Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55307558
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 31-08-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

MINUTA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  17-01-2018


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 17 ianuarie 2018, au fost prezenți 20 consilieri, dintr-un total de 23 de consilieri (la votarea ordinii de zi au fost 23 de consilieri în funcție și 19 prezenți, la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi au fost 22 de consilieri în funcție și 19 prezenți, iar începând cu punctul 3 au fost 20 prezenți din 23 în funcție. Au absentat dna Laura Andreș, dna Roxana Tabuia, dna Anca-Patricia Stoenescu și dna Andreea Isabela Rabotka (demisie din 08.12.2017). Ședința a început la ora 11,00 și s-a încheiat la ora 12,00.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Ionel BULBUC.


Au participat din partea executivului: dl. primar Gheorghe Falcă, dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar al municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public al municipiului Arad, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna. Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dra Ioana Albu, șef birou, Biroul Juridic, Contestații din cadrul Direcției Venituri, dna Maria Micea, consilier, Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. Ciprian Hord, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Barna Florian, director general al Direcției Generale Poliția Locală, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dra Laura Goron, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public „Direcția de Asistență Socială Arad”, dna Szucs Mariana, director executiv Centrul Social Cantina Municipală Arad;
- presa: Pătean Anette – „News Ar”, Raluca Medeleanu – Special Arad, Ioan Weisl – „Agerpres”, Diana Duțu „Aradon”, Dan Coita – „AradReporter” ș.a;
- cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională, republicată: dl. Vlad Sergiu, deputat Parlamentul României - USR, dl. Florin Stana, reprezentant USR, dl. Gavaziuc Gheorghe, dna Gârgari Rodica, dl. Banto Beniamin, dl. Banto Paul, dl. David Duma - invitați pentru validarea mandatului de consilier al domnului Furde), dl. Istrate Samir, dna Gace Maria, Oana Blaghi.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 12 ianuarie 2018 a Dispoziției nr. 111/12.01.2018 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați, a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței și ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 12.01.2018, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 12.01.2018 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați ș.a.
Consilierii locali au fost prezenți după cum urmează: la votarea ordinii de zi au fost 23 de consilieri în funcție și 19 prezenți, la punctele 1 și 2 ale ordinii de zi au fost 23 de consilieri în funcție și 19 prezenți, iar începând cu punctul 3 au fost 20 prezenți din 23 în funcție. Au absentat dna Andreș Laura, dna Tabuia Roxana, dna Stoenescu Anca-Patricia și dna Rabotka Andreea Isabela (demisie din 08.12.2017).
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:
Nr.
crt.
Denumirea proiectului Nr.
Hotărârii adoptate /respinse Voturi întrunite
0 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 17 ianuarie 2018 – inițiativa primarului. 18 Unanimitate
1 Proiect de hotărâre nr. 16/2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei RABOTKA Andreea Isabela și declararea ca vacant a locului de consilier local – inițiativa primarului. 19 Unanimitate
2 Proiect de hotărâre nr. 17/2018 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul FURDE Gheorghe – inițiativa primarului. 20 18 pentru,
1 abținere
(dl Bibarț)
3 Proiect de hotărâre nr. 18/2018 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate pentru mandatul 2016-2020 – inițiativa primarului. 21 Unanimitate
4 Proiect de hotărâre nr. 15/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 511/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 – inițiativa primarului. 22 Unanimitate
5 Proiect de hotărâre nr. 19/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 9, et. II - inițiativa primarului. 23 Unanimitate
6 Proiect de hotărâre nr. 20/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, str. Vasile Milea nr. 1, sc. I, et. 1, corp A – Bdul Revoluției nr. 73 - inițiativa primarului. 24 Unanimitate
7 Proiect de hotărâre nr. 21/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 1/A, 1/B, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 10/A, 10b,12, 13, 14 15, 16, 16/a, 16/b, 17, 18, 18/a, 18/b, 19, 20, 21, 22, 23, 23/a, 24, 25, 26, situate în Arad, str. Vasile Milea nr. 19 - inițiativa primarului. 25 Unanimitate
8 Proiect de hotărâre nr. 22/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 24, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 3, corp A - inițiativa primarului. 26 Unanimitate
9 Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad. Amânat


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. PMC/PMC Verif. CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 17.01.2018 Cod PMA -S4-02[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
17


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved