Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 65237694
 

Ordine de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 28-11-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  28-05-2021


În temeiul prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD
emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de vineri, 28 mai 2021, ora 11,00, care se va desfășura în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu ordinea de zi stabilită conform anexei, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art. 2. Documentele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit consilierilor locali prin intermediul poștei electronice.

Art. 3. Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, însoțite de documentele prevăzute de lege, se trimit spre avizare tuturor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

Art. 4. Aleșii locali vor transmite avizele cerute de lege și pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, în condițiile legii.

Art. 5. Consilierii locali care se află în imposibilitate fizică de a-și exprima votul pot vota prin mijloace electronice, respectiv prin platforma on-line de videoconferință Zoom Meetings.

P R I M A R
Călin BIBARȚ
Contrasemnează pentru legalitate
SECRETAR GENERAL
al Municipiului Arad
Lilioara STEPANESCU

IF/IF ex. 3, Dosar Dispoziții Primar 2021
Dosar ședință extraordinara CLMA 28.05.2021
Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2020-2024


Cod: PMA-S4-15  

Anexa la Dispoziția nr. 1112/2021
a Primarului Municipiului Arad


P R O I E C T
al ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad
din data de 28 mai 2021


1. Proiect de hotărâre nr. 251/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 96, etaj I - inițiativa primarului

2. Proiect de hotărâre nr. 258/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 96, etaj I - inițiativa primarului

3. Proiect de hotărâre nr. 260/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 2, 3, 6B, 7 și 8, situate în Arad, B-dul Revoluției, nr. 98- inițiativa primarului

4. Proiect de hotărâre nr. 267/2021 privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad - inițiativa primarului

5. Proiect de hotărâre nr. 265/2021 privind lucrarea cadastrală de prima înscriere și alipirea a două parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Cerbului, nr. 16- inițiativa primarului

6. Proiect de hotărâre nr. 255/2021 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întreținerea și exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad și SC Recons SA - inițiativa primarului

7. Proiect de hotărâre nr. 252/2021 privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad - inițiativa primarului

8. Proiect de hotărâre nr. 253/2021 privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafeței de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, Calea Timișorii, nr. 62, înscris în CF nr. 317878 Arad - inițiativa primarului

9. Proiect de hotărâre nr. 254/2021 cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 21, Et. S+P, Ap. 11 - înscris în CF nr. 302455-C1-U4 Arad - inițiativa primarului

10. Proiect de hotărâre nr. 263/2021 privind modificarea limitelor imobilului înscris în CF 327195 Arad, zona strada 6 Vânători- inițiativa primarului

11. Proiect de hotărâre nr. 264/2021 dezlipirea unui imobil proprietatea Municipiului Arad, strada Sabin Drăgoi nr. 2-4, înscris în CF nr. 357320 Arad - inițiativa primarului

12. Proiect de hotărâre nr. 199/2021 privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): Zonă servicii – logistică, comerț și depozitare amplasament: Calea Zimandului 6/B, municipiul Arad generat de imobilul identificat prin CF nr. 346465-Arad- inițiativa primarului

13. Proiect de hotărâre nr. 256/2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de „Întreținere și igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad” republicată conform Hotărârii nr. 254/25.06.2020 - inițiativa primarului

14. Proiect de hotărâre nr. 262/2021 privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru semestrul II, anul școlar 2020-2021 - inițiativa primarului

15. Proiect de hotărâre nr. 257/2021 privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad - inițiativa primarului

16. Proiect de hotărâre nr. 266/2021 privind aprobarea Execuției Bugetului General de venituri și cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020- inițiativa primarului

17. Alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie-august 2021.


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 

  Curriculum vitae
  Declaraţii de avere / interese
Chesa Ilie

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Decembrie 20211
2
3
4
5
6
7
8
9

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved