Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 62899023
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 02-04-2021
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

MINUTA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  01-03-2021


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
ședinței extraordinare
din data de 01.03.2021
Nr.16.207/02.03.2021

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 01 martie 2021 au fost prezenți 22 consilieri din 23 în funcție. A absentat domnul consilier Mayer Siegfrid.
Ședința a început la ora 14,00 și s-a încheiat la ora 14,30.
Ședința a fost condusă de către domnul consilier SZABO Mihai.
Au participat: din partea executivului: dl. viceprimar Lazăr Faur (delegat primar, conform Dispoziției nr. 454/01.03.2021 a Primarului Municipiului Arad), dna Stepanescu Lilioara - Secretar General al Municipiului Arad, dl. Sorin Ciurariu, arhitect șef, dl. Szuchanszki Ștefan - director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Adriana Sobaru - șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, dl. Pavel Neamțiu – director executiv al Direcției Venituri, dl. Sorin Contraș, șef serviciu, Serviciul Juridic, Contencios, dl. Popa Alexandru – referent, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca – consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Krisztian Varjasi – referent, Cabinet Primar, dl. Adrian Barbeș – referent, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică, Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna - consilier juridic, dna Mirela Sonyi - consilier juridic, dna Ana Maria Ciobotariu - consilier juridic, dl. Vlad Baciu - consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad; dl. Doru Orban - manager al Filarmonicii Arad, dl. Bogdan Costea, manager al Teatrului Clasic „Ioan Slavici” Arad.
- presa: dna. Diana Duțu – „Aradon”, dna. Bognar Tunde - „Arq.ro”, dna Claudia Gavra – Arq. Ro, dl. Tomas Gagyi – „Special” Arad;
- alții: dna Botung Simina, invitat, dl. Verveșan Răzvan Andrei – invitat, dl. Mănăilă Andrei-Kristian – invitat.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 25.02.2021 a Dispoziției nr. 447/25.02.2021 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 25.02.2021 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 25.02.2021 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:

Nr.
crt.
Denumirea proiectului Nr.
Hotărârii adoptate /respinse Voturi întrunite
0 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 1.03.2021 – inițiativa primarului. 93 Unanimitate
1 Proiect de hotărâre nr. 98/2021 privind aprobarea modificării Anexei prevăzute în Regulamentul pentru organizarea și desfășurarea analizei noului proiect de management al domnului Orban Doru, manager al Filarmonicii Arad, care a obținut în urma evaluării finale nota 9.68, Anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 509/2020 – inițiativa primarului. 94 19 pentru,
3 abțineri
(dl. Buruc,
dl Cheșa,
dna Aur)
2 Proiect de hotărâre nr. 99/2021 privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad, aprobarea noului proiect de management și a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad – inițiativa primarului. 95 Unanimitate

3 Proiect de hotărâre nr. 101/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr. 19 - inițiativa primarului. 96 UnanimitateSECRETAR GENERAL ȘEF SERVICIU
Lilioara STEPANESCU Monica CzibrikRed./Dact. PC/PC Verif CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 1.03.2021, extraordinară
Cod PMA -S4-02


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
FAUR Lazăr
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr


  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12

 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved