Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55910414
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 06-03-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  15-02-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL
Și STENOGRAMA
ședinței extraordinare
din data de 15.02.2019


La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data 15 februarie 2019 au fost prezenți 21 consilieri din totalul de 23. Au absentat: dl. Ionel CIUPE și dl. Marin LUPAȘ. Ședința a început la ora 10,00 și s-a încheiat la ora 10, 32.
Președinte de ședință a fost doamna consilier Roxana TABUIA.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Bognar Levente (delegat primar, conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 427/13.02.2019, articolul 2 alin. (2)) dl. viceprimar Călin Bibarț, dna Lilioara Stepanescu, secretar al Municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public, dna Elena Portaru, director executiv, Direcția Tehnică, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv adjunct al Direcției Patrimoniu, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Ioana Albu, șef birou, Biroul Juridic, Contestații, dna Ralu Cotrău, șef birou Biroul Relații Mass-Media, dra Adriana Sobaru, șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, dl. Sorin Munteanu, șef serviciu, Serviciul Monitorizare, Strategii, Managementul Calității, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Solya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, Ionela Domilescu, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Lucia Bulboacă, șef serviciu, Serviciul Autoritate Tutelară, Protecție a Minorilor și Familiei din cadrul Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad”;
- presa: dna. Diana Duțu – „Aradon/Aradon”, Varjasi Kristian – „TV Arad” Simion Todoca „Glasul Aradului”, Lucian Șerban - „Arq” ș.a.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 12.02.2019 a Dispoziției Primarului nr. 352/12.02.2019, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 12.02.2019 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 12.02.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

(n.n. înainte de a începe ședința propriu-zisă, ordinea de zi a fost dezbătută pe comisii).

În cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad am consemnat următoarele:
Dl. Bognar L: - Bună-ziua, doamnelor și domnilor! Ascultăm Imnul de Stat!
(n.n. într-un cadru solemn este ascultat Imnul de Stat al României).
Dl. Bognar L: - Mulțumesc. Având în vedere ordinea de zi, pe care am parcurs-o în ședința Comisiilor reunite ale Consiliului Local al Municipiului Arad, propun spre aprobare următoarea
Ordine de zi


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Martie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
26


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved