Programul cu publicul

Actualizat:  05.03.2015    

Audienţe la:

Dl. Primar Gheorghe Falcă

Joi, începând cu orele:10:00

Dl. Viceprimar Bognar Levente

Miercuri, începând cu orele:13:00

Dl. Viceprimar Cătălin Ţiţirigă

Marţi, începând cu orele:12:00

Înscrierile în audienţă se fac: Luni, între orele 08:00-17:00 la camera 4;
Telefon: 0257 281850, int.307;
Persoana de contact: consilier Chiş Doina
Actele necesare pentru înscriere sunt:
- buletin identitate;
- acte doveditoare cu privire la obiectul audienţei;
- acte doveditoare cu privire la demersurile făcute anterior.

Înscrierile se fac pentru săptămâna în curs.


Serviciul Relaţii cu Publicul (B-dul Revoluţiei nr.73 - Palatul Cenad);

Orar: Luni-Joi - între orele 08:00-18:00 şi Vineri - între orele 08:00-16:00;
Telefon: 0257 281850, int.316; Telefon/fax: 004-0257-284744;
Persoana de contact: Şef de serviciu - consilier Eliza Barbura
E-mail: relatiipublice@primariaarad.ro
- funcţionează în Palatul Cenad, camera 5, fosta sală de căsătorii;
NOTĂ:
Pentru adresarea de sesizări, reclamaţii, vă rugăm să folosiţi formularul de contact destinat pentru acest lucru (Formularul de contact OnLine...), astfel adresa d-voastră va fi înregistrată şi i se va da curs.
Folosirea în mod direct a acestei adrese de E-mail, pentru depunerea unor sesizări, reclamaţii, petiţii, etc. nu va fi luată în considerare dacă în conţinutul E-mail-ului nu se precizează exact datele de identificare ale adresantului (Nume, Prenume, Adresă, Telefon, etc.)


Punctele de lucru care funcţionează în cadrul serviciului sunt:

 

Telefon

Registratura - cu 4 staţii de lucru

316

Urbanism, sistematizare - cu 3 staţii de lucru

317

Servicii:
- informarea directă a persoanelor cu privire la domeniile de competenţă ale Primăriei Municipiului Arad;
- preluarea şi înregistrarea petiţiilor, sesizărilor, memoriilor şi reclamaţiilor de la petenţi, persoane fizice sau juridice; înregistrarea documentelor interne ale instituţiei;
- preluarea, verificarea, stabilirea taxelor şi înregistrarea documentaţiilor privind emiterea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire/demolare; returnarea documentaţiilor incomplete sau care conţin documente neconforme către solicitanţi, în termenul legal, eliberarea către solicitanţi a certificatelor şi autorizaţiilor emise;
- asistarea petenţilor în completarea cererilor şi formularelor tip, îndrumarea acestora spre instituţiile abilitate în rezolvarea solicitărilor lor;
- predarea documentelor înregistrate către serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Arad, care au competenţa de rezolvare, urmărirea soluţionării şi a redactării în termenul legal a răspunsurilor;
- expedierea corespondenţei Primăriei Municipiului Arad
- furnizare directă (verbal) a informaţiilor publice către persoanele interesate.


Serviciul Transport Public Local, Autorizare activităţi economice (B-dul Revoluţiei nr.73 - Palatul Cenad);

Program de lucru cu publicul:
Orar: Luni-Joi - între orele 08:00-18:00 şi Vineri - între orele 08:00-16:00;
Telefon: 0257 281850, int.314; Telefon/fax: 004-0257-284744;
Persoana de contact: Şef de serviciu - consilier Liliana Florea
E-mail: lflorea@primariaarad.ro
- funcţionează în Palatul Cenad, camera 3;


LEGEA 544/2001 şi LEGEA 52/2003

LEGEA 544/2001
Telefon: 0257 281850, int.316;
Persoana de contact: Şef serviciu Eliza Barbura
E-mail: relatiipublice@primariaarad.ro

LEGEA 52/2003
Telefon: 0257 281850, int.302;
Persoana de contact: Administrator public Claudia Macra
E-mail: cmacra@primariaarad.ro


Serviciul de Evidenţă a Persoanei - In incinta centrului comercial Galleria Mall, din Calea Aurel Vlaicu nr. 225-235,
Program de lucru cu publicul în vederea eliberării actelor de identitate:

 

Primiri Acte

Eliberări Acte

LUNI

08:30 - 13:00
14:00 - 16:30

08:30 - 13:00
14:00 - 16:30

MARŢI

08:30 - 13:00
14:00 - 16:30

08:30 - 13:00
14:00 - 16:30

MIERCURI

08:30 - 13:00
14:00 - 16:30

08:30 - 13:00
14:00 - 16:30

JOI

08:30 - 13:00
14:00 - 18:30

08:30 - 13:00
14:00 - 18:30

VINERI

08:30 - 13:00

08:30 - 13:00
14:00 - 16:30

Program de audienţe:

MARŢI

11:00 - 13:00

JOI

11:00 - 13:00

Program depunere cereri pentru comunicarea datelor cu caracter personal:

LUNI

11:00 - 13:00

MIERCURI

11:00 - 13:00

VINERI

11:00 - 13:00

Comune arondate:
FELNAC, SECUSIGIU, ŞAGU, LIVADA, ZIMANDU NOU, ŞOFRONEA, FÎNTÎNELE, FRUMUŞENI, ZĂDĂRENI

Persoane de contact: Şef de serviciu - Hoţopan Gheorghe Florin,
Telefon: 0257 - 214474
Fax: 0257 - 338133


Serviciul de Informare pentru Cetăţeni - Preluări sesizări telefonice

Telefon: 0800800777 - telverde;
984 - telefonul cetăţeanului;
0257 281850, int.307.
E-mail: sesizari@primariaarad.ro
NOTĂ:
Pentru adresarea de sesizări, reclamaţii, vă rugăm să folosiţi formularul de contact destinat pentru acest lucru (Formularul de contact OnLine...), astfel adresa d-voastră va fi înregistrată şi i se va da curs.
Folosirea în mod direct a acestei adrese de E-mail, pentru depunerea unor sesizări, reclamaţii, petiţii, etc. nu va fi luată în considerare dacă în conţinutul E-mail-ului nu se precizează exact datele de identificare ale adresantului (Nume, Prenume, Adresă, Telefon, etc.)

- Relaţii cu Asociaţiile de Proprietari:

Orar: Luni - Joi - între orele 8:00 - 12:30; 13:00 - 17:00; şi Vineri - între orele 8:00 - 14:00
Telefon: 0257 281850, int.305;
Persoana de contact: Muntean Octavian


Serviciul Stare Civilă

Orar: Luni-Joi - între orele 08:00-12:30, 13:00-18:00 şi Vineri - între orele 08:00-16:00;
La serviciul Stare Civilă, pentru înregistrări decese programul în zilele nelucrătoare este: sâmbăta-duminica şi sărbători legale între orele 9-11.
Serviciul funcţionează în Palatul Cenad şi are constituite următoarele puncte de lucru:

 

Camera:

Telefon:

Arhiva Stare Civilă şi Decese :

11

0257 281850, int.150

Căsătorii :

10

0257 281850, int.139

Divorţuri :

11

0257 281850, int.177

Naşteri :

12

0257 281850, int.158

Persoana de contact: - Consilier juridic Luminiţa Florea,
Fax: 0257 - 250272
E-mail: starecivila@primariaarad.ro


Direcţia Venituri - str. Mucius Scaevola nr.11 (fostul sediu al Recons) din zona Piaţa Romană
Orar: Luni-Joi - între orele 08:00-18:00 şi Vineri - între orele 08:00-16:00;
Telefon: 0257 283312, 0257 283622
E-mail: lili.hantig@primariaarad.ro


Program încasări taxe şi impozite locale - Palatul Cenad
Casierie
Orar: Luni-Joi - între orele 08:00-18:00 şi Vineri - între orele 08:00-16:00;
Telefon: 0257 281850, int.125


S.C. Recons S.A. administreaza activitatile de parcare cu plata si ridicari vehicule

http://www.reconsarad.ro
Eliberarea Abonamentelor de parcare, a cardurilor de parcare si incarcarea acestora, se va face la
- sediul din B-dul Iuliu Maniu nr. FN, ( cartier Micalaca ) langa depoul de tramvaie – tel: 0257-252100
- precum si  la punctul de lucru din Cartier Aurel Vlaicu, Bloc Z 20/B, apt 34, parter (langa posta Vlaicu).
Program de lucru:
Luni - Vineri: 08.00 - 16.00
- Procesele verbale de sanctionare a contraventiilor  se vor intocmi  la sediului RECONS SA din Arad, B-dul Iuliu Maniu nr. FN, - tel: 0257-252100
Parcari rezidentiale: - tel: 0257 280097
Activitatea parcarilor de resedinta precum si emiterea legitimatiilor card pentru persoanele cu handicap si beneficiarii Legii 118/1990 se va desfasura la punctul de lucru situat  in Arad, cartier Aurel Vlaicu Bloc Z 20/B, apt 34, parter, langa posta Vlaicu

Tel:
Informatii suplimentare la nr.:
- 0257 / 281378, 0257 / 281386 pentru sediul Micălaca,
- 0257 / 280097 pentru punctul de lucru situat  in cartierul Aurel Vlaicu

Fax: 0257/281458

E-mail:
reconsarad@yahoo.com
rezidentiale@yahoo.com


Serviciul Programe de Dezvoltare şi Integrare Europeană

Telefon: 0257 281850, int.282;
Persoana de contact: - consilier Laura Bocancios
E-mail: lbocancios@primariaarad.ro


Biroul Resurse Umane

Telefon: 0257 281850, int. 462,162;
Persoane de contact: Şef de serviciu - Adriana Sobaru
E-mail: adrianasobaru@primariaarad.ro


Serviciul Baze Sportive

Telefon: 0257 281850, int.138
Persoana de contact: Şef serviciu: Dugăeşescu Marin, mobil: 0788351079
E-mail: dugaesescu@primariaarad.ro


Serviciul Administrare Zone de Agrement

  • Administrare Ştrand

Orar: Luni-Vineri: - între orele 9:00-17:00;
Telefon Administraţie Ştrand: 0257 281157,


  • Biroul Patinoar

Orar: Luni - Vineri : - între orele 12:00-21:30; Sâmbătă, Duminică: - între orele 10:00-23:30;
Telefon: 0257 280005;


 


 
 
 
 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Strategii Publice si Comunicare
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Martie 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2003, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved