Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 60033317
 

Stenogramele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 07-07-2020
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

STENOGRAMA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  15-04-2020

R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBL ȘI
STENOGRAMA
ședinței extraordinare de îndată
din data de 03.04.2020

R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL
PROCESUL-VERBL ȘI
STENOGRAMA
ședinței extraordinare de îndată
din data de 15.04.2020


La ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 15 aprilie 2020 au fost prezenți 19 de consilieri din totalul de 22 consilieri în funcție. Au absentat: dl. consilier Cosmin Buruc, dl. consilier Flavius Filip și dl. consilier Beniamin Vărcuș. Prin Ordinul Prefectului nr. 805/4.12.2019 s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Arad al domnului CHEȘA Ilie.
Ședința a început la ora 12,00 și s-a încheiat la ora 12,25.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Marius SFÂRÂILĂ.
Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 120/2020 privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, ședința s-a desfășurat prin convorbire telefonică cu aleșii locali, convorbire redată la difuzorul exterior al telefonului și înregistrată prin sistemul de înregistrare audio utilizat la ședințele consiliului local.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dl Sorin Contraș (delegat secretar general, conform Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 687/13.04.2020), dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv – Direcția Patrimoniu, dna Mihaela Balaș, șef Serviciu Evidență și Administrare Domeniul Public, dna Rodica Drăgan, șef Birou Cadastru Extravilan, Fond Funciar, dl. Denis Bot, consilier – Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dna Andreea Stoica, consilier juridic – Serviciul Resurse Umane, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic și dna Florina Ispas, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 15.04.2020 a Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 702/14.04.2020, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 15.04.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 15.04.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

n.n. Înainte de începerea propriu-zisă a ședinței de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad proiectele de pe ordinea de zi au fost dezbătute on-line, în comisii reunite, astfel:
Dl. primar: - Bună-ziua, tuturor! Am rugămintea, ca mod de lucru, toată lumea să țină microfoanele închise și doar când deschidem, fiecare, când are ceva de spus. O să fim în comisii prima dată, dar fac și prezența cu ocazia aceasta: Andreș Laura?
Dna Andreș L: - Prezentă!
Dl. primar: - Te și vedem. Sărut-mâna! Eu, pe aici! Domnul Boca?
Dl. Boca B: - Da. prezent!
Dl. primar: - Am văzut. Domnul Bognar? Era prin Primărie. Domnul Bognar! Hai că revenim la domnul Bognar. Domnul Ionel Bulbuc? Zi-i „prezent!”. A, s-a dus după domnul Bognar! Este! Cosmin Buruc? Cosmin Buruc? Nu ne aude! Mariana Cismașiu?
Dna Cismașiu : - Prezentă!
Dl. primar: - Da. Au apărut domnul Bognar și domnul Ionel Bulbuc, că-i văd pe amândoi. Numai spuneți, vă rog „prezent” amândoi!
Dna Cismașiu : - Prezentă!
Dl. primar: - Domnule Bognar?
Dl. Bognar L: - Prezent.
Dl. primar: - Mulțumesc. Ionel Bulbuc? Trebuie să ajungă înapoi. Bine. Îl aștept! Ionel Ciupe? Nu-l văd! Mai așteptăm. Dinga Patricia?
Dna Dinga P: - Prezentă!
Dl. primar: - Ionel, zi și tu „prezent” !
Dl. Bulbuc I: - Prezent!
Dl. primar: - Adina Dumitrean?
Dna Dumitrean A: - Prezentă!
Dl. primar: - Filip Flavius? Domnul doctor Furău? Nu-l aud! L-am văzut, dar nu-l aud! Domnule Furău! Vedeți că închideți video-ul, nu deschideți microfonul, domnule Furău!
Dl. Furău G: - Prezent!
Dl. primar: - Acum, da! Domnule Furde?
Dl. Furde G: - Prezent!
Dl. primar: - Domnule Handra?
Dl. Handra A: - Prezent!
Dl. primar: - Domnul Lupaș? Doamna Naaji?
Dna Naaji A: - Prezentă!
Dl. primar: - Domnul Săplăcan?
Dl. Săplăcan G: - Bună-ziua. Prezent!
Dl. primar: - Permiteți-mi, în numele colegilor, să vă spunem condoleanțe. Știu că a murit mama dumneavoastră. În numele și al consilierilor și al nostru. Și vă mulțumesc că sunteți prezent și în condițiile acestea. Domnul Sfârâilă Marius. A, tu ești aici! Scuză-mă! Dna Stoenescu ?
Dna Stoenescu A: - Prezent!
Dl. primar: - Miși Szabo ? Miși! Nu se aude! Roxana Tabuia?
Dna Tabuia R: - Prezentă!
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Văcuș? Nici nu-l văd! Mai revin la cine n-a fost: Cosmin Buruc? Cum îți apare ? Nu este. Bun. Ionel Ciupe?
Dl. Ciupe I: - Prezent.
Dl. primar: - Bun. Prezent. Mai aveam Filip Flavius. Nu zice nimic. Și domnul Lupaș.
Dl. Lupaș M: - Prezent!
Dl. primar: - Prefect. Înseamnă că avem cvorum peste tot. Suntem în comisii reunite, prima dată. Cu acordul dumneavoastră citesc toate proiectele de pe ordinea de zi și când intru pe fiecare consilier, le votează pe toate, ca să nu mă repet de fiecare dată sau nu le votează, ne spune cum face, să nu ne repetăm, să facem parcursul de patru sau cinci ori. Deci avem așa: 1 - Proiect de hotărâre nr. 151/2020 privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență – inițiativa primarului – este vorba de sala de sport de pe Voinicilor, de acolo de a afară, unde vom caza oameni ai străzii, care n-au domiciliu și o grădiniță de pe lângă 6 Vânători, unde ținem personalul de la DAS în carantină, conform ultimei ordonanțe militare. Apoi mai este Proiect de hotărâre nr. 152/2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului; la punctul 3 - Proiect de hotărâre nr. 153/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou – DE 2829 – inițiativa primarului; 4 - Proiect de hotărâre nr. 154/2020 privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou – DE 2815/1 – inițiativa primarului și punctul 5 - Proiect de hotărâre nr. 155/2020 privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19 – inițiativa primarului. Urgența ședinței de astăzi am avut-o pentru punctul 1, cu destinația celor două imobile, unde deja trebuia să ne cazăm și punctul 5, cu rectificarea de buget. Îmi cer și scuze, că nu ați primit puțin mai repede materialele, dar de abia aseară, târziu, am primit adresa oficială de la DSP, cu suma pe care o plătește DSP-ul pentru închirieri hoteluri, cazări și trebuia prinsă în rectificarea de buget. Și de aceea nu s-a dat drumul la materiale decât în această dimineață. Dacă la vreunul din punctele de pe ordinea de zi cineva are întrebări, nelămuriri? Bun. Atunci iau în ordine pe fiecare consilier și îl rog frumos să ne spună, ca să rămână înregistrat cum votează: Doamna Andreș Laura ? Vă rog!
Dna Andreș L: - Pentru.
Dl. primar: - A vrut să intervină cineva? Bun. Doamna Andreș Laura?
Dna Andreș L: - Pentru.
Dl. primar: - Toate punctele, da?
Dna Andreș L: - Da.
Dl. primar: - Mulțumesc. Eu, Bibarț, da! Domnul Boca?
Dl. Boca B: - Da, pentru toate punctele.
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Bognar.
Dl. Bognar L: - Am o întrebare, la punctul 3 – practic,nu apare adresa exactă.
Dl. primar: - Nu are. Este în agricol. M-am uitat și eu ieri pe documente – în agricol, ceva drum de exploatare, care se intabulează pe Primărie și se stabilește unde se pune acolo.
Dl. Bognar L: - Da. Este, practic, extravilan.
Dl. primar: - Da. Extravilan, ceva drum de acesta, de pământ.
Dl. Bognar L: - Da. Da. De acord cu toate. Că nu am înțeles aici, --- respectiv Aradul Nou.
Dl. primar: - Da. Dincolo, la ieșire din Arad, spre sensul giratoriu. Știe Miron, dacă doriți, vă arată schițele, că și eu l-am chemat să mă lămurească.
Dl. Bognar L: - Bine. De acord cu toate.
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Bulbuc ?
Dl. Bulbuc I: - De acord cu toate punctele.
Dl. primar: - Mulțumesc. Domul Buruc a venit cumva ? Nu. Doamna Cismașiu?
Dna Cismașiu M: - Domnilor, închideți, vă rog, telefoanele, ca nu se înțelege! Sunt prezentă și da, sunt de acord cu toate punctele!
Dl. primar: - Bine. Mulțumesc.
Dna Cismașiu M: - Pentru colegi – microfonul trebuie să fie roșu! Mulțumesc. Da pentru toate punctele!
Dl. primar: - Bun. Domnul Ciupe?
Dl. Ciupe I: - Ciupe ați spus?
Dl. primar: - Da, Ciupe. Te rog, Ionele!
Dl. Ciupe I: - Da, sunt pentru toate punctele!
Dl. primar: - Mulțumim frumos. Doamna Dinga?
Dna Dinga P: - Da, pentru toate punctele.
Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Dumitrean?
Dna Dumitrean A: - Da, pentru toate!
Dl. primar: - Mulțumesc frumos. Domnul Flavius Filip a venit cumva? Nu apare. Bun. Domnul Furău?
Dl. Furău G: - Da, pentru toate!
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Furde?
Dl. Furde G: - Da, pentru toate!
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Handra?
Dl. Handra A: - Da, pentru toate!
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Lupaș?
Dl. Lupaș M: - Da, pentru toate!
Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Naaji?
Dna Naaji A: - Da, pentru toate!
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Săplăcan?
Dl. Săplăcan G: - Da, pentru toate punctele!
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Sfârâilă Marius?
Dl. Sfârâilă M: - Da, pentru toate punctele!
Dl. primar: - Mulțumesc. Doamna Stoenescu?
Dna Stoenescu A: - Da, pentru toate punctele!
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnul Szabo a venit cumva?
Dl. Szabo M: - Da, pentru toate!
Dl. primar: - Ai venit Miși?
Dl. Szabo M: - Da.
Dl. primar: - Este ok. Doamna Tabuia?
Dna Tabuia R: - Da, pentru toate punctele.
Dl. primar: - Mulțumesc. Domnule Vărcuș? Nu este. Bun.

(n.n. De aici ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad)

Dl. primar: - Am trecut de faza comisiei. Intrăm pe plenul ședinței cu ordinea de zi, pe care o aveți fiecare dintre dumneavoastră. Dacă mai este vreo propunere la ordinea de zi? Nu mai este. Mulțumesc frumos. Supun votului dumneavoastră următoarea


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Iulie 20201
2
3
4
5
6
7
8
9
15

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved