Forum de discuţii - întrebări / răspunsuri


[ Pune o întrebare ]


Categoria: Principal -> Impozite si Taxe -> Impozite si Taxe

Întrebări
Intrebarea nr. 3762 din data: 29-08-2011 pusa de Covaci Ileana :
·   Am vandut un autoturism Dacia Nova, am facut contract de vanzare-cumparare dar am dat toate actele cumparatorului. Cand am vrut sa fac radierea la RAR mi-i s-au cerut actele masinii pe care eu nu le mai am, sunt in posesia cumparatorului care nu vrea sa faca inmatricularea pe numele lui. Cum pot face radierea de la Taxe si impozite locale? Mentionez inca o data ca detin doar contractul de vanzare- cumparare a autovehiculului. Va multumesc.

Intrebarea nr. 3743 din data: 09-08-2011 pusa de Bajusz Ladislau Andrei :
·  In curtea blocului nostru se afla mai multe garaje autorizate si unul neautorizat. Mare parte acelor autorizate au fost subinchiriate cu sume intre 25-30Eu.lunar.Municipalitatea nu incaseaza nimic din asta,nefiind facute declaratiile de impunere.

Intrebarea nr. 3725 din data: 21-07-2011 pusa de coma lavinia :
·  Intrucat detin in proprietate un imobil pe care l-am reabilitat termic in cursul anului 2008,solicit respectuos sa imi comunicati daca beneficieZ de scutire la impozitul datorat ,iar daca DA, in ce conditii.

Intrebarea nr. 3710 din data: 08-07-2011 pusa de petru marin :
·  Daca am cumparat o masina din strainatate si vreau sa o declar pentru plata taxelor, de ce este nevoie de CIV de la RAR Arad. Legea imi permite sa scot 3 luni de zile, nr. provizorii pentru a avea timp sa platesc taxa de poluare. Nu mai bani deocamdata sa platesc taxele la RAR Arad si taxa de poluare si cand vreau sa declar masina(in termen de 30 zile cum spune legea, daca nu platesc amenda) cei de la finante imi inchid usa in nas deoarece nu am CIV - ul facut. De cand este nevoie de CIV la declarare? Multumesc

Intrebarea nr. 3688 din data: 20-06-2011 pusa de bodea dacian cristian :
·  buna ziua am o intrebare daca detin 2 imobile si locuiesc doar in una iar cealalta ar goala nu ar locui nimeni SANT OBLIGAT SA PLATESC TAXA SALUBRITATE PE NUMELE MEU PT CELE 2 LOCATII SAU DOAR IN UNA CHIAR DACA LOCUIESC DOAR INTR-O LOCATIE VA MULTUMESCRăspunsuri
Intrebarea nr. 3762 din data: 29-08-2011 pusa de Covaci Ileana :
·   Am vandut un autoturism Dacia Nova, am facut contract de vanzare-cumparare dar am dat toate actele cumparatorului. Cand am vrut sa fac radierea la RAR mi-i s-au cerut actele masinii pe care eu nu le mai am, sunt in posesia cumparatorului care nu vrea sa faca inmatricularea pe numele lui. Cum pot face radierea de la Taxe si impozite locale? Mentionez inca o data ca detin doar contractul de vanzare- cumparare a autovehiculului. Va multumesc.
Raspuns din data de 27-09-2011 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Orice persoana care dobandeste/transfera un mijloc de transport are obligatia de a depune o declaratie cu privire la mijlocul de transport la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raze teritoriale isi are domiciliul/sediul/punctul de lucru in termen de 30 de zile inclusiv de la dobandirea/instrainarea mijlocului de transport.
In conformitate cu prevederile punctului 126 alin 1 din HG nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal – Titlul IX, in cazul instrainarii mijlocului de transport, impozitul pe mijloacele de transport se da la scadere pe baza actului de instrainare, cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a facut instrainarea.
La art. 264 alin 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare, se prevede: “Instrainarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitatile prevazute de lege, nu poate fi efectuata pana cand titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respective nu are stinse orice creante fiscale locale, cu exceptia obligatiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului local al unitatii administrativ – teritoriale unde este inregistrat mijlocul de transport, cu termene de plata scadente pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care are loc instrainarea. Atestarea achitarii obligatiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autoritatilor publice locale. Actele prin care se instraineaza mijloacele de transport cu incalcarea prevederilor prezentului aliniat sunt nule de drept”.
La instrainarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia va transmite dobanditorului cartea de identitate a vehiculului, precum si certificatul fiscal prin care se atesta ca are achitat impozitul aferent, pana la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a realizat transferal dreptului de proprietate, ca anexa la contractul de vanzare – cumparare.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3743 din data: 09-08-2011 pusa de Bajusz Ladislau Andrei :
·  In curtea blocului nostru se afla mai multe garaje autorizate si unul neautorizat. Mare parte acelor autorizate au fost subinchiriate cu sume intre 25-30Eu.lunar.Municipalitatea nu incaseaza nimic din asta,nefiind facute declaratiile de impunere.
Raspuns din data de 27-09-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste declararea garajelor pentru stabilirea impozitului pe cladiri.
In ceea ce priveste veniturile obtinute din inchiriere, Directia Venituri nu are competente in administrarea impozitului datorat pentru aceste venituri, conform Legii nr. 571/2003, actualizata, impozitul pe venit reprezinta o sursa a bugetului de stat.

Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3725 din data: 21-07-2011 pusa de coma lavinia :
·  Intrucat detin in proprietate un imobil pe care l-am reabilitat termic in cursul anului 2008,solicit respectuos sa imi comunicati daca beneficieZ de scutire la impozitul datorat ,iar daca DA, in ce conditii.
Raspuns din data de 25-08-2011 :
Stimata doamna,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Facilitatile la plata impozitului pe cladire care pot fi acordate persoanelor fizice sunt reglementate in Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.
Astfel, conform art. 284 alin 9 din Codul fiscal: "Persoanele fizice si/sau juridice romane care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit pe care le detin in proprietate, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 325/2002, sunt scutite de impozitul pentru aceste cladiri pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica, precum si de taxele pentru eliberarea autorizatiei de construiere pentru lucrarile de reabilitare termica."
Prin urmare, scutirea la plata impozitului pentru cladirile reabilitate sau modernizate termic se poate acorda pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3710 din data: 08-07-2011 pusa de petru marin :
·  Daca am cumparat o masina din strainatate si vreau sa o declar pentru plata taxelor, de ce este nevoie de CIV de la RAR Arad. Legea imi permite sa scot 3 luni de zile, nr. provizorii pentru a avea timp sa platesc taxa de poluare. Nu mai bani deocamdata sa platesc taxele la RAR Arad si taxa de poluare si cand vreau sa declar masina(in termen de 30 zile cum spune legea, daca nu platesc amenda) cei de la finante imi inchid usa in nas deoarece nu am CIV - ul facut. De cand este nevoie de CIV la declarare? Multumesc
Raspuns din data de 01-08-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
In conformitate cu prevederile art. 261 alin 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare "Orice persoana care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie inmatriculat in Romania, datoreaza o taxa anuala pentru mijlocul de transport, cu exceptia cazurilor in care in prezentul capitol se prevede altfel".
Impozitul pe mijloacele de transport se calculeaza in functie de tipul mijlocului de transport detinut.
In cazul oricaruia dintre autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculeaza in functie de capacitatea cilindrica a acestuia, prin inmultirea fiecarei grupe de 200 cm3 sau fractiune din aceasta cu suma corespunzatoare din tabelul prevazut in Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/2010 prvind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.
Pentru inregistrarea mijloacelor de transport in evidentele compartimentelor de specialitate ale autoritatilor publice, este necesara depunerea declaratiei fiscale in acest sens, insotita de o fotocopie de pe cartea de identitate, fotocopia certificata "pentru conformitate cu originalul" de pe contractul de vanzare - cumparare, sub semnatura privata, contractul de schimb, facura, actul notarial (de donatie, certificatul de mostenitor, etc), hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau orice alt document similar, precum si orice document oficial din care rezulta capacitatea cilindrica a mijlocului de transport si seria sasiului.
Serviciul Informare Cetateni
Sus

Intrebarea nr. 3688 din data: 20-06-2011 pusa de bodea dacian cristian :
·  buna ziua am o intrebare daca detin 2 imobile si locuiesc doar in una iar cealalta ar goala nu ar locui nimeni SANT OBLIGAT SA PLATESC TAXA SALUBRITATE PE NUMELE MEU PT CELE 2 LOCATII SAU DOAR IN UNA CHIAR DACA LOCUIESC DOAR INTR-O LOCATIE VA MULTUMESC
Raspuns din data de 20-07-2011 :
Stimate domn,
Ca urmare a sesizarii dumneavoastra va comunicam urmatoarele:
Pentru anul 2011, taxa speciala de salubritate este reglementata la Anexa nr. 8 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/29.12.2010 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2011.
Conform punctului 4 din Anexa nr. 8.1. la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 342/29.12.1010, persoana fizica care detine mai multe imobile trebuie sa depuna declaratie pentru fiecare imobil cu numarul de persoane care locuiesc in acesta.
Prin urmare, daca intr-un imobil nu locuieste nicio persoana, proprietarul va depune o declaratie privind taxa speciala de salubritate cu 0 persoane.
Conform art. 282 alin.3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, taxele speciale se datoreaza de persoanele care beneficiaza de serviciile pentru care au fost instituite taxele.
Alaturat va anexam declaratia privind taxa speciala de salubritate in cazul persoanelor fizice, care se poate gasi pe site-ul Primariei Municipiului Arad www.primariaarad.ro, Directia Venituri - Formulare.
Serviciul Informare Cetateni
SusPagina : 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
August 2015


1
2
3
4
5
6
7
8
9
30

 
 
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved