Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe -> Impozite si Taxe

Întrebări
Intrebarea nr. 4164 din data: 18-01-2013 pusa de Ghita Daniel :
·  Din ce data va fi disponibila plata online a impozitelor si taxelor? Acum imi da urmatorul mesaj de eroare Plata impozitelor si taxelor este suspendata pentru deschidere de an. Ne cerem scuze pentru inconveniente. Va rugam sa reveniti ! Pana la ce data am acea reducere de 10% daca platesc integral?

Intrebarea nr. 4162 din data: 17-01-2013 pusa de drig adrian :
·  Buna ziua!de ce nu sunteti in stare sa publicati pe internet taxele si impozitele locale ?nu platim destul impozit la primarie????

Intrebarea nr. 4138 din data: 02-12-2012 pusa de Andriescu Catalin Ionut :
·  Buna ziua....am si eu o intrebare in legatura cu ce sa fac....am cumparat o masina de la o persoana din falticeni in care la randul ei a cumparato de la o persoana din arad....eu nu mai pot da de aceea persoana ca sa imi aduca certificatul fiscal din arad...pt ca cel care mi la dat a expirat...cum pot proceda... asa in cat sa nu ma mai deplasez din iasi pana la dumneavoastra la primaria din Livada Jud ARAD...ca sa scot alt certificat fiscal...astept un raspuns...multumesc

Intrebarea nr. 4120 din data: 14-11-2012 pusa de Risti Marcel :
·  cum se calculeaza impozitul auto pentru o masina hibrid, de fapt care este procentul de reducere pentru acestea. multumesc

Intrebarea nr. 4113 din data: 28-10-2012 pusa de Molnar Blanka :
·  Buna ziua, Anul trecut am cumparat un apartament. Pe numele vanzatorului a fost emis de la finante certificatul ca nu au datori. Incepand din luna iunie 2012, am primit mai multe somati de plata ( impozit auto/impozit cladire garaj/salubritate) fiin inregistrati 5-persoane/firme diferite pe adresa noastra de apartament. Cum pot rezolva ca somatile de plata pentru cele 5 firme/persoane diferite, sa nu mai vine la adresa noastra deoare ce noi santem proprietari noi si nu avem nici o legatura cu firme/persoane respective. Multumesc,Răspunsuri
Intrebarea nr. 4164 din data: 18-01-2013 pusa de Ghita Daniel :
·  Din ce data va fi disponibila plata online a impozitelor si taxelor? Acum imi da urmatorul mesaj de eroare Plata impozitelor si taxelor este suspendata pentru deschidere de an. Ne cerem scuze pentru inconveniente. Va rugam sa reveniti ! Pana la ce data am acea reducere de 10% daca platesc integral?
Raspuns din data de 27-02-2013 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Pentru anul 2013, plata on-line a impozitelor și taxelor locale pentru bunurile aflate pe raza municipiului Arad, se efectuează pe site-ul Primăriei Municipiului Arad www.primariaarad.ro, Direcția Venituri, secțiunea Impozite și taxe locale din data de 21.01.2013.
în vederea efectuării plăților on-line, contribuabilii persoane fizice trebuie să acceseze site-ul Primăriei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, în acest sens, contribuabilul trebuie să fie înregistrat, în prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
în cazul în care contribuabil întâmpină dificultăți în efectuarea plații online a impozitelor și taxelor locale, va putea suna la numărul de telefon 0257/283622, interior 117, al Serviciului E-taxe din cadrul Direcției Venituri, în vederea clarificării situației.
Pentru contribuabilii persoane fizice care achită până la data de 31.03.2013 integral impozitele și taxele datorate bugetului local al Municipiului Arad pentru anul 2013, se acordă o bonificație de 5 % la plata impozitului pe clădire și teren în conformitate cu art.255 alin.(2) și art.260 alin.(2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și art.2 din H.C.L.M. Arad nr.293/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4162 din data: 17-01-2013 pusa de drig adrian :
·  Buna ziua!de ce nu sunteti in stare sa publicati pe internet taxele si impozitele locale ?nu platim destul impozit la primarie????
Raspuns din data de 27-02-2013 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam:

Pentru a putea vizualiza on-line obligațiile de plată datorate bugetului local al municipiului Arad, contribuabilul persoană fizică, trebuie să acceseze site-ul Primăriei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro pe baza codului numeric personal, în acest sens, contribuabilul trebuie să fie înregistrat, în prealabil, la organul fiscal, cu acest element de identificare.
Astfel, pentru înregistrarea codului numeric personal, contribuabilul se va prezenta la organul fiscal cu actul de identitate.
Precizăm că, dl. Drig Adrian, nu figurează în programul informatic cu codul numeric personal, ca element de identificare.

în ceea ce privește Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.293/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013, aceasta poate fi vizualizată pe site-ul Primăriei Municipiului Arad - www.primariaarad.ro, secțiunea „Hotărâri".
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4138 din data: 02-12-2012 pusa de Andriescu Catalin Ionut :
·  Buna ziua....am si eu o intrebare in legatura cu ce sa fac....am cumparat o masina de la o persoana din falticeni in care la randul ei a cumparato de la o persoana din arad....eu nu mai pot da de aceea persoana ca sa imi aduca certificatul fiscal din arad...pt ca cel care mi la dat a expirat...cum pot proceda... asa in cat sa nu ma mai deplasez din iasi pana la dumneavoastra la primaria din Livada Jud ARAD...ca sa scot alt certificat fiscal...astept un raspuns...multumesc
Raspuns din data de 29-01-2013 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Certificatul de atestare fiscala se elibereaza titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestora, in conditiile art. 18 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intrucat ati achizitionat autoturismul de la o persoana fizica cu domiciliul in comuna Livada, judetul Arad, certificatul de atestare fiscala se elibereaza titularului obligatiilor de plata sau imputernicitilor acestora, de catre compartimentul de specialitate din cadrul primariei unde este inregistrat mijlocul de transport.
Prin urmare, pentru eliberarea certificatul de atesatare fiscala trebuie sa va adresati compartimentului de specialitate din cadrul Primariei Lipova.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4120 din data: 14-11-2012 pusa de Risti Marcel :
·  cum se calculeaza impozitul auto pentru o masina hibrid, de fapt care este procentul de reducere pentru acestea. multumesc
Raspuns din data de 11-02-2013 :
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
La CAP. IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este reglementat impozitul pe mijloacele de transport.
Astfel, art. 261 alin 1 din Codul fiscal prevede ca: “Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat/inregistrat in Romania, datoreaza un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede astfel”.
Avand in vedere ca mijlocul de transport hibrid nu are reglementari speciale prevazute de Codul fiscal, impozitul pentru acest autoturism se datoreaza si se calculeaza conform prevederilor art. 263 si urmatoarele din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Astfel, potrivit art. 263 alin 1 “Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport, conform celor prevazute in prezentul capitol”.
Potrivit art. 263 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul oricaruia dintre urmatoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul urmator:


Nr.
Crt. Tipul mijlocului de transport Lei/an/200 cm3 sau fractiune
1. Motorete, scutere, motociclete si autoturisme cu capacitatea cilindrica de pana la 1600 cm3 inclusiv 9.60
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 1600 cm3 si 2000 cm3 inclusiv 21,60
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2001 cm3 si 2600 cm3 inclusiv 72,00
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrica intre 2601 cm3 si 3000 cm3 inclusiv 144,00
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3001 cm3 290,00
6. Autobuze, autocare, microbuze 28,80
7. Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de pana la 12 t inclusive 36,00
8. Tractoare inmatriculate 21,60


“In cazul unui mijloc de transport dobandit de o persoana in cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datoreaza de persoana la data de intai a lunii urmatoare celei in care mijlocul de transport a fost dobandit.Orice persoana care dobandeste/instraineaza un mijloc de transport sau isi schimba domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligatia de a depune o declaratie fiscala cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita”
Conform art. 265 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, impozitul pe mijloacele de transport, se plateste anual, cu doua rate egale, pana la datele de 31 martie si 30 septembrie inclusiv.
Pentru neachitarea la termenul de scandenta a obligatiilor de plata se datoreaza dupa acest termen accesorii, in conformitate cu prevederile art. 124.1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata.
Nivelul majorarii de intarzaiere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scandenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
In ceea ce priveste reducerea pentru mijlocul de transport hibrid, mentionam ca la art. 262 din prezentul cod, sunt enumerate categoriile de mijloace de transport pentru care nu se aplica impozit, iar autoturismul hibrid nu se regaseste printre acestea.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 4113 din data: 28-10-2012 pusa de Molnar Blanka :
·  Buna ziua, Anul trecut am cumparat un apartament. Pe numele vanzatorului a fost emis de la finante certificatul ca nu au datori. Incepand din luna iunie 2012, am primit mai multe somati de plata ( impozit auto/impozit cladire garaj/salubritate) fiin inregistrati 5-persoane/firme diferite pe adresa noastra de apartament. Cum pot rezolva ca somatile de plata pentru cele 5 firme/persoane diferite, sa nu mai vine la adresa noastra deoare ce noi santem proprietari noi si nu avem nici o legatura cu firme/persoane respective. Multumesc,
Raspuns din data de 04-12-2012 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In ceea ce priveste emiterea somatiei si a titlului executoriu pentru contribuabilii care au sediul/domiciliul la adresa de domiciliu a doamnei Molnar Blanka, acest lucru s-a datorat faptului ca respectivii contribuabili nu au anuntat organul fiscal schimbarea domiciliului fiscal.
Prin urmare, pana la depunerea la organul fiscal a documentelor justificative privind modificareaa domiciliului fiscal sau pana la identificarea domiciliului/sediilor actuale ale contribuabililor, actele de executare silita se vor emite la adresa cu care contribuabilii figureaza in evidenta fiscala.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2016


1
2
3
4
5
6
7
8
9
24
 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved