Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 61276783
 

Registrul de Evidenţă al
Proiectelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 23-11-2020
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

Proiect Nr.441 din 17-11-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Arad și rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Faurilor, nr. 64, înscris în CF nr. 351255 Arad

Proiect Nr.441 din 17-11-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Arad și rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Faurilor, nr. 64, înscris în CF nr. 351255 Arad

Proiect Nr.440 din 17-11-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Miorița, nr. 12/A, înscris în CF nr. 353383 Arad

Proiect Nr.439 din 17-11-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului de la Teatrul Clasic „Ioan Slavici” Arad

Proiect Nr.438 din 12-11-2020
Proiectul de hotărâre privind achiziționarea de urgență a unor tablete pentru elevii din învățământul preuniversitar din municipiul Arad - inițiativa consilierului local Florin Sebastian Stana

Proiect Nr.437 din 10-11-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Octavian Goga nr. 3, parter

Proiect Nr.436 din 10-11-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 15, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 19, etaj I

Proiect Nr.435 din 10-11-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent: „ZONĂ DE LOCUIRE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, jud. Arad, intravilan mun. Arad, adiacent DJ 709C, conform extras C.F. nr. 353942 – Arad, beneficiar: S.C. ION ION ULTRACONSTRUCT S.R.L.

Proiect Nr.434 din 10-11-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării și funcționării Pieței Țărănești de tip piață volantă în Municipiul Arad - inițiativa consilierului local Curcanu Dorian-Florin,

Proiect Nr.433 din 09-11-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 461/2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Învățământ on-line performant în Arad”

Proiect Nr.432 din 09-11-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.431 din 09-11-2020
Proiect de hotărâre cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Filotei, nr. 12, înscris în CF. nr. 347695 Arad, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice

Proiect Nr.429 din 06-11-2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2020 a plafonului creanțelor fiscale care se anulează

Proiect Nr.428 din 05-11-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Arad și rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Zona Pădurice, B-dul Revoluției, înscris în CF nr. 343902 Arad

Proiect Nr.427 din 03-11-2020
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului CADAȘ-SILVAȘ

Proiect Nr.426 din 30-10-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de alertă declarate în anul 2020

Proiect Nr.425 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii unui parteneriat între Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad și Județul Bihor, în vederea implementării proiectului de infrastructură „Drum expres Oradea -Arad”

Proiect Nr.424 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare a rezultatelor votului secret pentru perioada mandatului 2020-2024

Proiect Nr.423 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020–2024

Proiect Nr.422 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021

Proiect Nr.421 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea unei suprafețe de teren situate în Municipiul Arad, Str. Tribunul Axente, nr. 3 - înscris în CF nr. 341724 Arad

Proiect Nr.420 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.419 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de operare a Stației de Compostare în Tunel Arad, prin încheierea unui Act Adițional la Contractul nr.908/2018 de delegare prin concesiune a gestiunii activităților componente de operare a stațiilor care fac parte din Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor (SMID) de la nivelul județului Arad, după cum urmează: Operarea Stației de Compostare (activități de compostare a deșeurilor biodegradabile) în tunel, județul Arad și transportul reziduurilor rezultate către depozitul conform existent, din județul Arad

Proiect Nr.418 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare și a Hotărârii nr. 235/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.417 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și alipirea a două parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Smeurei, nr. 2 A

Proiect Nr.415 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 96, etaj I

Proiect Nr.415 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului Arad și alipirea unor imobile situate în Zona Str. Grădinarilor, înscrise în CF nr. 321496 Arad, CF nr. 321514 Arad, CF nr. 321509 Arad și CF nr. 321508 Arad

Proiect Nr.414 din 29-10-2020
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației pe perioadă nedeterminată a unei părți din imobilul situat în municipiul Arad, str. Grădinarilor nr. 1-15

Proiect Nr.413 din 28-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.412 din 23-10-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj II, corp A

Proiect Nr.411 din 22-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici (financiari) ai proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ”Învățământ on-line performant în Arad”

Proiect Nr.410 din 21-10-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.409 din 21-10-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor proprietatea privată a Municipiului Arad, situate în Municipiul Arad, str. Pescarilor F.N., identificate prin C.F.347329 Arad și C.F.348127

Proiect Nr.408 din 21-10-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 256/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție Actualizare SF – Reabilitarea Sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 – SP 5

Proiect Nr.407 din 21-10-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului aprobat prin Hotîrârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 305/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 329/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Palatul Fermecat” – Arad, Str. Poetului nr. 89/B” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7/REGIUNI

Proiect Nr.406 din 19-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fațadele clădirilor din municipiul Arad în zona construcții protejate-ansamblul urban al Municipiului Arad

Proiect Nr.405 din 19-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020

Proiect Nr.404 din 19-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad, a unui teren situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu

Proiect Nr.403 din 19-10-2020
Proiect de hotărâre privind prima înscriere a două parcele de teren, situate în municipiul Arad, Piața Heim Domokos, nr. 16 și nr. 17

Proiect Nr.402 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.401 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contratul de Administrare nr. 16605/2020 încheiat cu Filarmonica Arad

Proiect Nr.400 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuințele realizate prin Agenția Națională a Locuințelor situate în municipiul Arad

Proiect Nr.399 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind repartizarea unor locuințe situate în municipiul Arad persoanelor care au depus dosare în vederea obținerii unei locuințe sociale

Proiect Nr.398 din 16-10-2020
Proiect de hotarare privind demararea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): “CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCȚIUNI MIXTE, REZIDENȚIAL – LOCUINȚE COLECTIVE, SERVICII ȘI COMERȚ, CU FUNCȚIUNILE COMPLEMENTARE ȘI ACCESE” mun.Arad, str.Liviu Rebreanu, nr.95, CF nr.304822 Arad, S.C. TRANSDARA S.A.

Proiect Nr.397 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului situat în Arad, str. Mețianu, nr.13, ap.1, înscris în C.F. nr. 304830-C1-U2-Arad, prin renunțarea la dreptul de proprietate, a S.C. Rusco Internațional S.R.L.

Proiect Nr.396 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 9 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, strada Calea Timișorii, nr. 105, corp D

Proiect Nr.395 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.394 din 16-10-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.393 din 15-10-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad

Proiect Nr.392 din 15-10-2020
Proiect de hotărâre de modificare a Hotărârii nr. 610/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind preluarea prin dare în plată a terenului înscris în CF nr. 338919 Arad în suprafață de 689.612 mp și a construcției înscrise în CF nr. 338919 – C1 aflate în proprietatea SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA

Proiect Nr.391 din 15-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 7 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, strada Calea Timișorii, nr. 105, corp D

Proiect Nr.390 din 15-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A., pentru anul 2020

Proiect Nr.389 din 14-10-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.388 din 14-10-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Proiect Nr.387 din 14-10-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului teren, proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, strada Mr. Nicolae Dărăban, nr. 2/A – înscris în C.F. nr. 354772 Arad

Proiect Nr.386 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 334301 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.385 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului înscris în CF nr. 335591 Arad, având categoria de folosință canal HC 425, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.384 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-30.09. 2020, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Proiect Nr.383 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru locuințele de serviciu, precum și repartizarea unor locuințe de serviciu

Proiect Nr.382 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.381 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Luther, Str. Blajului

Proiect Nr.380 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, cartierul Bujac, înscris în CF nr. 350222 Arad

Proiect Nr.379 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 51, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 78, etaj II

Proiect Nr.378 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 14, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 78, etaj I - inițiativa primarului.

Proiect Nr.377 din 12-10-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj I, corp A

Proiect Nr.376 din 06-10-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 162/2014 a Consiliului Local Municipal Arad privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiilor temporar disponibile aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.375 din 05-10-2020
Proiect de hotărâre referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.374 din 05-10-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale - inițiativa primarului.

Proiect Nr.373 din 05-10-2020
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.372 din 02-10-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice Studiu de fezabilitate a obiectivului: Extindere strada Iuliu Toader și modernizare strada Exterioară initiativa primarului.

Proiect Nr.371 din 02-10-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent "ZONĂ PENTRU COMERȚ: Construire magazin materiale de construcții cu amenajări aferente, signalistică și mijloace publicitare, împrejmuire, amenajare accese și amenajare racord cu strada Șiriei" Amplasament: intravilanul și extravilanul municipiului Arad, generat de imobilele: 352525, 352493, 306274, 322857, 306265, 330829, 352971, 352528, 352207, 352190, 352208, 352292, 304295, 303470, 352258, 342710, 345415, 354254, 302652, 332467, 354107, 341237, 306283, 300008, 352251, 352194, 303484, 352304, 354268, 341236, 302653, 352262, 352492, 354109, municipiul Arad, județul Arad

Proiect Nr.370 din 02-10-2020
Proiect de hotărâre cu privire la însușirea rapoartelor de evaluare ale unor bunuri imobile aparținând Municipiului Arad- inițiativa primarului.

Proiect Nr.369 din 01-10-2020
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. 55

Proiect Nr.368 din 01-10-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9, corp A, demisol - inițiativa primarului.

Proiect Nr.367 din 25-09-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar Asociației Fotbal Club UTA Arad – inițiativa primarului

Proiect Nr.366 din 25-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar pentru Club Sportiv Baschet Arad

Proiect Nr.365 din 25-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor utilizate pentru exploatarea Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, prin completarea Hotărârii Consiliului Local Municipal Arad 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a bazelor sportive proprietate publică a Municipiului Arad, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad.

Proiect Nr.364 din 24-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de închiriere nr. 60425/27.09.2013 (2127/27.09.2013), pentru imobilul în care funcționează Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Arad

Proiect Nr.363 din 24-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în concesiune a sistemului de canalizare menajeră realizat în cadrul proiectului Reabilitarea zonelor cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad, inclusiv modernizarea sistemului rutier, în cartierele Gai, Bujac și Sânicolul Mic către SC Compania de Apă Arad SA (Operator Regional)

Proiect Nr.362 din 24-09-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului la Teatrul Clasic,, Ioan Slavici’’ Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent perioadei 2018-2020

Proiect Nr.361 din 24-09-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării finale a managementului aferent perioadei 2018-2020

Proiect Nr.360 din 24-09-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

Proiect Nr.359 din 24-09-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020.

Proiect Nr.358 din 24-09-2020
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna STĂNIȘ Loredana Alina.

Proiect Nr.357 din 19-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.356 din 19-09-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad

Proiect Nr.355 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 331/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Curcubeul Copiilor” – Arad, strada Simion Balint nr. 7-9” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare.

Proiect Nr.354 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea obiectului unor contracte de închiriere cu destinația de locuințe - inițiativa primarului.

Proiect Nr.353 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Mihai Eminescu nr. 15 în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului Național ”Elena Ghiba Birta” Arad.

Proiect Nr.352 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor imobile proprietatea Municipiului Arad – înscris în CF nr. 346659 Arad, CF nr. 354600 Arad și CF 353962 Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.351 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 336131 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.350 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție “DALI – Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad“ - inițiativa primarului.

Proiect Nr.349 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție „Reabilitare clădire spații comerciale, strada I.R. Șirianu nr.6/A” - inițiativa primarului.

Proiect Nr.348 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad și a încheierii actelor aditionale aferente

Proiect Nr.347 din 17-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 10 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, strada Bela Bartok, nr. 7 - inițiativa primarului.

Proiect Nr.346 din 16-09-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeței de teren aferentă Punctului Termic Ocsko Terezia - inițiativa primarului.

Proiect Nr.345 din 16-09-2020
Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere prin acordul părților și vânzarea unui teren situat în Arad, str. Ștefan Luchian nr. 23 către SC KRYPTON SRL- inițiativa primarului.

Proiect Nr.344 din 16-09-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren situat în Municipiul Arad, strada Aprodul Purice nr. 10, înscris în CF nr. 310844 Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.343 din 16-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului încheiat între Municipiul Arad și Asociația RUBIO PRO COPILĂRIE PRO VIAȚA - inițiativa primarului.

Proiect Nr.342 din 16-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Halei agroalimentare și teren situate în Arad, str. Ioan Rusu Șirianu nr. 6/A

Proiect Nr.341 din 15-09-2020
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sbl. Ecaterina Teodoroiu nr. 3, et. P+E, ap. 3A și 3B – înscris în CF nr. 303330-C1-U10 Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.340 din 15-09-2020
Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad, situate în Arad, str. Fântânii nr. 9, nr. 3/A nr. 5 și Calea Aurel Vlaicu nr. 286/C, înscrise în CF nr. 344781 Arad, CF nr. 344782 Arad, CF nr. 344784 Arad, CF nr. 344785 Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.339 din 15-09-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 333516 Arad aferent DN 79 - inițiativa primarului.

Proiect Nr.338 din 15-09-2020
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației, pe perioadă nedeterminată, a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 250 - inițiativa primarului

Proiect Nr.337 din 11-09-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentanților Municipiului Arad în adunarea generală a acționarilor de la SC Târguri Oboare și Piețe SA Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.336 din 11-09-2020
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Mihai Eminescu, Nr. 27, Et. 1, Ap. 4 - înscris în CF nr. 307058- C1-U4 Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.335 din 11-09-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al municipiului Arad și dezlipirea imobilului situat în Arad, Str. Corneliu Coposu - înscris în CF nr. 344020 Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.334 din 11-09-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, Zona str. Horațiu și Aleea Romanța - aferent punctului termic PT 5 Grădiște- inițiativa primarului.

Proiect Nr.333 din 10-09-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei nr. 2, parter - inițiativa primarului.

Proiect Nr.332 din 10-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (c83/04.10.2018) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.331 din 10-09-2020
Proiect de hotărâre privind plata cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al Asociației Orașe Energie România (O.E.R.) - inițiativa primarului.

Proiect Nr.330 din 09-09-2020
Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de transmitere în folosință gratuită, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Arad, str. Unirii nr. 10, ap. 7, transmis Asociației Nevăzătorilor din România Filiala Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.329 din 07-09-2020
Proiect de hotărâre nr. 329/2020 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

Proiect Nr.328 din 07-09-2020
Proiect de hotărâre nr. 328/2020 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.327 din 07-09-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.326 din 03-09-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 3, etaj I, corp A - inițiativa primarului.

Proiect Nr.325 din 01-09-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a măsurilor necesare în vederea asigurării unui spațiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului Național "Elena Ghiba Birta" Arad.

Proiect Nr.324 din 31-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) pentru obiectivul de investiție Ansamblu de clădiri rezidențiale, comerciale și prestări servicii Calea Aurel Vlaicu, municipiul Arad, județul Arad

Proiect Nr.323 din 31-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U.) pentru obiectivul de investiție Zonă rezidențială, Strada Constantin Brâncoveanu, CF nr. 334727 - Arad, CF nr. 335311 – Arad, municipiul Arad, județul Arad

Proiect Nr.322 din 31-08-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A. - inițiativa primarului.

Proiect Nr.321 din 28-08-2020
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad- inițiativa primarului.

Proiect Nr.320 din 28-08-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului ”Reabilitare termică clădire Grădinița cu program prelungit ”Grădinița Prieteniei” – Arad, strada Predeal nr. 3” și a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1 Operațiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

Proiect Nr.319 din 28-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea suportului alimentar acordat preșcolarilor și elevilor de la Școala Gimnazială „Ilarion Felea” Arad, Liceul Tehnologic „Francisc Neuman” Arad și Școala Gimnazială „Adam Nicolae” Arad, în cadrul Programului – pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 150 de unități de învățământ preuniversitar de stat- inițiativa primarului.

Proiect Nr.318 din 28-08-2020
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire ansamblu de clădiri comerciale și pentru servicii", amplasament Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr.14, extras CF. nr. 302429 - Arad

Proiect Nr.317 din 27-08-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 - inițiativa primarului.

Proiect Nr.316 din 27-08-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.315 din 26-08-2020
Proiect de hotărâre privind plata cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al Asociației Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR)- inițiativa primarului.

Proiect Nr.314 din 24-08-2020
12. Proiect de hotărâre nr. 314/2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Modificare și extindere PUZ aprobat „Zonă servicii și depozitare”, jud. Arad, intravilan și extravilan municipiul Arad, DN 7B km 0+633 stânga, generat de imobilele identificate prin CF nr. 336634 – Arad și CF nr. 336651 – Arad, beneficiar: Tudoroiu Florian – inițiativa primarului.

Proiect Nr.313 din 24-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Zonă locuințe individuale limitrof străzii Constituției, CF nr. 350379, CF nr. 347648 municipiul Arad, județul Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.312 din 24-08-2020
4. Proiect de hotărâre nr. 312/2020 cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice - inițiativa primarului.

Proiect Nr.311 din 21-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Zonă administrare deșeuri", extravilan municipiul Arad, conform extras CF nr. 346391 – Arad

Proiect Nr.310 din 20-08-2020
3. Proiect de hotărâre nr. 310/2020 privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.309 din 20-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.308 din 18-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană „A. D. Xenopol”, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4 - inițiativa primarului.

Proiect Nr.307 din 21-08-2020
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea contractului de achiziții publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările ulterioare - inițiativa primarului.

Proiect Nr.306 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat, care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Remodelarea Bulevardului Revoluției”- inițiativa primarului.

Proiect Nr.305 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat care sprijină transportul public în comun de călători și modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului „Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piața Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III” - inițiativa primarului.

Proiect Nr.304 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investitie din „Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții” pentru - „Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 - Anexa - inițiativa primarului.

Proiect Nr.303 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire a Serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Halei agroalimentare Miorița și a Pieței de lemne din municipiul Arad către SC TOP SA Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.302 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Proiect Nr.301 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Proiect Nr.300 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Proiect Nr.299 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad

Proiect Nr.298 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/28.02.2020 și apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Grigore Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad

Proiect Nr.297 din 17-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare – prezentat strict pentru activitățile de colectare și transport al serviciului public de salubrizare al "Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad

Proiect Nr.296 din 14-08-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investiție: Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Județul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL - inițiativa primarului.

Proiect Nr.295 din 14-08-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului situat în Arad, str. Ogorului nr. 29, către S.C. Euro Pet Spam S.R.L. - inițiativa primarului.

Proiect Nr.294 din 13-08-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în A.G.A. de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest- inițiativa primarului.

Proiect Nr.293 din 13-08-2020
6. Proiect de hotărâre nr. 293/2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu: Construire locuință unifamilială P, anexă gospodărească+seră, pavilion terasă, împrejmuire strada Rândunicii nr. 60-62, municipiul Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.292 din 13-08-2020
5Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuință, str. Agricultorilor nr. 14, municipiul Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.291 din 13-08-2020
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Șoseaua de Centură a Municipiului Arad – inițiativa primarului

Proiect Nr.290 din 12-08-2020
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea unei locuințe, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.289 din 10-08-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 15/2020- inițiativa primarului.

Proiect Nr.288 din 10-08-2020
Proiect de hotărâre privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020

Proiect Nr.287 din 06-08-2020
Proiect de hotarare privind demararea procedurii de transparenta decizionala pentru documentatia de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) Zona locuinte si functiuni complementare Municipiul Arad intravilan confom C.F. nr 339774 - Arad C.F. nr 339916 - Arad si C.F. 339904 - Arad Jud Arad beneficiari Hidis-Sferdian Anca Hidis-Sferdian Ioan Pantea Maria si Pantea Ioan - initiativa primarului

Proiect Nr.286 din 05-08-2020
Proiect de hotărâre privind prima înscriere și alipirea a trei parcele de teren, situate în municipiul Arad, strada Fulgerului nr. 24 - inițiativa primarului.

Proiect Nr.285 din 05-08-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Arad și însușirea documentației cadastrale pentru terenurile înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad și CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac - inițiativa primarului.

Proiect Nr.284 din 05-08-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței de teren înscris în CF nr. 311052 Arad, proprietatea Municipiului Arad - inițiativa primarului.

Proiect Nr.283 din 03-08-2020
Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate - inițiativa primarului.

Proiect Nr.282 din 03-08-2020
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului înscris în CF.nr. 326423 Arad, situat în strada Fulgerului, nr. 2-4, aferent Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” - inițiativa primarului.

Proiect Nr.281 din 31-07-2020
privind respingerea plângerii prealabile formulată de dl Berar Călin, d-na Berar Marina, dl Fekete Istvan, d-na Fekete Ramona Viorela, împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 261/2011

Proiect Nr.280 din 31-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Construire locuință familială P+1E și gard la frontul stradal" str. dr. Avramescu Vasile, nr. 5, municipiul Arad, beneficiar: Tornea Mircea Sorin și Tornea Diana Loredana – inițiativa primarului.

Proiect Nr.279 din 30-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a măsurilor în vederea închirierii unor spații pentru depozitare bunuri aflate în gestiune - inițiativa primarului.

Proiect Nr.278 din 29-07-2020
Proiect de hotărâre privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul „Zilelor Aradului”, ediția 2020 - inițiativa consilierilor locali din comisia 4

Proiect Nr.277 din 29-07-2020
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului Aradul Nou – inițiativa primarului

Proiect Nr.276 din 29-07-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021- inițiativa primarului.

Proiect Nr.275 din 27-07-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 501/2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020 – inițiativa domnului Lupaș Marin, consilier local.

Proiect Nr.274 din 27-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de imobile - inițiativa primarului.

Proiect Nr.273 din 24-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. Retim Ecologic Service S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017 - inițiativa primarului.

Proiect Nr.272 din 24-07-2020
Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Biserica Evanghelică – Lutherană din România-Parohia Arad, împotriva Hotărârii nr. 198/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.271 din 24-07-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.270 din 24-07-2020
Proiect de hotărâre privind inițierea documentatiilor de urbanism PUZ și RLU „Extindere Cartier Subcetate Arad”-inițiativa consilieruluilocal Gheorghe Furău.

Proiect Nr.269 din 24-07-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 14, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 92– inițiativa primarului.

Proiect Nr.268 din 23-07-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 268/2020 privind aprobarea proiectului ”Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) – inițiativa primarului.

Proiect Nr.267 din 17-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile – construcții aferente punctelor termice din patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad– inițiativa primarului.

Proiect Nr.266 din 17-07-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște-Sanevit– inițiativa primarului.

Proiect Nr.265 din 17-07-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare – inițiativa primarului.

Proiect Nr.264 din 17-07-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020– inițiativa primarului.

Proiect Nr.263 din 16-07-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad– inițiativa primarului.

Proiect Nr.262 din 26-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.261 din 15-07-2020
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.260 din 15-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V – inițiativa primarului.

Proiect Nr.259 din 15-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu– inițiativa primarului.

Proiect Nr.258 din 14-07-2020
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad– inițiativa primarului.

Proiect Nr.257 din 14-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii și ținerii la zi a registrului agricol și pe suport de hârtie – inițiativa primarului.

Proiect Nr.256 din 14-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-30.06. 2020 referitor la activitatea registrului agricol – inițiativa primarului.

Proiect Nr.255 din 15-07-2020
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român aflate în gestiunea Serviciului Fond Locativ – inițiativa primarului.

Proiect Nr.254 din 10-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Parcelare pentru locuințe individuale, Municipiul Arad, Strada Ialomiței, Nr. 14-16, beneficiar: S.C. K&K S.R.L.– inițiativa primarului

Proiect Nr.253 din 09-07-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Proiect Nr.252 din 07-07-2020
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 12, Ap. 3a,- înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad -

Proiect Nr.251 din 07-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.250 din 06-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica Arad

Proiect Nr.249 din 06-07-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.8/A, situat în Arad, B-dul V.Milea nr.1, corp A. Sc.IV – B-dul Revoluției, nr.73

Proiect Nr.248 din 02-07-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): ZONĂ REZIDENȚIALĂ, Mun. Arad, Județul Arad, Str. Rosmarin, F.N., conform extraselor C.F. cuprinse în Anexă, beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorița, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

Proiect Nr.247 din 02-07-2020
Proiect de hotărâre aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 și data de 31.12.2019

Proiect Nr.246 din 02-07-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate

Proiect Nr.245 din 02-07-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.244 din 01-07-2020
Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, zona străzii Măcieșului

Proiect Nr.243 din 01-07-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul V.Milea nr. 1, corp A. Sc. IV – B-dul Revoluției nr.73

Proiect Nr.242 din 01-07-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Proiect Nr.241 din 26-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public – Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Halei agroalimentare Miorița și a Pieței de lemne din municipiul Arad

Proiect Nr.240 din 24-06-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune Proiect de hotărâre cu privire la achiziționarea apartamentului nr.50, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.78, etaj II

Proiect Nr.239 din 19-06-2020
Proiect de hotărâre privind reglementarea măsurilor necesare în vederea aprobării primei înscrieri a imobilului DE 2829 situat în zona Aradul Nou

Proiect Nr.238 din 19-06-2020
Proiect de hotărâre privind reglementarea măsurilor necesare în vederea aprobării primei înscrieri a imobilului DE 2815/1, tronsonul I situat în zona Aradul Nou

Proiect Nr.237 din 19-06-2020
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea „Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad”

Proiect Nr.236 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 6V

Proiect Nr.235 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 5 Grădiște

Proiect Nr.234 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic PT 4 Macul Roșu

Proiect Nr.233 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia - Punct Termic Ocsko Terezia

Proiect Nr.232 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- Punct Termic PT 2 Lac

Proiect Nr.231 din 18-06-2020
22. Proiect de hotărâre nr. 231/2020 privind aprobarea graficului de eșalonare multianuală a plăților aferente proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia- Punct Termic PT Pasaj”

Proiect Nr.230 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF „Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joacă din Municipiul Arad”

Proiect Nr.229 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție SF – ”Amplasare de panouri info-meteo și alte afișaje în Municipiul Arad”

Proiect Nr.228 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentației tehnico- economice D.A.L.I „Reabilitare clădire Colegiul Național Elena Ghiba Birta Arad”, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.227 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție DALI – Modificarea rețelei supraterane de agent termic primar DN400 aferente zonei Pasaj Miorița și pasaj Genesis

Proiect Nr.226 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiție Actualizare SF- Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micalaca 300- SP 5

Proiect Nr.225 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020

Proiect Nr.224 din 18-06-2020
30. Proiect de hotărâre nr. 224/2020 privind aprobarea proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei – sanitare COVID- 19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari) ai proiectului

Proiect Nr.223 din 18-06-2020
11. Proiect de hotărâre nr. 223/2020 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.222 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului tarifar și analiza pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Arad”

Proiect Nr.221 din 18-06-2020
31. Proiect de hotărâre nr. 221/2020 privind aprobarea proiectului „Echipamente medicale de protecție pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, în contextul pandemiei COVID-19” și a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Proiect Nr.220 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.219 din 18-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și încheierea contractului de achiziție pentru „Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața M. Viteazul, nr. 5-8, Județul Arad” cu S.C. RECONS S.A.

Proiect Nr.218 din 17-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Privat pentru Situații de Urgență din cadrul Filarmonicii Arad

Proiect Nr.217 din 17-06-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.216 din 17-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad și Asociația Culturală Vernacular

Proiect Nr.215 din 17-06-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protecție socială la transportul public local cu tramvaiele și autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.214 din 17-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii, prin concesiune, a serviciului de întreținere, funcționare și exploatare Bazin de înot de polo către SC Recons SA Arad

Proiect Nr.213 din 17-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică ”Lucrări de modernizare și dotări pentru delimitarea zonelor roșii și verzi împotriva COVID-19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piața Mihai Viteazul nr. 5-8, județul Arad”

Proiect Nr.212 din 16-06-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter

Proiect Nr.211 din 10-06-2020
Proiect de hotarare privind demararea procedurii de transparență decizională pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU): "Zonă cu funcțiuni de servicii, comerț și logistică", amplasament DN 7 Arad-Nădlac dreapta, direcția Nădlac, Km 554+948, extras CF.nr.335616-Arad

Proiect Nr.210 din 09-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării Fazei II a Proiectului „Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea și îmbunătățirea utilizării spațiului public în transport pentru a crea spații publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii și mai viabile pentru oameni”- acronim Space4People, co-finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul „Rețele de Planificare a Acțiunii”

Proiect Nr.209 din 04-06-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.208 din 04-06-2020
Proiect de hotare privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipal Arad

Proiect Nr.207 din 02-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019

Proiect Nr.206 din 02-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

Proiect Nr.205 din 02-06-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale

Proiect Nr.204 din 29-05-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Proiect Nr.203 din 29-05-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.202 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.201 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad

Proiect Nr.200 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 42/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad referitoare la aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protecție a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de acțiune prioritară din municipiul Arad

Proiect Nr.199 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.198 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2019

Proiect Nr.197 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat dintre Consiliul Județean Arad, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Arad și Direcția de Asistență Socială Arad în cadrul proiectului ”Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidențiale din județul Arad, in contextul pandemiei COVID-19”

Proiect Nr.196 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre nr. 196/2020 cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.195 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 lit. b) și al art. 4 alin. (2) lit. c) și d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019

Proiect Nr.194 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Proiect Nr.193 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea și acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat și neacceptate în preț/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019

Proiect Nr.192 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.191 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020

Proiect Nr.190 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Proiect Nr.189 din 22-05-2020
Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului Cheșa Ilie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Proiect Nr.188 din 21-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Proiect Nr.187 din 21-05-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.186 din 20-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Zonă rezidențială – Locuințe izolate sau cuplate", municipiul Arad, str. Zoe, nr. 13 și nr. 13/A, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 325312 – Arad și C.F. nr. 325313 – Arad

Proiect Nr.185 din 19-05-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad -

Proiect Nr.184 din 18-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad

Proiect Nr.183 din 18-05-2020
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revoluției, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -

Proiect Nr.182 din 15-05-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad

Proiect Nr.181 din 14-05-2020
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Zonă cu locuințe colective P+3E și amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, municipiul Arad pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad

Proiect Nr.180 din 15-05-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire locuință unifamilială P+1E, copertină auto și împrejmuire", municipiul Arad, str. Măcieșului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

Proiect Nr.179 din 08-05-2020
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MUREȘ, PENTRU FUNCȚIUNEA DE CENTURA EST ARAD, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu beneficiar: Consiliul Județean Arad

Proiect Nr.178 din 07-05-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

Proiect Nr.177 din 06-05-2020
Proiect de hotărâre referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): ZONĂ LOCUINȚE ÎNȘIRUITE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, Municipiul Arad, Strada Dreptății, nr. 9, conform C.F. nr. 330794 – Arad, Jud. Arad

Proiect Nr.176 din 05-05-2020
Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Hotărârii nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad

Proiect Nr.175 din 05-05-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.174 din 05-05-2020
Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activității de depozitare/neutralizare a deșeurilor municipale nr. 6863/2002

Proiect Nr.173 din 04-05-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Proiect Nr.172 din 04-05-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Proiect Nr.171 din 30-04-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.170 din 29-04-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Proiect Nr.169 din 29-04-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Proiect Nr.168 din 24-04-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.167 din 24-04-2020
Proiect de hotarare privind aprobarea documentației cadastrale de prima inscriere a imobilului situat în municipiul Arad, str. Corneliu Coposu

Proiect Nr.166 din 24-04-2020
Proiect de hotarare privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad

Proiect Nr.165 din 23-04-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad

Proiect Nr.163 din 23-04-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către SC CET Hidrocarburi SA Arad

Proiect Nr.162 din 23-04-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 11^1, art. 30 și art. 32^1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.161 din 23-04-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad

Proiect Nr.160 din 23-04-2020
Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsecție,dezinfecție și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului -cadru

Proiect Nr.159 din 22-04-2020
Proiect de hotărâre privind înscrierea unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei – înscrise în CF nr 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad

Proiect Nr.158 din 16-04-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A

Proiect Nr.157 din 16-04-2020
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18A, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2, et. II

Proiect Nr.156 din 15-04-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A

Proiect Nr.155 din 15-04-2020
Proiect de hotarare privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Proiect Nr.154 din 14-04-2020
Proiect de hotarare privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou – DE 2815/1

Proiect Nr.153 din 14-04-2020
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou – DE 2829

Proiect Nr.152 din 14-04-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.151 din 14-04-2020
Proiect de hotârâre privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență

Proiect Nr.150 din 09-04-2020
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODIFICARE PARȚIALĂ P.U.Z. APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD NR. 214/2017, HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD NR. 220/2018, DIN ZONĂ DE SERVICII ȘI COMERȚ ÎN ZONĂ INDUSTRIALĂ NEPOLUANTĂ, DEPOZITARE ȘI LOGISTICĂ, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 – Arad, C.F. nr. 307445 – Arad, C.F. nr. 306535 – Arad, C.F. nr. 319455 – Arad, C.F. nr. 350570 – Arad, C.F. nr. 350556 – Arad, C.F. nr. 309127 – Arad, C.F. nr. 306362 – Arad, C.F. nr. 319226 – Arad, C.F. nr. 319228 – Arad, beneficiar: LUCA PETRU ADRIAN

Proiect Nr.149 din 09-04-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.148 din 08-04-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 și nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 – Arad și C.F. nr. 338710 – Arad, beneficiar: Martinescul Ioan și Martinescul Anișoara-Florica

Proiect Nr.147 din 07-04-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fundamentare și stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, funcționare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr.28

Proiect Nr.146 din 03-04-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Proiect Nr.145 din 03-04-2020
Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona străzilor Fulgerului și Toamnei Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu” Arad

Proiect Nr.144 din 27-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale – inițiativa primarului.

Proiect Nr.143 din 27-03-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 – inițiativa primarului.

Proiect Nr.142 din 27-03-2020
Proiect de hotărâre privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane – inițiativa primarului.

Proiect Nr.141 din 26-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019 – inițiativa primarului.

Proiect Nr.140 din 25-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român – inițiativa primarului.

Proiect Nr.139 din 24-03-2020
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad

Proiect Nr.138 din 24-03-2020
Proiect de hotarare privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.137 din 20-03-2020
Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.136 din 20-03-2020
Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.135 din 20-03-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD

Proiect Nr.134 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

Proiect Nr.133 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2

Proiect Nr.132 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

Proiect Nr.131 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare,valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

Proiect Nr.130 din 16-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC CET Hidrocarburi SA Arad

Proiect Nr.129 din 16-03-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Proiect Nr.128 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Proiect Nr.127 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.126 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad

Proiect Nr.125 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local ֞ Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad

Proiect Nr.124 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Pasaj” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.123 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.122 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.121 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 5 Grădiște” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.120 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 4 Macul Roșu” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.119 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 2 Lac” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.118 din 12-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

Proiect Nr.117 din 12-03-2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum și spatiilor verzi

Proiect Nr.116 din 12-03-2020
Proiect de hotărâre privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

Proiect Nr.115 din 11-03-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.114 din 11-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad

Proiect Nr.113 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad

Proiect Nr.112 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Török Zsolt”

Proiect Nr.111 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA

Proiect Nr.110 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire imobil funcțiuni mixte, birouri și locuințe str. Blajului , nr.5 , municipiul Arad amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 347225 -Arad

Proiect Nr.109 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”

Proiect Nr.108 din 09-03-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului Local URBACT Arad

Proiect Nr.107 din 09-03-2020
Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe

Proiect Nr.106 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Gr. Alexandrescu nr. 26- înscris în CF nr. 352904 Arad

Proiect Nr.105 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Proiect Nr.104 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.103 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Proiect Nr.102 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcția de Asistență Socială Arad

Proiect Nr.101 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”

Proiect Nr.100 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad – domeniu public, situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad

Proiect Nr.99 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Proiect Nr.98 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Proiect Nr.97 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Proiect Nr.96 din 28-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 -înscris în CF nr. 305546 Arad-

Proiect Nr.95 din 27-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga nr. 3, etaj I

Proiect Nr.94 din 26-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Proiect Nr.93 din 26-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, Str. Vasile Goldiș nr. 1-3, sc.B, etaj III

Proiect Nr.92 din 26-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. I-B-dul Revoluției nr. 73

Proiect Nr.91 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TOP SA Arad, pentru anul 2020

Proiect Nr.90 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.89 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.88 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.87 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad

Proiect Nr.86 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Proiect Nr.85 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12.2019, referitor la activitatea Registrului Agricol

Proiect Nr.84 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată

Proiect Nr.83 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030

Proiect Nr.82 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Lucian Blaga, nr. 16- înscris în CF nr. 353252 Arad

Proiect Nr.81 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”

Proiect Nr.80 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Proiect Nr.79 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020

Proiect Nr.78 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

Proiect Nr.77 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.76 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF- extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus”

Proiect Nr.75 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

Proiect Nr.74 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 5 Grădiște

Proiect Nr.73 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu

Proiect Nr.72 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 2 Lac

Proiect Nr.71 din 19-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.70 din 18-02-2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Proiect Nr.69 din 17-02-2020
Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad

Proiect Nr.68 din 17-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 – înscris în CF nr. 353129 Arad

Proiect Nr.67 din 17-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 – înscris în CF nr. 352565 Arad - înscris în CF nr. 353551 Arad

Proiect Nr.66 din 17-02-2020
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.15 începând cu data de 01.01.2019

Proiect Nr.65 din 17-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință

Proiect Nr.64 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.63 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Proiect Nr.62 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.61 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.60 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad

Proiect Nr.59 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală – inițiativa Viceprimarului Ionel Bulbuc.

Proiect Nr.58 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020

Proiect Nr.57 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Proiect Nr.56 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Proiect Nr.55 din 12-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai, pentru strada Albă

Proiect Nr.54 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosință gratuită a imobilelor proprietate privată a municipiului Arad/Statului Român

Proiect Nr.53 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.52 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 – Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela

Proiect Nr.51 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație

Proiect Nr.50 din 10-02-2020
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

Proiect Nr.49 din 06-02-2020
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020

Proiect Nr.48 din 06-02-2020
Proiect de hotarare privind aprobare Harta strategica de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

Proiect Nr.47 din 06-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Proiect Nr.46 din 04-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemtiune cu privire la achizitionarea apartamentelor nr. 10 si 11, situate în Arad, Bulevardul Revolutiei nr. 90, sc. A

Proiect Nr.45 din 04-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal(PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism(RLU) : Construire Complex Școlar, Municipiul Arad, str. Cetații FN(Pompei), pe parcela identificată prin C.F nr. 302260-Arad

Proiect Nr.44 din 04-02-2020
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele C.F. cuprinse în Anexă

Proiect Nr.43 din 03-02-2020
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI

Proiect Nr.42 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării intabulării dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu nr. 1

Proiect Nr.41 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Proiect Nr.40 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit

Proiect Nr.39 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.38 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31 A, situat în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 78, et. I

Proiect Nr.37 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

Proiect Nr.36 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad

Proiect Nr.35 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.34 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

Proiect Nr.33 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre nr. 33/2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) – în garajul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Proiect Nr.32 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice

Proiect Nr.31 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.30 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.3, et.I, corp A

Proiect Nr.29 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F nr. 351423 Arad și C.F nr. 351424 Arad

Proiect Nr.28 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad

Proiect Nr.27 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizării de către C.N.I.- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Arad,județul Arad

Proiect Nr.26 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr. 7-8

Proiect Nr.25 din 22-01-2020
Proiect de hotărâre privind aditionarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Proiect Nr.24 din 21-01-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Proiect Nr.23 din 20-01-2020
Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021

Proiect Nr.22 din 20-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit în urma ”Monitorizării și evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport”, pentru anul 2019

Proiect Nr.21 din 20-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

Proiect Nr.20 din 17-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Proiect Nr.19 din 17-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I

Proiect Nr.18 din 16-01-2020
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25,beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.

Proiect Nr.17 din 14-01-2020
Proiect de hotărâre privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.16 din 14-01-2020
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Proiect Nr.15 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad

Proiect Nr.14 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Proiect Nr.13 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

Proiect Nr.12 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019

Proiect Nr.11 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.10 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor

Proiect Nr.9 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad

Proiect Nr.8 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr. 36-38

Proiect Nr.7 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.6 din 09-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”

Proiect Nr.5 din 09-01-2020
proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului României nr. 51/1998

Proiect Nr.4 din 09-01-2020
Proiect hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți”

Proiect Nr.3 din 09-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006

Proiect Nr.2 din 09-01-2020
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.1 din 06-01-2020
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Bulbuc Ionel

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Bognar Levente

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29

 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved