Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 62892974
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 02-04-2021
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  21-01-2021


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
și STENOGRAMA
ședinței ordinare
din data de 21.01.2021
Nr. 21586/18.03.2021La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 21 ianuarie 2021, au fost prezenți 23 consilieri din 23 în funcție.
Domnul consilier Mihai Pașca a notificat Consiliul Local că nu participă la vot la punctele 32 și 34 aflate pe ordinea de zi a ședinței.
Ședința a început la ora 9,00 și s-a încheiat la ora 11,00.
Ședința a fost condusă de către doamna consilier Antoanela NAAJI.
Au participat:
- din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Lazăr Faur, dna Stepanescu Lilioara - Secretar General al Municipiului Arad, dl.Bogdan Boca - administrator public, dna Claudia Macra - director executiv al Direcției Comunicare, dna Claudia Grozavu - director executiv al Direcției Economice, dna Elena Portaru - director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea - director executiv al Direcției Edilitare, dl. Szuchanszki Ștefan - director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Sorin Contraș - șef serviciu Serviciul Juridic, Contencios, dna Adriana Sobaru - șef serviciu Serviciul Resurse Umane, dl. Neamțiu Corneliu – șef serviciu Serviciul Socități Comerciale, dl. Popa Alexandru – referent, Biroul Mass-Media, dl. Sergiu Potroviță - consilier Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca - consilier Biroul Relații Mass-Media, dl. Denis Bot - consilier Cabinet Primar, dl. Kristian Varjasi – referent, Cabinet Primar, dl. Adrian Barbeș – referent Cabinet Primar, dna Oana Blaghi - consilier Cabinet Primar, dna Solya Emilia - consilier Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Florentina Stana, consilier juridic Serviciul Administrație Publică locală, dna Florina Ispas – consilier, dl. Emanuel Cotuna - consilier juridic, dna Mirela Sonyi - consilier juridic, dna Ana Maria Ciobotariu - consilier juridic, dl. Vlad Baciu - consilier juridic, dna Doris Micu - consilier, dna Carmen Popa - consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, dna Daniela Pădurean-Andreica - director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Doru Orban - manager al Filarmonicii Arad, dl. Ioja Lucian Vasile – inspector de specialitate Centrul Social „Cantina Municipală Arad”;
- presa: dna. Diana Duțu – „Aradon”, dl. Lucian Șerban - „Arq.ro”, dl. Cătălin Filea „Aq.ro”, dna. Bognar Tunde - „Arq.ro”, dna. Raluca Medeleanu – „Special Arad.ro” și dna. Anette Pătean – „News Ar.ro”.
- alții: dl. Florin Turcaș, evaluator ANEVAR.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 15.01.2021, a Dispoziției nr. 81/15.01.2021 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media, au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 15.01.2021, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 15.01.2021, în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Bună ziua! A primit toată lumea sinteza, putem să începem, da? Bun! Începem cu Imnul de Stat.
(n.n. În cadru solemn este intonat Imnul național).
Dl. primar: - Mulțumesc frumos! Are toată lumea ordinea de zi. Fiind foarte multe puncte și fiind ședință ordinară, v-aș fi recunoscător dacă am încerca să fim cât se poate de aplecați, pragmatici și, evident, scurți și să mai respectăm și, dacă nu regulamentul, cel puțin cutuma ca pe oricare din proiecte, din partea fiecărui grup, să ia cuvântul un singur reprezentant și o singură dată. Dacă la prezenta ordine de zi mai sunt propuneri? Vă rog, domnule Bognar!
Dl. Bognar L: -Îmi permiteți? Bună-ziua tuturor! Având în vedere că în ședința de comisie, ieri, s-a discutat destul de lung pe tema Filarmonicii, respectiv aprobarea managementului, a raportului de management și a evaluării, deja s-a trecut de mai multe ori la vot fără rezultat. Ca să clarificăm situația și din cele ascultate și discutate cu colegii, aș propune să amânăm și să fie verificat tot ce este acolo, să fie clarificat ca, după aceea, să știm cum votăm mai departe, dar să avem un aspect, din acest punct de vedere, foarte clar. Mulțumesc și propun amânarea acestui punct.
Dl. primar: - Deci, propuneți retragerea de pe ordinea de zi a punctului 3 - Proiect de hotărâre nr. 4/2021 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad – inițiativa primarului
Dl. Bognar L: - Da. Retragerea!
Dl. primar: - Supun votului dumneavoastră propunerea domnului Bognar.
Cine este pentru?
Unanimitate – 23 consilieri prezenți.
Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Alte propuneri la ordinea de zi dacă mai sunt ?
Dna Stepanescu L: - Se propune și retragerea punctului 37.
Dl. primar: - Punctul 37, cu tabletele, între timp au venit cele cinci sute și ceva de la București, se retrage. Supun votului retragerea de pe ordinea de zi.
Cine este pentru?
Unanimitate – 23 consilieri prezenți.
Dl. primar: - Toată lumea. Mulțumesc frumos! Atunci supun votului dumneavoastră următoarea ordine de zi, mai puțin cele două puncte care au fost retrase. Supun la vot Cine este pentru?
Dl. Pașca M: - Domnule primar, dacă-mi permiteți, înainte să supuneți la vot ordinea de zi – aș dori, pentru înlăturarea oricărei umbre de posibil conflict de interese, la punctele 32 și 34 de pe ordinea de zi, îi comunic secretarului general al municipiului că aș dori să fiu eliminat din cvorumul pentru acele două puncte, urmând să se desfășoare dezbaterea lor fără luarea mea în considerare.
Dl. primar: - Păi nu votați acolo!
Dl. Pașca M: - Nu. Așa este procedura! Deci, 32 și 34. Mulțumesc!
Dl. primar: - Bine. Fără dumneavoastră. Ok! Consemnat! Bine. Supun la vot ordinea de zi, cu propunerile formulate[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
FAUR Lazăr
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr


  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved