Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe


Întrebări
Intrebarea nr. 4503 din data: 23-03-2015 pusa de CATLAN ANA :
·  Buna ziua, Aveti o modalitate pt.depunerea cererii de eliberare certificat fiscal, alta decat la ghiseu? Se poate transmite on-line?

Intrebarea nr. 4499 din data: 18-03-2015 pusa de Popescu Lucian Romeo :
·  Detin un imobil (cladire si teren) pe str. Eftimie Murgu nr 82. Acea strada nu este asfaltata si nu are nici canalizare si totusi impozitul a fost calculat pentru zona 1 sau centru. Cum trebuie sa procedez pentru recalcularea impozitului ?

Intrebarea nr. 4486 din data: 21-02-2015 pusa de Telcean Gabriel :
·  Incerc de cateva zile sa fac plata online pentru 800 de lei si nu reusesc,momentan sunt in Anglia iar pe 18/02/15 cred ca expira.Doresc sa stiu ce Alta modalitate de plata Mai am/daca Mai am sau astept sami bata cineva la usa

Intrebarea nr. 4473 din data: 16-01-2015 pusa de Cindisteanu Cristian :
·  Buna ziua,am cumparat un autoturism in 05.01.2015 inmatriculat in Arad,am contact vanzare-cumparare semnat de ambii,copie dupa C.I a fostului proprietar ,fisa de inmatriculare cu stampila de la biroul taxe si impozite a primariei orasului Simeria, asigurare RCA pe numele meu. Intrbarea este,tinand cont de faptul ca fostul proprietar nu mai este in tara ,daca eu noul proprietar avand copie dupa CI.a fostului proprietar si vin la Arad si platesc impozitul pe anul in curs pentru autoturismul cuparat,mi se elibereaza certificatul fiscal?Necesar pentru a putea inmatricula autoturismul. Va multumesc.

Intrebarea nr. 4458 din data: 25-11-2014 pusa de Anghel Florin :
·  Buna.Astazi am fostsi sa radiez o masinade la finantesi de la politie.si ajuns la finante cu dosarul pregatit si toate actele in regula, iar acolo au inceput problemele .Mi sa spus ca nu pot radia masina daca nu platesc taxele si impozitele .toate bune si frumose am zis ca revin alta data sa o radiez.iar mia zis ca nu pot sa intarzi mai mult de 30 de zile cu radierea ca risc sa fiu amendat.Intrebarea mea este ..de ce nu o pot radia ce legatura are datoriile cu radierea si care este legea care interzice acest lucru ...sau este un abuz din nou din partea finantelor???in codul fiscal nu precizeaza nimic de asa ceva..Va Multumesc si astept raspunsulRăspunsuri
Intrebarea nr. 4503 din data: 23-03-2015 pusa de CATLAN ANA :
·  Buna ziua, Aveti o modalitate pt.depunerea cererii de eliberare certificat fiscal, alta decat la ghiseu? Se poate transmite on-line?
Raspuns din data de 20-04-2015 :
Stimata doamna,
Ca urmare a petitiei dumneavoastra va transmitem raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza in conditiile art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestora, potrivit art. 18 din O.G. nr. 92/2003.
Formularul tipizat al cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in cazul persoanelor juridice, poate fi listat si de pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Formulare.
In ceea ce priveste depunerea cererii pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala in cazul persoanelor juridice, exista si modalitatea depunerii online a cererii, pe adresa de email dvp.sipj@primariaarad.ro a Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad - Serviciul Impunere Persoane Juridice. Cererea va fi insotita de documentatia corespunzatoare, respectiv:
- copie CUI
- Balanta - fisa cont 212 (daca este cazul)
- taxa timbru in cuantum de 2 lei
- delegatie (imputernicire), daca este cazul
- copie act de identitate (administrator sau imputernicit).
Conform anexei nr. 16 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 11/2015, cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului de atestare fiscala este de 20 de lei, daca se solicita eliberarea acestuia in aceeasi zi.
Pentru ridicarea certificatului de atestare fiscala, contribuabilul se va prezenta la Registratura Directiei Venituri, str. Mucius Scaevola nr. 11.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4499 din data: 18-03-2015 pusa de Popescu Lucian Romeo :
·  Detin un imobil (cladire si teren) pe str. Eftimie Murgu nr 82. Acea strada nu este asfaltata si nu are nici canalizare si totusi impozitul a fost calculat pentru zona 1 sau centru. Cum trebuie sa procedez pentru recalcularea impozitului ?
Raspuns din data de 03-04-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Impunere Persoane Fizice din cadrul Directiei Venituri:
Impozitul pe cladiri si teren datorat de catre un contribuabil persoana fizica se stabileste in conditiile art. 251 - 252 si art. 258 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, la stabilirea impozitului pe cladiri se au in vedere urmatoarele elemente:
- rangul localitatii unde se afla situata cladirea
- teritoriul unde se afla: in intravilan sau in extravilan
- zona in cadrul localitatii
- suprafata construita desfasurata a cladirii
- tipul cladirii si instalatiile cu care este dotata aceasta
- in cazul apartamentului, daca acesta se afla amplasat intr-un bloc cu mai mult de 3 niveluri si 8 apartamente
- data finalizarii cladirii
- majorarea impozitului datorat de contribuabilii care intra sub incidenta art. 252 din Codul fiscal
- majorarea stabilita in conditiile art. 251 alin 8 din Codul fiscal
- majorarea stabilita in conditiile art. 287 din Codul fiscal.

La stabilirea impozitului pe teren se au in vedere urmatoarele elemente:
- pozitia terenului: intravilanul/extravilanul localitatii
- rangul localitatii
- zonele in cadrul localitatii
- categoriile de folosinta
- nivelurile si coeficientii de corectie prevazuti la art. 258 alin 2,4,5,6 din Codul fiscal.
In ceea ce priveste stabilirea zonelor in intravilanul localitatii, aceasta este reglementata de art. 247 lit. b si art. 288 din Codul fiscal, respectiv stabilirea zonelor se face prin hotarare a consiliului local.
Pentru anul 2015, impozitele si taxele locale, inclusiv zonele in intravilanul localitatii, sunt stabilite prin Hotararea Consiliului Local al municipiului Arad nr. 11/2015.
Conform Anexei nr. 25 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 11/2015, str. Eftimie Murgu se afla in zona de impozitare A.
Impozitul datorat de domnul Popescu Lucian - Romeo pentru imobilul situat in Arad, str. Eftimie Murgu nr. 82 a fost stabilit cu respectarea Legii nr. 571/2003, actualizata si a Hotararii Consiliului Local al municipiului Arad nr. 11/14.01.2015.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4486 din data: 21-02-2015 pusa de Telcean Gabriel :
·  Incerc de cateva zile sa fac plata online pentru 800 de lei si nu reusesc,momentan sunt in Anglia iar pe 18/02/15 cred ca expira.Doresc sa stiu ce Alta modalitate de plata Mai am/daca Mai am sau astept sami bata cineva la usa
Raspuns din data de 30-03-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Plata online a impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se efectueaza pe site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale, iar la rubrica informatii se gasesc conturile IBAN in care se achita impozitele si taxele locale datorate bugetului local.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice si juridice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, pe baza codului numeric personal, respectiv cod unic de inregistrare CUI in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat, in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care in evidenta fiscala contribuabilul nu figureaza inregistrat cu aceste elemente de identificare, acesta se va prezenta la organul fiscal cu actul de identitate/cod unic de inregistrare CUI pentru inregistrare.
Obligatiile de plata la bugetul local pot fi stinse si prin decontare bancara sau prin plata in numerar, la caseriile organului fiscal.
La data de 09.03.2015 domnul Telecean Gabriel figureaza in evidenta fiscala cu amenzi in suma de 800 lei si cheltuieli de executare silita in suma de 5,5 lei.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4473 din data: 16-01-2015 pusa de Cindisteanu Cristian :
·  Buna ziua,am cumparat un autoturism in 05.01.2015 inmatriculat in Arad,am contact vanzare-cumparare semnat de ambii,copie dupa C.I a fostului proprietar ,fisa de inmatriculare cu stampila de la biroul taxe si impozite a primariei orasului Simeria, asigurare RCA pe numele meu. Intrbarea este,tinand cont de faptul ca fostul proprietar nu mai este in tara ,daca eu noul proprietar avand copie dupa CI.a fostului proprietar si vin la Arad si platesc impozitul pe anul in curs pentru autoturismul cuparat,mi se elibereaza certificatul fiscal?Necesar pentru a putea inmatricula autoturismul. Va multumesc.
Raspuns din data de 06-02-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Potrivit pct. 116 alin. 1*1 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal, prin care se atesta ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare – cumparare. In ceea ce priveste certificatul fiscal, acesta se elibereaza in conditiile art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestuia, potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
Astfel, demersurile de radiere a mijlocului de transport le poate efectua si cumparatorul, daca acesta prezinta organului fiscal imputernicirea, in original sau in copie legalizata din partea vanzatorului mijlocului de transport.
Potrivit art. 113 alin 4 si alin 5 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin 2, inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se instraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica persoanei care instraineaza, potrivit Codului fiscal. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin 4 sunt nule de drept.
Astfel, in momentul in care contribuabilul instraineaza un mijloc de transport, acesta trebuie sa obtina certificatul de atestare fiscala, care atesta ca are achitate toate obligatiile de plata fata de bugetul local, certificat pe care trebuie sa-l transmita dobanditorului.
Certificatul se poate elibera de catre organul fiscal chiar daca titularul acestuia are obligatii de plata scadente si neachitate la bugetul local, insa actul de instrainare este nul de drept.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4458 din data: 25-11-2014 pusa de Anghel Florin :
·  Buna.Astazi am fostsi sa radiez o masinade la finantesi de la politie.si ajuns la finante cu dosarul pregatit si toate actele in regula, iar acolo au inceput problemele .Mi sa spus ca nu pot radia masina daca nu platesc taxele si impozitele .toate bune si frumose am zis ca revin alta data sa o radiez.iar mia zis ca nu pot sa intarzi mai mult de 30 de zile cu radierea ca risc sa fiu amendat.Intrebarea mea este ..de ce nu o pot radia ce legatura are datoriile cu radierea si care este legea care interzice acest lucru ...sau este un abuz din nou din partea finantelor???in codul fiscal nu precizeaza nimic de asa ceva..Va Multumesc si astept raspunsul
Raspuns din data de 16-12-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Conform art.264 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, “/« cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în
cursul unui an sau este radiat din evidența fiscală a compartimentului de specialitate al autorității
de administrație publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de
acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost
înstrăinat sau radiat din evidența fiscală. ”
în ceea ce privește înstrăinarea mijlocului de transport
La pct.116 alin.(7A/j din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: „La înstrăinarea unui mijloc de transport,
proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în
vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august
2000, cu modificările și completările ulterioare, va transmite dobânditorului cartea de identitate a
vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent, până la
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă
la contractul de vânzare-cumpărare.
Certificatul de atestare fiscală se eliberează în condițiile art. 113 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Potrivit art. 113 alin.(4) din O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să
prezinte certificatul de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de
plată, datorate autorității administrației publice locale, în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul
ce se înstrăinează.
Astfel, titularul dreptului de proprietate nu poate înstrăina mijlocul de transport dacă este
înregistrat în evidențele fiscale cu creanțe fiscale exigibile, cu termene de plată scadente până la data
de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea, obligații neachitate și cuvenite bugetului
local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport.
Certificatul se poate elibera de către organul fiscal chiar dacă titularul acestuia are obligații de
plată scadente și neachitate la bugetul local.
ln condițiile în care, deși titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport are
obligații de plată scadente și neachitate la bugetul local, acesta înstrăinează mijlocul de transport,
actele de înstrăinare sunt nule de drept.

Referitor la radierea din evidența fiscală a compartimentului de specialitate al
autorității de administrație publică locală a mijlocului de transport
Conform pct.118 lit.d) din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, radierea, în înțelesul art. 264 alin.(2) din Codul fiscal,
precum și al normelor metodologice, constă în scoaterea din evidențele fiscale ale compartimentelor
de specialitate ale autorităților administrației publice locale a mijloacelor de transport care intră sub
incidența pct. 122 alin. (2), din H.G. 44/2004.
La pct. 122 alin.(2) din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: „Mijlocul de transport scos din funcțiune
corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorat sau care are piese
lipsă, fiind impropriu îndeplinirii funcțiilor pentru care a fost creat.
Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenței
fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui
document din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, în condițiile Ordonanței
Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de
reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de
dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu
modificările ulterioare.
In lipsa documentului prevăzut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada
existenței fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidențele
compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale va prezenta o
declarație pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului și
a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport,
împrejurările care au condus la pierderea acestuia. ”
Orice persoană care dobândește/transferă un mijloc de transport are obligația de a depune o
declarație cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru în
termen de 30 de zile de la dobândirea/înstrăinarea mijlocului de transport.
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Strategii Publice si Comunicare
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Aprilie 20151
2
3
4
5
6
7
8
9
28


 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved