Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 59281703
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 25-03-2020
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  19-02-2020


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței ordinare
din data de 19.02.2020


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 19 februarie 2020 au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Au absentat: dl. viceprimar Ionel Bulbuc (concediu de odihnă), dna consilier Roxana Tabuia, dna consilier Anca-Patricia Stoenescu. Domnul consilier Beniamin-Narcis Vărcuș a sosit la ședință după supunerea la vot a ordinii de zi. Doamna consilier Patricia Dinga a sosit la ședință după supunerea la vot a punctului 8 al ordinii de zi.
Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie.
Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la ora 14,23.
Președinte de ședință a fost domnul consilier SZABO Mihai.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dl. Radu Drăgan, arhitect-șef, dl. dna Eliza Barbura, director executiv, Direcția Comunicare, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Florea Liliana, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dna Adriana Sobaru, șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, dna Mihaela Balaș, șef serviciu, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, dna Simona Pașca, șef birou, Biroul Spații Verzi, Mediu, dna Consuela Avram, consilier, Serviciul Relații Externe-Protocol, dna Solya Emilia, consilier Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Ioan Bătrîn, șef serviciu, Serviciul Învățământ, Sănătate, dna Linda Ocenic, șef serviciu, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Privat, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Sergiu Potroviță, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciul Societăți Comerciale, dl. Marius Neamț, consilier juridic, Serviciul Juridic, Contestații, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florina Ispas, consilier, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dna Domilescu Ionela, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dna Ramona Varga, șef serviciu în cadrul Serviciul Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială” Arad,
- cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003: dl. Moțiu Socaciu Cosmin, cetățean interesat, dl. Arsenov Zoran, cetățean interesat, dl Dumitraș Flavius, cetățean interesat, dna Fînău Delia-Carmen,
- presa: Diana Duțu – „Jurnal Arădean/Aradon”, Simion Todoca – "Glasul Aradului", Alex Laza – „Gazeta Locală”, Lucian Șerban – „Arq.ro”.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 13.02.2020 a Dispoziției nr. 242/13.02.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 13.02.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 13.02.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Bună-ziua! Cvorum avem. Propun să începem, cu Imnul de Stat, evident.
În cadru solemn, s-a ascultat Imnul de stat.
Dl. primar: - Mulțumim. Ordinea de zi o are primită toată lumea. Dacă față de prezenta ordine de zi mai sunt și alte propuneri? Nu sunt. Supun la vot următoarea


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 20201
2
3
4
5
6
7
8
9


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved