Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65237917
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 28-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  02-08-2021


ROMÂNIA

JUDEȚUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD


D I S P O Z I Ț I A nr. 1648

din 28 iulie 2021

cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad

în ședință publică extraordinară, în ziua de Luni, 2 august 2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,


PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD

emite prezenta


D I S P O Z I Ț I E


Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de Luni 2 august 2021, ora 12,15, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.


Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.


Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.


Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meeting.


P R I M A R

Călin BIBARȚ

Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL

al Municipiului Arad

Lilioara STEPANESCU


BCV/BCV ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021

Dosar ședință extraordinara CLMA 02.08.2021

Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15


Anexa la Dispoziția nr. 1648/2021

a Primarului Municipiului Arad


P R O I E C T

al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad

din data de 2 august 20211. Proiect de hotărâre nr. 380/2021 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Gradiste Est"- inițiativa primarului


2. Proiect de hotărâre nr. 373/2021 cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinația de locuințe - inițiativa primarului


3. Proiect de hotărâre nr. 374/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Calea Timișorii, nr. 150 înscris în CF nr. 305977 Arad - inițiativa primarului


4. Proiect de hotărâre nr. 375/2021 privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 307419 Arad aflat în proprietatea publică a Municipiului Arad, unde își desfăsoară activitatea Liceul cu Program Sportiv și prima înscriere a unei suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Arad, ambele imobile situate în strada Independenței - inițiativa primarului


5. Proiect de hotărâre nr. 376/2021 privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, cartier Gai, înscrise în CF nr. 358049 Arad, CF nr. 358053 Arad, CF nr. 357982 Arad, CF nr. 357980 Arad - inițiativa primarului


6. Proiect de hotărâre nr. 377/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Rahovei, nr. 38 înscris în CF nr. 320476 Arad - inițiativa primarului


7. Proiect de hotărâre nr. 378/2021 privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Liliac, nr. 16 înscris în CF nr. 328091 Arad - inițiativa primarului


8. Proiect de hotărâre nr. 379/2021 privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului înscris în CF nr. 350957 Arad – str. Corneliu Coposu, către Ministerul Culturii - inițiativa primarului


9. Proiect de hotărâre nr. 381/2021 privind transmiterea în folosință gratuită a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Arad, str. Episcopiei nr. 32, ap. 7, către Agenția Națională Pentru Arii Naturale Protejate, Serviciul Teritorial Arad - inițiativa primarului


10. Proiect de hotărâre nr. 382/2021 cu privire la însușirea raportului de evaluare al unui bun imobil aparținând proprietății private a Statului Român/Municipiului Arad, înscris în C.F. nr. 358163 Arad - inițiativa primarului


 [Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved