Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Achiziții
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Proiecte europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 52043374
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 20-06-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  08-05-2018


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței extraordinare
din data de 8.05.2018

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data 8 mai 2018 au fost prezenți 20 de consilieri din totalul de 23. Au absentat: dna Antoanela Naaji, dl. Lucian-Riviș Tipei, dl. Ionel Ciupe. Până la punctele 1-4 au fost prezenți doar 19 consilieri. Doamna consilier Patricia-Anca Stoenescu a sosit la ședință după supunerea la vot a punctului 4; după acest moment au fost prezenți 20 de consilieri.

Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la ora 14,20. Președinte de ședință a fost domnul consilier Bogdan-Vlad BOCA.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț (delegat primar, conform Dispoziției nr.1628/8.05.2018 a Primarului Municipiului Arad), dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar al municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public al municipiului Arad, dl. Radu Drăgan, arhitect șef al Municipiului Arad, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, Dl. Florian Barna, director general al Direcției „Poliția Locală Arad”, dl. Pavel Neamțiu, director al Direcției Venituri, dna Sorina Ila, director executiv al Serviciului Public de Evidență a Persoanei, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dl. Corneliu Neamțiu Șef serviciu, Serviciul Monitorizare Societăți Comerciale, dna Raluca Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, Anca Dan, consilier, Serviciul Administrare Patrimoniu, dna Florentina Stana, consilier juridic, Serviciul Administrație Publică Locală, dra Laura Goron, consilier juridic, dna Ciobotariu Ana-Maria, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Mehelean Ioan, director general al SC Recons SA, dl. Ovidiu Dragoman, șef serviciu, Serviciul Parcări, dl. Claudiu Gojda, director general al CTP Arad, dl. Stelian Nistor, director general al SC TOP SA, dna Emanuela Chiș, contabil-șef, SC TOP SA, Bobancu-Alicescu Cornel, director general al Sc CET Arad, dl. Robert Maloș, director al SC CET Hidrocarburi SA,
- cetățeni interesați: Gace Maria, Abu-Gararah Andrea, Petrea Bogdan, dna Oana Blaghi.
-presa: Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Diana Duțu – „Jurnal Arădean”, Mihai Todoca, „Special Arad”, ș.a;

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 4.05.2018 a Dispoziției nr. 1617/4.05.2018 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați, a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 4.05.2018 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 4.05.2018 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
În cadrul ședinței, am consemnat următoarele:
Dl. Bibarț C: - Ascultăm Imnul de Stat!
(n.n. în cadru solemn este ascultat Imnul de Stat al României).
Dl. Bibarț C: - Sărut-mâna! Bună-ziua! Mulțumesc tuturor pentru prezență. Din ciclul „Nici o săptămână fără ședință de consiliu”! Tot organizatoric, probabil că, pentru că ședința de astăzi nu s-a reușit să fie convocată mai repede cu 5 zile și să fie ordinară, cu siguranță vom avea și o ședință ordinară, din ce vorbeam cu doamna secretar, probabil, prin 21-22, luna aceasta, ca să se încadreze și cu materialele și cu astea. Și dacă este cazul, săptămâna viitoare o extraordinară, cam acesta ar fi planul și de aceea mi-am permis să vă informez și să vă spun că „Nici o săptămână fără o ședință de consiliu”! Are toată lumea ordinea de zi a ședinței de astăzi. Dacă mai sunt alte propuneri? Nu. Mulțumesc frumos. Supun la vot prezenta

Ordine de zi


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Iulie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
20
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved