Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Dosar Fiscal - Declarații Fiscale


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 50080234
 

Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe -> Impozite si Taxe

Întrebări
Intrebarea nr. 4473 din data: 16-01-2015 pusa de Cindisteanu Cristian :
·  Buna ziua,am cumparat un autoturism in 05.01.2015 inmatriculat in Arad,am contact vanzare-cumparare semnat de ambii,copie dupa C.I a fostului proprietar ,fisa de inmatriculare cu stampila de la biroul taxe si impozite a primariei orasului Simeria, asigurare RCA pe numele meu. Intrbarea este,tinand cont de faptul ca fostul proprietar nu mai este in tara ,daca eu noul proprietar avand copie dupa CI.a fostului proprietar si vin la Arad si platesc impozitul pe anul in curs pentru autoturismul cuparat,mi se elibereaza certificatul fiscal?Necesar pentru a putea inmatricula autoturismul. Va multumesc.

Intrebarea nr. 4458 din data: 25-11-2014 pusa de Anghel Florin :
·  Buna.Astazi am fostsi sa radiez o masinade la finantesi de la politie.si ajuns la finante cu dosarul pregatit si toate actele in regula, iar acolo au inceput problemele .Mi sa spus ca nu pot radia masina daca nu platesc taxele si impozitele .toate bune si frumose am zis ca revin alta data sa o radiez.iar mia zis ca nu pot sa intarzi mai mult de 30 de zile cu radierea ca risc sa fiu amendat.Intrebarea mea este ..de ce nu o pot radia ce legatura are datoriile cu radierea si care este legea care interzice acest lucru ...sau este un abuz din nou din partea finantelor???in codul fiscal nu precizeaza nimic de asa ceva..Va Multumesc si astept raspunsul

Intrebarea nr. 4398 din data: 21-03-2014 pusa de Balta Sorin florin :
·  Lucrez de luni pana vinery de la ora 8.30 la 17.30.Salariul il primesc numerar,deci nu am card.Va rog sa-mi spuneti in ce fel voi putea plati impozitele mele,pe locuinta,masina.Multumesc anticipat pentru raspuns.

Intrebarea nr. 4368 din data: 14-02-2014 pusa de Craciunel Elena :
·  Buna ziua. Deoarece locuinta mea de resedinta este in orasul Hunedoara, va rog sa ma informati daca exista posibilitatea electronica de plata a impozitului pe o cladire, pe care o detin in municipiul Arad. M-ar interesa un cont sau macar un contact unde ma pot informa. Va multumesc.

Intrebarea nr. 4365 din data: 07-02-2014 pusa de Tullius Josef :
·  Am un apartament si o parcare pentru care am platit taxa pina in Decembrie .cum se plateste anul acesta cu impozitul de la apartam.sau cu impozitul de la masina?Răspunsuri
Intrebarea nr. 4473 din data: 16-01-2015 pusa de Cindisteanu Cristian :
·  Buna ziua,am cumparat un autoturism in 05.01.2015 inmatriculat in Arad,am contact vanzare-cumparare semnat de ambii,copie dupa C.I a fostului proprietar ,fisa de inmatriculare cu stampila de la biroul taxe si impozite a primariei orasului Simeria, asigurare RCA pe numele meu. Intrbarea este,tinand cont de faptul ca fostul proprietar nu mai este in tara ,daca eu noul proprietar avand copie dupa CI.a fostului proprietar si vin la Arad si platesc impozitul pe anul in curs pentru autoturismul cuparat,mi se elibereaza certificatul fiscal?Necesar pentru a putea inmatricula autoturismul. Va multumesc.
Raspuns din data de 06-02-2015 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Potrivit pct. 116 alin. 1*1 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, la instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal, prin care se atesta ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare – cumparare. In ceea ce priveste certificatul fiscal, acesta se elibereaza in conditiile art. 113 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestuia, potrivit art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003.
Astfel, demersurile de radiere a mijlocului de transport le poate efectua si cumparatorul, daca acesta prezinta organului fiscal imputernicirea, in original sau in copie legalizata din partea vanzatorului mijlocului de transport.
Potrivit art. 113 alin 4 si alin 5 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, pentru instrainarea dreptului de proprietate asupra cladirilor, terenurilor si a mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie sa prezinte certificate de atestare fiscala prin care sa se ateste achitarea tuturor obligatiilor fiscale de plata datorate autoritatii administratiei publice locale in a carei raza se afla inregistrat fiscal bunul ce se instraineaza, potrivit alin 2, inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal. Pentru bunul care se instraineaza, impozitul datorat este cel recalculat pentru a reflecta perioada din an in care impozitul se aplica persoanei care instraineaza, potrivit Codului fiscal. Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport, cu incalcarea prevederilor alin 4 sunt nule de drept.
Astfel, in momentul in care contribuabilul instraineaza un mijloc de transport, acesta trebuie sa obtina certificatul de atestare fiscala, care atesta ca are achitate toate obligatiile de plata fata de bugetul local, certificat pe care trebuie sa-l transmita dobanditorului.
Certificatul se poate elibera de catre organul fiscal chiar daca titularul acestuia are obligatii de plata scadente si neachitate la bugetul local, insa actul de instrainare este nul de drept.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4458 din data: 25-11-2014 pusa de Anghel Florin :
·  Buna.Astazi am fostsi sa radiez o masinade la finantesi de la politie.si ajuns la finante cu dosarul pregatit si toate actele in regula, iar acolo au inceput problemele .Mi sa spus ca nu pot radia masina daca nu platesc taxele si impozitele .toate bune si frumose am zis ca revin alta data sa o radiez.iar mia zis ca nu pot sa intarzi mai mult de 30 de zile cu radierea ca risc sa fiu amendat.Intrebarea mea este ..de ce nu o pot radia ce legatura are datoriile cu radierea si care este legea care interzice acest lucru ...sau este un abuz din nou din partea finantelor???in codul fiscal nu precizeaza nimic de asa ceva..Va Multumesc si astept raspunsul
Raspuns din data de 16-12-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam raspunsul Serviciului Juridic, Contestatii din cadrul Directiei Venituri:
Conform art.264 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, “/« cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în
cursul unui an sau este radiat din evidența fiscală a compartimentului de specialitate al autorității
de administrație publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de
acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost
înstrăinat sau radiat din evidența fiscală. ”
în ceea ce privește înstrăinarea mijlocului de transport
La pct.116 alin.(7A/j din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: „La înstrăinarea unui mijloc de transport,
proprietarul acestuia, potrivit art. 10 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind
omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere, în
vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 230/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august
2000, cu modificările și completările ulterioare, va transmite dobânditorului cartea de identitate a
vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul aferent, până la
data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă
la contractul de vânzare-cumpărare.
Certificatul de atestare fiscală se eliberează în condițiile art. 113 din O.G. nr.92/2003 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare
Potrivit art. 113 alin.(4) din O.G.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,
pentru înstrăinarea dreptului de proprietate asupra mijloacelor de transport, contribuabilii trebuie să
prezinte certificatul de atestare fiscală prin care să se ateste achitarea tuturor obligațiilor fiscale de
plată, datorate autorității administrației publice locale, în a cărei rază se află înregistrat fiscal bunul
ce se înstrăinează.
Astfel, titularul dreptului de proprietate nu poate înstrăina mijlocul de transport dacă este
înregistrat în evidențele fiscale cu creanțe fiscale exigibile, cu termene de plată scadente până la data
de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea, obligații neachitate și cuvenite bugetului
local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport.
Certificatul se poate elibera de către organul fiscal chiar dacă titularul acestuia are obligații de
plată scadente și neachitate la bugetul local.
ln condițiile în care, deși titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport are
obligații de plată scadente și neachitate la bugetul local, acesta înstrăinează mijlocul de transport,
actele de înstrăinare sunt nule de drept.

Referitor la radierea din evidența fiscală a compartimentului de specialitate al
autorității de administrație publică locală a mijlocului de transport
Conform pct.118 lit.d) din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, radierea, în înțelesul art. 264 alin.(2) din Codul fiscal,
precum și al normelor metodologice, constă în scoaterea din evidențele fiscale ale compartimentelor
de specialitate ale autorităților administrației publice locale a mijloacelor de transport care intră sub
incidența pct. 122 alin. (2), din H.G. 44/2004.
La pct. 122 alin.(2) din H.G.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se prevede: „Mijlocul de transport scos din funcțiune
corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorat sau care are piese
lipsă, fiind impropriu îndeplinirii funcțiilor pentru care a fost creat.
Pentru mijlocul de transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenței
fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui
document din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, în condițiile Ordonanței
Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de
reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum și de
dezmembrare a vehiculelor uzate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu
modificările ulterioare.
In lipsa documentului prevăzut mai sus, contribuabilul care nu mai poate face dovada
existenței fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat în evidențele
compartimentului de specialitate al autorităților administrației publice locale va prezenta o
declarație pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului și
a mijlocului de transport respectiv, documentul prin care a dobândit acel mijloc de transport,
împrejurările care au condus la pierderea acestuia. ”
Orice persoană care dobândește/transferă un mijloc de transport are obligația de a depune o
declarație cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autorității
administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru în
termen de 30 de zile de la dobândirea/înstrăinarea mijlocului de transport.
Sus

Intrebarea nr. 4398 din data: 21-03-2014 pusa de Balta Sorin florin :
·  Lucrez de luni pana vinery de la ora 8.30 la 17.30.Salariul il primesc numerar,deci nu am card.Va rog sa-mi spuneti in ce fel voi putea plati impozitele mele,pe locuinta,masina.Multumesc anticipat pentru raspuns.
Raspuns din data de 23-04-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In ceea ce priveste achitarea impozitelor si taxelor datorate bugetului local Arad, acestea se pot incasa la urmatoarele puncte de lucru ale Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad:
- str. Mucius Scaevola nr. 11 – Directia Venituri
- incinta Registrul Auto Roman
- Piata Fortuna
- Incinta Galeria Mall
- Bulevardul Revolutiei nr. 75 – Primaria Municipiului Arad.

Impozitele si taxele locale se mai pot achita si la oficiile postale de pe raza municipiului Arad.
De asemenea, plata impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se poate face sin online pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat, in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care contribuabilul intampina dificultati in efectuarea platii online a impozitelor si taxelor locale, va putea suna la numarul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E – taxe din cadrul Directiei Venituri, in vederea clarificarii situatiei.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4368 din data: 14-02-2014 pusa de Craciunel Elena :
·  Buna ziua. Deoarece locuinta mea de resedinta este in orasul Hunedoara, va rog sa ma informati daca exista posibilitatea electronica de plata a impozitului pe o cladire, pe care o detin in municipiul Arad. M-ar interesa un cont sau macar un contact unde ma pot informa. Va multumesc.
Raspuns din data de 17-03-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Plata online a impozitelor si taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad se efectueaza pe site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, Directia Venituri, sectiunea Impozite si taxe locale.
In vederea efectuarii platilor online, contribuabilii persoane fizice trebuie sa acceseze site-ul Primariei Municipiului Arad – www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, in acest sens, contribuabilul trebuie sa fie inregistrat in prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
In cazul in care contribuabilul intampina dificulati in efectuarea platii online a impozitelor si taxelor locale, va putea suna la numarul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E-taxe din cadrul Primariei Municipiului Arad - Directia Venituri, in vederea clarificarii situatiei.
Pentru contribuabilii persoane fizice care achita pana la data de 31.03.2014 integral impozitele si taxele datorate bugetului local al Municipiului Arad pentru anul 2014, se acorda o bonificatie de 5% la plata impozitului pe cladire si teren in conformitate cu art. 255 alin 2 si art. 260 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si art. 2 din Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 280/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4365 din data: 07-02-2014 pusa de Tullius Josef :
·  Am un apartament si o parcare pentru care am platit taxa pina in Decembrie .cum se plateste anul acesta cu impozitul de la apartam.sau cu impozitul de la masina?
Raspuns din data de 17-03-2014 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform art. 255 alin 1, art, 260 alin 1 si art. 265 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul/taxa pe cladiri, impozitul/taxa pe teren si impozitul pe mijloacele de transport, se platesc anual, in doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
In conformitate cu prevederile art. 124*1 alin 1 din Ordonanta Guvernuluir nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenta a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
In ceea ce priveste plata chiriei aferente locului de parcare, conditiile si termenele de plata sunt stabilite in baza contractului de inchiriere incheiat intre Municipiulul Arad, in calitate de locator si contribuabil, in calitate de locatar.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Martie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
18
 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved