Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe


Întrebări
Intrebarea nr. 4511 din data: 17-04-2015 pusa de Benea Natalia :
·  Buna ziua,la data de 23.10.2014 am vandut un autovehicul unei persoane din Arad care a venit la Timisoara si am facut contract de vanzare cumparare la o firma de intermedieri auto,deci ulterior am fost scoasa din evidenta primariei de la taxe si impozite.Ulterior am primit o amenda de rovinieta din ziua cand domnul careea ii vandusem masina se deplasa catre Arad,deci nu-si platise rovinieta.Desi noul proprietar are obligatia ca in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vanzare cumparare sa-si schimbe certificatul de inmatriculare pe numele lui si sa inscrie masina la taxe si impozite,el nu a facut acest lucru nici pana in prezent,se poate face ceva in acest sens ?As dori sa nu mai figurez in certificatul de inmatriculare si sa nu mai primesc alte surprize neplacute,cine ar trebui sa se sesizeze in astfel de situatii?Primaria sau politia?

Intrebarea nr. 4503 din data: 23-03-2015 pusa de CATLAN ANA :
·  Buna ziua, Aveti o modalitate pt.depunerea cererii de eliberare certificat fiscal, alta decat la ghiseu? Se poate transmite on-line?

Intrebarea nr. 4499 din data: 18-03-2015 pusa de Popescu Lucian Romeo :
·  Detin un imobil (cladire si teren) pe str. Eftimie Murgu nr 82. Acea strada nu este asfaltata si nu are nici canalizare si totusi impozitul a fost calculat pentru zona 1 sau centru. Cum trebuie sa procedez pentru recalcularea impozitului ?

Intrebarea nr. 4486 din data: 21-02-2015 pusa de Telcean Gabriel :
·  Incerc de cateva zile sa fac plata online pentru 800 de lei si nu reusesc,momentan sunt in Anglia iar pe 18/02/15 cred ca expira.Doresc sa stiu ce Alta modalitate de plata Mai am/daca Mai am sau astept sami bata cineva la usa

Intrebarea nr. 4473 din data: 16-01-2015 pusa de Cindisteanu Cristian :
·  Buna ziua,am cumparat un autoturism in 05.01.2015 inmatriculat in Arad,am contact vanzare-cumparare semnat de ambii,copie dupa C.I a fostului proprietar ,fisa de inmatriculare cu stampila de la biroul taxe si impozite a primariei orasului Simeria, asigurare RCA pe numele meu. Intrbarea este,tinand cont de faptul ca fostul proprietar nu mai este in tara ,daca eu noul proprietar avand copie dupa CI.a fostului proprietar si vin la Arad si platesc impozitul pe anul in curs pentru autoturismul cuparat,mi se elibereaza certificatul fiscal?Necesar pentru a putea inmatricula autoturismul. Va multumesc.Răspunsuri
Intrebarea nr. 4511 din data: 17-04-2015 pusa de Benea Natalia :
·  Buna ziua,la data de 23.10.2014 am vandut un autovehicul unei persoane din Arad care a venit la Timisoara si am facut contract de vanzare cumparare la o firma de intermedieri auto,deci ulterior am fost scoasa din evidenta primariei de la taxe si impozite.Ulterior am primit o amenda de rovinieta din ziua cand domnul careea ii vandusem masina se deplasa catre Arad,deci nu-si platise rovinieta.Desi noul proprietar are obligatia ca in termen de 30 de zile de la semnarea contractului de vanzare cumparare sa-si schimbe certificatul de inmatriculare pe numele lui si sa inscrie masina la taxe si impozite,el nu a facut acest lucru nici pana in prezent,se poate face ceva in acest sens ?As dori sa nu mai figurez in certificatul de inmatriculare si sa nu mai primesc alte surprize neplacute,cine ar trebui sa se sesizeze in astfel de situatii?Primaria sau politia?
Raspuns din data de 07-05-2015 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Primariei Municipiului Arad:
In situația înstrăinării/dobândirii unui mijloc de transport sunt aplicabile prevederile:
- art. 264 alin.(4) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală republicată, cu modificările și completările ulterioare: ”Orice persoană care dobândește/înstrăinează un mijloc de transport ... are obligația de a depune o declarație fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită."'
Titlul IX - pct.126, alin. (2) și (3) din H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare: ” (2) Compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale va proceda la scăderea impozitului și va comunica, în termen de 15 zile, la compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale în a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar, în calitatea sa de dobănditor, își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, numele sau denumirea acestuia, adresa lui și data de la care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar.
(3) Compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale în a căror rază administrativ-teritorială dobănditorul își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, este obligat să confirme primirea datelor respective în termen de 30 de zile și să ia măsuri pentru impunerea acestuia.
In situația prezentată de dumneavoastra, organul fiscal al autorității administrației publice locale de la locuința sa de domiciliu, are obligația de a comunica organului fiscal al autorității administrației publice locale de la locuința de domiciliu a cumpărătorului mijlocului de transport datele de identificare ale acestuia.
În cazul în care dobânditorul mijlocului de transport nu declară dobândirea în termen de 30 zile,organul fiscal va proceda la stabilirea impozitului datorat, în condițiile Legii nr.571/2003 actualizată și ale O.G. nr.92/2003 republicată.
Întrucât nu ati depus niciun document și nu ati prezentat nicio informație cu privire la cumpărătorului mijlocului de transport, Direcția Venituri nu poate verifica/stabili dacă
contribuabilul și-a îndeplinit sau nu obligațiile fiscale.
În ceea ce privește transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, aceasta se efectuează la cererea noului proprietar, în condițiile Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1501/2006 privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii și eliberarea autorizației de circulație provizorie sau pentru probe a vehiculelor, cu modificările și completările ulterioare.
în această operațiune, organul fiscal nu are nicio atribuție, obligațiile revenind noului proprietar
al mijlocului de transport.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4503 din data: 23-03-2015 pusa de CATLAN ANA :
·  Buna ziua, Aveti o modalitate pt.depunerea cererii de eliberare certificat fiscal, alta decat la ghiseu? Se poate transmite on-line?
Raspuns din data de 20-04-2015 :
Stimata doamna,
Ca urmare a petitiei dumneavoastra va transmitem raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in conditiile art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestora, potrivit art. 18 din O.G. nr. 92/2003.
Formularul tipizat al cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in cazul persoanelor juridice, poate fi listat si de pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Formulare.
In ceea ce priveste depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in cazul persoanelor juridice, exista si modalitatea depunerii online a cererii, pe adresa de email dvp.sipj@primariaarad.ro a Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad - Serviciul Impunere Persoane Juridice. Cererea va fi insotita de documentatia corespunzatoare, respectiv:
- copie CUI
- Balanta - fisa cont 212 (daca este cazul)
- taxa timbru in cuantum de 2 lei
- delegatie (imputernicire), daca este cazul
- copie act de identitate (administrator sau imputernicit).
Conform anexei nr. 16 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 11/2015, cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala este de 20 de lei, daca se solicita eliberarea acestuia in aceeasi zi.
Pentru ridicarea certificatului de atestare fiscala, contribuabilul se va prezenta la Registratura Directiei Venituri, str. Mucius Scaevola nr. 11.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4499 din data: 18-03-2015 pusa de Popescu Lucian Romeo :
·  Detin un imobil (cladire si teren) pe str. Eftimie Murgu nr 82. Acea strada nu este asfaltata si nu are nici canalizare si totusi impozitul a fost calculat pentru zona 1 sau centru. Cum trebuie sa procedez pentru recalcularea impozitului ?
Raspuns din data de 03-04-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Impunere Persoane Fizice din cadrul Directiei Venituri:
Impozitul pe cladiri si teren datorat de catre un contribuabil persoana fizica se stabileste in conditiile art. 251 - 252 si art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, la stabilirea impozitului pe cladiri se au in vedere urmatoarele elemente:
- rangul localitatii unde se afla situata cladirea
- teritoriul unde se afla: in intravilan sau in extravilan
- zona in cadrul localitatii
- suprafata construita desfasurata a cladirii
- tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata aceasta
- in cazul apartamentului, daca acesta se afla amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente
- data finalizarii cladirii
- majorarea impozitului datorat de contribuabilii care intra sub incidenta art. 252 din Codul fiscal
- majorarea stabilita in conditiile art. 251 alin 8 din Codul fiscal
- majorarea stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal.

La stabilirea impozitului pe teren se au in vedere urmatoarele elemente:
- pozitia terenului: intravilanul/extravilanul localitatii
- rangul localitatii
- zonele in cadrul localitatii
- categoriile de folosinta
- nivelurile si coeficientii de corectie prevazuti la art. 258 alin 2,4,5,6 din Codul fiscal.
In ceea ce priveste stabilirea zonelor in intravilanul localitatii, aceasta este reglementata de art. 247 lit. b si art. 288 din Codul fiscal, respectiv stabilirea zonelor se face prin hotarare a consiliului local.
Pentru anul 2015, impozitele si taxele locale, inclusiv zonele in intravilanul localitatii, sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 11/2015.
Conform Anexei nr. 25 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 11/2015, str. Eftimie Murgu se afla in zona de impozitare A.
Impozitul datorat de domnul Popescu Lucian - Romeo pentru imobilul situat in Arad, str. Eftimie Murgu nr. 82 a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 571/2003, actualizata si a Hotararii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 11/14.01.2015.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4486 din data: 21-02-2015 pusa de Telcean Gabriel :
·  Incerc de cateva zile sa fac plata online pentru 800 de lei si nu reusesc,momentan sunt in Anglia iar pe 18/02/15 cred ca expira.Doresc sa stiu ce Alta modalitate de plata Mai am/daca Mai am sau astept sami bata cineva la usa
Raspuns din data de 30-03-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Plata online a impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se efectueaza pe site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale, iar la rubrica informatii se gasesc conturile IBAN in care se achita impozitele si taxele locale datorate bugetului local.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice si juridice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, pe baza codului numeric personal, respectiv cod unic de inregistrare CUI in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat, in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care in evidenta fiscala contribuabilul nu figureaza inregistrat cu aceste elemente de identificare, acesta se va prezenta la organul fiscal cu actul de identitate/cod unic de inregistrare CUI pentru inregistrare.
Obligatiile de plata la bugetul local pot fi stinse si prin decontare bancara sau prin plata in numerar, la caseriile organului fiscal.
La data de 09.03.2015 domnul Telecean Gabriel figureaza in evidenta fiscala cu amenzi in suma de 800 lei si cheltuieli de executare silita in suma de 5,5 lei.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4473 din data: 16-01-2015 pusa de Cindisteanu Cristian :
·  Buna ziua,am cumparat un autoturism in 05.01.2015 inmatriculat in Arad,am contact vanzare-cumparare semnat de ambii,copie dupa C.I a fostului proprietar ,fisa de inmatriculare cu stampila de la biroul taxe si impozite a primariei orasului Simeria, asigurare RCA pe numele meu. Intrbarea este,tinand cont de faptul ca fostul proprietar nu mai este in tara ,daca eu noul proprietar avand copie dupa CI.a fostului proprietar si vin la Arad si platesc impozitul pe anul in curs pentru autoturismul cuparat,mi se elibereaza certificatul fiscal?Necesar pentru a putea inmatricula autoturismul. Va multumesc.
Raspuns din data de 06-02-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Potrivit pct. 116 alin. 1*1 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal, prin care se atesta ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare – cumparare. In ceea ce priveste certificatul fiscal, acesta se elibereaza in conditiile art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestuia, potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
Astfel, demersurile de radiere a mijlocului de transport le poate efectua si cumparatorul, daca acesta prezinta organului fiscal imputernicirea, in original sau in copie legalizata din partea vanzatorului mijlocului de transport.
Potrivit art. 113 alin 4 si alin 5 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin 2, inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se instraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica persoanei care instraineaza, potrivit Codului fiscal. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin 4 sunt nule de drept.
Astfel, in momentul in care contribuabilul instraineaza un mijloc de transport, acesta trebuie sa obtina certificatul de atestare fiscala, care atesta ca are achitate toate obligatiile de plata fata de bugetul local, certificat pe care trebuie sa-l transmita dobanditorului.
Certificatul se poate elibera de catre organul fiscal chiar daca titularul acestuia are obligatii de plata scadente si neachitate la bugetul local, insa actul de instrainare este nul de drept.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Mai 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
27


 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved