Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53524907
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 08-10-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  14-06-2017

R O M Â N I A
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
ȘI STENOGRAMA

ședinței extraordinare
din data de 14 iunie 2017

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 14 iunie 2017, au fost prezenți toți consilierii. Ședința a început la ora 12,00 și s-a încheiat la ora 13,20.
Președinte de ședință a fost ales domnul consilier Gheorghe SĂPLĂCAN.
Au participat din partea executivului: domnul primar Gheorghe Falcă, dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretarul municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public al municipiului Arad, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dna Carmen Radu, șef- serviciu, Serviciul Financiar- Contabilitate, dna Mirela Szasz, șef serviciu, Serviciul Construcții și Urbanism, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, dl. Sorin Munteanu, șef serviciu, Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul Calității și Control Intern, dna Ralu Cotrău, inspector de specialitate, Cabinet Primar, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florina Ispas, consilier, dra Laura Goron, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
-reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public „Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad”, dl. Flavius Staniș, consilier juridic în cadrul Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Cosmin Stana, șef serviciu, Serviciul Dispecerat și Monitorizare din cadrul Poliției Locale Arad, dl. Stelian Nistor, director general al SC TOP SA Arad, dl. Matei Aurel, director general SC CET SA Arad, dl. Victor Ciulean, director general al SC CET Hidrocarburi SA Arad, dl. Adrian Nițu, membru în consiliul de administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad, dl. Adrean Păcurar, director general al SC Gospodărirea Comunală SA;
-presa: Raluca Medeleanu - „Special” Arad, Andrei Fuliaș – „Special” Arad, Diana Duțu - „Jurnal Arădean/Aradon”, Ioan Weisl – „Agerpress”, Cristina Popescu – TV Arad;
-cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională, republicată: Blaga Casian, cetățean interesat, Martin Ovidiu, cetățean interesat, dra Oana Blaghi, reprezentant PNL Arad, Ioan Dănilă, reprezentant Sindicatul Polaris, Țîșcă Mircea, reprezentant consiliu de administrație al SC CET SA Arad, Cristian Valentin – reprezentant Sindicatul Liber Independent „Energia” din cadrul SC CET Hidrocarburi SA Arad, Doru Lebădă, lider sindical SC CET SA Arad, Ilie Don, reprezentant SC CET Hidrocarburi SA Arad.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 10 iunie 2017 a Dispoziției nr.1718/10.06.2017 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați, a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței și ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri. Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 10.06.2017, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 10.06.2017 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați ș.a.

În cadrul ședinței, am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Bună-ziua. Ascultăm Imnul de Stat.
(n.n. este intonat Imnul de Stat al României).
Dl. primar: - Mulțumesc. Da. Este, câteodată, foarte bine, înainte de ședință, să ascultăm Imnul Național și să auzim versurile din Imnul Național. Supun votului dumneavoastră următoarea


Ordine de zi

1. Proiect de hotărâre nr. 196/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice ”D.A.L.I.- Amplasare instrument muzical – Orgă, în sala de concert a Palatului Cultural Arad - Filarmonica de Stat”– inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr.198/2017 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Arad atribuit în urma procedurii de negociere fără publicarea unui anunț prealabil de participare, conform art. 104 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și a tarifelor aferente privind prestarea serviciului public. – inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 192/2017 privind modificarea Hotărârii nr. 303/2016 a Consiliului
Local al Municipiului Arad pentru aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în MunicipiuL Arad – inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 199/2017 privind rectificarea Bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2017 – inițiativa primarului.
6. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad.
Cine este pentru? Unanimitate – 23 consilieri prezenți.
Dl. Lupaș M: - Vin cu o propunere pentru ordinea de zi.
Dl. primar: - După ordinea de zi?
Dl. Lupaș M: - Înainte de ordinea de zi.
Dl. primar: - Dar s-a votat!
Dl. Lupaș M: - Păi, am ridicat mâna, dar nu m-a văzut nimeni!
Dl. primar: - Deci, repetăm… da, spuneți.
Dl. Lupaș M: - Pentru a face o corectare la proiectele care sunt trecute pe ordinea de zi, consider că este corect și moral să trecem și bugetul CET pentru că eu consider că, în momentul de față, bugetul, bugetul la CET, pentru că a fost trecut pe ordinea de zi Studiul de Oportunitate, care este un proiect foarte important și consider că nu ar trebui să legăm cele două pe interese politice. Ca urmare, solicit să fie trecut pe ordinea de zi bugetul de la CET producție.
Dl. primar: - Mulțumesc. Știți că nu se poate, procedural, nu se poate, că n-a trecut, iar el nu poate să intre pentru că nu este rezolvat genul de venituri și la punctul 1 o să aflăm. Pentru că, degeaba treci un buget, când tu nu știi veniturile. Și o să discutăm la punctul 1 și faptul că am trimis o subvenție, pe care trebuie s-o recuperăm. Prin votul consiliului am trimis o subvenție. Dar discutăm la punctul 1. Mulțumesc. Supun la vot.
Cine este pentru? 22 pentru și o abținere (dl. Lupaș) – 23 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 197 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
Dl. primar: - Transfer conducerea ședinței domnului președinte.
Dl. Săplăcan G: - Bună-ziua, doamnelor și domnilor. Punctul 1.
1
Proiect de hotărâre nr. 196/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat
– inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Domnule primar aveți cuvântul!
Dl. primar: - Da. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am crezut că data trecută nu s-a înțeles atât de bine subiectul și toată lumea o să voteze lucrul acesta, pentru că nu este pentru prima dată când se încredințează un astfel de serviciu către compania municipiului. Am avut astăzi, la ora 10,00, o întâlnire politică cu câteva lucruri care nu sunt reale și vreau să le știți: 1 – CET-ul H a avut licență din 2001 până în 2014. Deci, nu este adevărat că CET-ul H nu a avut licență. Mai mult, se încredința serviciul. A fost o legislație prin care, la un moment dat, în toată țara, serviciile acestea trebuiau licitate. Și, în 2014, și municipiul a primit un astfel de document. Ca să poți să faci acest lucru trebuie să faci anumite proceduri. Șansa a fost că, imediat, în 2016, sistemul guvernamental și legislativ au constatat că nu funcționează în țară și au revenit și au dat posibilitatea să încredințezi acest serviciu companiei tale. Și, din luna octombrie, anul trecut, am făcut pașii necesari să ajungem la atribuirea acestui serviciu. La fel cum s-a făcut și până în 2014. De aceea, nu am înțeles care este, de fapt, miza. Și îi rog pe domnii consilieri, dacă există o altă soluție de a rezolva problema, cu drag, s-o prezinte în consiliu și o acceptăm. Vreau să știți că ați votat săptămâna trecută acordarea subvenției în avans. Dacă nu le facem încredințarea, și o să trebuiască atunci să venim în consiliu cu caietul de sarcini pentru licitarea serviciului, trebuie să începem procedura de luare înapoi a banilor, că le-am dat în avans. Și ați fost toți de acord să le dăm în avans. Nu luăm banii de la cei de la H, pentru că cei de la H au dat banii în avans, ca să plătească ceilalți de la CET gazul mai ieftin, pentru că plătesc în avans. Adică, n-am înțeles, când ați fost de acord să dăm subvenția, nu se poate da subvenția decât dacă vom avea următorul serviciu încredințat și relația între CET H și CET-ul de afară. Votul de astăzi al dumneavoastră ne spune: încredințăm sau intrăm în procedură de licitație, care tot dumneavoastră trebuie să o aprobați la o dată cât mai rapidă, dar la o altă dată. Votul de astăzi înseamnă că retrageți subvenția. Eu v-am invitat dincolo la o discuție și cu cei de la CET și este o discuție cu specialiștii, pentru că am senzația că disputele politice creează o problemă. Când nu știi, mai bine întreabă și o să afli toate lucrurile, că nu este nimic de ascuns, nu este nimic secret. De aceea, vă rog, dacă nu avem astăzi această soluție, urmează, singura soluție este licitație, dacă nu, dați-ne o altă soluție și cu drag facem acest lucru, pentru că, să nu uitați, este în subordinea Consiliului Local. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Domnule Lupaș, aveți cuvântul!
Dl. Lupaș M: - Fiind discuții și probleme legate de teme politice, eu vin cu propunerea să se amâne, să mai avem discuții pe această temă pentru că este un proiect foarte important și cred că va trebui să-l legăm de buget, pentru că, de fapt, acesta este jocul.
Dl. Săplăcan G: - Poftiți, domnule Vărcuș!
Dl. Vărcuș B: - Vreau să subliniez faptul că grupul PSD+ALDE din Consiliul Local al Municipiului Arad își dorește rezolvarea problemei de la CET. Ne-am exprimat acest punct de vedere și în ședința trecută și am avut o solicitare la adresa administrației de a convoca din timp și subliniez „din timp” o întâlnire cu toți cei implicați, în luarea acestei decizii. Am văzut cu stupoare că această întâlnire s-a vrut a fi făcută pe fugă și la presiune cu cinci minute sau cu zece minute după începerea ședinței, ceea ce n-o consider normal. Nu spunem că trebuie să fie o licitație sau o atribuire directă, spunem că problema trebuie rezolvată și suntem responsabili și dorim rezolvarea acestei probleme, dar cu toți factorii implicați la masă, la o discuție concretă și aplicată, anunțată din timp, nu în timpul ședinței de plen, din punctul nostru de vedere, o administrație responsabilă așa trebuie să facă, începând din anul 2014, de când CET-ul nu mai are licență. Noi nu spunem că CET-ul nu avea licență nu știu când, avea! Din 2014 până astăzi CET-ul nu mai are licență. Conform legii, simplul fapt al lipsei licenței atrage nulitatea contractului de concesiune a serviciului. Nu ne dorim acest lucru. Nu ne dorim ca acest vot al nostru să fie lovit de nulitate, conform legii, cu atât mai puțin, să facem o ilegalitate și de aceea, domnule primar, administrația municipiului Arad, pe care dumneavoastră o conduceți, să organizeze această întâlnire de urgență în așa fel încât să putem rezolva problema încălzirii în sistem centralizat în Arad. Vă mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Domnule primar, aveți cuvântul!
Dl. primar: - Pauză. De urgență, ați spus! Pauză, până rezolvăm problema. În sala 60. Pauză. Cei doritori să vină să rezolvăm problema.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot pauza.
Cine este pentru? Unanimitate – 23 consilieri prezenți.
PAUZĂ.
Dl. primar: - Reprezentanții de grup, că nu încăpem toți acolo. Reprezentanții grupului politic - întâlnire în sala 60.
Dna Stoenescu A: - Domnule primar, ați uitat că la ora 14,00 vor veni olimpicii!
Dl. primar: - Mulțumesc. Eu, nu!
Dl. Bibarț L: - CET-ul, Neamțiu, dna Macra, toți în sala 60!
Dna Stoenescu A: - Și 220 de scaune ar trebui organizate aici, în sală!
Dl. primar: - Mulțumesc. Pot face altceva? Mi-a cerut colegul dumneavoastră să facem acest lucru urgent!
Dna Stoenescu A: - Păi, am fi putut să ne întâlnim la ora 10,00 cu cei de la CET, mă scuzați!
Dl. primar: - Păi, m-am întâlnit la ora 10,00 cu deputatul dumneavoastră! Și a refuzat!
Dl. primar: - Numai puțin, vă rog, dincolo, reprezentanții!
După pauză.
Dl. primar: - Să vină președintele de ședință! Nu le dă voie stăpânul, ce vrei! Să fim serioși! Domnule președinte…
Dl. Săplăcan G: - Stați să vină…
Dl. primar: - Păi, să vină, că fiecare trebuie să spună concluzia întâlnirii! Logic!
Dl. Săplăcan G: - La punctul 1 dăm cuvântul liderilor de grup. Domnule Vărcuș, aveți cuvântul!
Dl. Vărcuș B: - Din păcate, discuția la care am participat a fost doar una de a pune presiune asupra grupului de consilieri PSD+ALDE. Când am încercat să vorbesc am fost mereu întrerupt, deși eu am ascultat integral toate alocuțiunile colegilor care au vorbit înaintea mea. Am înțeles de la domnul primar că aceste lucruri sunt niște banalități și că ar trebui să dăm în continuare 20% din bugetul Aradului pentru asumarea unor pierderi despre care nu vrem să vorbim în continuare. În concluzie, poziția noastră rămâne neschimbată.
Dl. Săplăcan G: - Domnule Lupaș aveți cuvântul!
Dl. Lupaș M: - Sincer, eu, personal, care, poate, nu sunt ancorat atât de mult emoțional politic, spun că ambele partide și PNL-ul și PSD-ul trebuie să termine cu aceste jocuri politice, care afectează pe toți cetățenii Aradului. Și, din păcate, astăzi, a demonstrat că mai este o mostră de nepăsare și, cum să zic, nemulțumire personală din partea mea la tot ce se întâmplă legat de anumite proiecte importante pentru municipiul Arad.
Dl. Săplăcan G: - Domnule viceprimar Bognar, aveți cuvântul!
Dl. Bognar L: - Da. În ceea ce privește problematica, ce avem pe ordinea de zi am afirmat și data trecută, este o procedură pe care trebuie s-o facem în interesul Aradului, respectiv, a susținerii serviciului de termoficare în municipiu. Nu putem bloca acest serviciu. De aceea consider că este absolut necesar să trecem de acest pas, să meargă lucrurile în direcția de a continua serviciul în interesul, mă rog, bineînțeles, calității și al cetățenilor consumatori.
Dl. Săplăcan G: .- Doamna Geanina, aveți cuvântul!
Dna Pistru G: - Venim și spunem de jocuri politice. Eu cred că jocul nu este al nostru. Atunci când ne asumăm pentru ceea ce am venit în Consiliul Local, ne-am asumat întotdeauna votul. PNL, UDMR a votat și data trecută și votează și astăzi acest proiect. Vorbim despre faptul că ne asumăm, despre faptul că avem protecția, asta s-a vorbit dincolo. Ne-am asumat pentru că cetățenii Aradului ne-au trimis în Consiliului Local. Și astăzi vom vota să fim alături de partenerii noștri de la CET, cu problemele care sunt, bineînțeles, dar vom vota și ne asumăm acest vot. Îmi pare rău de colegii de la PSD au, de fapt, jocul și așteaptă doar un telefon de la liderul politic, domnul Fifor, care blochează Aradul de ceva timp!
Dl. Săplăcan G: - Domnule Ciupe, aveți cuvântul!
Dl. Ciupe I: - Nu vreau să fiu populist, am o propunere simplă, am făcut-o și dincolo, o fac și în plen, deci, dacă vrem să dezamorsăm situația, să rezolvăm problema, secretul este negocierea. Să urmeze discuții, să vedem dacă nu înțelegem, venim cu specialiști, înțelegem despre ce este vorba și votăm în cunoștință de cauză. În consecință, îi propun domnului primar, că este inițiatorul proiectului, să-l scoatem de pe ordinea de zi și mâine, poimâine, când hotărâți, să facem o extraordinară. Că este foarte important, putem să renunțăm, eu știu, la ce probleme avem și să venim mâine sau poimâine, să avem o extraordinară, să rezolvăm problema. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Doamna Pistru, aveți cuvântul!
Dna Pistru G: - Ce să negociem? Când aud cuvântul „negociere” mi se pare deja, deci, am fost, acest proiect a fost dus în comisii, liderii de sindicat și directorii de la CET sunt aici, au fost chemați în comisii. Eu nu înțeleg ce să negociem! Am ajuns să vorbim în Consiliul Local de negocieri, de persoane și de posturi pentru anumite persoane! Mi se ridică părul doar când aud! Ce am auzit și data trecută, nu vă supărați, cu Filarmonica Arad! Astăzi discutăm de alte negocieri! Sunt la al treilea mandat de consilier și îmi face onoare că am fost parte la toate proiectele Aradului, dar astăzi, credeți-mă, mi-aș da demisia de onoare din acest consiliu local.
Dl. Săplăcan G: - Domnule primar, aveți cuvântul!
Dl. primar: - Dacă ne-ar vedea cetățenii, că pe un lucru normal, pentru care înainte cu câteva săptămâni s-a votat să se ajungă în stadiul acesta, s-a votat să se ajungă în acest stadiu. Și, până la final, mai trebuie să intrăm cu caiet de sarcini, cu contract. Aud discuții despre PNL și PSD. Îmi cer scuze la consilieri, aici nu este vorba de PNL și PSD! Aici este vorba despre cetățeni! Este simplu. Serviciul public poate să fie încredințat și dacă nu vrem încredințarea, îl scoatem la licitație. Doar că, dumneavoastră, săptămâna trecută, ați dat în avans banii, subvenția, confirmând că sunteți de acord să se încredințeze serviciul. Vă rog eu, nu mai folosiți cuvinte de negociere! Putem avea discuții politice și am avut discuție politică la ora 10,00 cu reprezentantul PSD-ului, care mi-a spus că nu votează. Și eu i-am spus: „Bine. Până la ora 12,00 dați-ne o altă soluție”. Este simplu: dacă încredințăm sau nu! De aceea, îl rog pe domnul președinte să supuneți la vot, pentru că este a doua oară, fiecare ne asumăm în fața cetățenilor și în fața angajaților și, dacă nu, trecem la cealaltă procedură. Tot aici o să intrăm: firmă de consultanță, realizarea altei documentații pentru procedura de a scoate la licitație serviciul public. Și, în același timp, voi cere primăriei recuperarea subvenției de la consilieri pentru că nu mai trebuie..., nu mai avem cum să o dăm. Domnule președinte, proiectul meu rămâne valabil.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot.
Cine este pentru? 14 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (dna Stoenescu, dl Furău, dl Cheșa,
dna Vasilescu, dl Săplăcan, dl Vărcuș, dl Buruc) și 2 consilieri nu au participat la vot
(dl Ciupe și dl Mariș) - 23 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 198 a Consiliului Local al Municipiului Arad de respingere a proiectului de hotărâre nr. 196/2017.
2
Proiect de hotărâre nr. 197/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice ”D.A.L.I.- Amplasare instrument muzical – Orgă,
în sala de concerte a Palatului Cultural Arad - Filarmonica de Stat”
– inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot.
Cine este pentru? 22 voturi pentru și un consilier nu a participat la vot (dl. Bulbuc)
– 23 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 199 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
3
Proiect de hotărâre nr.198/2017 privind aprobarea contractului de prestare a serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire în Municipiul Arad atribuit în urma procedurii de negociere fără publicarea unui anunț prealabil de participare, conform art. 104 lit. a) din Legea 98/2016 privind achizițiile publice
și a tarifelor aferente privind prestarea serviciului public – inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Poftiți, domnule Vărcuș!
Dl. Vărcuș B: - Domnule președinte, domnilor consilieri, aici cred că avem o problemă destul de mare - Legea nr. 98/2016 spune, la litera a): - „Dacă în cadrul unei proceduri de licitație deschisă ori licitație restrânsă, organizate pentru achiziția produselor, serviciilor sau lucrărilor respective, nu a fost depusă nici o ofertă, solicitare de participare sau au fost depuse numai oferte de participare neconforme, cu condiția să nu fie modificate”. Vreau să vă spun că nu ne aflăm în acest caz deoarece primele trei oferte au fost declarate neconforme, iar a treia nu poate fi declarată neconformă pentru simplul motiv că nu a fost deschisă oferta financiară. În acest caz avem o mare problemă și avem senzația că s-a urmărit de la bun început, prin toată această tevatură a problemei gunoiului atribuirea directă a contractului de 10 milioane de ron/an unei firme de casă. Aceasta este senzația pe care o avem. Aceasta este senzația pe care o avem, pentru că presa prezintă aceste lucruri. Mai mult, vedem că acest proiect va trece cu majoritate simplă, ceea ce nu este normal, ba chiar este ilegal. Dacă dumneavoastră vă asumați, având nu știu ce siguranță și certitudine, acest lucru, noi nu ne vom face părtași la această situație. Vă mulțumesc.

Dl. Săplăcan G: - Poftiți, domnule Lupaș!
Dl. Lupaș M: - În ce mă privește, consider că lipsa de transparență, de informare, de comunicare pentru acest contract de atribuire directă, mă face să nu votez astăzi proiectul. Consider că ar fi trebuit ca primăria, prin serviciile de specialitate, să informeze public, chiar și pe noi, consilierii, în special, cetățenii, referitor la intenția care urmează a fi făcută. Iar noi, astăzi, am fost puși în fața faptului împlinit, ceea ce pe mine, personal, m-a deranjat. Vă mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Poftiți, domnule primar!
Dl. primar: - Îmi cer scuze, dar aveți contractul în mapă. Asta votați! Cred că nu s-a deschis documentul! Domnilor colegi!...
Dl. Lupaș M: - Domnule primar!
Dl. primar: - Am o rugăminte, nu v-am întrerupt!
Dl. Lupaș M: - Domnule primar, este vorba de o informare publică!
Dl. primar: - Domnule consilier, ați făcut o afirmație! Sunteți în comise! Nu mai faceți chestii de genul acesta între noi! Nu mai este nicio problemă! Nu trebuie să aibă Aradul firmă de curățenie! Nu trebuie să aibă Aradul firmă de încălzire! Nu trebuie să aibă Aradul firmă de…, nu vă faceți probleme! Până la urmă, nu doar eu plătesc! Citiți în față! Scrie, frumos, tot parcursul, ca să citească și domnul Vărcuș. Se spune: „La procedura de achiziție publică, prin licitație deschisă…” se spune, au fost patru oferte. Tot ce a spus domnul Vărcuș este aici. Uitați-l, citiți-l! Dar am și eu o rugăminte - hai să ne aplecăm, dacă suntem consilieri locali! Scuzați-mă! O să țină chestia asta cu „Gică contra” un timp! O să țină un timp! Ați venit cu responsabilitate aici! Deci, vă rog eu! Este și contract, este și procedură, este aviz de legalitate! Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Domnule Lupaș, scurt!
Dl. Lupaș M: - Domnule primar, sincer, modul arogant în care dumneavoastră puneți problema, am spus, lipsă totală de transparență. Pentru că acest contract, pe care îl facem acum, după un an, cu toate evenimentele care au avut loc în această perioadă și cu mizeria care s-a întâmplat în Arad și licitațiile care au avut loc și care, am întrebat de fiecare dată care este cursul, cineva trebuia să informeze printr-un mod transparent referitor la ce s-a întâmplat, de ce s-a ajuns aici și de ce procedăm așa. Era nevoie și despre firma respectivă, multe alte lucruri de interes public. Nu azi, în fața faptului împlinit. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Domnule primar, aveți cuvântul!
Dl. primar: - O să vă citesc tot materialul. „La procedura de achiziție publică, prin licitație deschisă, organizată prin publicarea anunțului de participare din 16.02.2017, au fost depuse patru oferte„. Și, știți ce spune: „au fost deschise ofertele în data de 23 …” și ora. Se spune și ora, ora 16,00. „Prin Adresa nr. 23240/2017, Direcția Achiziții Publice a comunicat anularea procedurii privind atribuirea Serviciului de salubrizare stradală și deszăpezire datorită faptului că niciun operator nu a depus oferte conform cu cerințele documentației de atribuire”. Mai departe, după comunicarea faptului că s-a respins procedura, firmele au atacat la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. De aceea am și stat cu Gospodărirea Comunală, prin încredințarea generată de Comitetul de Urgență. „Contestațiile”, citiți mai departe! „Comisia Națională, prin Decizia nr.1133/16.05.(n.n. 2017), înregistrată la Primărie, cu numărul de 34000 din 23.05.(n.n. 2017)”..... spune comisia. Apoi, a început procedura cealaltă. Le aveți. Toată procedura este publică. Acest material este public. Nu puteți dumneavoastră, în calitate de consilier, să spuneți că nu este public. Și de aceea am venit în fața dumneavoastră cu acest contract. Nicio problemă! Dați-ne o soluție să curățăm și orașul! Îmi cer scuze, dar dacă nu facem nimic, credeți că doar eu plătesc?! Vă înșelați! Nu! Cetățenii văd că noi punem la dispoziție și ce înseamnă atribuire la CET și ce înseamnă să curățăm orașul, da, dumneavoastră sunteți aleșii cetățenilor, la fel ca și mine, dar cu atribuțiuni diferite. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot.
Cine este pentru? 14 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (dna Stoenescu, dl Furău, dl Cheșa,
dna Vasilescu, dl Săplăcan, dl Vărcuș, dl Buruc) și 2 abțineri (dl Ciupe și dl Lupaș)
– 23 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 200 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
4
Proiect de hotărâre nr. 192/2017 privind modificarea
Hotărârii nr. 303/2016 a ConsiliuluiLocal al Municipiului Arad pentru aprobarea Regulamentului de acces și circulație a utilajelor și a autovehiculelor de transport marfă cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 t în MunicipiuL Arad – inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot!
Dl. Bognar L: - Îmi permiteți o recomandare? Deci, am analizat în Comisia de Urbanism toate sesizările vis-a-vis de circulația tirurilor și, mă rog, a camioanelor de tonaj mare, în zona UTA, chiar dacă avem terminat racordul Câmpul Liniștii, respectiv centura. Venim cu recomandare: „Pentru asigurarea circulației vehiculelor de mare tonaj pe tronsonul Centură - Câmpul Liniștii, cu destinația de pe această stradă, propunem realizarea intersecției cu calea ferată în regim de urgență, prin expropriere, în interesul public al municipiului Arad a porțiunii unde nu putem realiza continuarea, respectiv conectarea legăturii”. Mulțumim.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot (proiectul de hotărâre n.n)
Cine este pentru ? Unanimitate – 23 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 201 a Consiliului Local al MunicipiuluiArad.
5
Proiect de hotărâre nr. 199/2017 privind rectificarea Bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2017 – inițiativa primarului
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot. Cine este pentru? A! Aveți un amendament? Poftiți, domnule viceprimar!
Dl. Bognar L: - Dacă-mi permiteți. Deci, la Capitolul 62.02 – „Învățământ” „Se suplimentează cu suma de 455 de mii lei creditele de angajament aprobate obiectului de investiție ”Reabilitare termică clădire grădinița PP 3”. La Capitolul 84.02 – „Transporturi”, se schimbă denumirea obiectivului „SF Refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad: - tronsonul I, tronsonul II, tronsonul III, tronsonul IV”, în „Actualizare SF refacție linie cale de tramvai și a rețelei aeriene de contact aferente în municipiul Arad: tronsonul I, tronsonul II, tronsonul II, tronsonul IV”.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot acest amendament.
Cine este pentru? Unanimitate – 23 consilieri prezenți.
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot întreg proiectul.
Cine este pentru? 22 pentru
1 consilier nu a participat la vot
(dl. Bulbuc) – 23 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 202 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
6
Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare
ale Consiliului Local al Municipiului Arad
Dl. Săplăcan G: - Supun la vot
Cine este pentru? Unanimitate – 23 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 203 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
Dna Stepanescu L: - Domnule președinte, îmi permiteți?
Dl. Săplăcan G: - Vă rog, doamna secretar!
Dna Stepanescu L: - Doresc să comunic Consiliului Local că nu s-a solicitat majoritatea celor prezenți, ci majoritatea absolută, majoritatea celor în funcție. Când consilierii sunt toți prezenți majoritatea absolută coincide cu majoritatea celor prezenți, dar intenția expresă a fost să fie majoritatea absolută. Este vorba despre un contract care nu atribuie nici un bun mobil sau un bun imobil, este tranzitoriu, un contract de achiziție publică.
Dl. Săplăcan G: - Doamna Pistru, poftiți!

Dna Pistru G: - Domnule primar, domnilor viceprimari, dragi colegi, am spus că sunt onorată că am făcut parte din Consiliul Local două mandate și am început al treilea. Astăzi, văzând că colegii PSD nu votează nici măcar curățenia orașului, nu votează subvenția la CET și toate aceste lucruri, dați-mi voie să vă spun că astăzi îmi dau demisia de onoare din Consiliul Local. Și îmi asum acest lucru! Mi se pare dezastru ce se întâmplă. De ceva vreme nu mai putem funcționa, nimic din ceea ce are legătură cu patrimoniul și tot ce înseamnă oraș, proiecte importante pentru Arad este blocat de PSD Arad. Vă mulțumesc. Am fost onorată și în continuare voi face parte dintr-o echipă și voi susține Aradul în orice proiect, care trebuie să meargă mai departe. În două mandate am votat tot ce s-a întâmplat frumos în Arad, toate lucrurile minunate, toate parcurile, tot ce înseamnă BERD, tot ce înseamnă aceste pasaje, tot! De patru ani de zile vorbim despre pasajele de la CET și nu se termină. Acum, în Consiliul Local, de niciun an de zile, blocăm totul și se blochează doar pentru că un om are niște ambiții pentru Arad și acela este Mihai Fifor și echipa sa. Îmi pare rău, eu astăzi nu mă simt onorată să mai fac parte din acest Consiliul Local. Și rog colegii de la PSD, dacă au fost trimiși aici printr-un vot al cetățenilor, să-și facă datoria! Pentru că aici ne asumăm lucruri importante pentru Arad. Votați, dragi colegi, de aia sunteți consilieri locali! Îmi pare rău, domnule primar, că n-am apucat să ne consultăm, dar este decizia mea și v-am spus de mult că nu mă mai reprezintă acest Consiliu Local. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Domnule Vărcuș, scurt!
Dl. Vărcuș B: - Luăm act de incapacitatea colegilor din PNL de a administra problemele municipiului și de capitularea lor.
Dl. primar: - Ia act tu, nesimțitule! Deja depășești….!,
Dna Pistru G: - Chiar mă alătur celor care astăzi…
Dl. primar: - Geanina! Chiar nu vă este rușine? Ai tu tăria acestei doamne? Ai dat telefoane și nu ți s-a aprobat! Hai la vot, domnule consilier!
Dl. Vărcuș B: - Domnule primar, mă dezic de comportamentul dumneavoastră!
Dl. primar: - Nu. De limbajul dumneavoastră!
Dna Pistru G: - Am fost votați acum ceva ani și de patru mandate. Cred că votul cetățenilor este mai important, domnule Vărcuș, decât circul pe care îl faceți în Consiliul Local. Mulțumesc.
Dl. Săplăcan G: - Declar ședința închisă!
(n.n. ședința s-a încheiat la ora 13,20).
Local C/Stenograme 2017/Proces-verbal al ședinței CLM din14.06.2017, extraordinară/2ex.
1 ex. dosar șed. CLM 14.06.2017, ordinară
1 ex. dosar Transparenta decizională 2017.

cod PMA S1-17


[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
23


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved