Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe


Întrebări
Intrebarea nr. 4398 din data: 21-03-2014 pusa de Balta Sorin florin :
·  Lucrez de luni pana vinery de la ora 8.30 la 17.30.Salariul il primesc numerar,deci nu am card.Va rog sa-mi spuneti in ce fel voi putea plati impozitele mele,pe locuinta,masina.Multumesc anticipat pentru raspuns.

Intrebarea nr. 4368 din data: 14-02-2014 pusa de Craciunel Elena :
·  Buna ziua. Deoarece locuinta mea de resedinta este in orasul Hunedoara, va rog sa ma informati daca exista posibilitatea electronica de plata a impozitului pe o cladire, pe care o detin in municipiul Arad. M-ar interesa un cont sau macar un contact unde ma pot informa. Va multumesc.

Intrebarea nr. 4365 din data: 07-02-2014 pusa de Tullius Josef :
·  Am un apartament si o parcare pentru care am platit taxa pina in Decembrie .cum se plateste anul acesta cu impozitul de la apartam.sau cu impozitul de la masina?

Intrebarea nr. 4356 din data: 19-01-2014 pusa de LEUCUTA FLORICA ILEANA :
·  Domnule primar, la data de 18.09.2013 am depus petitia nr. 58434 la Primaria Arad prin care am solicitat sa anulati impozitul auto pentru autoturismul AR-03_UOM, deoarece acesta a fost predat spre distrugere unui agent economic autorizat din municipiu. Am anexat petitiei documentele doveditoare. Constat ca si in acest moment pentu acest autoturism se solicita plata impozitului aferent.

Intrebarea nr. 4351 din data: 15-01-2014 pusa de Balasoiu Ionut Florin :
·  Buna ziua, sunt inregistrat fiscal la DVS cu 2 autoturisme. Din 2012 unul dintre ele este inscris si se platesc taxe pentru el in Germania. Va rog sa imi spuneti cum pot radia fiscal acest autoturism inregistrat in Romania? Marca autoturismului este Opel AStra iar numarul AR 10 JNF. Mentionez ca la inscrierea in Germania mi au fost oprite placutele de inmatriculare din Ro.Multumesc anticipat!Răspunsuri
Intrebarea nr. 4398 din data: 21-03-2014 pusa de Balta Sorin florin :
·  Lucrez de luni pana vinery de la ora 8.30 la 17.30.Salariul il primesc numerar,deci nu am card.Va rog sa-mi spuneti in ce fel voi putea plati impozitele mele,pe locuinta,masina.Multumesc anticipat pentru raspuns.
Raspuns din data de 23-04-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In ceea ce priveste achitarea impozitelor si taxelor datorate bugetului local Arad, acestea se pot incasa la urmatoarele puncte de lucru ale Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad:
- str. Mucius Scaevola nr. 11 – Directia Venituri
- incinta Registrul Auto Roman
- Piata Fortuna
- Incinta Galeria Mall
- Bulevardul Revolutiei nr. 75 – Primaria Municipiului Arad.

Impozitele si taxele locale se mai pot achita si la oficiile postale de pe raza municipiului Arad.
De asemenea, plata impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se poate face sin online pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat, in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care contribuabilul intampina dificultati in efectuarea platii online a impozitelor si taxelor locale, va putea suna la numarul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E – taxe din cadrul Directiei Venituri, in vederea clarificarii situatiei.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4368 din data: 14-02-2014 pusa de Craciunel Elena :
·  Buna ziua. Deoarece locuinta mea de resedinta este in orasul Hunedoara, va rog sa ma informati daca exista posibilitatea electronica de plata a impozitului pe o cladire, pe care o detin in municipiul Arad. M-ar interesa un cont sau macar un contact unde ma pot informa. Va multumesc.
Raspuns din data de 17-03-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Plata online a impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se efectueaza pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care contribuabilul intampina dificulati in efectuarea platii online a impozitelor si taxelor locale, va putea suna la numarul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E-taxe din cadrul Primariei Municipiului Arad - Directia Venituri, in vederea clarificarii situatiei.
Pentru contribuabilii persoane fizice care achita pana la data de 31.03.2014 integral impozitele si taxele datorate bugetului local al Municipiului Arad pentru anul 2014, se acorda o bonificatie de 5% la plata impozitului pe cladire si teren in conformitate cu art. 255 alin 2 si art. 260 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 280/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4365 din data: 07-02-2014 pusa de Tullius Josef :
·  Am un apartament si o parcare pentru care am platit taxa pina in Decembrie .cum se plateste anul acesta cu impozitul de la apartam.sau cu impozitul de la masina?
Raspuns din data de 17-03-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform art. 255 alin 1, art, 260 alin 1 si art. 265 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloacele de transport, se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
In conformitate cu prevederile art. 124*1 alin 1 din Ordonanta Guvernuluir nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
In ceea ce priveste plata chiriei aferente locului de parcare, conditiile si termenele de plata sunt stabilite in baza contractului de inchiriere incheiat intre Municipiulul Arad, in calitate de locator si contribuabil, in calitate de locatar.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4356 din data: 19-01-2014 pusa de LEUCUTA FLORICA ILEANA :
·  Domnule primar, la data de 18.09.2013 am depus petitia nr. 58434 la Primaria Arad prin care am solicitat sa anulati impozitul auto pentru autoturismul AR-03_UOM, deoarece acesta a fost predat spre distrugere unui agent economic autorizat din municipiu. Am anexat petitiei documentele doveditoare. Constat ca si in acest moment pentu acest autoturism se solicita plata impozitului aferent.
Raspuns din data de 26-02-2014 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In ceea ce priveste mijlocul de transport marca Dacia, avand nr. identificare 10640921, acesta a fost radiat din evidentele fiscale din sarcina domnului Leucuta Aurel Viorel, de catre Serviciul Impunere Persoane Fizice din cadrul Primariei Municipiului Arad, incepand cu data de 31.07.2013, conform adeverintei nr. 354/31.07.2013 si a certificatului de distrugere nr. 10824/31.07.2013 emise de SC METALCOMP INTERNATIONAL SRL, punct de lucru Arad, str. Campul Linistii nr. 1.
Astfel la data de 04.02.2014, in evidenta fiscala au mai ramas obligatii de plata in suma de 7 lei, reprezentand impozit pentru mijlocul de transport radiat si accesorii aferente.
Serviciul Informare Cetatrni
Sus

Intrebarea nr. 4351 din data: 15-01-2014 pusa de Balasoiu Ionut Florin :
·  Buna ziua, sunt inregistrat fiscal la DVS cu 2 autoturisme. Din 2012 unul dintre ele este inscris si se platesc taxe pentru el in Germania. Va rog sa imi spuneti cum pot radia fiscal acest autoturism inregistrat in Romania? Marca autoturismului este Opel AStra iar numarul AR 10 JNF. Mentionez ca la inscrierea in Germania mi au fost oprite placutele de inmatriculare din Ro.Multumesc anticipat!
Raspuns din data de 26-02-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform art. 261 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, “Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania, datoreaza un impozit annual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel.”
Impozitul pe mijloacele de transport se datoreaza bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale unde are domiciliul fiscal proprietarul, potrivit art. 93 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
De asemenea, la art. 264 alin 4 din Legea nr. 571/2003 se prevede: “Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctual de lucru ar obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctual de lucru in termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenita.”
Avand in vedere aceste aspecte, impozitul pe mijloacele de transport este datorat de contribuabil, bugetul local al municipiului Arad, pana la declararea si prezentarea documentelor justificative privind modificarile intervenite (documentele privind dovada inmatricularii autoturismului in Germania, precum si traducerea autorizata in limba romana a documentelor).
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Strategii Publice si Comunicare
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2014


1
2
3
4
5
6
7
8
9
28


 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2003, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved