Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55361036
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 31-08-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

MINUTA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  16-07-2018


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
ședinței ordinare din data de 16.07.2018
Nr.55379/25.07.2018La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data 16 iulie 2018 au fost prezenți 20 consilieri din totalul de 23.
Au absentat: dl. Cosmin Buruc, dra Dinga Ștefania-Patricia, dl. Bogdan Boca. Domnul consilier Gheorghe Săplăcan a ieșit din sală după supunerea la vot a punctului 16 al ordinii de zi .
Ședința a început la ora 15,00 și s-a încheiat la ora 16,00. Președinte de ședință a fost doamna consilier Mariana CISMAȘIU.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Gheorghe Falcă, dl. viceprimar Laurențiu-Călin Bibarț, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar al Municipiului Arad, dna Claudia Macra, administrator public al Municipiului Arad, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Szuchanszki Ștefan, director executiv adjunct al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Claudia Grozavu, director executiv al Direcției Economice, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Neamțiu Pavel, director executiv al Direcției Venituri, dna Ioana Albu, șef birou, Biroul Juridic, Contestații, dna Mirela Szasz, șef serviciu, Serviciul Autorizări Construcții, dna Lucia Giurgiu, șef serviciu, Serviciul Investiții, dna Simona Pașca, șef birou, Biroul Spații Verzi, Mediu dl. Cristian Gavrea, șef birou, Biroul Informatică, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Ciprian Hord, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Speranța Milancovici, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Solya Emilia, consilier Biroul Relații Mass-Media, dna Olimpia Stoica, șef serviciu, Serviciul Buget, dl. Florian Barna, director general al Direcției Generale Poliția Locală, dl. Laurențiu Tudose, director adjunct, Direcția Generală Poliția Locală, dna Andreea Stoica, consilier juridic, Serviciul Resurse Umane, dl. Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dra Doris Micu, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- agenți economici și instituții culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Claudiu Godja, director general al SC Compania de Transport Public SA Arad, dna Condurache Gina – SC TOP SA Arad, dna Emanuela Chiș, contabil șef, SC TOP SA Arad, dna Daniela Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dna Oana Pârvulescu, director general al Serviciului Public de Interes Local „Direcția de Asistență Socială” Arad, dna Szucs Mariana, director executiv al Serviciului Public „Centrul Social Cantina Municipală” Arad.
- cetățeni interesați: Kiraly Klara, Tari Eva Andreea, Pui Laurențiu, Morar Cristina, Rus Ovidiu, Oprea Ana, Lazăr Violeta, Sas Traian, Lazăr Eugenia, Moldovan Pavel, Ardelean Teodor, Totorean Iuliana, Popovici Cosmin, Brânzei Maria, Angel Popescu - reprezentant Partidul „Noua Dreaptă”, Pantea Ioan, Giurgiu Adrian, Iacob George, Indreica Florin, Florescu Emanuel, Jurca Iuliana, Timar Laura, Balog Gizela, Weimann Ecaterina – producător, Câmpeanu Mirela, Paul Romelia - producător, Vârtaci Ilișca – producător, Trifoi Lucia Carmen, Sergiu Vlad – USR Arad, Stana Florin - USR Arad, dl. Mariș Florin, Pașca Mihai, Marc Cristian Romulus, Stein Irina, Vasilachi Fănica, Ott Zenovia, Perta Bogdan, Meteș Olimpiu, Andron Olimpia, Andron Ioan, Rad Lorica, Kadar Eva, Bali Elisabeta, Bali Andrei, Coraș Gianina, Țica Maria, Bolcaș Dacian, Iordache Ingrid, Bogdan Petrea, Pop Cristian, Setenyi Tania, Iancu Sorin, Petcuț Dan, Ștefănuț Geanina, Redeș Adela, Simon Floare, Ionescu Clemența, Maxim Vasile, Oprea Ionel, Mohler Ioan, Ionescu Gabriela, Leonte Dumitru, Nicoli Oltica, Rediș Claudiu, Ghimpu Petru, Dupu Andrei, Fordon Decebal, Luca Dan, Deme Sebastian, Stein Floare, Rusu Elena, Sorina Groza, Perta Bogdan, Laiu Gheorghe, ș.a;
-au solicitat și li s-a acordat cuvântul la punctul 17 al ordinii de zi: dl. Codrin Dacian Vlad, dna Ionescu Gabriela, dna Lunga Simona, dna Simon Floare.
-presa: dna Diana Duțu – „Jurnal Arădean”, Raluca Medeleanu – ”Special Arad”, Dan Coita – „Arad Reporter” ș.a;
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 11.07.2018 a Dispoziției nr. 2154/11.07.2018 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 11.07.2018 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 11.07.2018 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

Consilieri prezenți: 20 prezenți din totalul de 23. După pct. 16 de pe ordinea de zi, când a plecat dl Gheorghe Săplăcan, au fost prezenți 19 consilieri locali.
Au absentat dl Bogdan-Vlad Boca, dl Cosmin Alexandru Buruc și dna Ștefania-Patricia Dinga.


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
20


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved