Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Guvernanţă corporativă
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54936819
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-01-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  04-12-2018


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței ordinare
din data de 4.12.2018


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data 4 decembrie 2018 au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 23.
Au absentat: dl. consilier Beniamin Vărcuș, dl. consilier Ilie Cheșa, dl. consilier Gheorghe Furde, dl. consilier Ionel Ciupe.
Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la ora 14,50.
Președinte de ședință a fost doamna consilier Roxana TABUIA.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Călin Bibarț (delegat primar, conform Dispoziției nr. 3710/2018 a Primarului Municipiului Arad), dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar al municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Szuchanski Ștefan, director executiv adjunct al Direcției Patrimoniu, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dna Ioana Albu, șef birou, Biroul Juridic, Contestații, dl. Teodor Sabău, șef serviciu, Serviciul Autorizații,Transport Public Local, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass- Media, dna Solya Emilia, consilier Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Ionela Domilescu, consilier, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Dana Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură, dl. Claudiu Godja, director general al SC Compania de Transport Public SA Arad, dl. Cătălin Baltă, director tehnic, dna Angelica Mateuț, contabil-șef în cadrul aceleiași instituții, dl. Nicolae Mehelean, director general al SC Recons SA Arad,
Alți participanți: - cetățeni interesați: dl. Romică Iuga, pastor al Bisericii Baptiste “Speranța” Arad, dl. Petru Bozian, secretar al Comunității Bisericilor Baptiste de Arad, dl. Ovidiu Mihăieș, director al Liceului Teologic Baptist „Alexa Popovici” Arad.
- presa: Diana Duțu – „Aradon”, Ioana Puraveți, „Glasul Aradului”, Dan Coita – „Arad reporter” ș.a.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 29.11.2018, a Dispoziției nr. 3700/29.11.2018 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 29.11.2018, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
În cadrul ședinței, am consemnat următoarele:
Dl. Bibarț C: - Am înțeles că nu mai vin alți colegi. Cu acordul dumneavoastră, Imnul de Stat. (n.n. În cadru solemn este ascultat Imnul de stat al României).
Sărut-mâna! Bună ziua, tuturor! Suntem în ședința ordinară aferentă lunii decembrie. Sunt, relativ, destul de multe puncte pe ordinea de zi, de aceea o să vă rog să încercăm să fim cât mai pragmatici și mai scurți. Deoarece a expirat mandatul actualului președinte de ședință și trebuie să alegem un nou președinte, cu acordul dumneavoastră, o propun pe doamna Tabuia. Mai sunt și alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot.
Cine este pentru? 18 pentru, 1 abținere (dna Tabuia) – 19 consilieri prezenți.
S-a adoptat Hotărârea nr. 457 a Consiliului Local al Municipiului Arad.
Dl. Bibarț C: - Mulțumesc. O rog pe doamna președintă să-și adjudece poziția. La ordinea de zi, pe care o aveți toți dintre dumneavoastră, dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt. Vă mulțumesc frumos. Supun la vot următoarea

Ordine de zi:


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 2019


1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved