Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 61927272
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 22-12-2020
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  16-11-2020


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței extraordinare
din data de 16.11.2020

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 16 noiembrie 2020, au fost prezenți 21 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. (dl. Meszar A. a fost prezent, dar nu a votat deoarece nu a depus jurământul).
A absentat domnul consilier Mihai Pașca.
Ședința a început la ora 11,30 și s-a încheiat la ora 12.18.
Ședința a fost condusă de către domnul Bognar Levente.


Au participat:
- din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dl. Sorin Ciurariu, arhitect șef, dl. Bogdan Boca, administrator public, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director al Direcției Tehnice, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Ioana Albu, șef serviciu, Serviciul Juridic, Contestații, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Denis Bot, consilier Cabinet Primar, dna Solya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Laura Bocancios, șef serviciu Serviciul Programe Europene de Dezvoltare, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. Tudor Oprean, consilier juridic, Compartimentul Asistență Juridică din cadrul Direcției Arhitect șef, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Sergiu Potroviță, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Krisztian Varjasi, consilier, Cabinet Primar, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții, dl. Daniel Pruteanu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Imobile, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Ciobotariu Ana-Maria, consilier juridic, dna Stana Florentina, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Ionela Domilescu, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier, în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Părvulescu, director general al Direcției de Asistență Socială,
- presa: Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Dan Coita – „Arad Reporter”, Diana Duțu – „Aradon”, Cătălin Filea – „Arq”,
- cetățeni interesați conform Legii nr .52/2003: dna Alexandra Cornea, dna Oana Blaghi.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 12.11.2020, a Dispoziției nr. 2367/12.11.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 12.11.2020, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 12.11.2020, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Sărut-mâna! Bună-ziua! Așa, la prima vedere, cred că este cam prezentă toată lumea. Da. Domnul Pașca era pe la analize și ne-a anunțat că nu ajunge. Ceilalți cred că sunt prezenți toți, da? Bun. Atunci începem cu Imnul de Stat.
(n.n. In cadru solemn este ascultat Imnul de Național al României).
Dl. primar: - Mulțumesc frumos tuturor, inclusiv pentru prezență! Două precizări tehnice, pentru că unii au întrebat de ce nu este primul punct pe ordinea de zi depunerea jurământului sau că este ultimul. Domnul coleg Meszar, în oricare variantă, nefiind membru în comisii, neparticipând în comisii, nedându-și votul, „pro” sau „contra” în comisii, nu putea participa, din punct de vedere tehnic, în ședința de astăzi, chiar dacă depunea jurământul la primul punct al ordinii de zi, așa că vă rog să nu o interpretați sub nicio formă, punctul de pe ordinea de zi este o parte strict tehnică. Apoi, pentru că se comunică mult pe e-mail, marea majoritate fiind consilieri noi în mandat, să nu fiți derutați, eu am fost plecat la București, că altfel, nu lăsam formatul, ați primit toți că ne vedem la 11,15, acesta era un sistem pe îl aveam, colegii de la PSD știu, când aveam creată o majoritate în consiliu și atunci cei din majoritate ne întâlneam cu un sfert de oră înainte de ședință. Se discuta dacă mai erau amendamente, dacă mai este vreo problemă. În formatul de acum, neexistând încă o majoritate conturată, fiecare partid politic este liber să se întâlnească, dacă dorește să discute și înainte sau înainte de ședință. Le-am și spus fetelor de la administrație să scoată partea aceea din e-mail-ul pe care îl generează automat, până vom avea o majoritate clar conturată și știm cum lucrăm din punct de vedere, să spunem, administrativ. Dacă nu mai sunt alte probleme, aș supune la vot prezenta ordine de zi
Dl. Stana F: - Aș dori o intervenție, dacă se poate!
Dl. primar: - Vă rog!
Dl. Stana F: - Dorim să propunem suplimentarea ordinii de zi, la final, cu două puncte și anume un punct pentru alegerea primului viceprimar și al doilea punct, pentru alegerea celui de-al doilea viceprimar, după ce depune jurământul domnul Meszar. Mulțumesc.
Dl. primar: - Doamna secretar!
Dna Stepanescu L: - Modificarea ordinii de zi se poate realiza doar pentru probleme urgente și numai dacă proiectele de hotărâri redactate, elaborate corespund prevederilor articolului 136 din Codul Administrativ, articol care cere raportul compartimentului de specialitate și avizele comisiilor de specialitate. Vă rugăm să apreciați că nu sunt îndeplinite condițiile pentru suplimentarea ordinii de zi cu aceste proiecte de hotărâri și să rămână pentru o ședință viitoare.
Dl. Stana F: - O lămurire aș dori să vă rog – dacă proiectul de pe ordinea de zi, care se referă la depunerea jurământului domnului Meszar, are avizele comisiilor de specialitate pe care le-ați menționat? Vă mulțumesc!
Dl. primar: - Răspund eu – pentru așa ceva nu trebuie avize ale comisiilor de specialitate.
Dl. Stana F: - Pentru votul viceprimarilor sunt necesare atunci aceste avize?
Dna Stepanescu L: - Da, pentru că deja se desfășoară ședințe normale, obișnuite, or, depunerea jurământului de către domnul consilier este o procedură specifică ceremoniei de constituire a Consiliului Local. Și este exceptată de la procedura prevăzută de Codul Administrativ.
Dl. Stana F: - Puteți să-mi spuneți temeiul legal pentru această excepție? Și votul viceprimarilor este prevăzut la fel ca și depunerea jurământului, în articole separate față de articolele care reglementează adoptarea hotărârilor de Consiliu Local. Deci eu nu văd nicio diferență, poate mă lămuriți dumneavoastră!
Dna Stepanescu L: - Da. În Legea nr. 215/2001 alegerea viceprimarilor era un punct, care, în mod organizatoric, era prevăzut pentru ședința de constituire a Consiliului Local, strict legat de această procedură. Acum, articolul 152 din Codul Administrativ nu stabilește un termen înăuntrul căruia trebuie aleși viceprimarii. Pur și simplu a omis legiuitorul să stabilească un termen maximal înăuntrul căruia aceasta procedură trebuie îndeplinită. Dar este evident că nefiind posibilă înscrierea pe ordinea de zi a ceremoniei de depunere a jurământului, nici pe a primei ședințe, nici a celei de-a doua ședințe de ceremonie, alegerea viceprimarilor este o procedură specifică unei ședințe comune a Consiliului Local, ordinară sau extraordinară. Aici legea nu face distincție.
Dl Stana F: - Ce se întâmplă în cazul de față și cu depunerea jurământului! Nu este în cadrul ședinței privind constituirea Consiliului Local.
Dl. primar: - Domnule consilier, aș avea o rugăminte comună, dacă-mi permiteți?
Dl. Stana F: - Vă rog!
Dl. primar: - Procedural, Secretarul General al Primăriei este cel care răspunde de legalitatea actelor normative, dă aviz de legalitate sau nu. Nu aș vrea să facem un ping-pong continuu. Doamna secretar și-a spus opinia de specialist, că ne place unora sau nu ne place, asta este viața! Eu v-aș ruga să mergem mai departe. Iar referitor la subiectul viceprimarilor, pentru că l-ați deschis, vă spun punctul meu de vedere, nu juridic! Se vor vota viceprimarii și vor fi propuși, din punctul meu de vedere și în baza prerogativelor legale pe care le am, la momentul la care partidele politice din care faceți parte, vor ieși public, își vor asuma o alianță și o majoritate în Consiliul Local, pentru că nu facem politică și administrație, ca să punem doi oameni sau mai mulți într-o funcție, ci este vorba de asumarea unei majorități pe patru ani de zile pe toate proiectele majore, pe care și le asumă. Așa că dumneavoastră faceți o treime, convocați o ședință și vă treziți că sunteți numai dumneavoastră aici, că suplimentați ordinea de zi, acesta este politicianism, nu este administrațíe, cu tot respectul! De aceea supun votului dumneavoastră următoarea


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
FAUR Lazăr
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr


  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
26


 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved