Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 58091759
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 24-10-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  30-09-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței ordinare
din data de 30.09.2019


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 30 septembrie 2019 au fost prezenți 21 de consilieri din totalul de 23. Au absentat: dna consilier Anca Patricia Stoenescu, dl. consilier Ionel Ciupe (concediu de odihnă).
Ședința a început la ora 15,00 și s-a încheiat la ora 15,20. Președinte de ședință a fost doamna consilier Antoanela Luciana NAAJI. Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea – director executiv al Direcției Edilitare, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Radu Drăgan, arhitect șef, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dna Stelica Șerban, consilier juridic, Serviciul Juridic, Contestații, dna Ioana Albu, șef serviciu, Serviciul Juridic, Contestații,
dl. Adrian Șiclovan, consilier, Serviciul Edilitar, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dna Radu Carmen, șef serviciu, Serviciul Financiar- Contabilitate, dna Wass Liliana, consilier - Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Nicolae Mehelean, director al SC RECONS SA Arad, dl. Ovidiu Dragoman, șef serviciu, Serviciul Parcări – SC RECONS SA Arad, dl. Laurențiu Puf, șef serviciu, Serviciul Parcări de Reședință – SC RECONS SA Arad;
- alți participanți: dl. Orza Gheorghe, cetățean, dna Goldiș Camelia, consilier juridic, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, dna Ancuța Diana, reprezentant SC COMPANIA DE APĂ SA Arad, dl. Frențiu Mircea, cetățean interesat, dna Frențiu Livia, cetățean interesat, dl. Marinangeli Gianfranco, cetățean interesat, dl. Mihnea Iuga, cetățean interesat;
- presa: Diana Duțu – „Aradon”, Cătălin Filea, „ARQ” Arad ș.a.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 24.09.2019 a Dispoziției nr. 2936/24.09.2019 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 24.09.2019 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 24.09.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:
Dl. primar: - Bună-ziua! Intrăm în ședința ordinară a lunii septembrie. Rog pe toată lumea să intre în sală, să închidem ușa la intrare. Mai sunt colegi ieșiți din sală? Cred că putem să începem, da? Imnul de Stat.
(n.n. În cadru solemn este ascultat Imnul de Stat al României).
Dl. primar: - Sărut - mâinile. Bună-ziua. Intrăm în ședința ordinară a lunii septembrie. Față de ordinea de zi pe care o aveți primită, doamna secretar, așa cum v-am anunțat și în comisii, ne spunea despre primul punct, care ar fi ca propunere să-l scoatem de pe ordinea de zi de astăzi, să-l amânăm. Doamna secretar, o scurtă explicație, că nu ați fost la comisii. Vă rog frumos.
Dna Stepanescu L: - După convocarea Consiliului Local, am primit o sesizare din partea cetățenilor care locuiesc în zona străzii Diogene. Această sesizare a fost depusă tocmai pentru că noi i-am invitat, potrivit procedurilor prevăzute de Legea nr. 52/2003, să fie prezenți la ședința Consiliului Local pe a cărei ordine de zi va fi înscris proiectul de hotărâre pentru care și-au manifestat interesul și, ca urmare a acestei invitații, ne-au solicitat: domnului primar, consiliului local, arhitectului-șef și mie o solicitare de amânare a dezbaterii și supunerii la vot a acestui proiect de hotărâre. V-a fost transmisă și dumneavoastră această solicitare, scanată pe e-mail și urmează să avem în vedere toate punctele pe care dumnealor le-au invocat în acest ultim memoriu. Memoriile dumnealor precedente au fost analizate de executiv și li s-a dat răspuns, dar acestea au fost considerente noi și până la data ședinței nu a fost timpul necesar să fie analizate, să venim cu întâmpinare în fața dumneavoastră, astfel încât se impune amânarea dezbaterii și supunerii la vot a acestui proiect până vom fi în măsură să dăm un răspuns în fața Consiliului Local cu privire la oportunitatea și legalitatea promovării proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc.
Dl. primar: - Vă rog!
Dl. Furău G: - Da. Vis-a-vis de această retragere, salut și consider că este oportună și mai ales că era corectă invitarea cetățenilor din zona interesată. Aș ridica și eu câteva probleme vis-a-vis de această zonă Subcetate, pentru că această zonă, trebuie să știți, din 2001, prin PUZ – ul din 2001 trebuia să fie parc orășenesc sau parc sportiv. Sunt o serie de probleme ulterioare legate de lipsa de obiective de utilitate publică și de zone reglementate prin PUZ, ca și întinderea și modul de stabilire a dreptului de trecere. Sunt câteva noțiuni, pe care le voi detalia în materialul pe care îl voi depune. În data de 18 septembrie, însă, am depus la primărie un material puțin mai amplu în care am solicitat o serie de date privind acest teren în suprafață de 72,919 ha, care era al Primăriei Municipiului Arad și atenție, vorbesc de anul 2001, când la guvernare în Arad era PSD-ul. Deci hoția nu are culoare politică. Ce înseamnă asta? Vă dau definiția din acel moment și anume: acceptarea de donații pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a unor terenuri. Și reprezintă exact acest teren, care este preluat ulterior de către Casarom, de Leoni, de SC Euroimobiliare, prin tot felul de manevre. La câteva luni după acest document apare un contract de vânzare-cumpărare, atenție, de la donații ajungem, totul este definitivat în anul 2006, pentru ca în anul 2019, în iunie, foarte mulți să se intabuleze pe acest teren. Eu solicit mai multe documente, n-o să vi le înșirui pe toate aici și care aș dori să poarte parafa arhitectului-șef și a persoanelor abilitate din primărie, pentru a vedea ce putem face mai încolo. Deocamdată mă limitez la atât vis-a-vis de acest teren din Subcetate. Și i-aș ruga pe cei din primărie, din administrație, să fie atenți când ne vin cu tot felul de PUZ - uri pentru că trebuie să știe colegii noștri și de la Partidul Liberal și de la UDMR – orice PUZ reușește, dacă este un teren extravilan să-l transforme într-un teren intravilan și să-i crească foarte bine valoarea, foarte mult. De ce am făcut aceste demersuri? Pentru că, domnule primar, eu vreau să vă spun că în 16 septembrie 2016, deci la început de mandat, la inițiativa primarului de atunci al Aradului, s-a discutat despre sănătatea arădeană. A fost plătită o firmă, s-a discutat mult, au fost sute de invitați și din toate acele proiecte și mega proiecte, pe care s-au cheltuit milioane pe studii de prefezabilitate, fezabilități, chiar proiecte, deocamdată s-a ales doar praful și nimic. Și de aceea insist asupra acestui parteneriat între Consiliul Județean și Primăria Arad. Nu este vorba despre sfârșit de mandat, este vorba despre un început, adică s-a început acum trei ani, nu acum. Și v-aș solicita, că ar fi interesant pentru dumneavoastră, pentru noul primar, pentru domnii viceprimari, un audit asupra mișcărilor de terenuri, care au avut loc în Arad în ultimul timp, pentru că este păcat ca atât dumneavoastră, cât și numele nostru să fie, ați văzut ce s-a întâmplat și cu terenul de la Polivalentă! Să presupunem că actualul cumpărător de bună - credință dă în judecată foștii consilieri, care, să fim serioși, cei mai mulți citesc sau nu prea citesc materialele primite și se bazează pe buna - credință. Și în interesul dumneavoastră, dar și în al nostru, v-aș ruga să verificăm documentele legate, cel puțin, de aceste tranzacții imobiliare. Vă mulțumesc!
Dl primar: - Vă mulțumesc frumos. Supun la vot amânarea punctului 1 și scoaterea lui de pe ordinea de zi.
Cine este pentru? Unanimitate – 21 consilieri prezenți.
Dl primar: - Mulțumesc frumos. Acum supun la vot ordinea de zi fără punctul 1.[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved