Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe -> Impozite si Taxe

Întrebări
Intrebarea nr. 3688 din data: 20-06-2011 pusa de bodea dacian cristian :
·  buna ziua am o intrebare daca detin 2 imobile si locuiesc doar in una iar cealalta ar goala nu ar locui nimeni SANT OBLIGAT SA PLATESC TAXA SALUBRITATE PE NUMELE MEU PT CELE 2 LOCATII SAU DOAR IN UNA CHIAR DACA LOCUIESC DOAR INTR-O LOCATIE VA MULTUMESC

Intrebarea nr. 3683 din data: 15-06-2011 pusa de Mureanu Mihail :
·  cum procedez in cazul in care o persoana din familie a decedat, pntru recalcularea taxei de salubrizare

Intrebarea nr. 3682 din data: 14-06-2011 pusa de Gheorghe Moldovan :
·   Ma numesc Gheorghe Moldovan,am o casa in Arad,dar de citi-va ani locuiesc in Australia. Am vrut sa-mi platesc online cu mastercard de aici din Australia impozitul pe casa la primaria d-voastra dar nu s-a putut. Am dat telefon si mi s-a spus caci sunt oprite toate cardurile din strainatate din cauza fraudei. Va rog sa-mi spune-ti o alta modalitate cum a-s putea sa-mi platesc impozitul de aici din strainatate? Va multumesc.

Intrebarea nr. 3652 din data: 12-05-2011 pusa de falk iulia-octavia :
·  care sunt plafoanele minime pentru SRL la plata taxei pentru salubritate in functie de numarul de angajati, in Municipiul Arad? Multumesc anticipat

Intrebarea nr. 3647 din data: 10-05-2011 pusa de moldovan adorian :
·  Buna ziua ! Am cumparat si eu o masina de la o doamna din Arad, si as avea nevoie de un certificat fiscal si o stampila pe fisa de inmatriculare insa proprietara este plecata in Germania. Cum as putea rezolva ca as vrea sa imi transcriu masina pe nume si fara aceste 2 documente nu pot? Se poate rezolva ceva? Va multumesc !Răspunsuri
Intrebarea nr. 3688 din data: 20-06-2011 pusa de bodea dacian cristian :
·  buna ziua am o intrebare daca detin 2 imobile si locuiesc doar in una iar cealalta ar goala nu ar locui nimeni SANT OBLIGAT SA PLATESC TAXA SALUBRITATE PE NUMELE MEU PT CELE 2 LOCATII SAU DOAR IN UNA CHIAR DACA LOCUIESC DOAR INTR-O LOCATIE VA MULTUMESC
Raspuns din data de 20-07-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Pentru anul 2011, taxa speciala de salubritate este reglementata la Anexa nr. 8 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/29.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.
Conform punctului 4 din Anexa nr. 8.1. la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/29.12.1010, persoana fizica care detine mai multe imobile trebuie sa depuna declaratie pentru fiecare imobil cu numarul de persoane care locuiesc in acesta.
Prin urmare, daca intr-un imobil nu locuieste nicio persoana, proprietarul va depune o declaratie privind taxa speciala de salubritate cu 0 persoane.
Conform art. 282 alin.3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele speciale se datoreaza de persoanele care beneficiaza de serviciile pentru care au fost instituite taxele.
Alaturat va anexam declaratia privind taxa speciala de salubritate in cazul persoanelor fizice, care se poate gasi pe site-ul Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro, Directia Venituri - Formulare.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3683 din data: 15-06-2011 pusa de Mureanu Mihail :
·  cum procedez in cazul in care o persoana din familie a decedat, pntru recalcularea taxei de salubrizare
Raspuns din data de 15-07-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Pentru anul 2011, taxa speciala de salubritate este reglementata la Anexa nr. 8 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/29.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.
Conform punctului 4 din Anexa nr. 8.1. la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/29.12.2010, daca in cursul lunii intervin modificari in numarul de persoane care locuiesc in imobil, proprietarul imobilului are obligatia de a depune o declaratie rectificativa la organul fiscal in termen de 30 de zile de la data aparitiei modificarii.
Astfel, in cazul decesului unei persoane, titularul obligatiei de plata are obligatia de a depune la Directia Venituri declaratia rectificativa privind taxa speciala de salubritate, insotita de certificatul de deces.
Pentru descarcarea forumularului de declaratie rectificativa privind taxa speciala de salubritate in cazul persoanelor fizice, accesati site-ul Primariei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, coloana de pe stanga - Directia Venituri - Formulare.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3682 din data: 14-06-2011 pusa de Gheorghe Moldovan :
·   Ma numesc Gheorghe Moldovan,am o casa in Arad,dar de citi-va ani locuiesc in Australia. Am vrut sa-mi platesc online cu mastercard de aici din Australia impozitul pe casa la primaria d-voastra dar nu s-a putut. Am dat telefon si mi s-a spus caci sunt oprite toate cardurile din strainatate din cauza fraudei. Va rog sa-mi spune-ti o alta modalitate cum a-s putea sa-mi platesc impozitul de aici din strainatate? Va multumesc.
Raspuns din data de 12-07-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In situatia in care nu se pot achita online obligatiile de plata la bugetul local, contribuabilul are posibilitatea de a realiza platile prin decontare bancara, in acest sens ordinul de plata completandu-se cu urmatoarele informatii:
- denumirea obligatiei de plata
- suma achitata
- denumirea beneficiarului: Municipiul Arad
- cod fiscal: 3519925
- banca: Trezoreria Arad
- cod IBAN
Conturile IBAN se gasesc pe site-ul Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro, Directia Venituri, Impozite si taxe locale, butonul "informatii".
Pentru impozitul pe cladiri si teren, conturile IBAN sunt:
- impozit cladiri: RO02TREZ0212107020101XXX
- impozit teren: RO46TREZ0212107020201XXX
Pentru plata din strainatate prin decontare bancara, contribuabilul trebuie sa detina un cont bancar intr-o banca din Romania.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3652 din data: 12-05-2011 pusa de falk iulia-octavia :
·  care sunt plafoanele minime pentru SRL la plata taxei pentru salubritate in functie de numarul de angajati, in Municipiul Arad? Multumesc anticipat
Raspuns din data de 01-06-2011 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/29.12.2010, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011, Anexa nr. 8.1, aliniat 7, "pentru persoane juridice, taxa de salubritate se datoreaza si se calculeaza in functie de cantitatea de deseuri municipale si similare celor municipale, produse in cursul unei luni."
Cantitatea declarata de catre persoane juridice este cea efectiv produsa, dar nu mai putin decat cea stabilita, in urmatorul tabel:
Pana la un angajat - 0,3 mc/luna
2 - 3 angajati inclusiv - 0,5 mc/luna
3 - 10 angajati inclusiv - 0,7 mc/luna
peste 10 angajati - 1 mc/luna
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3647 din data: 10-05-2011 pusa de moldovan adorian :
·  Buna ziua ! Am cumparat si eu o masina de la o doamna din Arad, si as avea nevoie de un certificat fiscal si o stampila pe fisa de inmatriculare insa proprietara este plecata in Germania. Cum as putea rezolva ca as vrea sa imi transcriu masina pe nume si fara aceste 2 documente nu pot? Se poate rezolva ceva? Va multumesc !
Raspuns din data de 10-06-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
La art.264 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se prevede: „ înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanțe fiscale locale, cu excepția obligațiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligațiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. "
Astfel, titularul dreptului de proprietate nu poate înstrăina mijlocul de transport dacă este înregistrat în evidențele fiscale cu creanțe fiscale exigibile, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea, obligații neachitate și cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport.
în condițiile în care, deși titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport are obligații de plată scadente și neachitate la bugetul local, acesta înstrăinează mijlocul de transport, actele de înstrăinare sunt nule de drept.
Certificatul de atestare fiscale se eliberează titularului obligațiilor de plată sau împuterniciților acestora, în condițiile art.18 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
în ceea ce privește certificatul de atestare fiscală, acesta se eliberează în condițiile art.l 13 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, toate demersurile de radiere a mijlocului de transport le poate efectua și cumpărătorul, dacă acesta prezintă organului fiscal împuternicirea, în original sau în copie legalizată din partea vânzătorului mijlocului de transport.
Potrivit art.l l alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informații referitoare la impozite și taxe se pot transmite autorităților publice în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.
în situația în care compartimentul de specialitate din cadrul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul cumpărătorului, comunică Direcției Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad, originalul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport și în baza acestui document solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală pe numele vânzătorului, certificatul va fi transmis către compartimentul de specialitate.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Mai 2015

1
2
3
4
5
6
7
8
9
28


 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved