Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-09-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  07-08-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA

ședinței extraordinare
din data de 07.08.2019La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 07 august 2019, au fost prezenți 18 de consilieri din totalul de 23. Au absentat: domnul viceprimar Bognar Levente (concediu de odihnă), doamna consilier Antoanela Naaji (concediu de odihnă), domnul consilier Ionel Ciupe, domnul consilier Ilie Cheșa, dna consilier Anca Patricia Stoenescu.
Ședința a început la ora 10,00 și s-a încheiat la ora 10,25.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Mihai SZABO.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dna Lilioara Stepanescu, Secretarul General al Municipiului Arad, dna Claudia Macra – administrator public, dl. Radu Drăgan, arhitect-șef, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Dezvoltare și Întreținere, dl. Stefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dna Sorina Ila, director executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Solya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Gabriela Diana Bundău, consilier, Serviciul Relații Externe Protocol, dna Andreea Stoica, consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, dl. Marius Panda, șef serviciu, Serviciul Contracte, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Florin Barna, șef serviciu, Serviciul Ordine Publică și Circulație 1 - Direcția Generală Poliția Locală Arad, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, dna Micu Doris, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți: dl. Bozeșan Darius Ciprian, cetățean interesat;
- presa: Andreea Pintea - „Aradon/Jurnal Arădean”, Cătălin Filea – „Arq”, Simion Todoca – „Glasul Aradului”.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 02.08.2019 a Dispoziției nr. 2581/02.08.2019 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media, au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 02.08.2019, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 02.08.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:

Dl. primar: Cu acordul dumneavoastră începem, atunci.

(n.n. În cadru solemn a fost intonat Imnul de Stat al României).

Dl. primar: - Sărut-mâna! Bună-dimineața! Înainte de intrarea pe ordinea de zi aș vrea să vă anunț că în această dimineață am semnat cu A.D.R. Vest finanțarea pentru parcul din Zona 300, știți că au fost prezentate cu ceva timp în urmă intenția municipalității ca pe Malul Mureșului, în Zona 300, să se amenajeze un teren, care are, vorbim în cifre rotunde acum – 4,7 hectare, pe care să se organizeze locuri de joacă, fitness, parc, practic, o zonă de petrecere a timpului liber. Este semnată finanțarea cu ADR Vest, prin ei, cu Ministerul și cu Uniunea Europeană. Sunt fonduri nerambursabile de cca 2 milioane de euro. De la acest moment încolo, dăm drumul la cealaltă bătălie, respectiv licitațiile pentru proiectare și execuție, ceea ce înseamnă că pe o estimare a legilor românești, sper din tot sufletul ca în cursul anului viitor să demarăm lucrările acolo. Mă bucur că este o finanțare asigurată, este una din finanțările bune, din punct de vedere al municipalității pentru că, pe lângă cele două milioane de euro, bani europeni, contribuția noastră trebuie să fie de doar 2%, față de alte proiecte în care cofinanțarea este la un procent mai mare. Bun. Doar tehnic, doamna secretar, care sunt? Ultimele două? Aici! Doamna Monica nu mi-ați dat cele două proiecte! Care sunt suplimentarele? Ultimele două? Că aici sunt trecute în listă. Numai să-mi spuneți, ca să știm. Acestea două? Avram Iancu și…
Dna Czibrik M: - Da. Avram Iancu și…
Dl. primar: - Bun. Așa după cum v-am prezentat ieri, în comisii, față de ordinea de zi, care a fost trimisă domnilor consilieri aveam suplimentare: 1 – Proiect de hotărâre nr. 398/2019 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Școală Gimnazială Avram Iancu” și 2 - Proiect de hotărâre nr. 399/2019 cu o îndreptare de eroare materială – în cuprinsul anexei nr.1 la Hotărârea nr. 397/2019. Vă rog frumos să fiți de acord și să supun votului dumneavoastră suplimentarea ordinii de zi cu aceste două proiecte.
Cine este pentru? Unanimitate – 18 consilieri prezenți.
Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Și acum supun votului dumneavoastră ordinea de zi în integralitatea ei (inclusiv cele două proiecte propuse a fi introduse suplimentar pe ordinea de zi):
Ordine de zi


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved