Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe -> Impozite si Taxe

Întrebări
Intrebarea nr. 3787 din data: 28-09-2011 pusa de Samoilenco Alexandru :
·  am achizitionat recent o rulota auto inmatriculata in luna 12 in Romania, dar vreau sa o radiez, deoarece rulota nu se mai afla in tara.Ce acte trebuie sa intocmesc si cui trebuie sa ma adresez pentru a nu plati impozit pe aceasta.Multumesc

Intrebarea nr. 3778 din data: 18-09-2011 pusa de butto francisc ioan :
·  buna ziua in anul 2007 am vandut unei persoane , pe baza unei chitante de mana unul din cele 2 autoturisme pe care le detineam , am dat talonul si cheile , CIV-ul ramanand la mine , pentru a ma asigura ca noul proprietar ma va cauta in vederea transcrierii . Acest lucru nu s-a intamplat , i-ar intre timp a fost ratacita si aceea hartie scrisa .Acum eu sant in situatia in care m-i se cere impozit pe ambele autoturisme ,care sant inscrise pe numele meu .ACUM eu va intreb pe dvs. daca exista vre-o modalitate prin care aceea masina vanduta sa fie scoasa de la plata impozitului . va multumesc

Intrebarea nr. 3772 din data: 06-09-2011 pusa de MUSTEA ADINA :
·  Buna ziua, O societate comerciala are o cladire in proprietate pt care s-a achitat impozitul pe anul 2011. In iulie si august 2011 s-a schimbat acoperisul la aceasta cladire. In cat timp trebuie sa se declare aceasta majorare a valorii cladirii?

Intrebarea nr. 3767 din data: 01-09-2011 pusa de Bun Claudiu Timotei :
·  Am cumparat o garsoniera in Arad in urma cu un an si jumatate. Acum as vrea sa o vand. Trebuie sa platesc un impozit in plus de cel uzual, pt ca vand mai devreme de a implini 2/3 ani? Din surse neoficiale am aflat ca daca instrainez imobilul la mai putin de 2 sau 3 ani de la achizitionare voi plati un impozit in plus de 3% sau chiar mai mult. Va rog sa imi spuneti daca mai este valabila legea si in ce conditii se aplica! Deoarece am mai aflat si ca as plati acest impozit numai pe diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitionare, deci numai daca o vand mai scump decat am cumparat-o. Multumesc!

Intrebarea nr. 3762 din data: 29-08-2011 pusa de Covaci Ileana :
·   Am vandut un autoturism Dacia Nova, am facut contract de vanzare-cumparare dar am dat toate actele cumparatorului. Cand am vrut sa fac radierea la RAR mi-i s-au cerut actele masinii pe care eu nu le mai am, sunt in posesia cumparatorului care nu vrea sa faca inmatricularea pe numele lui. Cum pot face radierea de la Taxe si impozite locale? Mentionez inca o data ca detin doar contractul de vanzare- cumparare a autovehiculului. Va multumesc.Răspunsuri
Intrebarea nr. 3787 din data: 28-09-2011 pusa de Samoilenco Alexandru :
·  am achizitionat recent o rulota auto inmatriculata in luna 12 in Romania, dar vreau sa o radiez, deoarece rulota nu se mai afla in tara.Ce acte trebuie sa intocmesc si cui trebuie sa ma adresez pentru a nu plati impozit pe aceasta.Multumesc
Raspuns din data de 28-11-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In conformitate cu prevederile art. 261 alin.(l) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare „Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat în România datorează o taxă anuală pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentul capitol se prevede altfel"
La data de 21.10.2011, d-nul Samoilenco Alexandru nu are declarată la organul fiscal rulota, prin urmare nu plătește impozit pentru aceasta.
Pentru înregistrarea mijloacelor de transport în evidentele compartimentelor de specialitate ale autorităților administrației publice este necesară depunerea declarației fiscale în acest sens însoțită de o fotocopie de pe cartea de identitate, fotocopia certificată "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vânzare-cumpărare, sub semnătură privată, contractul de schimb, factura, actul notarial (de donație, certificatul de moștenitor etc.), hotărârea judecătorească rămasă definitivă și irevocabilă sau orice alt document similar.
Orice persoană care dobândește/transferă un mijloc de transport are obligația de a depune o declarație cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate alautorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru în termen de 30 de zile inclusiv, de la dobândirea/înstrăinarea mijlocului de transport.
Impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea mijlocului de transport, în conformitate cu prevederile pct.118 lit.b) din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal -Titlul IX.
în conformitate cu prevederile pct.126 alin.(l) din H.G. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal -Titlul IX, în cazul înstrăinării mijlocului de transport, impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere pe baza actului de înstrăinare.
Prin urmare, după înregistrarea rulotei la organul fiscal, aceasta va putea fi radiată din evidențele fiscale începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea acesteia.
Sus

Intrebarea nr. 3778 din data: 18-09-2011 pusa de butto francisc ioan :
·  buna ziua in anul 2007 am vandut unei persoane , pe baza unei chitante de mana unul din cele 2 autoturisme pe care le detineam , am dat talonul si cheile , CIV-ul ramanand la mine , pentru a ma asigura ca noul proprietar ma va cauta in vederea transcrierii . Acest lucru nu s-a intamplat , i-ar intre timp a fost ratacita si aceea hartie scrisa .Acum eu sant in situatia in care m-i se cere impozit pe ambele autoturisme ,care sant inscrise pe numele meu .ACUM eu va intreb pe dvs. daca exista vre-o modalitate prin care aceea masina vanduta sa fie scoasa de la plata impozitului . va multumesc
Raspuns din data de 28-11-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform prevederilor art.264 alin.(4) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare orice persoană care dobândește/înstrăinează un mijloc de transport sau își schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligația de a depune o declarație fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
La art.264 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se prevede: „ înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanțe fiscale locale, cu excepția obligațiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligațiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. "
în anul 2007, dl. Butto Francisc loan figura cu obligații de plată restante față de bugetul local, astfel că nu putea înstrăina mijlocul de transport figurând în evidențele fiscale, cu creanțe fiscale exigibile, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care a avut loc înstrăinarea, întrucât actele de înstrăinare sunt nule de drept.
în condițiile în care, dl. Butto Francisc loan a avut obligații de plată scadente și neachitate la bugetul local, acesta a înstrăinat mijlocul de transport, actele de înstrăinare sunt nule de drept.
Pentru radierea mijlocului de transport din evidența organului fiscal, contribuabilul trebuie să prezinte actul de înstrăinare, iar impozitul se dă la scădere cu data de întâi a lunii următoare celei înftare s-a făcut înstrăinarea, conform pct.126 alin.(l) din H.G. nr.44/2004 privind Normele nfejtodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
Sus

Intrebarea nr. 3772 din data: 06-09-2011 pusa de MUSTEA ADINA :
·  Buna ziua, O societate comerciala are o cladire in proprietate pt care s-a achitat impozitul pe anul 2011. In iulie si august 2011 s-a schimbat acoperisul la aceasta cladire. In cat timp trebuie sa se declare aceasta majorare a valorii cladirii?
Raspuns din data de 28-09-2011 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform art. 249 alin.(l) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, „Orice persoană care are în proprietate o clădire situată în România datorează anual impozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentul titlu se prevede diferit."
în cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.
La art.254 alin. (6) din Codul fiscal se prevede: „Orice persoană care extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică în alt mod o clădire existentă are obligația să depună o declarație în acest sens la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data la care s-au produs aceste modificări."
Prin urmare, termenul de depunere a declarației privind modificările intervenite asupra valorii de inventar a clădirii, este de 30 de zile de la data apariției acestei modificări.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3767 din data: 01-09-2011 pusa de Bun Claudiu Timotei :
·  Am cumparat o garsoniera in Arad in urma cu un an si jumatate. Acum as vrea sa o vand. Trebuie sa platesc un impozit in plus de cel uzual, pt ca vand mai devreme de a implini 2/3 ani? Din surse neoficiale am aflat ca daca instrainez imobilul la mai putin de 2 sau 3 ani de la achizitionare voi plati un impozit in plus de 3% sau chiar mai mult. Va rog sa imi spuneti daca mai este valabila legea si in ce conditii se aplica! Deoarece am mai aflat si ca as plati acest impozit numai pe diferenta dintre pretul de vanzare si cel de achizitionare, deci numai daca o vand mai scump decat am cumparat-o. Multumesc!
Raspuns din data de 27-09-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Primaria Municipiului Arad - Directia Venituri nu are competentaa in ceea ce priveste aspectele ridicate de dumneavoastra, impozitul de venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal fiind reglementat de art. 77^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3762 din data: 29-08-2011 pusa de Covaci Ileana :
·   Am vandut un autoturism Dacia Nova, am facut contract de vanzare-cumparare dar am dat toate actele cumparatorului. Cand am vrut sa fac radierea la RAR mi-i s-au cerut actele masinii pe care eu nu le mai am, sunt in posesia cumparatorului care nu vrea sa faca inmatricularea pe numele lui. Cum pot face radierea de la Taxe si impozite locale? Mentionez inca o data ca detin doar contractul de vanzare- cumparare a autovehiculului. Va multumesc.
Raspuns din data de 27-09-2011 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raze teritoriale isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv de la dobandirea/instrainarea mijlocului de transport.
In conformitate cu prevederile punctului 126 alin 1 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – Titlul IX, in cazul instrainarii mijlocului de transport, impozitul pe mijloacele de transport se da la scadere pe baza actului de instrainare, cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea.
La art. 264 alin 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede: “Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloacele de transport cu incalcarea prevederilor prezentului aliniat sunt nule de drept”.
La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferal dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare – cumparare.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
27

 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved