Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Achiziții
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Proiecte europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 52389207
 

Ordinea de zi a Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 15-08-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

ORDINEA DE ZI
a Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  22-08-2018


Primarul Municipiului Arad,

Având în vedere:

În temeiul prevederilor art. 39 alin. (1) și art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


D I S P U N E


Art. unic: Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică ordinară pentru ziua de miercuri, 22 august 2018, ora 13,00, care va avea loc în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr. 75, cu următoarea


O R D I N E    D E    Z I


1. Proiect de hotărâre nr. 276/2018 ed. 1 rev. 1 privind conferirea unor titluri și distincții cu prilejul "Zilelor Aradului", ediția 2018 – inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre nr. 277/2018 privind conferirea distincției Diploma de aur cu prilejul "Zilelor Aradului", ediția 2018 – inițiativa primarului.

3. Proiect de hotărâre nr. 292/2018 privind aprobarea modificării statului de funcții al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad – inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre nr. 273/2018 privind aprobarea încheierii unui acord de înfrățire între Municipiul Arad, Județul Arad din România și Sectorul Râșcani al Municipiului Chișinău din Republica Moldova – inițiativa primarului.

5. Proiect de hotărâre nr. 285/2018 privind aprobarea participării Municipiului Arad la proiectul SUMI - "Sprijin tehnic aferent indicatorilor de mobilitate urbană durabilă" inițiat de Direcția Mobilitate și Transporturi - DG MOVE a Comisiei Europene – inițiativa primarului.

6. Proiect de hotărâre nr. 284/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Gheorghe Popa, nr. 9, etaj I – inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre nr. 271/2018 privind trecerea unui imobil, situat pe B-dul Revoluției nr. 45, ap. 2, corp A, din proprietatea privată a Municipiului Arad, în proprietatea publică a acestuia – inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre nr. 275/2018 privind aprobarea Actului adițional nr. 6 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană "A.D. Xenopol", situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4 – inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre nr. 272/2018 privind dezlipirea unui imobil situat în Arad, str. Poetului FN, în vederea reglementării juridice a terenurilor aferente Cimitirului Eternitatea – inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre nr. 288/2018 privind rectificarea terenului, situat pe strada Petru Rareș nr. 20, aferent Grădiniței cu Program Normal "Mugurel"– inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre nr. 289/2018 privind alipirea unor imobile, aferente Cimitirului Pomenirea, situate în Arad, str. Bodrogului nr. 1, proprietate publică a Municipiului Arad – inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre nr. 290/2018 privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 60425/27.09.2013 (2127/27.09.2013), pentru imobilul în care funcționează Școala Gimnazială "Mihai Eminescu" Arad – inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre nr. 291/2018 privind reglementarea juridică a unui teren, situat în intravilanul Municipiului Arad, aferent punctului termic nr. 3, achiziționat de la SC C.E.T. Hidrocarburi SA – inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre nr. 286/2018 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad – inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre nr. 287/2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2018 – inițiativa primarului.

16. Aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor ședințelor Consiliului Local al Municipiului Arad din 13 iunie 2018, 19 iunie 2018, 26 iunie 2018 și 29 iunie 2018.

17. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna august 2018 și principalele activități programate pentru luna septembrie 2018.

18. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad, informări privind deplasarea aleșilor locali în misiuni oficiale.

19. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.


P R I M A R

Gheorghe FALCĂ


Contrasemnează pentru legalitate

S E C R E T A R

Lilioara STEPANESCU


 


 


IF/IF ex.3, Dosar Dispoziții Primar 2018

Dosar ședință CLMA 22.08.2018

Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2016-2020 Cod PMA-S4-15
[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
August 20181
2
3
4
5
6
7
8
9
16

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved