Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe -> Impozite si Taxe

Întrebări
Intrebarea nr. 3647 din data: 10-05-2011 pusa de moldovan adorian :
·  Buna ziua ! Am cumparat si eu o masina de la o doamna din Arad, si as avea nevoie de un certificat fiscal si o stampila pe fisa de inmatriculare insa proprietara este plecata in Germania. Cum as putea rezolva ca as vrea sa imi transcriu masina pe nume si fara aceste 2 documente nu pot? Se poate rezolva ceva? Va multumesc !

Intrebarea nr. 3615 din data: 06-04-2011 pusa de NAGY MIRELA :
·  Buna ziua, spuneti-mi va rog care este contul unde se poate platii taxa de orar si funtionare? Multumesc anticipat

Intrebarea nr. 3612 din data: 03-04-2011 pusa de todor maria :
·  Pentru o zi de intarzaiere la impozit se penalizeaza 1%?

Intrebarea nr. 3611 din data: 03-04-2011 pusa de Smarandache Gabi :
·  Buna ziua. De curand sa facut un transfer de date de la Primaria Slatina jud Olt unde am avut in trecut domiciliul, catre Primaria Arad cu privire la cateva amenzi de circulatie incepand cu anul 2006 si pana in prezent. Intrebarea mea este de ce mai apare o suma asa de mare la Primaria Arad cand majoritatea amenzilor, cu exceptia a aproximativ 2, sunt platite la ghiseul de la serviciul de taxe si impozite al primariei Arad. Va rog sa-mi transmiteti ce chitante trebuie sa va mai trimit si unde. Cu stima

Intrebarea nr. 3568 din data: 10-03-2011 pusa de crisan adrian :
·   La imobilul de pe strada cuza voda nr. 43 ap.1 proprietatea statului cu chiriasii Crisan Florina Lavinia si Crisan Sebastian Lucian declarati la Directia fiscala ptr. plata chiriei la stat si salubritatea .in acel imobil mai locuieste din anul 2007 si o a treia persoana pe numele de MAIER pentru care de 4 ani de cand locuieste in acel apartament al imobilului ,acolo nu se plateste nici chirie si nici salubritate pentru cea de-a 3-a persoana respectiv MAIER.Rog insistent sa se i-a masurile de rigoare legate de aceasta problema ( cu amenda ,penalitati etc).Astept un raspun in acesta privinta pe adresa de mail nottara68@yahoo.com Va multumescRăspunsuri
Intrebarea nr. 3647 din data: 10-05-2011 pusa de moldovan adorian :
·  Buna ziua ! Am cumparat si eu o masina de la o doamna din Arad, si as avea nevoie de un certificat fiscal si o stampila pe fisa de inmatriculare insa proprietara este plecata in Germania. Cum as putea rezolva ca as vrea sa imi transcriu masina pe nume si fara aceste 2 documente nu pot? Se poate rezolva ceva? Va multumesc !
Raspuns din data de 10-06-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
La art.264 alin.(5) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare se prevede: „ înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanțe fiscale locale, cu excepția obligațiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligațiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept. "
Astfel, titularul dreptului de proprietate nu poate înstrăina mijlocul de transport dacă este înregistrat în evidențele fiscale cu creanțe fiscale exigibile, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea, obligații neachitate și cuvenite bugetului local al unității administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport.
în condițiile în care, deși titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport are obligații de plată scadente și neachitate la bugetul local, acesta înstrăinează mijlocul de transport, actele de înstrăinare sunt nule de drept.
Certificatul de atestare fiscale se eliberează titularului obligațiilor de plată sau împuterniciților acestora, în condițiile art.18 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
în ceea ce privește certificatul de atestare fiscală, acesta se eliberează în condițiile art.l 13 din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
De asemenea, toate demersurile de radiere a mijlocului de transport le poate efectua și cumpărătorul, dacă acesta prezintă organului fiscal împuternicirea, în original sau în copie legalizată din partea vânzătorului mijlocului de transport.
Potrivit art.l l alin.(2) din O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, informații referitoare la impozite și taxe se pot transmite autorităților publice în scopul îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege.
în situația în care compartimentul de specialitate din cadrul unității administrativ-teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul cumpărătorului, comunică Direcției Venituri din cadrul Primăriei Municipiului Arad, originalul contractului de vânzare-cumpărare a mijlocului de transport și în baza acestui document solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală pe numele vânzătorului, certificatul va fi transmis către compartimentul de specialitate.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3615 din data: 06-04-2011 pusa de NAGY MIRELA :
·  Buna ziua, spuneti-mi va rog care este contul unde se poate platii taxa de orar si funtionare? Multumesc anticipat
Raspuns din data de 11-04-2011 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam contul in care puteti plati taxa de orar si functionare:
RO34TREZ0215033XXX006785.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3612 din data: 03-04-2011 pusa de todor maria :
·  Pentru o zi de intarzaiere la impozit se penalizeaza 1%?
Raspuns din data de 18-04-2011 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
Art. 124.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede:
1. Prin exceptie de la prevederile art. 119 alin 1 si art 120.1. pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre debitor a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, se datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere.
2. Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculata pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3611 din data: 03-04-2011 pusa de Smarandache Gabi :
·  Buna ziua. De curand sa facut un transfer de date de la Primaria Slatina jud Olt unde am avut in trecut domiciliul, catre Primaria Arad cu privire la cateva amenzi de circulatie incepand cu anul 2006 si pana in prezent. Intrebarea mea este de ce mai apare o suma asa de mare la Primaria Arad cand majoritatea amenzilor, cu exceptia a aproximativ 2, sunt platite la ghiseul de la serviciul de taxe si impozite al primariei Arad. Va rog sa-mi transmiteti ce chitante trebuie sa va mai trimit si unde. Cu stima
Raspuns din data de 27-04-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Conform art. 11 alin 1 si 2 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata " Functionarii publici din cadrul organului fiscal, inclusiv persoanele care nu mai detin aceasta calitate, sunt obligati, in conditiile legii, sa pastreze secretul asupra informatiile pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
Informatiile referitoare la impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat pot fi transmise numai:
- autoritatilor publice, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de lege
- autoritatilor fiscale ale altor tari, in conditii de reciprocitate in baza unor conventii
- autoritatilor judiciare competente, potrivit legii
- in alte cazuri prevazute de lege
De asemenea in relatiile cu organul fiscal, contribuabilul persoana fizica si persoana juridica poate fi reprezentat printr-un imputernicit. In ceea ce privesc persoanele imputernicite, acestea sunt reglementare de lege, conform art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intrucat pe forum, identitatea persoanei care formuleaza intrebarea, nu poate fi verificata si avand in vedere prevederile legale mai sus mentionate, nu putem furniza informatiile solicitate, decat personal sau persoanelor imputernicite, avocatilor sau reprezentantilor legali, caz in care este necesara depunerea la organul fiscal a actului de imputernicire in original sau in copie legalizata sau prin posta cu confirmare de primire.
Pentru clarificarea situatiei fiscale, domnul Smarandache Gabi se poate adresa Directiei Venituri din cadrul Primariei Municipiului Arad, din Bulevardul Revolutiei nr. 97.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3568 din data: 10-03-2011 pusa de crisan adrian :
·   La imobilul de pe strada cuza voda nr. 43 ap.1 proprietatea statului cu chiriasii Crisan Florina Lavinia si Crisan Sebastian Lucian declarati la Directia fiscala ptr. plata chiriei la stat si salubritatea .in acel imobil mai locuieste din anul 2007 si o a treia persoana pe numele de MAIER pentru care de 4 ani de cand locuieste in acel apartament al imobilului ,acolo nu se plateste nici chirie si nici salubritate pentru cea de-a 3-a persoana respectiv MAIER.Rog insistent sa se i-a masurile de rigoare legate de aceasta problema ( cu amenda ,penalitati etc).Astept un raspun in acesta privinta pe adresa de mail nottara68@yahoo.com Va multumesc
Raspuns din data de 31-03-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In conformitate cu art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, functionarii publici, sunt obligati sa pastreze secretul asupra informatiilor pe care le detin ca urmare a exercitarii atributiilor de serviciu.
Informatii cu privire la impozite, taxe si alte sume datorate bugetului local se pot transmite numai autoritatilor publice, autoritatilor fiscale ale altor tari, autoritatilor judiciare, alte cazuri prevazute de lege.
Avand in vedere prevederile mai sus mentionate, nu putem furniza informatii referitoare la situatia fiscala a altor persoane.
In ceea ce priveste problema ridicata, a fost inaintata adresa Serviciului Impunere Persoane Fizice din cadrul Directiei Venituri, in vederea luarii masurilor care se impun.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Strategii Publice si Comunicare
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Martie 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29
 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2003, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved