Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53524902
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 31-08-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

MINUTA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  29-09-2017


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 29 septembrie 2017, au fost prezenți 22 consilieri, dintr-un total de 22 de consilieri, un loc vacant (dna consilier Florina Vasilescu și-a înaintat demisia,, conform adresei înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.46.430/2017). Ședința a început la ora 11,00 și s-a încheiat la ora 11,30.Au participat din partea executivului: dl. primar Gheorghe Falcă, dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar al municipiului Arad, dl. Radu Drăgan, arhitect-șef, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna. Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dna Sorina Ila, director executiv al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Arad, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dl. Albert Ladislau, director executiv adjunct al Direcției Venituri, dna Magda Matzek, consilier Serviciul Contabilitarea, Bugetului General, Datorie Publică, dl. Corneliu Neamțiu, șef serviciu, Serviciul Societăți Comerciale, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dra Adriana Sobaru, șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, dna Ioana Albu, șef birou, Biroul Juridic, Contestații, dna Stelica Șerban, consilier juridic, Biroul Juridic, Contestații, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dl. Ciprian Hord, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl. Florin Marușca, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Barna Florian, șef Serviciu Ordine Publică, Liniște Publică și Parcări 1 - Direcția Generală Poliția Locală Arad, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, Serviciul Administrație Publică Locală, dra Laura Goron, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Florina Ispas, consilier, dra Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor publice de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public „Direcția de Asistență Socială Arad”, dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dna Mariana Szucs, șef serviciu, Cantina Municipală Arad, dna Lenuța Creț, inspector de specialitate - Cantina Municipală Arad, dl. Victor Ciulean, director general al SC C.E.T. Hidrocarburi SA Arad, dl. Daniel Doble, director general al SC C.E.T. SA Arad, dna Daniela Șandor, economist S.C. Târguri, Oboare, Piețe S.A. Arad;
- presa: Popescu Cristina –„TV Arad”, Petcuț Ciprian - „TV Arad”, Brădean Ion „ARQ”, Diana Duțu – „Aradon”/”Jurnalul arădean””, Pătean Anette – „NewsAR”, Medelanu Raluca – „Special Arad”, Oprean Nicolae – „Critic Arad”, dl. Irhazi Janos – „Aradi Nap” Cioban Lucian - fotograf, Consiliul Județean Arad;
- cetățeni interesați conform Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională, republicată: dl. Farago Petru – deputat – Parlamentul României, dl. Don Ilie, lider Sindicat „Cartel Alfa” – CET Hidrocarburi, dl. Hriscu Eugen – lider Sindicat „Cartel Alfa” – CET Hidrocarburi, dl. Stănescu Gabriel, cetățean interesat, dl. Pero Tamaș Carol, consilier județean – Consiliul Județan Arad;
- alți cetățeni: Blaghi Oana, Dârzu Alin, Gavrilă Tania, Țica Floare, Nan Doina, Petrea Bogdan, Iordache Ingrid, Filip Lenuța.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 22.09.2017 a Dispoziției nr. 3487/2017 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați, a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței și ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 22.09.2017, a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 23.09.2017 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați ș.a.
Consilieri prezenți: 22 consilieri prezenți din totalul de 22. Doamna consilier Vasilescu Florina și-a înaintat demisia, conform adresei înregistrată la Primăria Municipiului Arad cu nr.46.430/2017).
După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:
Nr.
crt.
Denumirea proiectului Nr.
Hotărârii adoptate /respinse Voturi întrunite
0 Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 29 septembrie 2017, ora 11,00 – inițiativa primarului. 360 15 pentru,
7 abțineri
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
1 Proiect de hotărâre nr. 313/2017 privind aprobarea Actualizării Planului de mobilitate urbană durabilă pentru municipiul Arad - inițiativa primarului. 361 14 pentru,
1 abținere
(dl Lupaș),
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
2 Proiect de hotărâre nr. 352/2017 privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” din Arad pentru perioada 2015-2017- inițiativa primarului. 362 14 pentru,
8 consilieri nu au participat la vot
(dl Bulbuc,
dl Furău, dl Cheșa, dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
3 Proiect de hotărâre nr. 311/2017 privind alipirea a trei parcele de teren situate în intravilanul Municipiul Arad, str. Rahovei nr. 33 - inițiativa primarului. 363 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
4 Proiect de hotărâre nr. 321/2017 privind aprobarea transformării a două locuințe de intervenție repartizate Poliției Locale Arad, în locuințe de serviciu - inițiativa primarului. 364 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
5 Proiect de hotărâre nr. 353/2017 privind aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obținerea unei locuințe sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 10.09.2016 și data de 31.07.2017 - inițiativa primarului. 365 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
6 Proiect de hotărâre nr. 320/2017 privind trecerea unui imobil din proprietatea publică a Municipiului Arad, în proprietatea privată a acestuia, situat în Calea Bodrogului nr. 5/A - inițiativa primarului. 366 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
7 Proiect de hotărâre nr. 322/2017 privind reglementarea juridică a unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Arad - inițiativa primarului. 367 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
8 Proiect de hotărâre nr. 344/2017 privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de închiriere nr. 60425/29.08.2013 (2127/27.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Arad - inițiativa primarului. 368 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
9 Proiect de hotărâre nr. 345/2017 privind predarea terenului situat pe str. Frații Neumann nr. 2 (Stadionul Municipal Francisc Neuman U.T.A.) către Compania Națională de Investiții – “CNI”- S.A. - inițiativa primarului. 369 Unanimitate
10 Proiect de hotărâre nr. 346/2017 privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea din domeniul public al Statului Român, în domeniul public al Municipiului Arad, a terenului în suprafață de 14.164 mp, disponibilizat după demolarea obiectivului “Radiofar Îndepărtat Sântoma” de către R.A. Romatsa-DSNAR Arad - inițiativa primarului. 370 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
11 Proiect de hotărâre nr. 347/2017 privind darea în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a imobilelor în care își desfășoară activitatea cinematografele, proprietate publică a Municipiului Arad - inițiativa primarului. 371 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
12 Proiect de hotărâre nr. 342/2017 privind completarea Hotărârii nr. 47/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad referitoare la aprobarea ”Studiului de fezabilitate privind modernizarea și extinderea Sistemului de iluminat public din Municipiul Arad” - inițiativa primarului. 372 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
13 Proiect de hotărâre nr. 350/2017 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici faza DALI, astfel cum au fost aprobați prin Hotărârile nr. 120/2014, nr. 121/2014, nr. 180/2014, nr. 181/2014, nr. 184/2014 ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe - inițiativa primarului. 373 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
14 Proiect de hotărâre nr. 351/2017 privind aprobarea documentației tehnico – economice a obiectivului de investiție: „DALI - Reabilitare instalație termică și schimbător de căldură în plăci la Liceul Național de Informatică Arad”, fostul Liceu Tehnologic „Iuliu Maniu” din Arad - inițiativa primarului. 374 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
15 Proiect de hotărâre nr. 349/2017 privind aprobarea Contractului de Garanție pe Venituri între Municipiul Arad și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare - inițiativa primarului. 375 15 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
16 Proiect de hotărâre nr. 348/2017 privind aprobarea Contractului privind Contul escrow al Serviciului Datorie între Municipiul Arad, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Comercială Română S.A. - inițiativa primarului. 376 14 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe),
1 consilier a ieșit din sala
(dra Cismașiu)
17 Proiect de hotărâre nr. 354/2017 pentru modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad - inițiativa primarului. 377 13 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe),
2 consilieri au ieșit din sală
(dra Cismașiu,
dra Rabotka)
18 Proiect de hotărâre nr. 355/2017 pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2017 - inițiativa primarului. 378 14 pentru
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe),
1 consilier ieșit din sală (dra Cismașiu)
19 Proiect de hotărâre nr. 281/2017 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul FILIP Flavius Emanuil – inițiativa primarului. 379 RESPINS
10 pentru
(dl Furău,
dl Cheșa,
dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe, dl Bognar,
dl Szabo și
dl Lupaș),
11 consilieri nu au participat la vot,
1 consilier ieșit din sală
(dra Cismașiu).
20 Proiect de hotărâre nr. 282/2017 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate pentru mandatul 2016-2020 – inițiativa primarului. Retras de pe ordinea de zi. A rămas fără obiect prin neaprobarea precedentului.
21 Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad. 380 14 pentru,
7 consilieri nu au participat la vot
(dl Furău,
dl Cheșa, dna Stoenescu,
dl Săplăcan,
dl Vărcuș,
dl Buruc, dl Ciupe)
1 consilier
ieșit din sală
(dra Cismașiu).PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bogdan-Vlad BOCA Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCURed./Dact. P.C./P.C. Verif. CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã ordinară a CLMA 29.09.2017 Cod PMA -S4-02


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
23


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved