Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 58684519
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 20-01-2020
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  02-12-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței ordinare
din data de 2.12.2019


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 2 decembrie 2019 au fost prezenți 17 consilieri din totalul de 23. Au absentat: dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dna consilier Antoanela Naaji, dna consilier Anca-Patricia Stoenescu, dna consilier Patricia Dinga, dna consilier Mariana Cismașiu, dl. consilier Ionel Ciupe.
Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la ora 14,26.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Mihai SZABO.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dna Claudia Macra, administrator public, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dna Simona Pașca, șef birou, Biroul Spații Verzi, Mediu, dna Andreea Stoica, consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, dl. Teodor Sabău, șef serviciu, Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activități Economice, dl. Adrian Pocsik, consilier, Biroul Protecție Civilă, Voluntariat pentru Situații de Urgență, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciul Societăți Comerciale, dl Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Darius Bozeșan, consilier Cabinet Viceprimar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Domilescu Ionela, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier, în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: Daniela Pădurean - Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Stelian Nistor, director general al SC Târguri Oboare Piețe SA Arad, dna Ramona Varga, consilier în cadrul Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială” Arad;
- cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003: Lasc Anca Adriana, cetățean interesat, Tica Florian, cetățean interesat;
- presa: Diana Duțu – „Aradon”, Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Simion Todoca, „Glasul Aradului, Cătălin Filea – ”ARQ”, Varjasi Kristian – „TV Arad”, Chereș Silviu – „TV Arad”, Vereș Rudolf – „TV Arad”, Alexandra Damian – ”Arădeanul”, Sârb Ciprian Vlad – ”Arădeanul”.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 26.11.2019 a Dispoziției nr. 3440/26.11.2019 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 26.11.2019 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 26.11.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:
Dl. primar: - Mai așteptăm pe cineva? Dacă nu, începem cu Imnul de Stat.
În cadru solemn, s-a ascultat Imnul de stat.
Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnule președinte, vă rog frumos! N-am mai apucat să vorbim. Toată lumea are ordinea de zi. Dacă, față de prezenta ordine de zi, mai sunt alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot prezenta[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 20201
2
3
4
5
6
7
8
9
25

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved