Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe


Întrebări
Intrebarea nr. 4458 din data: 25-11-2014 pusa de Anghel Florin :
·  Buna.Astazi am fostsi sa radiez o masinade la finantesi de la politie.si ajuns la finante cu dosarul pregatit si toate actele in regula, iar acolo au inceput problemele .Mi sa spus ca nu pot radia masina daca nu platesc taxele si impozitele .toate bune si frumose am zis ca revin alta data sa o radiez.iar mia zis ca nu pot sa intarzi mai mult de 30 de zile cu radierea ca risc sa fiu amendat.Intrebarea mea este ..de ce nu o pot radia ce legatura are datoriile cu radierea si care este legea care interzice acest lucru ...sau este un abuz din nou din partea finantelor???in codul fiscal nu precizeaza nimic de asa ceva..Va Multumesc si astept raspunsul

Intrebarea nr. 4398 din data: 21-03-2014 pusa de Balta Sorin florin :
·  Lucrez de luni pana vinery de la ora 8.30 la 17.30.Salariul il primesc numerar,deci nu am card.Va rog sa-mi spuneti in ce fel voi putea plati impozitele mele,pe locuinta,masina.Multumesc anticipat pentru raspuns.

Intrebarea nr. 4368 din data: 14-02-2014 pusa de Craciunel Elena :
·  Buna ziua. Deoarece locuinta mea de resedinta este in orasul Hunedoara, va rog sa ma informati daca exista posibilitatea electronica de plata a impozitului pe o cladire, pe care o detin in municipiul Arad. M-ar interesa un cont sau macar un contact unde ma pot informa. Va multumesc.

Intrebarea nr. 4365 din data: 07-02-2014 pusa de Tullius Josef :
·  Am un apartament si o parcare pentru care am platit taxa pina in Decembrie .cum se plateste anul acesta cu impozitul de la apartam.sau cu impozitul de la masina?

Intrebarea nr. 4356 din data: 19-01-2014 pusa de LEUCUTA FLORICA ILEANA :
·  Domnule primar, la data de 18.09.2013 am depus petitia nr. 58434 la Primaria Arad prin care am solicitat sa anulati impozitul auto pentru autoturismul AR-03_UOM, deoarece acesta a fost predat spre distrugere unui agent economic autorizat din municipiu. Am anexat petitiei documentele doveditoare. Constat ca si in acest moment pentu acest autoturism se solicita plata impozitului aferent.Răspunsuri
Intrebarea nr. 4458 din data: 25-11-2014 pusa de Anghel Florin :
·  Buna.Astazi am fostsi sa radiez o masinade la finantesi de la politie.si ajuns la finante cu dosarul pregatit si toate actele in regula, iar acolo au inceput problemele .Mi sa spus ca nu pot radia masina daca nu platesc taxele si impozitele .toate bune si frumose am zis ca revin alta data sa o radiez.iar mia zis ca nu pot sa intarzi mai mult de 30 de zile cu radierea ca risc sa fiu amendat.Intrebarea mea este ..de ce nu o pot radia ce legatura are datoriile cu radierea si care este legea care interzice acest lucru ...sau este un abuz din nou din partea finantelor???in codul fiscal nu precizeaza nimic de asa ceva..Va Multumesc si astept raspunsul
Raspuns din data de 16-12-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Conform art.264 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, “/« cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în
cursul unui an sau este radiat din evidența fiscală a compartimentului de specialitate al autorității
de administrație publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de
acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost
înstrăinat sau radiat din evidența fiscală. ”
în ceea ce privește înstrăinarea mijlocului de transport
La pct.116 alin.(7A/j din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: „La înstrăinarea unui mijloc de transport,
proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în
vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august
2000, cu modificările și completările ulterioare, va transmite dobânditorului cartea de identitate a
vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent, până la
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă
la contractul de vânzare-cumpărare.
Certificatul de atestare fiscală se eliberează în condițiile art. 113 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Potrivit art. 113 alin.(4) din O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să
prezinte certificatul de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de
plată, datorate autorității administrației publice locale, în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul
ce se înstrăinează.
Astfel, titularul dreptului de proprietate nu poate înstrăina mijlocul de transport dacă este
înregistrat în evidențele fiscale cu creanțe fiscale exigibile, cu termene de plată scadente până la data
de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea, obligații neachitate și cuvenite bugetului
local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport.
Certificatul se poate elibera de către organul fiscal chiar dacă titularul acestuia are obligații de
plată scadente și neachitate la bugetul local.
ln condițiile în care, deși titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport are
obligații de plată scadente și neachitate la bugetul local, acesta înstrăinează mijlocul de transport,
actele de înstrăinare sunt nule de drept.

Referitor la radierea din evidența fiscală a compartimentului de specialitate al
autorității de administrație publică locală a mijlocului de transport
Conform pct.118 lit.d) din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, radierea, în înțelesul art. 264 alin.(2) din Codul fiscal,
precum și al normelor metodologice, constă în scoaterea din evidențele fiscale ale compartimentelor
de specialitate ale autorităților administrației publice locale a mijloacelor de transport care intră sub
incidența pct. 122 alin. (2), din H.G. 44/2004.
La pct. 122 alin.(2) din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: „Mijlocul de transport scos din funcțiune
corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorat sau care are piese
lipsă, fiind impropriu îndeplinirii funcțiilor pentru care a fost creat.
Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenței
fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui
document din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, în condițiile Ordonanței
Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de
reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de
dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu
modificările ulterioare.
In lipsa documentului prevăzut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada
existenței fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidențele
compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale va prezenta o
declarație pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului și
a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport,
împrejurările care au condus la pierderea acestuia. ”
Orice persoană care dobândește/transferă un mijloc de transport are obligația de a depune o
declarație cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru în
termen de 30 de zile de la dobândirea/înstrăinarea mijlocului de transport.
Sus

Intrebarea nr. 4398 din data: 21-03-2014 pusa de Balta Sorin florin :
·  Lucrez de luni pana vinery de la ora 8.30 la 17.30.Salariul il primesc numerar,deci nu am card.Va rog sa-mi spuneti in ce fel voi putea plati impozitele mele,pe locuinta,masina.Multumesc anticipat pentru raspuns.
Raspuns din data de 23-04-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In ceea ce priveste achitarea impozitelor si taxelor datorate bugetului local Arad, acestea se pot incasa la urmatoarele puncte de lucru ale Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad:
- str. Mucius Scaevola nr. 11 – Directia Venituri
- incinta Registrul Auto Roman
- Piata Fortuna
- Incinta Galeria Mall
- Bulevardul Revolutiei nr. 75 – Primaria Municipiului Arad.

Impozitele si taxele locale se mai pot achita si la oficiile postale de pe raza municipiului Arad.
De asemenea, plata impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se poate face sin online pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat, in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care contribuabilul intampina dificultati in efectuarea platii online a impozitelor si taxelor locale, va putea suna la numarul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E – taxe din cadrul Directiei Venituri, in vederea clarificarii situatiei.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4368 din data: 14-02-2014 pusa de Craciunel Elena :
·  Buna ziua. Deoarece locuinta mea de resedinta este in orasul Hunedoara, va rog sa ma informati daca exista posibilitatea electronica de plata a impozitului pe o cladire, pe care o detin in municipiul Arad. M-ar interesa un cont sau macar un contact unde ma pot informa. Va multumesc.
Raspuns din data de 17-03-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Plata online a impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se efectueaza pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care contribuabilul intampina dificulati in efectuarea platii online a impozitelor si taxelor locale, va putea suna la numarul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E-taxe din cadrul Primariei Municipiului Arad - Directia Venituri, in vederea clarificarii situatiei.
Pentru contribuabilii persoane fizice care achita pana la data de 31.03.2014 integral impozitele si taxele datorate bugetului local al Municipiului Arad pentru anul 2014, se acorda o bonificatie de 5% la plata impozitului pe cladire si teren in conformitate cu art. 255 alin 2 si art. 260 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 280/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4365 din data: 07-02-2014 pusa de Tullius Josef :
·  Am un apartament si o parcare pentru care am platit taxa pina in Decembrie .cum se plateste anul acesta cu impozitul de la apartam.sau cu impozitul de la masina?
Raspuns din data de 17-03-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform art. 255 alin 1, art, 260 alin 1 si art. 265 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloacele de transport, se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
In conformitate cu prevederile art. 124*1 alin 1 din Ordonanta Guvernuluir nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
In ceea ce priveste plata chiriei aferente locului de parcare, conditiile si termenele de plata sunt stabilite in baza contractului de inchiriere incheiat intre Municipiulul Arad, in calitate de locator si contribuabil, in calitate de locatar.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4356 din data: 19-01-2014 pusa de LEUCUTA FLORICA ILEANA :
·  Domnule primar, la data de 18.09.2013 am depus petitia nr. 58434 la Primaria Arad prin care am solicitat sa anulati impozitul auto pentru autoturismul AR-03_UOM, deoarece acesta a fost predat spre distrugere unui agent economic autorizat din municipiu. Am anexat petitiei documentele doveditoare. Constat ca si in acest moment pentu acest autoturism se solicita plata impozitului aferent.
Raspuns din data de 26-02-2014 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In ceea ce priveste mijlocul de transport marca Dacia, avand nr. identificare 10640921, acesta a fost radiat din evidentele fiscale din sarcina domnului Leucuta Aurel Viorel, de catre Serviciul Impunere Persoane Fizice din cadrul Primariei Municipiului Arad, incepand cu data de 31.07.2013, conform adeverintei nr. 354/31.07.2013 si a certificatului de distrugere nr. 10824/31.07.2013 emise de SC METALCOMP INTERNATIONAL SRL, punct de lucru Arad, str. Campul Linistii nr. 1.
Astfel la data de 04.02.2014, in evidenta fiscala au mai ramas obligatii de plata in suma de 7 lei, reprezentand impozit pentru mijlocul de transport radiat si accesorii aferente.
Serviciul Informare Cetatrni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Strategii Publice si Comunicare
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2003, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved