Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe -> Impozite si Taxe

Întrebări
Intrebarea nr. 4167 din data: 22-01-2013 pusa de Adrian Serban :
·   Buna ziua, as dori sa pun o intrebare legata de impozitul pe cladiri datorat de persoanele ce detin mai multe astfel de proprietati. Intrebarea este sa presupunem ca un cuplu detine un numar oarecare de locuinte (sa presupunem pentru simplitate 4 locuinte si toate locuintele sunt proprietate comuna 50%-50%). Impozitul este calculat conform legii astfel :domiciliul - normal, a doua + 65%, a treia +150 %, a patra +300%). Daca proprietatile ar fi detinute astfel: sotul 2 locuinte si sotia 2 locuinte, atunci fiecare dintre ei ar avea de platit un impozit normal si un impozit majorat cu 65 %. Este corect ?

Intrebarea nr. 4164 din data: 18-01-2013 pusa de Ghita Daniel :
·  Din ce data va fi disponibila plata online a impozitelor si taxelor? Acum imi da urmatorul mesaj de eroare Plata impozitelor si taxelor este suspendata pentru deschidere de an. Ne cerem scuze pentru inconveniente. Va rugam sa reveniti ! Pana la ce data am acea reducere de 10% daca platesc integral?

Intrebarea nr. 4162 din data: 17-01-2013 pusa de drig adrian :
·  Buna ziua!de ce nu sunteti in stare sa publicati pe internet taxele si impozitele locale ?nu platim destul impozit la primarie????

Intrebarea nr. 4138 din data: 02-12-2012 pusa de Andriescu Catalin Ionut :
·  Buna ziua....am si eu o intrebare in legatura cu ce sa fac....am cumparat o masina de la o persoana din falticeni in care la randul ei a cumparato de la o persoana din arad....eu nu mai pot da de aceea persoana ca sa imi aduca certificatul fiscal din arad...pt ca cel care mi la dat a expirat...cum pot proceda... asa in cat sa nu ma mai deplasez din iasi pana la dumneavoastra la primaria din Livada Jud ARAD...ca sa scot alt certificat fiscal...astept un raspuns...multumesc

Intrebarea nr. 4120 din data: 14-11-2012 pusa de Risti Marcel :
·  cum se calculeaza impozitul auto pentru o masina hibrid, de fapt care este procentul de reducere pentru acestea. multumescRăspunsuri
Intrebarea nr. 4167 din data: 22-01-2013 pusa de Adrian Serban :
·   Buna ziua, as dori sa pun o intrebare legata de impozitul pe cladiri datorat de persoanele ce detin mai multe astfel de proprietati. Intrebarea este sa presupunem ca un cuplu detine un numar oarecare de locuinte (sa presupunem pentru simplitate 4 locuinte si toate locuintele sunt proprietate comuna 50%-50%). Impozitul este calculat conform legii astfel :domiciliul - normal, a doua + 65%, a treia +150 %, a patra +300%). Daca proprietatile ar fi detinute astfel: sotul 2 locuinte si sotia 2 locuinte, atunci fiecare dintre ei ar avea de platit un impozit normal si un impozit majorat cu 65 %. Este corect ?
Raspuns din data de 27-02-2013 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
în conformitate cu prevederile art. 249 alin.(l) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare „orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit."
Având în vedere prevederile art.252 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează pentru acestea un impozit majorat pe clădiri.
Art.252, alin. (1), (2) și (3) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal are următorul conținut: „(1) Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri datorează un impozit pe clădiri, majorat după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire și următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.

(2) Nu intră sub incidența alin. (1) persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri
dobândite prin succesiune legală.
(3) In cazul deținerii a două sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciliu,
impozitul majorat se determină în funcție de ordinea în care proprietățile au fost dobândite, așa
cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar. "
Având în vedere prevederile legale menționate anterior, în cazul în care soții dețin în coproprietate patru clădiri, impozitul pentru acestea se calculează conform art. 252 din Legea 571/2003.
în cazul în care fiecare dintre soți deține în proprietate două clădiri, impozitul pe acestea se calculează așa cum a înțeles și d-nul Adrian Serban ( pentru prima clădire impozitul se stabilește conform art. 251 din Codul fiscal și pentru următoarea clădire impozitul se majorează cu 65%), cu condiția ca ambele clădire deținute de fiecare din cei doi soți să fie bunuri proprii.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4164 din data: 18-01-2013 pusa de Ghita Daniel :
·  Din ce data va fi disponibila plata online a impozitelor si taxelor? Acum imi da urmatorul mesaj de eroare Plata impozitelor si taxelor este suspendata pentru deschidere de an. Ne cerem scuze pentru inconveniente. Va rugam sa reveniti ! Pana la ce data am acea reducere de 10% daca platesc integral?
Raspuns din data de 27-02-2013 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Pentru anul 2013, plata on-line a impozitelor și taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad, se efectuează pe site-ul Primăriei Municipiului Arad www.primariaarad.ro, Direcția Venituri, secțiunea Impozite și taxe locale din data de 21.01.2013.
în vederea efectuării plăților on-line, contribuabilii persoane fizice trebuie să acceseze site-ul Primăriei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, în acest sens, contribuabilul trebuie să fie înregistrat, în prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
în cazul în care contribuabil întâmpină dificultăți în efectuarea plații online a impozitelor și taxelor locale, va putea suna la numărul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E-taxe din cadrul Direcției Venituri, în vederea clarificării situației.
Pentru contribuabilii persoane fizice care achită până la data de 31.03.2013 integral impozitele și taxele datorate bugetului local al Municipiului Arad pentru anul 2013, se acordă o bonificație de 5 % la plata impozitului pe clădire și teren în conformitate cu art.255 alin.(2) și art.260 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din H.C.L.M. Arad nr.293/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4162 din data: 17-01-2013 pusa de drig adrian :
·  Buna ziua!de ce nu sunteti in stare sa publicati pe internet taxele si impozitele locale ?nu platim destul impozit la primarie????
Raspuns din data de 27-02-2013 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam:

Pentru a putea vizualiza on-line obligațiile de plată datorate bugetului local al municipiului Arad, contribuabilul persoană fizică, trebuie să acceseze site-ul Primăriei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, în acest sens, contribuabilul trebuie să fie înregistrat, în prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
Astfel, pentru înregistrarea codului numeric personal, contribuabilul se va prezenta la organul fiscal cu actul de identitate.
Precizăm că, dl. Drig Adrian, nu figurează în programul informatic cu codul numeric personal, ca element de identificare.

în ceea ce privește Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.293/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, aceasta poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, secțiunea „Hotărâri".
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4138 din data: 02-12-2012 pusa de Andriescu Catalin Ionut :
·  Buna ziua....am si eu o intrebare in legatura cu ce sa fac....am cumparat o masina de la o persoana din falticeni in care la randul ei a cumparato de la o persoana din arad....eu nu mai pot da de aceea persoana ca sa imi aduca certificatul fiscal din arad...pt ca cel care mi la dat a expirat...cum pot proceda... asa in cat sa nu ma mai deplasez din iasi pana la dumneavoastra la primaria din Livada Jud ARAD...ca sa scot alt certificat fiscal...astept un raspuns...multumesc
Raspuns din data de 29-01-2013 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestora, in conditiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intrucat ati achizitionat autoturismul de la o persoana fizica cu domiciliul in comuna Livada, judetul Arad, certificatul de atestare fiscala se elibereaza titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestora, de catre compartimentul de specialitate din cadrul primariei unde este inregistrat mijlocul de transport.
Prin urmare, pentru eliberarea certificatul de atesatare fiscala trebuie sa va adresati compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Lipova.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4120 din data: 14-11-2012 pusa de Risti Marcel :
·  cum se calculeaza impozitul auto pentru o masina hibrid, de fapt care este procentul de reducere pentru acestea. multumesc
Raspuns din data de 11-02-2013 :
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
La CAP. IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este reglementat impozitul pe mijloacele de transport.
Astfel, art. 261 alin 1 din Codul fiscal prevede ca: “Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania, datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede astfel”.
Avand in vedere ca mijlocul de transport hibrid nu are reglementari speciale prevazute de Codul fiscal, impozitul pentru acest autoturism se datoreaza si se calculeaza conform prevederilor art. 263 si urmatoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Astfel, potrivit art. 263 alin 1 “Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol”.
Potrivit art. 263 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


Nr.
Crt. Tipul mijlocului de transport Lei/an/200 cm3 sau fractiune
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 9.60
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1600 cm3 si 2000 cm3 inclusiv 21,60
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv 72,00
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv 144,00
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 290,00
6. Autobuze, autocare, microbuze 28,80
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 t inclusive 36,00
8. Tractoare inmatriculate 21,60


“In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita”
Conform art. 265 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport, se plateste anual, cu doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru neachitarea la termenul de scandenta a obligatiilor de plata se datoreaza dupa acest termen accesorii, in conformitate cu prevederile art. 124.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
Nivelul majorarii de intarzaiere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scandenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
In ceea ce priveste reducerea pentru mijlocul de transport hibrid, mentionam ca la art. 262 din prezentul cod, sunt enumerate categoriile de mijloace de transport pentru care nu se aplica impozit, iar autoturismul hibrid nu se regaseste printre acestea.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2016
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved