Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65238201
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 28-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  31-08-2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de marți, 31 august 2021, ora 11,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meeting.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință ordinara CLMA 31.08.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 1822/2021
a Primarului Municipiului Arad

P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 31 august 2021

1. Proiect de hotărâre nr. 416/2021 privind aprobarea Statutului Municipiului Arad – inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 347/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): “Zonă rezidențială P+1+Er/M”, mun. Arad, str. Privighetoarei, nr. 20, conform C.F. nr. 339806 – Arad- inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 348/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Construire hală și sediu administrativ”, mun. Arad, intravilan, pășune, str. Cornelia Bodea, nr. 3, generat de imobilul din C.F. nr. 318950 – Arad- inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 349/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): „Construire hală/depozit, platformă betonată, iluminat, împrejmuire proprietate”, municipiul Arad, intravilan, pășune, generat de imobilul din C.F. nr. 346558 – Arad - inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 407/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, str. Unirii, nr. 13, etaj I – inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 410/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 40, parter – inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 411/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 40, etaj I – inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 421/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 96, etaj I – inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 415/2021 privind lucrarea cadastrală de primă înscriere și rectificarea suprafeței a două parcele de teren situate în municipiul Arad, Piața Heim Domokos, nr. 16 și nr. 17 – inițiativa primarului

10. Proiect de hotărâre nr. 418/2021 privind modificarea suprafeței terenului situat în Arad, str. Cuza Voda 17- inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 419/2021 privind modificarea suprafeței terenului situat în Arad, str. Cuza Voda 19- inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 422/2021 privind sistarea apartamentării și actualizarea datelor cadastrale a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 1, înscris în CF nr. 306952 Arad - inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 423/2021 privind reglementarea situației imobilului situat în Str. Labirint, nr. 6, unde își desfășoară activitatea Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad- inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 424/2021 privind acordarea unui drept de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului înscris în CF nr. 350957 Arad, Strada Corneliu Coposu, către Ministerul Culturii- inițiativa primarului

15. Proiect de hotărâre nr. 413/2021 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile situate în extravilanul Municipiului Arad – inițiativa primarului

16. Proiect de hotărâre nr. 414/2021 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 330320 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad – inițiativa primarului

17. Proiect de hotărâre nr. 420/2021 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019 – inițiativa primarului

18. Proiect de hotărâre nr. 412/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad- inițiativa primarului

19. Proiect de hotărâre nr. 425/2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie – noiembrie 2021 - inițiativa primarului.

20. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna iulie 2021 și principalele activități programate pentru luna august 2021.
21. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
22. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved