Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 62394598
 

Registrul de Evidenţă al
Proiectelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 01-03-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

Proiect Nr.104 din 26-02-2021
Proiect de hotarare privind dezlipirea unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad- strada Tarafului, CF 356677 Arad

Proiect Nr.103 din 26-02-2021
Proiect de hotarare cu privire la abrogarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.254/29.07.2016, privind constituirea unor comisii

Proiect Nr.102 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Ana Ipătescu , nr. 27, înscris în CF nr. 318932 Arad

Proiect Nr.101 din 10-03-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.7, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19

Proiect Nr.100 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2021 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.99 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad, aprobarea noului proiect de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Proiect Nr.98 din 25-02-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea modificării Anexei prevăzute în Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Orban Doru, manager al Filarmonicii Arad, care a obținut în urma evaluării finale nota 9.68, Anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 509/2020

Proiect Nr.97 din 24-02-2021
cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 447/2016 si apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Pionierilor, nr. 6, înscris în CF nr. 322683 Arad

Proiect Nr.96 din 24-02-2021
Proiect de hotarare privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Șezătoarei, nr. 13, înscris în CF nr. 308724 Arad

Proiect Nr.95 din 24-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața A. D. Xenopol

Proiect Nr.94 din 22-02-2021
Proiect de hotărâre privind schimbarea temporară a destinatiei unor spatii în structuri medicale -centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad

Proiect Nr.93 din 19-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): Zonă condominii 4 apartamente și locuință individuală, generat de imobilele identificate prin C.F. nr.331778-Arad, CF nr.331779-Arad, CF nr.331780-Arad, CF nr.331781-Arad amplasament: strada Măcieșului, nr. 10-16, municipiul Arad, județul Arad

Proiect Nr.92 din 17-02-2021
Proiect de hotărâre cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.587/28.12.2020 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Piața Avram Iancu nr.10 începând cu data de 01.01.2021

Proiect Nr.91 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018

Proiect Nr.90 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedintă pentru perioada martie-mai 2021

Proiect Nr.89 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 455/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Proiect Nr.88 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 23.12.2020

Proiect Nr.87 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 18.12.2020

Proiect Nr.86 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subventii pentru acoperirea diferentei de pret și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.85 din 16-02-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin acte adiționale

Proiect Nr.84 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.83 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre nr. 83/2021 privind modificarea statului de funcții al Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Proiect Nr.82 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă determinate, a unei părti din imobilul aferent Liceului National de Informatică Arad

Proiect Nr.81 din 15-02-2021
Proiect de hotarare privind alipirea unor imobile situate în Zona Sanevit - Grădiste, proprietatea unor persoane fizice și trei imobile proprietatea Municipiului Arad înscrise în CF nr. 339978 Arad, CF nr. 340013 Arad, CF nr. 340022 Arad

Proiect Nr.80 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 51 înscris în CF nr. 312314 Arad

Proiect Nr.79 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea unei suprafețe de teren situat în Municipiul Arad, Str. Caransebeș, nr. 18 înscris în CF nr. 318032 Arad

Proiect Nr.78 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare loc de joacă și teren de sport în Parcul Gai

Proiect Nr.77 din 15-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 446/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilele în care își desfășoară activitatea Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad și a anexei la Hotărârea nr. 522/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.76 din 12-02-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.75 din 12-02-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.74 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată a unei părti din imobilul aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Grădinarilor nr. 7/9, 15, 25

Proiect Nr.73 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Proiect Nr.72 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului WESTFIELD

Proiect Nr.71 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a parcelelor A 1926/10 și N 1926/11, situate în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.70 din 11-02-2021
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a unui teren către Biserica Baptistă Golgota Bujac Arad

Proiect Nr.69 din 09-02-2021
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de „Întreținere și amenajare spații verzi din Municipiul Arad”, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.68 din 09-02-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.–

Proiect Nr.67 din 09-02-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemtiune cu privire la achizitionarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei nr. 2, parter

Proiect Nr.66 din 08-02-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): Construire clădire prestări servicii și depozitare amplasament: imobilul identificat prin C.F. nr. 338707 Arad latura de nord a Centurii ocolitoare a municipiului Arad, DN 7 / E68 / strada Ovidiu

Proiect Nr.65 din 08-02-2021
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual de întretinere, a contributiei de întretinere datorată de beneficiarii si/sau de sutinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2021 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Proiect Nr.64 din 08-02-2021
Proiect de hotărâre privind încredințarea directă a acordului-cadru de Lucrări de demolare construcții, curătare, nivelare și împrejmuire; cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice

Proiect Nr.63 din 08-02-2021
proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Proiect Nr.62 din 03-02-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.11, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19, etaj I

Proiect Nr.61 din 02-02-2021
Proiect de hotarare referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, demisol, corp A

Proiect Nr.60 din 01-02-2021
Proiect de hotarare privind unele masuri in vederea actualizarii datelor unor imobile situate in zona Ferma Ceala a Municipiului Arad

Proiect Nr.59 din 29-01-2021
Proiect de hotarare privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.58 din 29-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 4 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în Municipiul Arad, strada Hunedoarei, nr. 23, corp D

Proiect Nr.57 din 29-01-2021
Proiect de hotărâre privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spatu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 74, Ap. 6, cu destinatia de birouri parlamentare

Proiect Nr.56 din 28-01-2021
Proiect de hotarare privind instituirea unor taxe speciale

Proiect Nr.55 din 26-01-2021
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Negruzii nr. 44- înscris în CF nr. 300398 Arad

Proiect Nr.54 din 22-01-2021
Proiect de hotărârea privind Actului Adițional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, intretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plata din Municipiului Arad, a parcarilor de resedinta și ridicari vehicule nr. 75323/2019, încheiat intre Municipiul Arad și SC Recons SA

Proiect Nr.53 din 22-01-2021
Proiect de hotarare privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.52 din 22-01-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.39/2020, cu modificările și completările ulterioare și a încheierii actului adițional nr. 3 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad

Proiect Nr.51 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.23, situat în Arad, str. Vasile Goldis nr. 1-3, sc. C, etaj III

Proiect Nr.50 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 1 si 2, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 18, corp B, parter

Proiect Nr.49 din 21-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.48 din 21-01-2021
privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de administrare, amenajare, întreținere și exploatare a zonelor de agrement Ștrandul Neptun și Patinoarul Municipal Arad nr. 75.321/2019, încheiat cu SC Recons SA

Proiect Nr.47 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public Serviciul de administrare, intretinere si exploatare a cimitirelor umane din domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.46 din 20-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, intretinere si exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman

Proiect Nr.45 din 21-01-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de actiune pentru gestionarea zgomotului si a efectelor acestuia în municipiul Arad

Proiect Nr.44 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006

Proiect Nr.43 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Sportul pentru toți”

Proiect Nr.42 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”

Proiect Nr.41 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998

Proiect Nr.40 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 30 - înscris în CF nr. 350979 Arad

Proiect Nr.39 din 20-01-2021
Proiect de hotarare privind modifcarea unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Calea Timișorii, nr. 67 - înscris în CF nr. 328793 Arad –

Proiect Nr.38 din 15-01-2021
Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020-2024

Proiect Nr.37 din 15-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.5/b, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, corp A, parter

Proiect Nr.36 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str Octavian Goga, nr.3, parter

Proiect Nr.35 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 20, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 100

Proiect Nr.34 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor fonduri din excedentul anului 2020 pentru finanțarea unor obiective de investiții și aprobarea Listei provizorii pe anul 2021 cu finanțare din excedentul bugetar

Proiect Nr.33 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad

Proiect Nr.32 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.31 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri de modificare și completare a unor acte administrative referitoare la organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al managerilor instituțiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.30 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de asociere încheiat între Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea achiziționării în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investiții „Drum expres Oradea-Arad”

Proiect Nr.29 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Unirii, nr. 14, etaj I

Proiect Nr.28 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Lugojului, nr. 6, înscris în CF nr. 308014 Arad

Proiect Nr.27 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii nr. 543/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Proiect Nr.26 din 14-01-2021
Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea nr. 39/2020 și a încheierii actului adițional nr. 2 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de sortare Arad

Proiect Nr.25 din 14-01-2021
30. Proiect de hotărâre nr. 25/2021 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 338614 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.24 din 14-01-2021
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului MICALACA

Proiect Nr.23 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 15 înscris în CF nr. 330793 Arad

Proiect Nr.22 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Spartacus, nr. 2, înscris în CF nr. 344847 Arad

Proiect Nr.21 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă a terenului în suprafață de 38 mp, situat în intravilanul Municipiului Arad, str. Mr. Nicolae Dărăban, nr. 2/A, proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.20 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grădinarilor, nr. 7/9, 15, 25, înscris în CF nr. 328258 Arad

Proiect Nr.19 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind trecerea, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Arad, a unor terenuri situate în municipiul Arad

Proiect Nr.18 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gheorghe Popa de Teiuș, nr. 3, Ap. 5 – înscris în CF nr. 300782-C1-U1 Arad

Proiect Nr.17 din 13-01-2021
Proiect de hotarare pribvind aprobarea modificării unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Str. Memorandului, nr. 28 - înscris în CF nr. 345134 Arad

Proiect Nr.16 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Sânpaul a Municipiului Arad

Proiect Nr.15 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona BAT – ARED a Municipiului Arad

Proiect Nr.14 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre nr. 14/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.13 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 1, sc. I, corp A, parter – B-dul Revoluției nr. 73

Proiect Nr.12 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piața Catedralei, nr.1, etaj III, corp A

Proiect Nr.11 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 19

Proiect Nr.10 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 2/15.01.20218 încheiat cu INTEGRA - Asociatia Persoanelor cu Dizabilităti Mentale

Proiect Nr.9 din 13-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.10-31.12. 2020, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Proiect Nr.8 din 08-01-2021
Proiect de hotărâre nr. 8/2021 cu privire la însușirea raportului de reevaluare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în municipiul Arad

Proiect Nr.7 din 08-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosința locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în municipiul Arad

Proiect Nr.6 din 08-01-2021
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Arad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A.

Proiect Nr.5 din 06-01-2021
Proiect de hotărâre privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul este acționar

Proiect Nr.4 din 06-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad

Proiect Nr.3 din 05-01-2021
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Târguri Oboare Piețe S.A. Arad

Proiect Nr.2 din 05-01-2021
Proiect de hotărâre privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a drumurilor DE 2790, DE 2743, DE 2790/1, situate în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.1 din 04-01-2021
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul bugetului local

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
FAUR Lazăr
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr


  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Martie 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved