Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53944595
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 08-10-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  22-08-2018


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței ordinare din data de 22.08.2018

La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data 22 august 2018 au fost prezenți 21 consilieri din totalul de 23. Au absentat: dna Stoenescu Anca-Patricia, și dl Vărcuș Beniamin Cristian Narcis.
Ședința a început la ora 13,00 și s-a încheiat la ora 13,15. Președinte de ședință a fost doamna consilier Mariana Cismașiu.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț (delegat primar, conform Dispoziției nr.2635/22.08.2018 a Primarului Municipiului Arad), dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar al Municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public al Municipiului Arad, dl. Radu Drăgan, arhitect șef al Municipiului Arad, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Ștefan Szuhanszki, director executiv adjunct al Direcției Patrimoniu, dl. Albert Ladislau, director executiv adjunct al Direcției Venituri, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Administrare Imobile, dna Raluca Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dna Czibrik Monica, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Pârvulescu – director general al Serviciului Public Direcția de Asistență Socială, dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Bobancu Alicescu Cornel, director general al SC CET Hidrocarburi Arad SA;
- cetățeni interesați: dl. Glad Varga, deputat PNL în Parlamentul României, dna Oana Blaghi;
-presa: dna Diana Duțu – „Jurnal Arădean”, Raluca Medelean – „Special” Arad, Dan Coita – „Arad Reporter”, Andreea Pintea – „Aradon/Jurnal Arădean”, Anete Pătean – „Newsar”, Ferenți Arnold – „Nyugati Jelen” ș.a.

Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 14.08.2018 a Dispoziției nr.2565/14.08.2018 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 14.08.2018 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 14.08.2018 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:
Dl. Bibarț C: - Bună-ziua. Cu acordul dumneavoastră vă propun să începem cu Imnul de stat.
(n.n. În cadru solemn este intonat Imnul de Stat al României).
Dl. Bibarț C: - Are toată lumea ordinea de zi. Bănuiesc că nu mai avem propuneri suplimentare. Supun votului dumneavoastră prezenta

Ordine de zi:


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved