Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 57888242
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 16-10-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

MINUTA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  30-09-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
ședinței ordinare
din data de 30.09.2019
La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 30 septembrie 2019 au fost prezenți 21 de consilieri din totalul de 23. Au absentat: dna consilier Anca Patricia Stoenescu, dl. consilier Ionel Ciupe (concediu de odihnă).
Ședința a început la ora 15,00 și s-a încheiat la ora 15,20.
Președinte de ședință a fost doamna consilier Antoanela Luciana NAAJI.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dl. viceprimar Bognar Levente, dna Lilioara Stepanescu, secretar general, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea – director executiv al Direcției Edilitare, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dl. Pavel Neamțiu, director al Direcției Venituri, dl. Adrian Toma, director general al Direcției Generale Poliția Locală Arad, dl. Radu Drăgan, arhitect șef, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dna Sandra Dinulescu, șef serviciu, Serviciul Dezvoltare Urbană și Protejare Monumente, dna Stelica Șerban, consilier juridic, Serviciul Juridic, Contestații, dna Ioana Albu, șef serviciu, Serviciul Juridic, Contestații, dl. Adrian Șiclovan, consilier, Serviciul Edilitar, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dna Radu Carmen, șef serviciu, Serviciul Financiar- Contabilitate, dna Wass Liliana, consilier - Cabinet Primar, dl. Alexandru Popa, consilier, Cabinet Primar, dl. Denis Bot, consilier, Cabinet Primar, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Florentina Stana, consilier juridic, dna Mirela Sonyi, consilier juridic, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Ionela Domilescu, consilier, dna Doris Micu, consilier, dna Carmen Popa, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
-reprezentanți ai agenților economici și instituțiilor culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dl. Nicolae Mehelean, director al SC RECONS SA Arad, dl. Ovidiu Dragoman, șef serviciu, Serviciul Parcări – SC RECONS SA Arad, dl. Laurențiu Puf, șef serviciu, Serviciul Parcări de Reședință – SC RECONS SA Arad;
-alți participanți: dl. Orza Gheorghe, cetățean, dna Goldiș Camelia, consilier juridic, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Județul Arad, dna Ancuța Diana, reprezentant SC COMPANIA DE APĂ SA Arad, dl. Frențiu Mircea, cetățean interesat, dna Frențiu Livia, cetățean interesat, dl. Marinangeli Gianfranco, cetățean interesat, dl. Mihnea Iuga, cetățean interesat;
- presa: Diana Duțu – „Aradon”, Cătălin Filea, „ARQ” Arad ș.a.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 24.09.2019 a Dispoziției nr. 2936/24.09.2019 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 24.09.2019 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 24.09.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

În cadrul acestei ședințe am consemnat următoarele:

După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2019


1
2
3
4
5
6
7
8
9
24

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved