Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 57416604
 

Minutele Şedinţelor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 07-08-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Data (zz-ll-aaaa)
Arhiva

MINUTA
Şedinţei Consiliului Local al Municipiului ARAD
din data de  16-07-2019


R O M Â N I A
JUDEȚUL ARAD
MUNICIPIUL ARAD
CONSILIUL LOCAL

M I N U T A
ședinței ordinare
din data de 16.07.2019


La ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 16 iulie 2019 au fost prezenți 19 consilieri din totalul de 23. Au absentat doamna consilier Anca-Patricia Stoenescu, doamna consilier Antoanela Naaji, domnul consilier Ionel Ciupe și domnul consilier Bognar Levente.
Ședința a început la ora 10,00 și s-a încheiat la ora 11,10.
Președinte de ședință a fost domnul consilier Mihai SZABO.
Au participat: din partea executivului: dl. primar Călin Bibarț, dl. viceprimar Ionel Bulbuc, dna Lilioara Stepanescu, Secretarul Municipiului Arad dna Claudia Macra – administrator public, dna Eliza Barbura, director executiv al Direcției Comunicare, dl. Ioan Ignat, director executiv al Direcției Dezvoltare și Întreținere, dl. Ștefan Szuchanszki, director executiv al Direcției Patrimoniu, dna Elena Portaru, director executiv al Direcției Tehnice, dna Liliana Florea, director executiv al Direcției Edilitare, dna Adriana Sobaru, șef serviciu, Serviciul Resurse Umane, dl. Mihai Mitrofan, consilier, Biroul Relații Mass-Media, dna Solya Emilia, consilier, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl Radu Drăgan, arhitect șef, dl Pavel Neamțiu, director executiv al Direcției Venituri, dna Stelica Șerban, consilier juridic, Serviciul Juridic, Contestații, dl Cipri Burcă, șef serviciu, Serviciul Relații Externe, Protocol, dl Florin Marușca, Biroul Relații Mass-Media, dl Adrian Barbeș, referent, Cabinet Primar, dna Ila Sorina, director executiv, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Arad, dna Gabriela Diana Bundău, consilier, Relații Externe Protocol, dna Ralu Cotrău, șef birou, Biroul Relații Mass-Media, dna Monica Czibrik, șef serviciu, Serviciul Administrație Publică Locală, dna Micu Doris, consilier, dl. Emanuel Cotuna, consilier juridic, dna Ana-Maria Ciobotariu, consilier juridic, dl. Vlad Baciu, consilier juridic, dna Carmen Popa consilier, dna Ispas Florina, consilier în cadrul aceluiași serviciu.
Alți participanți:
- agenți economici și instituții culturale de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad: dna Dana Pădurean-Andreica, director executiv al Centrului Municipal de Cultură Arad, dl. Nicolae Mehelean, director general S.C RECONS SA Arad, dl. Ovidiu Dragoman, șef serviciu, S.C RECONS S.A Arad.
- alți participanți: prof. univ. dr. Coralia Cotoraci, rector – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, conf. univ. dr. Sorin Baschir – președintele Senatului – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, dl. Marcel Grec, reprezentant – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, dl. Mircea Onel – reprezentant – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, dna Loredana Țică – reprezentant – Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” Arad, dl. Mihai Dogaru, Președinte - Sindicatul Artiștilor și Interpretilor din cadrul Filarmonicii Arad, dl. Varyas Tiberiu, Vicepreședinte Sindicatul Artiștilor și Interpretilor din cadrul Filarmonicii Arad.
- presa: Diana Duțu - „Aradon/Jurnal Arădean”, Simion Todoca – „Glasul Aradului”, Lucian Șerban – „ARQ.ro” , Raluca Medeleanu- Special Arad.
Publicitatea ședinței a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afișare pe panoul de afișaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 10.07.2019 a Dispoziției nr. 2398/2019 a Primarului Municipiului Arad, prin comunicarea tuturor reprezentanților mass-media acreditați a acestei dispoziții, cuprinzând data, ora, locul ședinței, ordinea de zi și documentele înscrise pe ordinea de zi. La dosarul prezentei ședințe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.
Consilierii locali, primarul, viceprimarii, secretarul, precum și toți responsabilii din executiv, societatea civilă, precum și reprezentanții mass-media au primit documentele ședinței, rapoartele comisiilor de specialitate și amendamentele formulate de consilieri.
Convocarea ședinței s-a asigurat prin punerea la dispoziție fiecărui consilier, în ziua de 10.07.2019 a invitației la ședință, cuprinzând data, ora și locul desfășurării acesteia, precum și ordinea de zi.
Documentele înscrise pe ordinea de zi au fost puse la dispoziție în data de 10.07.2019 în format electronic și transmise prin poșta electronică tuturor aleșilor locali, funcționarilor publici implicați, presei ș.a.

După votarea ordinii de zi s-au adoptat următoarele hotărâri:


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved