Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe


Întrebări
Intrebarea nr. 4526 din data: 14-05-2015 pusa de matrescu :
·  Buna ziua. Locuiesc in Italia si am cumparat un apartament in arad in str.motilor,via romana (de fapt am facut o promisiune de vanzare-cumparare,cu un avans si rate timp de 8 ani). Luna trecuta mi a sosit o factura pt impozit Pe jum an de 1707 lei.pt un apartament de 54 metri utili mi se pare o Suma exagerat de mare.anul trecut Pe 4 luni am platit 30 euro. Cum nu afisez ca si proprietara nicaieri nu stiu cum functioneaza sistemul. , multumesc

Intrebarea nr. 4511 din data: 17-04-2015 pusa de Benea Natalia :
·  Buna ziua,la data de 23.10.2014 am vandut un autovehicul unei persoane din Arad care a venit la Timisoara si am facut contract de vanzare cumparare la o firma de intermedieri auto,deci ulterior am fost scoasa din evidenta primariei de la taxe si impozite.Ulterior am primit o amenda de rovinieta din ziua cand domnul careea ii vandusem masina se deplasa catre Arad,deci nu-si platise rovinieta.Desi noul proprietar are obligatia ca in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vanzare cumparare sa-si schimbe certificatul de inmatriculare pe numele lui si sa inscrie masina la taxe si impozite,el nu a facut acest lucru nici pana in prezent,se poate face ceva in acest sens ?As dori sa nu mai figurez in certificatul de inmatriculare si sa nu mai primesc alte surprize neplacute,cine ar trebui sa se sesizeze in astfel de situatii?Primaria sau politia?

Intrebarea nr. 4503 din data: 23-03-2015 pusa de CATLAN ANA :
·  Buna ziua, Aveti o modalitate pt.depunerea cererii de eliberare certificat fiscal, alta decat la ghiseu? Se poate transmite on-line?

Intrebarea nr. 4499 din data: 18-03-2015 pusa de Popescu Lucian Romeo :
·  Detin un imobil (cladire si teren) pe str. Eftimie Murgu nr 82. Acea strada nu este asfaltata si nu are nici canalizare si totusi impozitul a fost calculat pentru zona 1 sau centru. Cum trebuie sa procedez pentru recalcularea impozitului ?

Intrebarea nr. 4486 din data: 21-02-2015 pusa de Telcean Gabriel :
·  Incerc de cateva zile sa fac plata online pentru 800 de lei si nu reusesc,momentan sunt in Anglia iar pe 18/02/15 cred ca expira.Doresc sa stiu ce Alta modalitate de plata Mai am/daca Mai am sau astept sami bata cineva la usaRăspunsuri
Intrebarea nr. 4526 din data: 14-05-2015 pusa de matrescu :
·  Buna ziua. Locuiesc in Italia si am cumparat un apartament in arad in str.motilor,via romana (de fapt am facut o promisiune de vanzare-cumparare,cu un avans si rate timp de 8 ani). Luna trecuta mi a sosit o factura pt impozit Pe jum an de 1707 lei.pt un apartament de 54 metri utili mi se pare o Suma exagerat de mare.anul trecut Pe 4 luni am platit 30 euro. Cum nu afisez ca si proprietara nicaieri nu stiu cum functioneaza sistemul. , multumesc
Raspuns din data de 09-06-2015 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform evidentelor fiscale, d-na Matrescu Florica nu este inregistrata la organul fiscal cu imobilul situat in Arad, str. Motilor, prin urmare nu datoreaza pentru acesta impozit pe cladire/teren.
Conform celor prezentate de dumneavoastra, ati incheiat pentru apartament numai o promisiune de vanzare – cumparare, document care nu este translativ al dreptului de proprietate.
Conform art. 254 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul unei cladiri care a fost dobandita/construita de o persoana in cursul anului, impozitul pe cladire se datoreaza de catre persoana respectiva cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care cladirea a fost dobandita sau construita.
Impozitul pe cladiri datorat de persoanele fizice se stabileste pe baza datelor extrase din actele care atesta dreptul de proprietate.
Obligatiile fiscale, inclusiv impozitul pe cladire,se stabilesc prin decizie de impunere in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin urmare pentru aceste creante nu se emit facturi.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4511 din data: 17-04-2015 pusa de Benea Natalia :
·  Buna ziua,la data de 23.10.2014 am vandut un autovehicul unei persoane din Arad care a venit la Timisoara si am facut contract de vanzare cumparare la o firma de intermedieri auto,deci ulterior am fost scoasa din evidenta primariei de la taxe si impozite.Ulterior am primit o amenda de rovinieta din ziua cand domnul careea ii vandusem masina se deplasa catre Arad,deci nu-si platise rovinieta.Desi noul proprietar are obligatia ca in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vanzare cumparare sa-si schimbe certificatul de inmatriculare pe numele lui si sa inscrie masina la taxe si impozite,el nu a facut acest lucru nici pana in prezent,se poate face ceva in acest sens ?As dori sa nu mai figurez in certificatul de inmatriculare si sa nu mai primesc alte surprize neplacute,cine ar trebui sa se sesizeze in astfel de situatii?Primaria sau politia?
Raspuns din data de 07-05-2015 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Primariei Municipiului Arad:
In situația înstrăinării/dobândirii unui mijloc de transport sunt aplicabile prevederile:
- art. 264 alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare: ”Orice persoană care dobândește/înstrăinează un mijloc de transport ... are obligația de a depune o declarație fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită."'
Titlul IX - pct.126, alin. (2) și (3) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: ” (2) Compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale va proceda la scăderea impozitului și va comunica, în termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar, în calitatea sa de dobănditor, își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui și data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar.
(3) Compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale în a căror rază administrativ-teritorială dobănditorul își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, este obligat să confirme primirea datelor respective în termen de 30 de zile și să ia măsuri pentru impunerea acestuia.
In situația prezentată de dumneavoastra, organul fiscal al autorității administrației publice locale de la locuința sa de domiciliu, are obligația de a comunica organului fiscal al autorității administrației publice locale de la locuința de domiciliu a cumpărătorului mijlocului de transport datele de identificare ale acestuia.
În cazul în care dobânditorul mijlocului de transport nu declară dobândirea în termen de 30 zile,organul fiscal va proceda la stabilirea impozitului datorat, în condițiile Legii nr.571/2003 actualizată și ale O.G. nr.92/2003 republicată.
Întrucât nu ati depus niciun document și nu ati prezentat nicio informație cu privire la cumpărătorului mijlocului de transport, Direcția Venituri nu poate verifica/stabili dacă
contribuabilul și-a îndeplinit sau nu obligațiile fiscale.
În ceea ce privește transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, aceasta se efectuează la cererea noului proprietar, în condițiile Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare.
în această operațiune, organul fiscal nu are nicio atribuție, obligațiile revenind noului proprietar
al mijlocului de transport.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4503 din data: 23-03-2015 pusa de CATLAN ANA :
·  Buna ziua, Aveti o modalitate pt.depunerea cererii de eliberare certificat fiscal, alta decat la ghiseu? Se poate transmite on-line?
Raspuns din data de 20-04-2015 :
Stimata doamna,
Ca urmare a petitiei dumneavoastra va transmitem raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in conditiile art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestora, potrivit art. 18 din O.G. nr. 92/2003.
Formularul tipizat al cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in cazul persoanelor juridice, poate fi listat si de pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Formulare.
In ceea ce priveste depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in cazul persoanelor juridice, exista si modalitatea depunerii online a cererii, pe adresa de email dvp.sipj@primariaarad.ro a Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad - Serviciul Impunere Persoane Juridice. Cererea va fi insotita de documentatia corespunzatoare, respectiv:
- copie CUI
- Balanta - fisa cont 212 (daca este cazul)
- taxa timbru in cuantum de 2 lei
- delegatie (imputernicire), daca este cazul
- copie act de identitate (administrator sau imputernicit).
Conform anexei nr. 16 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 11/2015, cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala este de 20 de lei, daca se solicita eliberarea acestuia in aceeasi zi.
Pentru ridicarea certificatului de atestare fiscala, contribuabilul se va prezenta la Registratura Directiei Venituri, str. Mucius Scaevola nr. 11.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4499 din data: 18-03-2015 pusa de Popescu Lucian Romeo :
·  Detin un imobil (cladire si teren) pe str. Eftimie Murgu nr 82. Acea strada nu este asfaltata si nu are nici canalizare si totusi impozitul a fost calculat pentru zona 1 sau centru. Cum trebuie sa procedez pentru recalcularea impozitului ?
Raspuns din data de 03-04-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Impunere Persoane Fizice din cadrul Directiei Venituri:
Impozitul pe cladiri si teren datorat de catre un contribuabil persoana fizica se stabileste in conditiile art. 251 - 252 si art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, la stabilirea impozitului pe cladiri se au in vedere urmatoarele elemente:
- rangul localitatii unde se afla situata cladirea
- teritoriul unde se afla: in intravilan sau in extravilan
- zona in cadrul localitatii
- suprafata construita desfasurata a cladirii
- tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata aceasta
- in cazul apartamentului, daca acesta se afla amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente
- data finalizarii cladirii
- majorarea impozitului datorat de contribuabilii care intra sub incidenta art. 252 din Codul fiscal
- majorarea stabilita in conditiile art. 251 alin 8 din Codul fiscal
- majorarea stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal.

La stabilirea impozitului pe teren se au in vedere urmatoarele elemente:
- pozitia terenului: intravilanul/extravilanul localitatii
- rangul localitatii
- zonele in cadrul localitatii
- categoriile de folosinta
- nivelurile si coeficientii de corectie prevazuti la art. 258 alin 2,4,5,6 din Codul fiscal.
In ceea ce priveste stabilirea zonelor in intravilanul localitatii, aceasta este reglementata de art. 247 lit. b si art. 288 din Codul fiscal, respectiv stabilirea zonelor se face prin hotarare a consiliului local.
Pentru anul 2015, impozitele si taxele locale, inclusiv zonele in intravilanul localitatii, sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 11/2015.
Conform Anexei nr. 25 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 11/2015, str. Eftimie Murgu se afla in zona de impozitare A.
Impozitul datorat de domnul Popescu Lucian - Romeo pentru imobilul situat in Arad, str. Eftimie Murgu nr. 82 a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 571/2003, actualizata si a Hotararii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 11/14.01.2015.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4486 din data: 21-02-2015 pusa de Telcean Gabriel :
·  Incerc de cateva zile sa fac plata online pentru 800 de lei si nu reusesc,momentan sunt in Anglia iar pe 18/02/15 cred ca expira.Doresc sa stiu ce Alta modalitate de plata Mai am/daca Mai am sau astept sami bata cineva la usa
Raspuns din data de 30-03-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Plata online a impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se efectueaza pe site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale, iar la rubrica informatii se gasesc conturile IBAN in care se achita impozitele si taxele locale datorate bugetului local.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice si juridice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, pe baza codului numeric personal, respectiv cod unic de inregistrare CUI in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat, in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care in evidenta fiscala contribuabilul nu figureaza inregistrat cu aceste elemente de identificare, acesta se va prezenta la organul fiscal cu actul de identitate/cod unic de inregistrare CUI pentru inregistrare.
Obligatiile de plata la bugetul local pot fi stinse si prin decontare bancara sau prin plata in numerar, la caseriile organului fiscal.
La data de 09.03.2015 domnul Telecean Gabriel figureaza in evidenta fiscala cu amenzi in suma de 800 lei si cheltuieli de executare silita in suma de 5,5 lei.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Iulie 20151
2
3
4
5
6
7
8
9

 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved