Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 57199213
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 16-07-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  11-06-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA

ședinței ordinare
din data de 11.06.2019La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 11 iunie 2019 au fost prezenți 22 de consilieri din totalul de 23. A absentat doamna consilier Anca-Patricia Stoenescu.
Ședința a început la ora 16,00 și s-a încheiat la ora 16,36.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Mihai SZABO.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Călin Bibarț (delegat primar conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 2148/06.06.2019, art. 2 alin. (2)), dl. Bognar Levente, dl. Sorin Contraș (delegat secretar conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 2165/07.06.2019), dna Claudia Macra, administrator public, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Dezvoltare și Întreținere, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dna Adriana Sobaru, șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, dna Andreea Stoica, consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, dna Ioana Albu, șef serviciu, Serviciul Juridic, Contestații, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciul Societăți Comerciale, dna Soya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Claudiu Gojda, director general al SC Compania de Transport Public SA Arad, dna Angelica Mateuț, director economic în cadrul aceleiași societăți, dl. Nicolae Mehelean, director general al SC Recons SA Arad, dna Cornelia Ardelean, director economic al SC Recons SA Arad, dna Varga Ramona, șef serviciu – Serviciul Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială” Arad,
- presa: Diana Duțu - „Aradon/Jurnal Arădean”, Simion Todoca – „Glasul Aradului”, Filea Cătălin – „ARQ” .
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 06.06.2019, a Dispoziției nr. 2156/2019 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 06.06.2019 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 06.06.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:
Dl. Bibarț C: - Bună-ziua. Am înțeles că doamna Stoenescu n-ajunge. Nu știu cine zicea. Că, atunci nu mai așteptăm. Începem? Bun. Vă rog, Imnul de stat!
(n.n. în cadru festiv este ascultat Imnul de Stat al României).
Dl. Bibarț C: - Mulțumesc tuturor pentru prezență. Suntem la o oră de după masa pentru că unii colegi ne-au rugat să o punem după masa, că dimineața era mai greu cu serviciul și de aceea ne întâlnim la ora aceasta. Organizatoric, suntem în ședință ordinară, pentru a avea ședința ordinară din această lună și materiale s-au adunat destul de multe, pentru că din ceea ce am discutat cu domnul primar nu puteam să batem exact în cuie ziua când dânsul își anunță retragerea și probabil va fi în ultima săptămână din luna iunie, în a doua parte chiar a săptămânii, probabil 27, 28. Și atunci aceea o vom face ședință extraordinară și o putem, conform legii, convoca și mai din scurt, exact când știe programul, în funcție și de, să spunem, alți parametri. De aceea suntem acum în ședința ordinară și când vom ști exact, vă anunțăm și vă convocăm. Față de prezenta ordine de zi dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt, supun la vot următoarea

Ordine de zi


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
18 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved