Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53449871
 

Ordinea de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 12-10-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  13-11-2017


ROMÂNIA
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
P R I M A R

D I S P O Z I Ț I A nr. 4548
din 10 noiembrie 2017
cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad
în ședință publică extraordinară, în ziua de luni, 13 noiembrie 2017


Primarul Municipiului Arad,
Având în vedere:
În temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) și art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

D I S P U N E

Art. unic: Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de luni, 13 noiembrie 2017, ora 15 ,00, care va avea loc în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr.75, cu următoarea

O R D I N E D E Z I


1. Proiect de hotărâre nr. 403/2017 pentru preluarea investiției privind închiderea depozitelor de deșeuri neconforme din municipiul Arad, realizate în cadrul proiectului Sistem integrat de gestionare a deșeurilor solide în Județul Arad- inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 408/2017 cu privire la atestarea administratorilor de imobile din municipiul Arad - inițiativa primarului.

3. Proiect de hotărâre nr. 398/2017 cu privire la repartizarea unor locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad - inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 413/2017 privind repartizarea unor locuințe situate în municipiul Arad, persoanelor evacuate din imobile retrocedate foștilor proprietari - inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 407/2017 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului 9/A situat în Arad, strada Episcopiei nr. 2- inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 417/2017 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 9/a, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, etaj II, corp A - inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 418/2017 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 18, situat în Arad, str. Anatole France (V.Goldiș), nr. 1-3, sc.C, etaj II - inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 365/2017 cu privire la rectificarea unei suprafețe de teren din municipiul Arad, str. Armoniei, nr. 32 - inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 378/2017 privind rectificarea înscrierii dreptului de proprietate a Municipiului Arad, prin înscrierea dreptului de proprietate a Statului Român, pentru șapte blocuri de locuințe, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe - inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 386/2017 privind rectificarea înscrierii dreptului de proprietate a Municipiului Arad, prin înscrierea dreptului de proprietate a Statului Român, pentru blocul de locuințe construit prin Agenția Națională pentru Locuințe, situat în Arad, Strada Gheorghe Ciuhandru FN, Bl.5 - inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 377/2017 privind alipirea unor imobile situate pe str. Tarafului, aflate în proprietatea Municipiului Arad - inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre nr. 373/2017 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Henri Coandă nr. 31 - inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre nr. 366/2017 privind acordul de alipire a apartamentelor nr. 1 și 2 situate în Municipiul Arad, strada Preparandiei nr. 10 - inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 397/2017 privind sistarea CF nr. 1854 Bujac, teren teritoriu de stradă, situat în intravilanul Municipiului Arad- inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 380/2017 privind modificarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului Arad - inițiativa primarului.

16. Proiect de hotărâre nr. 388/2017 privind modificarea și completarea Anexei 1 a Hotărârii nr. 162/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiilor temporar disponibile aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad - inițiativa primarului.

17. Proiect de hotărâre nr. 419/2017 privind rectificarea suprafeței de teren, proprietate publică a Municipiului Arad, în administrarea Grădiniței cu program prelungit "Piticot", situată pe strada Griviței nr. 17- inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre nr. 420/2017 privind transcrierea cotei 50/1667 părți teren, proprietate a Statului Român, din CF nr. 347861 Arad, în CF nr. 347860 Arad, în vederea reglementării situației juridice a imobilului situat pe str. Steagului nr. 27, aferent unității de învățământ Școala Gimnazială "Adam Nicolae"- inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre nr. 422/2017 referitor la intenția de acceptare a ofertei de donație a unor bunuri de interes public local privind extinderea și realizarea rețelelor de apă potabilă, menajeră și pluvială situate pe strada Arh. Milan Tabacovici- inițiativa primarului.

20. Proiect de hotărâre nr. 399/2017 privind reprezentarea intereselor capitalului Municipiului Arad la SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA - inițiativa primarului.

21. Proiect de hotărâre nr. 400/2017 privind reprezentarea intereselor capitalului Municipiului Arad la SC Centrala Electrică de Termoficare Hidrocarburi SA - inițiativa primarului


P R I M A R

Gheorghe FALCĂ


 


 


Contrasemnează pentru legalitate

S E C R E T A R

Lilioara STEPANESCU


 


 


 


IF/IF ex.3, Dosar Dispoziții Primar 2017

Dosar ședință CLMA 13 11 2017

Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2016-2020

Cod PMA-S4-15
[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
19


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved