Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe


Întrebări
Intrebarea nr. 4777 din data: 05-10-2016 pusa de Deac claudiu :
·  Buna ziua as dori o informatie am vandut un autoturism am radiat masina de la primarie iar noul proprietar nu am mai facut transcrierea la politie iar eu am primit mai multe amenzi pentru rovineta nu mai pot lua legatura cu proprietaru ce pot face sa nu platesc eu amezile? Va multumesc.

Intrebarea nr. 4685 din data: 30-03-2016 pusa de Pintean Ioan :
·  Cat as plati impozit daca as avea o autotilitara cu motor de 2500

Intrebarea nr. 4684 din data: 30-03-2016 pusa de stan cristinel :
·  Buna ziua ! Urmare la raspunsul dumneavoastra din data de 21-03-2016, la intrebarea mea cu nr. 4664 : Stimate domn, Ca urmare a petitiei dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri: Pana in prezent nu s-a primit un raspuns cu privire la clarificarile solicitate. Sub rezerva unui raspuns ulterior s-a stabilit acordarea scutirii pentru contribuabilii care se regasesc sub incidenta prevederilor art. 456 alin 1 lit. p si art. 464 alin 1 lit. u din Legea nr. 227/2015. Serviciul Informare Cetateni , va rog sa-mi spuneti cind voi primi si confirmarea oficiala si scrisa a faptului ca s-a intimplat ceea ce-mi comunicați ?

Intrebarea nr. 4683 din data: 26-03-2016 pusa de Duica Stefan :
·  Pe situl global pay scrie: Pentru accesul la informatii detaliate despre obiectele impozabile aflate in proprietate, respectiv adresele imobilelor si tipul autovehiculelor, aveti nevoie de parola. Parola se poate obtine de la Directia Venituri, str. Mucius Scaevola, nr. 11, sau prin mail trimis la adresa epay@primariaarad.ro,în baza depunerii cererii de pe site-ul Primariei Arad si a copiei dupa actul de identitate. Unde este cererea???!!!

Intrebarea nr. 4680 din data: 22-03-2016 pusa de Lupu Corina :
·  Mama mea a beneficiat pana acum de scutire de impozit pe apartament avand in vedere ca se incadreaza in prevederile legii 189/2000 privind refugiatii si deportatii. Va rog sa-mi comunicati daca anul acesta se mai aplica sau nu scutirea de impozit, si care este actul in baza caruia s-a stabilit in continuare scutirea sau a fost anulata.Răspunsuri
Intrebarea nr. 4777 din data: 05-10-2016 pusa de Deac claudiu :
·  Buna ziua as dori o informatie am vandut un autoturism am radiat masina de la primarie iar noul proprietar nu am mai facut transcrierea la politie iar eu am primit mai multe amenzi pentru rovineta nu mai pot lua legatura cu proprietaru ce pot face sa nu platesc eu amezile? Va multumesc.
Raspuns din data de 07-10-2016 :
Vă rugăm să vă adresați în scris emitentului proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și să anexați documentele pe care le dețineți cu privire la înstrăinarea autovehiculului.

Serviciul Informare Cetățeni
Sus

Intrebarea nr. 4685 din data: 30-03-2016 pusa de Pintean Ioan :
·  Cat as plati impozit daca as avea o autotilitara cu motor de 2500
Raspuns din data de 18-04-2016 :
Stimate domn,
Ca urmare a petitiei dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Impunere Persoane Fizice din cadrul Directiei Venituri:
Impozitul pe mijloacele de transport cu tractiune mecanica este anual si se stabileste in suma fixa pentru fiecare tip de mijloc de transport prevazut la art. 470 din Codul fiscal, pentru fiecare 200 cm 3 sau fractiune din aceasta.
Avand in vedere art. 489 din Legea nr. 227/08.09.2015 privind Majorarea impozitelor si taxelor locale de consiile locale sau consiliile judetene:
(1) Autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, la propunerea autoritatii executive, poate stabili cote aditionale la impozitele si taxele locale prevazute in prezentul titlu, in functie de urmatoarele criterii: economice, sociale, geografice, precum si necesitatile bugetare locale, cu exceptia taxelor prevazute la art. 494 alin. 10 lit. b si c.
(2) Cotele aditionale stabilite conform alin 1 nu pot fi mai mari de 50% fata de nivelurile maxime stabilite in prezentul titlu.
(3) Criteriile prevazute la alin 1 se hotarasc de catre autoritatea deliberativa a administratiei publice locale, impozitul pentru mijloacele de transport inregistrate in municipiul Arad se calculeaza conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/02.12.2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, anexa nr. 1 cap. IV – Impozitul pe mijloacele de transport – pentru mijloacele de transport cu tractiune mecanica.

Pentru o autoutilitara cu masa maxima autorizata de pana la 12 tone inclusiv cu capacitatea cilindrica de 2500 cm 3, impozitul se calculeaza astfel:
- se determina numarul de fractiuni a 200 cm 3: capacitatea cilindrica a vehiculului se imparte la 200 cm 3, respectiv: 2500 cm 3: 200 cm 3= 12,50, pentru calcul se considera fractiunea de 0,50 din 200 cm 3 la nivel de unitate, rezulta 13 fractiuni,
- se determina impozitul pe mijloacele de transport conform H.C.L.M. nr. 351/2015.

Mijloace de transport cu tractiune mecanica Nivelul impozitului pentru anul 2016 – lei/an/200 cm 3 sau fractiune
Alte vehicule cu tractiune mecanica cu masa totala maxima de pana la 12 tone inclusiv 36, 00

- numarul de fractiuni se inmulteste cu suma prevazuta, respectiv 12 x 36 lei/200cm3= 468 lei impozit anul 2016.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4684 din data: 30-03-2016 pusa de stan cristinel :
·  Buna ziua ! Urmare la raspunsul dumneavoastra din data de 21-03-2016, la intrebarea mea cu nr. 4664 : Stimate domn, Ca urmare a petitiei dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri: Pana in prezent nu s-a primit un raspuns cu privire la clarificarile solicitate. Sub rezerva unui raspuns ulterior s-a stabilit acordarea scutirii pentru contribuabilii care se regasesc sub incidenta prevederilor art. 456 alin 1 lit. p si art. 464 alin 1 lit. u din Legea nr. 227/2015. Serviciul Informare Cetateni , va rog sa-mi spuneti cind voi primi si confirmarea oficiala si scrisa a faptului ca s-a intimplat ceea ce-mi comunicați ?
Raspuns din data de 13-04-2016 :
Stimate domn,
Ca urmare a petitiei dumneavoastra va comunicam faptul ca Serviciul Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri v-a expediat adresa nr. Ad. 63/2114/08.04.2016, raspunsul la cererea de scutire la plata impozitului pe cladire si teren depusa la Directia Venituri a Primariei Municipiului Arad.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4683 din data: 26-03-2016 pusa de Duica Stefan :
·  Pe situl global pay scrie: Pentru accesul la informatii detaliate despre obiectele impozabile aflate in proprietate, respectiv adresele imobilelor si tipul autovehiculelor, aveti nevoie de parola. Parola se poate obtine de la Directia Venituri, str. Mucius Scaevola, nr. 11, sau prin mail trimis la adresa epay@primariaarad.ro,în baza depunerii cererii de pe site-ul Primariei Arad si a copiei dupa actul de identitate. Unde este cererea???!!!
Raspuns din data de 31-03-2016 :
Stimate domn,
Ca urmare a petitiei dumneavoastra va comunicam faptul ca formularele Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad pot fi accesate pe site-ul institutiei, www.primariaarad.ro, Meniul din stanga - Directia Venituri - Formulare, pozitia 18 din lista.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4680 din data: 22-03-2016 pusa de Lupu Corina :
·  Mama mea a beneficiat pana acum de scutire de impozit pe apartament avand in vedere ca se incadreaza in prevederile legii 189/2000 privind refugiatii si deportatii. Va rog sa-mi comunicati daca anul acesta se mai aplica sau nu scutirea de impozit, si care este actul in baza caruia s-a stabilit in continuare scutirea sau a fost anulata.
Raspuns din data de 26-04-2016 :


Stimata doamna,
Ca urmare a petitiei dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Incepand cu data de 01.01.2016, persoanele prevazute la art. 1 al Decretului – lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de disctatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, nu datoreaza impozitul pentru cladirea de domiciliu si terenul aferent cladirii de domiciliu, potrivit art. 456 alin 1 lit. s si art. 465 alin 1 lit. s din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform articolului unic, pct. 1 din legea nr. 189/2000 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 105/1999, titlul ordonantei este “Ordonanta privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945, din motive etnice”.
Astfel, incepand cu data intrarii in vigoare a Legii nr. 189/2000, Ordonanta Guvernului nr. 105/1999 nu mai este act de modificare/completare a Decretului – Lege nr.118/1990 (forma la zi a actului normative) nu se mai cuprinde nicio prevedere a Ordonantei Guvernului nr. 105/1999.
Cu privire la faptul ca pana la data de 31.12.2015 persoana in cauza a beneficiat de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren, aceasta s-a realizat potrivit prevederilor Titlului IX – pct. 206, lit. b, pct. 3din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal: “Scutirea de impozit pe cladiri, impozit pe teren, taxa asupra mijloacelor de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor, de taxele speciale adoptate de consiliile locale, precum si de alte taxe locale stabilite conform art. 283 din Codul fiscal se acorda pentru:
b. persoana fizica, cetatean roman, care in perioada regimurilor instaurate cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 a avut de suferit persecutii din motive entice, dupa cum urmeaza:


3. a fost stramutata in alta localitate decat cea de domiciliu.”
Aceasta prevedere este abrogate incepand cu data de 01.01.2016.

Avand in vedere cele de mai sus, persoanele care au fost scutite in baza legii nr. 189/2000 nu mai beneficiaza de scutire la plata impozitului pe cladiri si teren, incapand cu 01.01.2016.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2016


1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved