Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 59185327
 

Registrul de Evidenţă al
Proiectelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 24-03-2020
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

Proiect Nr.138 din 24-03-2020
Proiect de hotarare privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.137 din 20-03-2020
Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.136 din 20-03-2020
Proiect de hotarare privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Proiect Nr.135 din 20-03-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD

Proiect Nr.134 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

Proiect Nr.133 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2

Proiect Nr.132 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

Proiect Nr.131 din 19-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare,valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

Proiect Nr.130 din 16-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC CET Hidrocarburi SA Arad

Proiect Nr.129 din 16-03-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020 pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Proiect Nr.128 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Proiect Nr.127 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.126 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad

Proiect Nr.125 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local ֞ Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad

Proiect Nr.124 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Pasaj” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.123 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.122 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.121 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 5 Grădiște” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.120 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 4 Macul Roșu” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.119 din 13-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 2 Lac” și a cheltuielilor aferente proiectului

Proiect Nr.118 din 12-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

Proiect Nr.117 din 12-03-2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad și care afectează structura căilor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum și spatiilor verzi

Proiect Nr.116 din 12-03-2020
Proiect de hotărâre privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

Proiect Nr.115 din 11-03-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.114 din 11-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Direcției Generală Poliția Locală Arad și Direcției de Asistență Socială Arad

Proiect Nr.113 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad

Proiect Nr.112 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Török Zsolt”

Proiect Nr.111 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodarirea Comunala Arad SA

Proiect Nr.110 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire imobil funcțiuni mixte, birouri și locuințe str. Blajului , nr.5 , municipiul Arad amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 347225 -Arad

Proiect Nr.109 din 10-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”

Proiect Nr.108 din 09-03-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului Local URBACT Arad

Proiect Nr.107 din 09-03-2020
Proiect de hotărâre privind instituirea unor taxe

Proiect Nr.106 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Gr. Alexandrescu nr. 26- înscris în CF nr. 352904 Arad

Proiect Nr.105 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Proiect Nr.104 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020, cu modificările și completările ulterioare

Proiect Nr.103 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generala de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Proiect Nr.102 din 05-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcția de Asistență Socială Arad

Proiect Nr.101 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investiție „Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Grădiște Est”

Proiect Nr.100 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad – domeniu public, situat în Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad

Proiect Nr.99 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Proiect Nr.98 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Proiect Nr.97 din 02-03-2020
Proiect de hotărâre cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Proiect Nr.96 din 28-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 -înscris în CF nr. 305546 Arad-

Proiect Nr.95 din 27-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga nr. 3, etaj I

Proiect Nr.94 din 26-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației aferente anului 2020 către Asociația Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Proiect Nr.93 din 26-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, Str. Vasile Goldiș nr. 1-3, sc.B, etaj III

Proiect Nr.92 din 26-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. I-B-dul Revoluției nr. 73

Proiect Nr.91 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC TOP SA Arad, pentru anul 2020

Proiect Nr.90 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.89 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.88 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.87 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre modificarea organigramei și a statului de funcții al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad

Proiect Nr.86 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizației de acces la drumul public

Proiect Nr.85 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12.2019, referitor la activitatea Registrului Agricol

Proiect Nr.84 din 24-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către o instanță de judecată

Proiect Nr.83 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030

Proiect Nr.82 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Lucian Blaga, nr. 16- înscris în CF nr. 353252 Arad

Proiect Nr.81 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad”

Proiect Nr.80 din 21-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Proiect Nr.79 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele adiționale nr. 1/20.12.2019 și nr. 2/21.01.2020

Proiect Nr.78 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților, să voteze cuantumul anual al cotizației Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

Proiect Nr.77 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.76 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție „SF- extinderea sistemului de supraveghere video și infrastructură rețea de comunicații date/voce/software/video cu sistem de dispecerizare inclus”

Proiect Nr.75 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

Proiect Nr.74 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 5 Grădiște

Proiect Nr.73 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 4 Macul Roșu

Proiect Nr.72 din 20-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”DALI - Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia” – Punct Termic P.T. 2 Lac

Proiect Nr.71 din 19-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Proiect Nr.70 din 18-02-2020
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contribuției de întreținere datorată de beneficiarii și/sau de susținătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Proiect Nr.69 din 17-02-2020
Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad

Proiect Nr.68 din 17-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 – înscris în CF nr. 353129 Arad

Proiect Nr.67 din 17-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 – înscris în CF nr. 352565 Arad - înscris în CF nr. 353551 Arad

Proiect Nr.66 din 17-02-2020
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Vârful cu Dor nr.15 începând cu data de 01.01.2019

Proiect Nr.65 din 17-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuință

Proiect Nr.64 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a regulamentului de organizare si funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.63 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere a imobilelor DE 1959 și DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Proiect Nr.62 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Proiect Nr.61 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.60 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spații comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad și CF nr. 340139 - Arad

Proiect Nr.59 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală – inițiativa Viceprimarului Ionel Bulbuc.

Proiect Nr.58 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019-2020

Proiect Nr.57 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Proiect Nr.56 din 13-02-2020
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Proiect Nr.55 din 12-02-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Gai, pentru strada Albă

Proiect Nr.54 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosință gratuită a imobilelor proprietate privată a municipiului Arad/Statului Român

Proiect Nr.53 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Proiect Nr.52 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 – Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela

Proiect Nr.51 din 11-02-2020
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrație

Proiect Nr.50 din 10-02-2020
Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

Proiect Nr.49 din 06-02-2020
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020

Proiect Nr.48 din 06-02-2020
Proiect de hotarare privind aprobare Harta strategica de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

Proiect Nr.47 din 06-02-2020
Proiect de hotărâre cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Proiect Nr.46 din 04-02-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemtiune cu privire la achizitionarea apartamentelor nr. 10 si 11, situate în Arad, Bulevardul Revolutiei nr. 90, sc. A

Proiect Nr.45 din 04-02-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal(PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism(RLU) : Construire Complex Școlar, Municipiul Arad, str. Cetații FN(Pompei), pe parcela identificată prin C.F nr. 302260-Arad

Proiect Nr.44 din 04-02-2020
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru documentația de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Construire locuințe individuale și funcțiuni complementare-Zona Sanevit, Mun. Arad, Județul Arad, pentru imobilele cu beneficiarii și extrasele C.F. cuprinse în Anexă

Proiect Nr.43 din 03-02-2020
Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI

Proiect Nr.42 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării intabulării dreptului de proprietate a Municipiului Arad asupra imobilului situat în Municipiul Arad, Piața George Enescu nr. 1

Proiect Nr.41 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre pentru constatarea încetării de drept a folosinței gratuite a terenului situat în str. I. R. Șirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Proiect Nr.40 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiște- Sanevit

Proiect Nr.39 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Proiect Nr.38 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31 A, situat în Arad, Bulevardul Revoluției nr. 78, et. I

Proiect Nr.37 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

Proiect Nr.36 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad

Proiect Nr.35 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.34 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

Proiect Nr.33 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre nr. 33/2020 cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) – în garajul S.C. Compania de Transport Public S.A. Arad

Proiect Nr.32 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice

Proiect Nr.31 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Proiect Nr.30 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.3, et.I, corp A

Proiect Nr.29 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F nr. 351423 Arad și C.F nr. 351424 Arad

Proiect Nr.28 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice în Municipiul Arad

Proiect Nr.27 din 27-01-2020
Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ,,C.N.I.”SA pe bază de protocol a terenului proprietatea Municipiului Arad în suprafață de 14.000mp, situat în str. Cetății nr. FN, în vederea și pe perioada realizării de către C.N.I.- SA a obiectivului de investiții - Construire bază sportivă TIP 1 în Municipiul Arad,județul Arad

Proiect Nr.26 din 23-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investiție publică Reabilitarea Secției Recuperare, Medicină fizică și Balneologie situată în Arad, Piața Mihai Viteazu nr. 7-8

Proiect Nr.25 din 22-01-2020
Proiect de hotărâre privind aditionarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Proiect Nr.24 din 21-01-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Proiect Nr.23 din 20-01-2020
Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul școlar 2020-2021

Proiect Nr.22 din 20-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final întocmit în urma ”Monitorizării și evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întreținere și exploatare a modelului de transport”, pentru anul 2019

Proiect Nr.21 din 20-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

Proiect Nr.20 din 17-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Proiect Nr.19 din 17-01-2020
Proiect de hotărâre referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I

Proiect Nr.18 din 16-01-2020
Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de transparență decizională pentru - Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25,beneficiar: S.C. ARSAT INDUSTRIE S.R.L.

Proiect Nr.17 din 14-01-2020
Proiect de hotărâre privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Proiect Nr.16 din 14-01-2020
Proiect de hotărâre privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Proiect Nr.15 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții al Filarmonicii de Stat Arad

Proiect Nr.14 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2020-2021

Proiect Nr.13 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei și a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

Proiect Nr.12 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul adițional nr. 1/20.12.2019

Proiect Nr.11 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Proiect Nr.10 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor

Proiect Nr.9 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad

Proiect Nr.8 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timișoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr. 36-38

Proiect Nr.7 din 10-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activității de sortare a deșeurilor reciclabile în Stația de Sortare Arad – inițiativa primarului.

Proiect Nr.6 din 09-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică ”Promovarea sportului de performanță”

Proiect Nr.5 din 09-01-2020
proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului României nr. 51/1998

Proiect Nr.4 din 09-01-2020
Proiect hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică „Sportul pentru toți”

Proiect Nr.3 din 09-01-2020
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006

Proiect Nr.2 din 09-01-2020
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Proiect Nr.1 din 06-01-2020
Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Martie 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved