pe masa autorității emitente, care poate fie să-și reformeze actul, fie să-l revoce sau să respingă cererea de revocare. Într-adevăr, nu ne substituim și nu putem să facem acest lucru, să ne substituimi de contencios. Aveți dreptate! Doar prin vot trebuie să stabilim dacă se păstrează hotărârile în forma adoptată sau se revocă.
Dl. Săplăcan G: - Domnule viceprimar, renunțați? Supun la vot proiectul. Da. Vă rog!.
Dl. primar: - Domnilor consilieri, intervenția are un rol al adevărului. În urmă cu câteva luni de zile ați spus că este ilegal să votăm încredințarea. Și a fost doar majoritate simplă și de aceea nu ați votat. Acum, când Prefectura spune că este legal să încredințezi, dar trebuia să fie două treimi, nimeni nu spune haideți să ne întoarcem să spunem ce spune Prefectura. Eu mă bucur că Prefectura confirmă că este legal să încredințezi, doar că Prefectura spune că trebuie să încredințezi cu două treimi. Și atunci există întrebarea - cine sunt cei care nu vor ca în acest oraș să existe curățenie? Cine sunt cei care nu doresc să existe o firmă de salubrizare în oraș? Evident, indiferent de votul de astăzi, o să se meargă în instanță și o să discutăm dacă gunoiul este patrimoniu sau nu. Puteți verifica hotărârile din București și îmi pare rău că doamna secretar nu v-a prezentat hotărârile din București. Pe același subiect. Am înțeles că este prezentat în expunere. De aceea, nu votul de astăzi este important, ci votul pe care l-ați dat „împotrivă„, ca Aradul să aibă firmă de salubrizare. Să nu uitați acest lucru. Și rugămintea mea este să respectăm orașul.
Dl. Vărcuș B: - Domnule primar, domnilor consilieri, eu nu am citit, așa cum mă pricep eu, în sesizarea făcută de către Prefectură, ceea ce ați spus dumneavoastră, eu am citit aici că Prefectura a examinat doar sub aspectul cvorum-ului, nu a analizat dacă era legală sau nu, a analizat sub aspectul cvorum-ului, adică a analizat ceea ce a fost sesizat către Instituția Prefectului. Dacă dumneavoastră aveți interpretări personale este o altă problemă. Instituția Prefectului s-a sesizat cu privire la cvorumul care s-a cerut. Dar se pare că dumneavoastră aveți tot timpul alte interpretări. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Domnule primar.
Dl. primar: - Dragi consilieri, în primul rând, întrebarea de la punctul precedent nu-și are sens în Consiliul Local. Doamna secretar își asumă legalitatea actelor la toate proiectele de hotărâri, nu noi ne asumăm. Noi discutăm despre oportunitate. De aceea, tot doamna secretar v-a spus atunci când s-a discutat despre salubrizare și ați fost „împotrivă” ca salubrizarea să nu se încredințeze. Acum, Prefectura nu vorbește de două treimi, ca procedură, ci vorbește de două treimi pe un proiect de hotărâre clar, bine definit, de încredințare. Și îmi cer scuze că vă spun – cu pata aceasta veți merge mai departe! Istoria noi o facem și va rămâne scrisă! Ați fost împotrivă! Și noi ne vom judeca, dar, în același timp, facem curățenie în oraș, ceea ce dumneavoastră ați refuzat. Să nu uitați că veniți din meserii onorabile, unii. Și este important să vorbim despre curățenie și a orașului și corporală și mentală. Și am ajuns la adevărul pe care l-am spus atunci - este vorba despre salubrizare, nu două treimi, ci salubrizare, modul în care s-a încredințat.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru ? 13 pentru, 5 împotrivă
(dl. Săplăcan, dl. Furău, dl. Cheșa, dl. Vărcuș, dna Stoenescu)
1 abținere (dl. Lupaș) – 19 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr.317 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
Dl. Săplăcan G: - Domnule primar, aveți cuvântul!
Dl. primar: - Mulțumesc. Măcar fiți atenți la ce votați! Păi, în momentul în care suntem împotrivă la ceea ce ne spune Prefectura, sunteți „pentru” subiectul celălalt. Deci, de aceea, nu vă înțeleg! Mulțumesc!
Dl. Vărcuș B: - Proiectul de hotărâre nu era despre respingere? Doamna Stepanescu?
Dna Stepanescu L: - Da. Despre respingere.
Dl. Vărcuș B: - Despre respingere. Domnule primar, despre ce vorbim? Haideți să nu ducem discuțiile în derizoriu, în Consiliul Local! Pentru că văd că asta insistați să faceți!
Dl. primar: - Domnule consilier, după proiectul de hotărâre numai primarul vorbește. Și dacă vreți, vă explic mai departe. Păi, în momentul în care noi spunem că trebuie să mergem pe majoritate simplă, absolută, dumneavoastră sunteți împotrivă, înseamnă că dumneavoastră confirmați că trebuia să votați dincolo. Mulțumesc.
Dl. Vărcuș B: - Este mai complicat. Se pare că nu înțelegeți.
3
Proiect de hotărâre nr. 307 /2017 privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 162/2014 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiilor temporar disponibile aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad - inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Mulțumesc. Supun la vot.
Cine este pentru? Unanimitate – 19 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr.318 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
4
Proiect de hotărâre nr. 308/2017 privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot,
Cine este pentru? Unanimitate – 19 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr.319 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
5
Proiect de hotărâre nr. 309/2017 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad
- inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot, Cine este pentru? Unanimitate – 19 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr.320 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
6
Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare
ale Consiliului Local al Municipiului Arad
Dl. Săplăcan G: - Poftiți, domnule Vărcuș!
Dl. Vărcuș B: - Aș dori să fac o mențiune aici și ar fi bine, cred că, pentru ședințele următoare să avem notat exact actul – procesul-verbal, numărul lui, pe care îl aprobăm pentru că suntem în fața unei exprimări generale „procesele-verbale ale ședințelor anterioare”, când noi aprobăm un document particular. Vă mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot. Cine este pentru? Unanimitate – 19 consilieri prezenți.
(n.n. S-a aprobat Procesul - verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Arad din 14.06.2017).
S-a adoptat Hotărârea nr.321 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
7
Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad
Domnul primar a notificat Consiliul Local al Municipiului Arad că în perioada 04-08 septembrie 2017 va efectua 5 zile din concediul de odihnă pe anul în curs.
Dl. Săplăcan G: - Declar ședința închisă. (n.n. ședința s-a încheiat la ora 14,20).

Local C/Stenograme 2017/Proces-verbal al ședinței CLM din 29.08.2017, extraordinară/2ex.
1 ex. dosar șed. CLM 29.08.2017, extraordinară
1 ex. dosar Transparenta decizională 2017.
cod PMA S1-17,


[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved