Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 60625434
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 14-08-2020
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

MINUTA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  28-07-2020


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
ședinței extraordinare
din data de 28.07.2020

La ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 28 iulie 2020 au fost prezenți 20 consilieri din totalul de 22.
Au absentat: doamna consilier Anca Patricia Stoenescu și domnul consilier Ionel Ciupe.
Ședința a început la ora 15,00 și s-a încheiat la ora 15,15.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Mihai SZABO.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dna Claudia Macra, administrator public, dl. Radu Drăgan, Arhitect-Șef, dna Elena Portartu, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dl. Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dl. Darius Bozeșan, consilier, Cabinet Viceprimar, dl. Sergiu Potroviță, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Florin Marușca, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dna Mihaela Balaș, șef serviciu, Serviciul Administrarea Domeniului Public, dna Raluca Staniș, șef serviciu, Serviciul Fond Locativ, dna Emilia Solya, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
-reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Ramona Varga, Serviciul Public „Direcția de Asistență Socială” ;
- presa: Buboiu Daniela Andreea „Special Arad”, Raluca Medeleanu – „Special Arad”, Cătălin Filea – „Arq.ro”, Ferenți Arnold – ”Nyugati Jelen” .
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 24.07.2020 a Dispoziției nr. 1488/24.07.2020 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul general, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, avizele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 24.07.2020 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 24.07.2020 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Bulbuc Ionel

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Bognar Levente

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2020


1
2
3
4
5
6
7
8
9
23 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved