Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 56764649
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 24-04-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  28-03-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL-VERBAL
ȘI STENOGRAMA
ședinței extraordinare
din data de 28.03.2019


La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data 28 martie 2019 au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 23.
Au absentat: dl. consilier Boca Bogdan, dl. consilier Furău Gheorghe, dl. consilier Handra Arsenie, dna consilier Naaji Antoanela.
Ședința a început la ora 9,30 și s-a încheiat la ora 10,10.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Călin Bibarț (delegat primar conform Dispoziției nr. 754/27.03.2019 Primarului Municipiului Arad - art.2), dna Lilioara Stepanescu, secretar al Municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public, dl. Radu Drăgan, arhitect-șef, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală, dna Liliana Florea, director executiv adjunct al Direcției Tehnice, dna Sandra Dinulescu, șef șerviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dl. Gabriel Moldovan, șef serviciu, Serviciul Edilitar, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Solya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciu Societăți Comerciale, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.

Alți participanți:
-cetățeni interesați: dl. Tripa Ciprian, persoană privată, dl. Popescu Andrei-Ștefan, dl. Mureșan Bogdan, dl. Florian Pop, reprezentanți ai FCC Environment, management deșeuri;
-invitați: dl. Vlad Mircea, reprezentant VFM Service SRL,
-presa: Diana Duțu, „Aradon/Jurnal Arădean”, Lucian Șerban – „Arq” Arad.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 26.03.2019 a Dispoziției nr. 753/26.03.2019 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 26.03.2019 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 26.03.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
În cadrul acestei ședințe, am consemnat următoarele:
Dl. Bibarț C: - Sărut-mâna, bună – dimineața! Dragi colegi, cred că, din câte știu, cel puțin, nu mai așteptăm pe nimeni. Cu acordul dumneavoastră, aș propune să începem cu Imnul de Stat.
(n.n. În cadru solemn este ascultat Imnul de Stat al României).
Dl. Bibarț C: - Vă mulțumesc frumos pentru prezență, deși speram să nu ne mai vedem luna aceasta, speram! Și ne vedem, în acest format! Urgența urgențelor a fost punctul nr.1, s-au finalizat celebrele protocoale cu C.N.I. – ul, cu bazinul de polo și acesta trebuie să intre, din punct de vedere juridic, în patrimoniul Primăriei și din acest moment să înceapă celelalte proceduri, ce înseamnă: regulament ș.a.m.d., pentru a nu-l ține cu lacătul pe ușă. Încercăm cât mai repede să fie deschis publicului. Și, la punctul 2, după cum știți, am hotărât, în urmă cu câteva luni, în Consiliul Local, să finanțăm anveloparea acelor blocuri, care fuseseră, la un moment dat, pe diferite liste. Din lista mare de atunci, un număr de, nu mai știu, unsprezece, douăsprezece locații, blocuri, asociații de proprietari au toată documentația completă și am convenit să nu mai așteptăm, să dăm drumul la acest lot și pe parcurs, cum vor mai veni cu toate acordurile tuturor proprietarilor, să mergem mai departe. Și ce a mai fost, după aceea, materiale terminate, am solicitat colegilor de la administrație publică să pună pe ordinea de zi. Mai sunt alte propuneri față de ordinea de zi? Nu sunt. Supun la vot prezenta
Ordine de zi:


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20191
2
3
4
5
6
7
8
9
26

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved