Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 48693380
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 18-09-2017
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  14-06-2017

R O M Â N I A
JUDETUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
ȘI STENOGRAMA

ședinței extraordinare
din data de 14 iunie 2017

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 14 iunie 2017, au fost prezenți toți consilierii. Ședința a început la ora 12,00 și s-a încheiat la ora 13,20.
Președinte de ședință a fost ales domnul consilier Gheorghe SĂPLĂCAN.
Au participat din partea executivului: domnul primar Gheorghe Falcă, dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretarul municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public al municipiului Arad, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dna Carmen Radu, șef- serviciu, Serviciul Financiar- Contabilitate, dna Mirela Szasz, șef serviciu, Serviciul Construcții și Urbanism, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciul Societăți Comerciale, Monitorizarea Serviciilor de Utilități Publice, dl. Sorin Munteanu, șef serviciu, Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul Calității și Control Intern, dna Ralu Cotrău, inspector de specialitate, Cabinet Primar, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florina Ispas, consilier, dra Laura Goron, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
-reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public „Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad”, dl. Flavius Staniș, consilier juridic în cadrul Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Cosmin Stana, șef serviciu, Serviciul Dispecerat și Monitorizare din cadrul Poliției Locale Arad, dl. Stelian Nistor, director general al SC TOP SA Arad, dl. Matei Aurel, director general SC CET SA Arad, dl. Victor Ciulean, director general al SC CET Hidrocarburi SA Arad, dl. Adrian Nițu, membru în consiliul de administrație al SC CET Hidrocarburi SA Arad, dl. Adrean Păcurar, director general al SC Gospodărirea Comunală SA;
-presa: Raluca Medeleanu - „Special” Arad, Andrei Fuliaș – „Special” Arad, Diana Duțu - „Jurnal Arădean/Aradon”, Ioan Weisl – „Agerpress”, Cristina Popescu – TV Arad;
-cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională, republicată: Blaga Casian, cetățean interesat, Martin Ovidiu, cetățean interesat, dra Oana Blaghi, reprezentant PNL Arad, Ioan Dănilă, reprezentant Sindicatul Polaris, Țîșcă Mircea, reprezentant consiliu de administrație al SC CET SA Arad, Cristian Valentin – reprezentant Sindicatul Liber Independent „Energia” din cadrul SC CET Hidrocarburi SA Arad, Doru Lebădă, lider sindical SC CET SA Arad, Ilie Don, reprezentant SC CET Hidrocarburi SA Arad.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 10 iunie 2017 a Dispoziției nr.1718/10.06.2017 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați, a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței și ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri. Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 10.06.2017, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 10.06.2017 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați ș.a.

În cadrul ședinței, am consemnat următoarele:

Dl. primar: - Bună-ziua. Ascultăm Imnul de Stat.
(n.n. este intonat Imnul de Stat al României).
Dl. primar: - Mulțumesc. Da. Este, câteodată, foarte bine, înainte de ședință, să ascultăm Imnul Național și să auzim versurile din Imnul Național. Supun votului dumneavoastră următoarea


[Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
18


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved