Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 64466925
 

Registrul de Evidenţă al
Proiectelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 17-09-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

Proiect Nr.443 din 16-09-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Calea Radnei, nr. 143, înscris în CF nr. 328268 Arad.

Proiect Nr.442 din 16-09-2021
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Tribunul Axente, nr. 3 înscris în CF nr. 358361 Arad

Proiect Nr.441 din 16-09-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU) aferent : Zonă rezidențială și funcțiuni complementare servicii/comerț, Municipiul Arad, str. Anton Cehov, nr. 20, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 352763 - Arad

Proiect Nr.440 din 15-09-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Construire locuințe colective și spații comerciale/prestări servicii”, Municipiul Arad, B-dul Ștefan Augustin Doinaș, nr. 17, conform extras C.F. nr. 319516 – Arad, beneficiari: Marandiuc Ciprian și Moț Ginel Adrian

Proiect Nr.439 din 13-09-2021
Proiect de hotarare cu privire la respingerea plângerilor prealabile formulate de către d-nii Tamaș Marta, Alexa Florin și Danțoș Monica-Codruța împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 661/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Sinagogei nr. 2-4 începând cu data de 01.01.2019

Proiect Nr.438 din 10-09-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 70278/01.10.2020 pentru imobilul situat în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 15

Proiect Nr.437 din 10-09-2021
Proiect de hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 338/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a unor terenuri, situate în Municipiul Arad

Proiect Nr.436 din 08-09-2021
Proiect de hotărâre privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Posada, nr. 18 - înscris în CF nr. 305034 Arad

Proiect Nr.435 din 08-09-2021
Proiect de hotarare cu privire la subapartamentarea imobilelor situate în Municipiul Arad, Str. Ștefan Cicio Pop, nr. 20, Ap. 18A și Ap. 22, înscrise în CF nr. 300598-C1-U43 Arad și CF nr. 300598-C1-U48 Arad

Proiect Nr.434 din 08-09-2021
Proiect de hotarare cu privire la atestarea unei cote de teren la proprietatea publică a Municipiului Arad și subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 45, Corp. A, Ap. 15 - înscris în CF nr. 302024-C1-U23 Arad

Proiect Nr.433 din 08-09-2021
Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Insula Mures - înscris în CF nr. 311954 Arad

Proiect Nr.432 din 08-09-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 2 august 2021

Proiect Nr.431 din 07-09-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, str. Măciesului, nr. 1 si ulterior atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad - înscris în CF nr. 330769 Arad –

Proiect Nr.430 din 02-09-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021

Proiect Nr.429 din 01-09-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): P.U.Z. ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE S+P+1E, extravilan și intravilan trup izolat mun. Arad, C.F. nr. 334856 și C.F. 335094 – Arad, județul Arad

Proiect Nr.428 din 01-09-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): „ Amenajare zonă locuințe colective”, Mun. Arad, str. Voinicilor, nr. 21, 21/B, 21/C, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 351499 Arad, C.F. nr. 351559 Arad, C.F. nr. 353951 - Arad

Proiect Nr.427 din 27-08-2021
Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Protopopiatului Reformat Timișoara, situat pe str. Ceaikovski nr. 32-34, cu destinația de unitate de educație timpurie

Proiect Nr.426 din 26-08-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.425 din 25-08-2021
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2021

Proiect Nr.424 din 25-08-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului înscris în CF nr. 350957 Arad, Strada Corneliu Coposu, către Ministerul Culturii

Proiect Nr.423 din 25-08-2021
Proiect de hotărâre privind reglementarea situației imobilului situat în Str. Labirint, nr. 6, unde își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad

Proiect Nr.422 din 25-08-2021
Proiect de hotărâre privind sistarea apartamentării și actualizarea datelor cadastrale a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 1, înscris în CF nr. 306952 Arad

Proiect Nr.421 din 25-08-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 96, etaj I

Proiect Nr.420 din 24-08-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Proiect Nr.419 din 24-08-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței terenului situat în Arad, str. Cuza Voda 19

Proiect Nr.418 din 24-08-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței terenului situat în Arad, str. Cuza Voda 17

Proiect Nr.417 din 24-08-2021
Proiect de hotarare privind vânzarea unui teren situat în Arad, strada Miron Costin 2B, înscris CF 351373

Proiect Nr.416 din 24-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului Municipiului Arad

Proiect Nr.415 din 24-08-2021
Proiect de hotărâre privind lucrarea cadastrală de primă înscriere și rectificarea suprafeței a două parcele de teren situate în municipiul Arad, Piața Heim Domokos, nr. 16 și nr. 17

Proiect Nr.414 din 24-08-2021
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 330320 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.413 din 24-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile situate în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.412 din 23-08-2021
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.411 din 20-08-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 40, etaj I

Proiect Nr.410 din 20-08-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 40, parter

Proiect Nr.409 din 20-08-2021
Proiect de hotarâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 123/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa grupului de consilieri locali PSD Arad

Proiect Nr.408 din 20-08-2021
Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârea nr. 348/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind darea în folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 9667 mp din imobilul-teren înscris în CF nr. 319691 Arad, aflat în proprietatea publică a municipiului Arad, către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad – inițiativa grupului de consilieri locali PSD Arad,

Proiect Nr.407 din 19-08-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, str. Unirii, nr. 13, etaj I

Proiect Nr.406 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre referitor la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 362/2021 cu privire la reorganizarea activității aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.405 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului înscris în C.F. nr. 334299 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.404 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată a imobilului aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Faurilor nr. 94-96”

Proiect Nr.403 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de doi ani a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat în Piața Caius Iacob nr.1

Proiect Nr.402 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 iulie 2021

Proiect Nr.401 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 345/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea în favoarea Municipiului Arad a unor drepturi reale asupra unor terenuri

Proiect Nr.400 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației, pe o perioadă de doi ani a unei părți din imobilul aferent unei unități de învățământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Labirint nr. 6

Proiect Nr.399 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 351322 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.398 din 13-08-2021
Proiect de hotărâre privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2021 - inițiativa consilierilor locali: Ilioni Florin, Aur Csilla, Vlad Codrin Dacian, Szabo Mihai Iosif, Galea Cristian Aurel

Proiect Nr.397 din 11-08-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea gratuității la transportul cu trenulețul turistic de agrement cu ocazia zilei de 1 iunie și a Zilelor Aradului

Proiect Nr.396 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în proprietatea privată a municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, Zona Balastiera Micalaca – capăt Str. Renașterii – intravilan / extravilan

Proiect Nr.395 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unor locuințe de necesitate

Proiect Nr.394 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad

Proiect Nr.393 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (c83/04.10.2018) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad

Proiect Nr.392 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A.D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4

Proiect Nr.391 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.390 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Compania de Transport Public SA

Proiect Nr.389 din 10-08-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 364/2021 cu privire la reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.388 din 09-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.04-30.06.2021, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Proiect Nr.387 din 05-08-2021
Proiect de hotărâre nr. 387/2021 privind modificarea anexei 1 și 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 335/2021 privind modificarea suprafeței terenului situate în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 316205 Arad și actualizarea datelor cadastrale și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile

Proiect Nr.386 din 05-08-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019/2021

Proiect Nr.385 din 05-08-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.384 din 03-08-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): Edificare zonă cu functiuni mixte servicii, depozitare, industrie nepoluantă Zona Industrială Sud Arad - Zădăreni Mun. Arad, Zona Industrială Sud Arad-Zădăreni, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 346609 - Arad

Proiect Nr.383 din 29-07-2021
Proiect de hotărâre privind prelungirea străzii Pompei situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului Subcetate

Proiect Nr.382 din 28-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la însusirea raportului de evaluare al unui bun imobil apartinând proprietății private a Statului Român/Municipiului Arad, înscris în C.F. nr. 358163 Arad

Proiect Nr.381 din 28-07-2021
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosintă gratuită a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuintă situat în municipiul Arad, str. Episcopiei nr. 32, ap. 7, către Agentia Natională Pentru Arii Naturale Protejate,Serviciul Teritorial Arad

Proiect Nr.380 din 28-07-2021
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local "Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Gradiste Est"

Proiect Nr.379 din 28-07-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului înscris în CF nr. 350957 Arad, str. Corneliu Coposu, către Ministerul Culturii

Proiect Nr.378 din 27-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Liliac, nr. 16 înscris în CF nr. 328091 Arad

Proiect Nr.377 din 27-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Rahovei, nr. 38 înscris în CF nr. 320476 Arad

Proiect Nr.376 din 27-07-2021
Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, cartier Gai, înscrise în CF nr. 358049 Arad, CF nr. 358053 Arad, CF nr. 357982 Arad, CF nr. 357980 Arad

Proiect Nr.375 din 27-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 307419 Arad aflat în proprietatea publică a Municipiului Arad, unde își desfăsoară activitatea Liceul cu Program Sportiv și prima înscriere a unei suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Arad, ambele imobile situate în strada Independenței

Proiect Nr.374 din 27-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Calea Timisorii, nr. 150 înscris în CF nr. 305977 Arad

Proiect Nr.373 din 21-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuințe

Proiect Nr.372 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2021 - inițiativa consilierilor locali: Ilioni Florin, Aur Csilla, Vlad Codrin Dacian, Szabo Mihai Iosif, Galea Cristian Aurel

Proiect Nr.371 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și funcționării pieței volante „Street Market” în Municipiul Arad în Piața Avram Iancu - inițiativa consilierilor locali USR-PLUS

Proiect Nr.370 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.369 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind constituirea în favoarea Municipiului Arad a unor drepturi reale asupra unor terenuri, proprietatea privată a S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., în vederea edificării unei stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze)

Proiect Nr.368 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind darea în folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 9667 mp din imobilul-teren înscris în CF nr. 319691 Arad, aflat în proprietatea publică a municipiului Arad, către Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad

Proiect Nr.367 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea și acoperirea parțială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie -decembrie 2020

Proiect Nr.366 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind preluarea de la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad, prin transmitere fără plată, a unor bunuri de natura obiectelor de inventar și mijloace fixe către Primăria Municipiului Arad-Direcția Generală Poliția Locală

Proiect Nr.365 din 16-07-2021
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2021

Proiect Nr.364 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren situate în Municipiul Arad, Str. Castanilor, nr. 11- înscris în CF nr. 307874 Arad

Proiect Nr.363 din 15-07-2021
8. Proiect de hotărâre nr. 363/2021 privind extinderea de drept a valabilității prevederilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): “Funcțiuni mixte: servicii și comerț, amenajare parcare securizată cu nivel minim 4 lacăte, amenajare accese și împrejmuire”, Județul Arad, extravilan Municipiul Arad, Autostrada A1: km 36+200 – km 36+640, conform C.F. nr. 349187 – Arad și C.F. nr. 349188 – Arad, beneficiar: S.C. Park Autoband Expres S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 501/2018

Proiect Nr.362 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 316205 Arad și actualizarea datelor cadastrale și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile

Proiect Nr.361 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Centrului Social Cantina Municipală Arad

Proiect Nr.360 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre privind extinderea de drept a valabilității prevederilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): “Zonă rezidențială și funcțiuni complementare”, extravilan Municipiul Arad, zona Sânicolaul Mic, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2016

Proiect Nr.359 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.358 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre privind reglementarea unui drum prin dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad - DN7 - Zona Colonia Dumbrava Roșie, înscris în CF nr. 335519 Arad

Proiect Nr.357 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 iunie 2021

Proiect Nr.356 din 15-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.355 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării/modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza Contractului de delegare prin concesiune nr. 1.603/24.10.2017

Proiect Nr.354 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiului Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Recons SA

Proiect Nr.353 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Arad

Proiect Nr.352 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF – „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”

Proiect Nr.351 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Regenerare urbană zona Piața Catedralei din Municipiul Arad”, aprobați prin Hotărârea nr. 258/2019 privind aprobarea modificării și completării Hotărârii nr. 41/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.350 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 87.800 mp, situat în municipiul Arad, înscris în Cartea Funciară nr. 356277 Arad, cu nr. cad. 356277

Proiect Nr.349 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): “Construire hală/depozit, platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate”, municipiul Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 346558 – Arad

Proiect Nr.348 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): “Construire hală și sediu administrativ”, mun. Arad, intravilan, pășune, str. Cornelia Bodea, nr. 3, generat de imobilul cu extrasul C.F. nr. 318950 – Arad

Proiect Nr.347 din 14-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): “Zonă rezidențială P+1+Er/M”, mun. Arad, str. Privighetoarei, nr. 20, conform extras C.F. nr. 339806 – Arad

Proiect Nr.346 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea ofertei de donație a terenului aferent sensului giratoriu, situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C – înscris în CF nr. 334311 Arad

Proiect Nr.345 din 13-07-2021
Proiect de hotarare cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către d-nii Tamaș Marta, Alexa Florin și Danțoș Monica-Codruța împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 661/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Sinagogei nr. 2-4 începând cu data de 01.01.2019

Proiect Nr.344 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre privind trecerea, din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Arad, a unor terenuri situate în municipiul Arad

Proiect Nr.343 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru amplasarea unei plăci comemorative pe fațada imobilului situat pe B-dul Revoluției nr. 98, prin grija Asociației „Sfântul Martin” din Arad

Proiect Nr.342 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la însușirea rapoartelor de evaluare ale unor bunuri imobile aparținând Statului Român/Municipiului Arad

Proiect Nr.341 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței Comisiei de Sistematizare a Circulației în Municipiul Arad și a regulamentului de funcționare a acesteia

Proiect Nr.340 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unor locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Proiect Nr.339 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Proiect Nr.338 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în municipiul Arad, Str. Unirii, nr. 9-11

Proiect Nr.337 din 13-07-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive

Proiect Nr.336 din 13-07-2021
Proiect de hotărâre privind vânzarea unui teren situat în Arad, str. Dr. Mihail Mărcuș nr. 29, înscris în CF nr. 328599 Arad

Proiect Nr.335 din 12-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorilor de așteptări ale autorității publice tutelare pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar

Proiect Nr.334 din 12-07-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea selecției membrilor consiliilor de administrație pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este acționar unic sau majoritar

Proiect Nr.333 din 09-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unui sector al Bulevardului Revoluției din municipiul Arad în zonă pietonală- inițiativa consilierilor locali USR-PLUS.

Proiect Nr.332 din 08-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 iunie 2021

Proiect Nr.331 din 08-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 14 iunie 2021

Proiect Nr.330 din 08-07-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru buna gospodărire a municipiului Arad

Proiect Nr.329 din 08-07-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului la apa potabilă și tarifului pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare

Proiect Nr.328 din 08-07-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 16

Proiect Nr.327 din 08-07-2021
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) „Construire fabrică prefabricate din beton, platformă depozitare, sediu birouri, totem, sistematizare verticală, împrejmuire, acces, lucrări tehnico-edilitare în incintă, racorduri la utilități, anvelopă post transformare și punct de conexiune” intravilan mun.Arad, C.F. nr. 356535 – Arad, jud. Arad S.C. Elis Pavaje S.R.L.-

Proiect Nr.326 din 06-07-2021
Proiect de hotarare privind modificarea suprafeței terenului situat în municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 16 - înscris în CF nr. 301948 Arad –

Proiect Nr.325 din 06-07-2021
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri, situate în municipiul Arad

Proiect Nr.324 din 06-07-2021
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad- Str. Obedenaru, nr. 22, înscris în CF nr. 358066 Arad

Proiect Nr.323 din 05-07-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil teren situat în Arad, strada Faurilor nr. 64 către Biserica Penticostală Betleem

Proiect Nr.322 din 01-07-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, etaj I, corp A

Proiect Nr.321 din 01-07-2021
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Șelimbar, nr. 1 înscris în CF nr. 358179 Arad

Proiect Nr.320 din 30-06-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 274/B

Proiect Nr.319 din 29-06-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2, etaj I

Proiect Nr.318 din 29-06-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, str. Unirii nr. 14, parter

Proiect Nr.317 din 28-06-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Cobzei, nr. 5 înscris în CF nr. 319154 Arad

Proiect Nr.316 din 28-06-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.315 din 28-06-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.314 din 25-06-2021
Proiect de hotărâre privind admiterea plângerii prealabile nr. 42129/28.05.2021 și revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021/2022- inițiativa consilierului local Vlad Codrin-Dacian

Proiect Nr.313 din 24-06-2021
Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.312 din 24-06-2021
Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.311 din 24-06-2021
Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.310 din 24-06-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Acordului de principiu privind înființarea de către SC CTPARK BETA SRL a unui parc industrial, pe amplasamentul situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 279/1, județul Arad

Proiect Nr.309 din 24-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Integritate și responsabilitate în administrația publică arădeană și a cheltuielilor aferente acestuia

Proiect Nr.308 din 24-06-2021
Proiect de hotărâre nr. 308/2021 privind neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Mețianu nr. 2, etaj I, corp A

Proiect Nr.307 din 24-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii si verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața Mihai Viteazul, nr. 5-8, Arad – actualizată și încheierea contractului de lucrări în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, cu S.C. RECONS S.A. Arad

Proiect Nr.306 din 23-06-2021
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului ȘEGA

Proiect Nr.305 din 23-06-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Proiect Nr.304 din 23-06-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului de comodat privind predarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar către Colegiul Național ,,Moise Nicoară’’ Arad

Proiect Nr.303 din 22-06-2021
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 52/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind actualizarea bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.302 din 22-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2021

Proiect Nr.301 din 22-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 aprilie 2021

Proiect Nr.300 din 22-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între municipiul Arad și Asociația Rubio Pro Copilărie Pro Viața

Proiect Nr.299 din 18-06-2021
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2021

Proiect Nr.298 din 16-06-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.297 din 16-06-2021
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.296 din 14-06-2021
Informare privind situațiile financiare anuale, aferente anului 2020, pentru societățile comerciale aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.295 din 14-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad, Zona Micalaca

Proiect Nr.294 din 14-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad, Parcul Europa

Proiect Nr.293 din 14-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în domeniu privat al Municipiului Arad a unui teren situat în municipiul Arad, Zona Micalaca

Proiect Nr.292 din 14-06-2021
Proiect de hotărâre nr. 292/2021 privind aprobarea Proiectului Tehnic Alimentare cu energie electrică la stadionul UTA și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Racordare la Sistemul Energetic Național (SEN) a stadionului UTA, situat în Arad, str. Frații. Neumann nr. 2”

Proiect Nr.291 din 10-06-2021
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 52/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind actualizarea bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.290 din 10-06-2021
Proiect de hotărâre cu privire la reorganizarea Centrului Social Cantina Municipală Arad

Proiect Nr.289 din 10-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea stenogramei/procesului-verbal a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 13 mai 2021

Proiect Nr.288 din 10-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea stenogramei/procesului-verbal a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 aprilie 2021

Proiect Nr.287 din 10-06-2021
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a Cinematografului Dacia, proprietate publică a Municipiului Arad

Proiect Nr.286 din 10-06-2021
Proiect de hotarare privind modificarea Hotărârii nr. 85/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.

Proiect Nr.285 din 09-06-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile teren din Municipiul Arad, Zona Industrială Sud

Proiect Nr.284 din 09-06-2021
Proiect de hotarare privind încheierea cu SC RECONS SA a unui acord-cadru de furnizare obiecte de mobilier pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.283 din 09-06-2021
Proiect de hotarare privind repartizarea unor locuințe situate în Municipiul Arad, persoanelor care au depus dosare în vederea obținerii unei locuințe sociale

Proiect Nr.282 din 09-06-2021
proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de 3/16 din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Proiect Nr.281 din 09-06-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Proiect Nr.280 din 09-06-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 3/16 din apartamentul nr.3, situat în Arad, B-dul Revoluției , nr. 40, parter

Proiect Nr.279 din 09-06-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de 4/16 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Proiect Nr.278 din 08-06-2021
Proiect de hotarare privind dezlipirea unui imobil proprietatea publică a Municipiului Arad - Str. Cetății, F.N. înscris în CF nr. 302257 Arad –

Proiect Nr.277 din 03-06-2021
Proiect de hotarare privind alipirea unor imobile situate în municipiul Arad, Str. Steagului, nr. 3, înscrise în CF nr. 327988 Arad, CF nr. 356553 Arad

Proiect Nr.276 din 03-06-2021
Proiect de hotărâre privind adiționarea Contractului de închiriere nr. 4/10.07.2018 încheiat cu Asociația „Serviciul de Ajutor Maltez în România” - Filiala Arad

Proiect Nr.275 din 03-06-2021
proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 78

Proiect Nr.274 din 02-06-2021
Proiect de hotarare privind actualizarea Comisiei de ordine publică a Municipiului Arad, constituită în baza Hotărârii nr. 10/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.273 din 02-06-2021
Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord – cadru de Lucrări de reparații la construcții și instalații la Bazele Sportive, cu S.C. RECONS S.A., în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016, legea achizițiilor publice, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.272 din 28-05-2021
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 154/2018 privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare spații verzi din Municipiul Arad”, cu modificările și completările ulterioare, și pentru aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 34.015/03.05.2018

Proiect Nr.271 din 25-05-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.270 din 25-05-2021
Proiect de hotarare privind actualizarea datelor-cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiului Arad, str. Zimbrului nr. 75, înscris în CF nr. 316353 Arad

Proiect Nr.269 din 24-05-2021
Proiect de hotarare privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2021

Proiect Nr.268 din 24-05-2021
Proiect de hotarare cu privire la subapartamentarea imobilelor situate în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 92, Ap. 20, Ap. 21 și Ap. 22, înscrise în CF nr. 300753-C1-U18 Arad, CF nr. 300753-C1-U16 Arad și CF nr. 300753-C1-U17 Arad

Proiect Nr.267 din 24-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.266 din 24-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020

Proiect Nr.265 din 24-05-2021
Proiect de hotărâre privind lucrarea cadastrală de prima înscriere și alipirea a două parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Cerbului, nr. 16

Proiect Nr.264 din 24-05-2021
Proiect de hotărâre dezlipirea unui imobil proprietatea Municipiului Arad, strada Sabin Drăgoi nr. 2-4, înscris în CF nr. 357320 Arad

Proiect Nr.263 din 24-05-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea limitelor imobilului înscris în CF 327195 Arad, zona strada 6 Vânători

Proiect Nr.262 din 24-05-2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru semestrul II, anul școlar 2020-2021

Proiect Nr.261 din 24-05-2021
Proiect de hotarare privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, la care Municipiul Arad este membru asociat

Proiect Nr.260 din 24-05-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr.2. 3. 6B. 7 și 8, situate în Arad, B-dul Revoluției, nr.98

Proiect Nr.260 din 24-05-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr.2. 3. 6B. 7 și 8, situate în Arad, B-dul Revoluției, nr.98

Proiect Nr.259 din 20-05-2021
Proiect de hotarare privind prelungirea străzii Pr. Dr. Ilarion Felea, situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului ȘEGA

Proiect Nr.258 din 20-05-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 96, etaj I

Proiect Nr.257 din 20-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.256 din 19-05-2021
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de „Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” republicată conform Hotărârii nr. 254/25.06.2020

Proiect Nr.255 din 19-05-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Recons SA

Proiect Nr.254 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 21, Et. S+P, Ap. 11 - înscris în CF nr. 302455-C1-U4 Arad

Proiect Nr.253 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, Calea Timișorii, nr. 62, înscris în CF nr. 317878 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.252 din 18-05-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Proiect Nr.251 din 14-05-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 96, etaj I

Proiect Nr.250 din 13-05-2021
Proiect de hotarare privind demararea procedurii de transparență decizională pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): „Zonă logistică-industrie nepoluantă, depozitare și servicii”, CA Vlaicu.297/1, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 352899- Arad și C.F. nr. 334337-Arad

Proiect Nr.249 din 13-05-2021
Proiect de hotarare cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.248 din 11-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): “ZONĂ LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMLEMENTARE”, Intravilan Municipiul Arad, str. Rândunicii, nr. 102, conform extras C.F. nr. 353659 – Arad, beneficiari: VALICSEC SORIN-BOGDAN și VALICSEC EMANUELA-CLAUDIA

Proiect Nr.247 din 11-05-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): “CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI ÎMPREJMUIRE LA FRONT STRADAL”, intravilan Arad, str. Smochinului, nr. 9 și nr. 17, generat de imobilele cu extrasele C.F. nr. 348631 - Arad și C.F. nr. 350884 – Arad, beneficiari: Kaposta Laura Florina, Kaposta Adrian, Huț Rodica, Mihăilă Cătălin Daniel și Mihăilă Raluca Cornelia

Proiect Nr.246 din 07-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului de Urbanism (RLU) Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, rezidențial – locuințe colective, servicii și comerț, cu funcțiuni complementare și accese strada L. Rebreanu nr. 95, identificat prin extrasul CF nr. 304822 Arad, Municipiul Arad, județul Arad

Proiect Nr.245 din 07-05-2021
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 148/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019

Proiect Nr.244 din 07-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, pentru anul 2021

Proiect Nr.243 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 aprilie 2021

Proiect Nr.242 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 31 martie 2021

Proiect Nr.241 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT Ocsko Terezia”

Proiect Nr.240 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 5 Grădiște”

Proiect Nr.239 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 2 Lac”

Proiect Nr.238 din 12-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului ,,Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad”

Proiect Nr.237 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.236 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 Lei

Proiect Nr.235 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru menținerea titlului de „Colegiu” unității de învățământ preuniversitar Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” Arad

Proiect Nr.234 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 31 martie 2021

Proiect Nr.233 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 30 martie 2021

Proiect Nr.232 din 06-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-31.03.2021, referitor la activitatea Registrului Agricol

Proiect Nr.231 din 05-05-2021
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC Recons SA Arad

Proiect Nr.230 din 05-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru anul 2021

Proiect Nr.229 din 05-05-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2021

Proiect Nr.228 din 05-05-2021
Proiect de hotărâre privind acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Volta, nr. 4, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice înscris în CF nr. 333089 Arad

Proiect Nr.227 din 05-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons S.A. Arad, pentru anul 2021

Proiect Nr.226 din 05-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad, pentru anul 2021

Proiect Nr.225 din 02-05-2021
Proiect de hotărâre cu privire la actualizarea datelor cadastrale și subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. V. Babeș, nr. 20, Ap. 14 - înscris în CF nr. 304745-C1-U7 Arad

Proiect Nr.224 din 04-05-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil proprietatea publică a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, str. Faurilor, nr. 94-96, înscris în CF. nr. 328219 Arad

Proiect Nr.223 din 29-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice

Proiect Nr.222 din 23-04-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ- Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.221 din 23-04-2021
Proiect de hotărâre privind acordul de radiere a dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Arad asupra spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, situate în Municipiul Arad, Bulevardul Revoluției nr. 95, ap. 15, 16, 17

Proiect Nr.220 din 23-04-2021
Proiect de hotărâre nr. 220/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, str. Ștefan Cicio Pop, nr.16

Proiect Nr.219 din 22-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 martie 2021

Proiect Nr.218 din 23-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 12 martie 2021

Proiect Nr.217 din 22-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Conturilor de Execuție la data de 31 martie 2021

Proiect Nr.216 din 22-04-2021
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2021-2022

Proiect Nr.215 din 22-04-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ- Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.214 din 22-04-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Ghiba Birta, nr. 18

Proiect Nr.213 din 21-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.212 din 20-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, str. Cetății nr. 16, municipiul Arad generat de imobilul identificat prin CF nr. 351643 - Arad

Proiect Nr.211 din 20-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2021 în calitate de membru al Rețelei POLIS - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport

Proiect Nr.210 din 19-04-2021
Proiect de hotarare pentru aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Recons SA

Proiect Nr.209 din 16-04-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.12, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 46, etaj II, corp A

Proiect Nr.208 din 16-04-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 29, etaj I

Proiect Nr.207 din 15-04-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în Arad, Zona Industrială, înscris în CF. nr. 352108 Arad

Proiect Nr.206 din 15-04-2021
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune la achiziționarea cotei de 1/4 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 40, parter

Proiect Nr.205 din 15-04-2021
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemptiune la achiziționarea cotei de 1/4 din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 40, etaj I

Proiect Nr.204 din 14-04-2021
Proiect de hotarare privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Dorel Sibii, nr. 16 - înscris în CF nr. 305716 Arad -

Proiect Nr.203 din 14-04-2021
Proiect de hotarare privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Bulgara, nr. 8 - înscris în CF nr. 305527 Arad –

Proiect Nr.202 din 14-04-2021
Proiect de hotărâre cu privire la atestarea unei cote de teren la proprietatea publică a Municipiului Arad și subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 45, Corp. A, Ap. 24 - înscris în CF nr. 302024-C1-U35 Arad

Proiect Nr.201 din 14-04-2021
Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în CF nr. 354107 Arad și CF nr. 354268 Arad

Proiect Nr.200 din 14-04-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC Recons SA

Proiect Nr.198 din 12-04-2021
Proiect de hotarare privind amenajarea falezei raului Mures pe întreaga lungime a sa, de la Balastiera Micalaca până la Pădurea Ceala- initiativa consilierilor locali PSD

Proiect Nr.197 din 09-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2021 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Proiect Nr.196 din 09-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

Proiect Nr.195 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind rectificarea Hotărârii nr. 455/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad, republicată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 86 din 22 februarie 2021

Proiect Nr.194 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20648/16.03.2021, împotriva Hotărârii nr. 86/2021 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 455/2020 referitoare la aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată

Proiect Nr.193 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile, înregistrate la Primăria Municipiului Arad cu nr. 20644/16.03.2021, împotriva Hotărârii nr. 86/2021 privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.455/23.10.2020 referitoare la aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată

Proiect Nr.192 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 1 martie 2021

Proiect Nr.191 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 22 februarie 2021

Proiect Nr.190 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 22 februarie 2021

Proiect Nr.189 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Proiect Nr.188 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Proiect Nr.187 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind înființarea unor creșe în zonele industriale și în cartierele Municipiului Arad- initiativa consilierilor locali PSD

Proiect Nr.186 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea eșalonării plății unor obligații fiscale datorate imobilelor deținute de agenții comerciali- initiativa consilierilor locali PSD

Proiect Nr.185 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafețe de teren, situat în Municipiul Arad, la intersecția Străzii Feleacului și Calea Victoriei, înscris în CF nr. 326917 Arad

Proiect Nr.184 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la proprietatea municipiului Arad și dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, nr. 32-38, înscris în CF nr. 352124 Arad

Proiect Nr.183 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Zona Str. Obedenaru și Str. Fulgerului–înscris în CF nr. 351041 Arad

Proiect Nr.182 din 08-04-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 281/2019 privind aprobarea proiectului „Reconversia funcțională și revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 și transformarea lui în zonă de agrement și petrecerea timpului liber” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.181 din 07-04-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 92, parter

Proiect Nr.180 din 07-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la contractul de transmitere în folosință gratuită nr.1/02.05.2018, încheiat cu Autoritatea Electorală Permanentă

Proiect Nr.179 din 07-04-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.178 din 07-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor Financiare ale Municipiului Arad la data de 31 decembrie 2020

Proiect Nr.177 din 06-04-2021
1Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 92, parter

Proiect Nr.176 din 06-04-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Unirii. 14, parter

Proiect Nr.175 din 02-04-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

Proiect Nr.174 din 02-04-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 5 la Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/1/11/2013.

Proiect Nr.173 din 30-03-2021
Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la proprietatea publică a Municipiului Arad a imobliului situat în Muncipiul Arad, înscris în C.F. nr. 334896 Arad

Proiect Nr.172 din 29-03-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.171 din 26-03-2021
Proiecte de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad

Proiect Nr.170 din 26-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) și Institutul pentru Dezvoltare Locală – Think Global Act Local, precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul proiectului Soluții inovative pentru orașe verzi

Proiect Nr.169 din 25-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Filarmonicii Arad, aprobarea noului proiect de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Filarmonicii Arad

Proiect Nr.168 din 24-03-2021
Proiect de hotarare privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2021

Proiect Nr.167 din 24-03-2021
Proiect de hotarare privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Proiect Nr.166 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru aprobarea cotizației pe 2021 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.165 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Unitatea Adminstrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) și Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Arad (SNCRR Filiala Arad), precum și a Regulamentului de organizare și funcționare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul Proiectului O șansă pentru fiecare!

Proiect Nr.164 din 24-03-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF – Amenajare toalete publice în Municipiul Arad (5 locații)

Proiect Nr.163 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție DALI - Reabilitare și amenajare terenuri de sport – Colegiul Național Moise Nicoară

Proiect Nr.162 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie D.A.L.I. Reabilitare si modernizare ansamblu fântână Cap de leu din Parcul Eminescu

Proiect Nr.161 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. N. Grigorescu, nr. 9 - înscris în CF nr. 356405 Arad

Proiect Nr.160 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre nr. 160/2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Arad

Proiect Nr.159 din 24-02-2021
Proiect de hotarare referitor la aprobarea documentatiei de atribuire, prin concesiune, a serviciului de administrare, intretinere și exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad

Proiect Nr.158 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investitie publică Bransamente si racorduri de canalizare menajeră la apartamente din fondul locativ al Municipiului Arad, imobil Calea Timisorii nr. 25, ap. 2, imobil str. E. Gârleanu nr. 12, imobil str. Bihorului nr. 4-6, ap. 8 si 10

Proiect Nr.157 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea intentiei de expropriere de către Municipiul Arad a unor imobile

Proiect Nr.156 din 24-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate D.A.L.I. Reabilitare învelitoare si sarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad

Proiect Nr.155 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.591/28.12.2020 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. G-ral Vasile Milea nr. 9 începând cu data de 01.01.2021

Proiect Nr.154 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019

Proiect Nr.153 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinatiei imobilelor: Cinematograful Grădiste, situat în Arad, str. Petru Rares nr. 25 si a Cinematografului Solidaritatea, situat în Arad, str. Codrului, nr. 4/2, în centre de vaccinare împotriva Covid -19, organizate de Municipiul Arad

Proiect Nr.153 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinatiei imobilelor: Cinematograful Grădiste, situat în Arad, str. Petru Rares nr. 25 si a Cinematografului Solidaritatea, situat în Arad, str. Codrului, nr. 4/2, în centre de vaccinare împotriva Covid -19, organizate de Municipiul Arad

Proiect Nr.152 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 21.01.2021

Proiect Nr.151 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuinta, situat în municipiul Arad, Piata UTA, bloc I10, Ap. 29, cu destinatia de birou parlamentar

Proiect Nr.150 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală de la S.C. Târguri Oboare Piete S.A. Arad

Proiect Nr.149 din 23-03-2021
Proiect de hotarare cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Cuza Vodă, nr. 49 - înscris în CF nr. 356853 Arad

Proiect Nr.148 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre nr. 148/2021 privind dezlipirea unui imobil proprietatea Municipiului Arad - Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305547 Arad

Proiect Nr.147 din 23-03-2021
Proiect de hotarare privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Șelimbar, nr. 1-înscris în CF nr. 347914 Arad –

Proiect Nr.146 din 23-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Port Arthur

Proiect Nr.145 din 22-03-2021
Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Gladiolelor, nr. 56- înscris în CF nr. 302381 Arad

Proiect Nr.144 din 22-03-2021
Proiect de hotarare privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Armoniei, nr. 35-înscris în CF nr. 346562 Arad

Proiect Nr.143 din 22-03-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020-2024.

Proiect Nr.142 din 22-03-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite, în numele si pe seama Municipiului Arad, atributiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul de transport regional Compania de Transport Public S.A. Arad

Proiect Nr.141 din 19-03-2021
Proiect de hotarare privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ al Direcției de Asistență Socială Arad

Proiect Nr.140 din 19-03-2021
Proiect de hotărâre privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2022

Proiect Nr.139 din 19-03-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Proiect Nr.138 din 19-03-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.137 din 19-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.136 din 18-03-2021
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată, a imobilului aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Câmpia Turzii nr. 43

Proiect Nr.135 din 18-03-2021
Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023

Proiect Nr.134 din 18-03-2021
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organigramei si statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.133 din 18-03-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administratie de la intreprinderile publice la care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar

Proiect Nr.132 din 18-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român si aflate în administrarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat, la data de 31.12.2020

Proiect Nr.131 din 18-03-2021
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotărârii nr.510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad

Proiect Nr.130 din 16-03-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7/c, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.9, etaj I, corp A

Proiect Nr.129 din 15-03-2021
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea Hotărârii nr.510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad

Proiect Nr.128 din 15-03-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 19, situat în Arad, str. Horia, nr. 2, etaj II

Proiect Nr.127 din 15-03-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul de Administrare nr.3509/2017 incheiat intre Municipiul Arad si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad

Proiect Nr.126 din 11-03-2021
Proiect de hotarare privind exercitarea dreptului de preemtiune cu privire la achizitionarea imobilului situat in Arad, str. Gheorghe Lazar nr. 3 - initiativa consilierilor locali Sabau Daniela Arieta, Chifa Ioan, Costea Catalin Ioan, Curcanu Dorian Florin, Mayer Siegfried Emeric, Stana Florin Sebastian, Vlad Codrin Dacian, Aur Csilla, Chesa Ilie, Buruc Cosmin

Proiect Nr.125 din 11-03-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii imobilului situat in Arad, str. Gheorghe Lazar nr. 3 (Teatrul Vechi) initiativa consilierilor locali Sabau Daniela Arieta, Chifa Ioan, Costea Catalin Ioan, Curcanu Dorian Florin, Mayer Siegfried Emeric, Stana Florin Sebastian, Vlad Codrin Dacian

Proiect Nr.124 din 11-03-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea componenței nominale și a regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism

Proiect Nr.123 din 11-03-2021
Proiect de hotarare privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Giordano Bruno, nr. 41 - înscris în CF nr. 341967 Arad

Proiect Nr.122 din 10-03-2021
Proiect de hotarare privind schimbarea temporară a destinației Centrului de zi pentru vârstnici Micalaca, situat în Arad, str. Crinului, nr.16, în centru de vaccinare împotriva COVID-19, organizat de Municipiul Arad

Proiect Nr.121 din 09-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): ZONĂ COMERT SERVICII SI DEPOZITARE amplasament : imobilul identificat prin CF nr. 353303-Arad Str. 6 Vânători nr. 97, municipiul Arad

Proiect Nr.120 din 08-03-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, str. Gheorghe Lazăr nr. 3

Proiect Nr.119 din 00-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 20.01.2021

Proiect Nr.118 din 08-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 08.01.2021

Proiect Nr.117 din 08-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare_1 a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 28.12.2020

Proiect Nr.116 din 08-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare_2 a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 28.12.2020

Proiect Nr.115 din 05-03-2021
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului si declararea ca vacant a locului de consilier al domnului Pasca Mihai

Proiect Nr.114 din 05-03-2021
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

Proiect Nr.113 din 05-03-2021
Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecte, dezinfectie și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.112 din 05-03-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 90, sc. A

Proiect Nr.111 din 05-03-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 90, sc. A

Proiect Nr.110 din 03-03-2021
Proiect de hotărâre privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 35A - înscris în CF nr. 301950 Arad

Proiect Nr.109 din 03-03-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 49, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 78, etaj II

Proiect Nr.108 din 03-03-2021
Proiect de hotărâre referitor la Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 14, situat în Arad, str. Mețianu, nr. 2, corp A, etaj II

Proiect Nr.107 din 02-03-2021
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2020

Proiect Nr.106 din 01-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Arad

Proiect Nr.105 din 01-03-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea reconfirmării aderării Municipiului Arad la Conventia Primarilor privind Energia si Clima

Proiect Nr.104 din 26-02-2021
Proiect de hotarare privind dezlipirea unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad- strada Tarafului, CF 356677 Arad

Proiect Nr.103 din 26-02-2021
Proiect de hotarare cu privire la abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.254/29.07.2016, privind constituirea unor comisii

Proiect Nr.102 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Ana Ipătescu , nr. 27, înscris în CF nr. 318932 Arad

Proiect Nr.101 din 25-02-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.7, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19

Proiect Nr.100 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2021 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.99 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, aprobarea noului proiect de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Proiect Nr.98 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei prevăzute în Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Orban Doru, manager al Filarmonicii Arad, care a obținut în urma evaluării finale nota 9.68, Anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 509/2020

Proiect Nr.97 din 24-02-2021
cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 447/2016 si apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Pionierilor, nr. 6, înscris în CF nr. 322683 Arad

Proiect Nr.96 din 24-02-2021
Proiect de hotarare privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Șezătoarei, nr. 13, înscris în CF nr. 308724 Arad

Proiect Nr.95 din 24-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața A. D. Xenopol

Proiect Nr.94 din 22-02-2021
Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinatiei unor spatii în structuri medicale -centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad

Proiect Nr.93 din 19-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): Zonă condominii 4 apartamente și locuință individuală, generat de imobilele identificate prin C.F. nr.331778-Arad, CF nr.331779-Arad, CF nr.331780-Arad, CF nr.331781-Arad amplasament: strada Măcieșului, nr. 10-16, municipiul Arad, județul Arad

Proiect Nr.92 din 17-02-2021
Proiect de hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.587/28.12.2020 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Piața Avram Iancu nr.10 începând cu data de 01.01.2021

Proiect Nr.91 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018

Proiect Nr.90 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă pentru perioada martie-mai 2021

Proiect Nr.89 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 455/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Proiect Nr.88 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 23.12.2020

Proiect Nr.87 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 18.12.2020

Proiect Nr.86 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subventii pentru acoperirea diferentei de pret și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.85 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin acte adiționale

Proiect Nr.84 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.83 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre nr. 83/2021 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Proiect Nr.82 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă determinate, a unei părti din imobilul aferent Liceului National de Informatică Arad

Proiect Nr.81 din 15-02-2021
Proiect de hotarare privind alipirea unor imobile situate în Zona Sanevit - Grădiste, proprietatea unor persoane fizice și trei imobile proprietatea Municipiului Arad înscrise în CF nr. 339978 Arad, CF nr. 340013 Arad, CF nr. 340022 Arad

Proiect Nr.80 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 51 înscris în CF nr. 312314 Arad

Proiect Nr.79 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Caransebeș, nr. 18 înscris în CF nr. 318032 Arad

Proiect Nr.78 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai

Proiect Nr.77 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 446/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad și a anexei la Hotărârea nr. 522/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.76 din 12-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.75 din 12-02-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.74 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată a unei părti din imobilul aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Grădinarilor nr. 7/9, 15, 25

Proiect Nr.73 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Proiect Nr.72 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului WESTFIELD

Proiect Nr.71 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a parcelelor A 1926/10 și N 1926/11, situate în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.70 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren către Biserica Baptistă Golgota Bujac Arad

Proiect Nr.69 din 09-02-2021
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare spații verzi din Municipiul Arad”, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.68 din 09-02-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.–

Proiect Nr.67 din 09-02-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemtiune cu privire la achizitionarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei nr. 2, parter

Proiect Nr.66 din 08-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): Construire clădire prestări servicii și depozitare amplasament: imobilul identificat prin C.F. nr. 338707 Arad latura de nord a Centurii ocolitoare a municipiului Arad, DN 7 / E68 / strada Ovidiu

Proiect Nr.65 din 08-02-2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual de întretinere, a contributiei de întretinere datorată de beneficiarii si/sau de sutinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2021 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Proiect Nr.64 din 08-02-2021
Proiect de hotărâre privind încredințarea directă a acordului-cadru de Lucrări de demolare construcții, curătare, nivelare și împrejmuire; cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Proiect Nr.63 din 08-02-2021
proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Proiect Nr.62 din 03-02-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.11, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19, etaj I

Proiect Nr.61 din 02-02-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, demisol, corp A

Proiect Nr.60 din 01-02-2021
Proiect de hotarare privind unele masuri in vederea actualizarii datelor unor imobile situate in zona Ferma Ceala a Municipiului Arad

Proiect Nr.59 din 29-01-2021
Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.58 din 29-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 4 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în Municipiul Arad, strada Hunedoarei, nr. 23, corp D

Proiect Nr.57 din 29-01-2021
Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spatu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 74, Ap. 6, cu destinatia de birouri parlamentare

Proiect Nr.56 din 28-01-2021
Proiect de hotarare privind instituirea unor taxe speciale

Proiect Nr.55 din 26-01-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Negruzii nr. 44- înscris în CF nr. 300398 Arad

Proiect Nr.54 din 22-01-2021
Proiect de hotărârea privind Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, intretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plata din Municipiului Arad, a parcarilor de resedinta și ridicari vehicule nr. 75323/2019, încheiat intre Municipiul Arad și SC Recons SA

Proiect Nr.53 din 22-01-2021
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.52 din 22-01-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.39/2020, cu modificările și completările ulterioare și a încheierii actului adițional nr. 3 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad

Proiect Nr.51 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.23, situat în Arad, str. Vasile Goldis nr. 1-3, sc. C, etaj III

Proiect Nr.50 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 1 si 2, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 18, corp B, parter

Proiect Nr.49 din 21-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.48 din 21-01-2021
privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 75.321/2019, încheiat cu SC Recons SA

Proiect Nr.47 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor umane din domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.46 din 20-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, intretinere si exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman

Proiect Nr.45 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului si a efectelor acestuia în municipiul Arad

Proiect Nr.44 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006

Proiect Nr.43 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Sportul pentru toți”

Proiect Nr.42 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”

Proiect Nr.41 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998

Proiect Nr.40 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 30 - înscris în CF nr. 350979 Arad

Proiect Nr.39 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind modifcarea unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Calea Timișorii, nr. 67 - înscris în CF nr. 328793 Arad –

Proiect Nr.38 din 15-01-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020-2024

Proiect Nr.37 din 15-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.5/b, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, corp A, parter

Proiect Nr.36 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str Octavian Goga, nr.3, parter

Proiect Nr.35 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 20, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 100

Proiect Nr.34 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor fonduri din excedentul anului 2020 pentru finanțarea unor obiective de investiții și aprobarea Listei provizorii pe anul 2021 cu finanțare din excedentul bugetar

Proiect Nr.33 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad

Proiect Nr.32 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.31 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri de modificare și completare a unor acte administrative referitoare la organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al managerilor instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.30 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de asociere încheiat între Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții „Drum expres Oradea-Arad”

Proiect Nr.29 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Unirii, nr. 14, etaj I

Proiect Nr.28 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Lugojului, nr. 6, înscris în CF nr. 308014 Arad

Proiect Nr.27 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 543/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Proiect Nr.26 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea nr. 39/2020 și a încheierii actului adițional nr. 2 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad

Proiect Nr.25 din 14-01-2021
30. Proiect de hotărâre nr. 25/2021 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 338614 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.24 din 14-01-2021
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului MICALACA

Proiect Nr.23 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 15 înscris în CF nr. 330793 Arad

Proiect Nr.22 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Spartacus, nr. 2, înscris în CF nr. 344847 Arad

Proiect Nr.21 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 38 mp, situat în intravilanul Municipiului Arad, str. Mr. Nicolae Dărăban, nr. 2/A, proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.20 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grădinarilor, nr. 7/9, 15, 25, înscris în CF nr. 328258 Arad

Proiect Nr.19 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind trecerea, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Arad, a unor terenuri situate în municipiul Arad

Proiect Nr.18 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gheorghe Popa de Teiuș, nr. 3, Ap. 5 – înscris în CF nr. 300782-C1-U1 Arad

Proiect Nr.17 din 13-01-2021
Proiect de hotarare pribvind aprobarea modificării unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Str. Memorandului, nr. 28 - înscris în CF nr. 345134 Arad

Proiect Nr.16 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Sânpaul a Municipiului Arad

Proiect Nr.15 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona BAT – ARED a Municipiului Arad

Proiect Nr.14 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre nr. 14/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.13 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 1, sc. I, corp A, parter – B-dul Revoluției nr. 73

Proiect Nr.12 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piața Catedralei, nr.1, etaj III, corp A

Proiect Nr.11 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 19

Proiect Nr.10 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 2/15.01.20218 încheiat cu INTEGRA - Asociatia Persoanelor cu Dizabilităti Mentale

Proiect Nr.9 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.10-31.12. 2020, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Proiect Nr.8 din 08-01-2021
Proiect de hotărâre nr. 8/2021 cu privire la însușirea raportului de reevaluare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Arad

Proiect Nr.7 din 08-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Arad

Proiect Nr.6 din 08-01-2021
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Arad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A.

Proiect Nr.5 din 06-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul este acționar

Proiect Nr.4 din 06-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad

Proiect Nr.3 din 05-01-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare Piețe S.A. Arad

Proiect Nr.2 din 05-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a drumurilor DE 2790, DE 2743, DE 2790/1, situate în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.1 din 04-01-2021
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul bugetului local

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 
 
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr
  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9
18


 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved