Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55391125
 

Ordinea de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 22-02-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  29-01-2018


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I A nr. 179
din 25 ianuarie 2018
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică extraordinară, în ziua de luni, 29 ianuarie 2018


Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) și art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E

Art. unic: Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de luni, 29 ianuarie 2018, ora 10,00, care va avea loc în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr.75, cu următoarea

O R D I N E D E Z I


1. Proiect de hotărâre nr. 463/2017 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): "Construire locuință individuală" municipiul Arad, strada Câmpul Albinelor FN, conform CF nr. 330368 – Arad, beneficiar Nanea Terțiu-Silvian - inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 475/2017 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, cartier Bujac - inițiativa primarului.

3. Proiect de hotărâre nr. 34/2018 privind dezlipirea imobilului situat în extravilanul municipiului Arad, înscris în CF nr. 336587 Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar - inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 35/2018 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului situat în extravilanul municipiului Arad, înscris în CF nr. 338393 Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar - inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 36/2018 privind dezlipirea imobilului situat în extravilanul municipiului Arad, înscris în CF nr. 333825 Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar - inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 37/2018 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului situat în extravilanul municipiului Arad, înscris în CF nr. 338032 Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate asupra terenurilor în temeiul legilor fondului funciar - inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 38/2018 privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 337753 Arad în vederea reconstituirii dreptului de proprietate conform legilor fondului funciar - inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 31/2018 referitor la acceptarea ofertei de donație a unor terenuri, situate în municipiul Arad, Zona Industrială Nord- inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 56/2018 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale, în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului 1319 Arad Ceala, în suprafață de 93992 mp - inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 57/2018 referitor la acceptarea ofertei de donație a terenului situat în Arad, str. Voluntarilor nr. 1, ap. 2A - inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 48/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 9a, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 9 - inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre nr. 49/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 1, situat în Arad, str. Unirii nr. 13 - inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre nr. 50/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea ap. 15, ap.24 și ap. 24 A, situate în Arad, str. Vasile Goldiș nr.1-3 - inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 55/2018 cu privire la repartizarea unor locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad - inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 39/2018 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul școlar 2018-2019 - inițiativa primarului.

16. Proiect de hotărâre nr. 41/2018 privind aprobarea rezultatului final al concursului, al proiectului de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Filarmonicii de Stat Arad - inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 42/2018 privind aprobarea rezultatului final al concursului, al noului proiect de management câștigător și a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Teatrul Clasic "Ioan Slavici"- inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 43/2018 privind stabilirea costului mediu de întreținere/beneficiar și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru în aplicarea Legii nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare - inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 46/2018 pentru stabilirea indemnizației lunare de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului.

20. Proiect de hotărâre nr. 40/2018 privind aprobarea încheierii actului Adițional nr.1 la contractul de concesiune a serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/1/11/2013- inițiativa primarului.

21. Proiect de hotărâre nr. 58/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investiție: "Modernizare instalație de nocturnă și alimentare cu energie electrică, la Stadionul UTA" - inițiativa primarului.

22. Proiect de hotărâre nr. 51/2018 privind aprobarea documentației Studiului de Fezabilitate revizuit pentru obiectivul de investiție: "Lucrări de amenajare gazon, instalație de încălzire și instalație de irigare Stadionul UTA" - inițiativa primarului.

23. Proiect de hotărâre nr. 25/2018 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de interventii pentru obiectivul de investiție: "Demolare construcții amplasate în Piața Solară" - inițiativa primarului.

24. Proiect de hotărâre nr.23/2018 privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad - inițiativa primarului.

25. Proiect de hotărâre nr. 24/2018 privind adoptarea Bugetului General de Venituri și Cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018 - inițiativa primarului.

26. Proiect de hotărâre nr. 44/2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" aplicabile aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - inițiativa primarului.

27. Proiect de hotărâre nr. 52/2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" aplicabile Direcției de Asistență Socială Arad - inițiativa primarului.

28. Proiect de hotărâre nr. 53/2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" aplicabile Centrului Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului.

29. Proiect de hotărâre nr. 54/2018 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" aplicabile Centrului Social Cantina Municipală Arad - inițiativa primarului.

30. Proiect de hotărâre nr. 26/2018 privind aprobarea documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte educative, de tineret și recreative pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 și ale Legii nr. 350/2006 - inițiativa primarului.

31. Proiect de hotărâre nr. 27/2018 privind aprobarea documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Ordonanței Guvernului nr. 51/1998 - inițiativa primarului.

32. Proiect de hotărâre nr. 28 /2018 privind aprobarea documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică "Sportul pentru toți" - inițiativa primarului.

33. Proiect de hotărâre nr. 29/2018 privind aprobarea documentației pentru elaborarea și prezentarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finanțări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică "Promovarea sportului de performanță" - inițiativa primarului.

34. Proiect de hotărâre nr. 47/2018 privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive și de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pentru anul 2018, precum și în comisiile de soluționare a contestațiilor - inițiativa primarului.

35. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad.

36. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.


P R I M A R

Gheorghe FALCĂ


 


Contrasemnează pentru legalitate

S E C R E T A R

Lilioara STEPANESCU


 


 


IF/IF ex.3, Dosar Dispoziții Primar 2018

Dosar ședință CLMA 29.01.2018

Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2016-2020

Cod PMA-S4-15
[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved