Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Dosar Fiscal


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 49110207
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Bulevardul Revoluţiei nr. 75, ARAD 310130
Tel: 0040 257 281850, Fax 0040 257 284744

 

Datorie publică locală

   

______________________________________________________________________________

 

Registrul datoriei publice locale la data de 31.12.2017

 

______________________________________________________________________________

MUNICIPIUL ARAD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Serviciul contabilitatea bugetului general, datorie publică
Nr.2245/12.01.2018


DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  LOCALE
TRIMESTRUL IV 2017

în conformitate cu H.G. nr. 145/2008

A). Hotãrâri ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale

 1. Hotãrârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 58 / 16.05.2005 de avizare a  contractãrii împrumutului extern de la Banca Europeanã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în valoare de 20.000.000 Euro pentru obiectivul de investiţii “Transport urban în Municipiul Arad”, de cãtre Consiliul Local al Municipiului Arad, judeţul Arad.
 2. Hotãrârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 294 / 24.03.2006 de autorizare a Municipiului Arad sã contracteze un împrumut de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în vederea finanţãrii obiectivului de investiţii “Reabilitarea zonelor urbane care se confruntã cu deficienţe majore în sistemul de canalizare din Municipiul Arad” .
 3. Hotãrârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 938 / 30.06.2008 de avizare a contractãrii de cãtre Municipiul Arad a unei finanţãri rambursabile în valoare de 33.000.000 RON pentru realizarea unor investiţii de interes public local. Finanţarea este asiguratã de  Dexia Kommunalkredit Bank AG Austria.
 4. Adresa nr. 438170 / 26.09.2008 a Ministerului Economiei şi Finanţelor prin care se comunicã  faptul cã membrii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale au luat act de notificarea transmisã de Municipiul Arad referitoare la modificãrile survenite în lista investiţiilor finanţate din creditul contractat de la Dexia Kommunalkredit Bank AG Austria şi valoarea acestora.
 5. Investiţiile de interes public local ce se vor finanţa din acest credit sunt:  
  1) “Modernizare artera de circulaţie strada Pădurii - Piaţa Romană, sector I str.Conduraşilor - Str. Kogălniceanu”: 1.479.000 RON;
  2) “Reabilitarea reţelei stradale fără îmbrăcăminţi moderne din Municipiul Arad - cartierele Grădişte, Micălaca şi Subcetate” : 23.100.000 RON;
  3) „Complex de locuinţe sociale tip garsoniere str. Tarafului FN - 3 blocuri”: 1.200.000 RON;
  4) „Transport urban în Municipiul Arad”: 7.221.000 RON.
 6. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1188 / 27.01.2009 privind  autorizarea efectuării de trageri de către Municipiul Arad, în anul 2009, în valoare de 7.474.000 EUR din finanţarea rambursabilă acordată de Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în baza Contractului de credit  nr. 35664/22.06.2005.
 7. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1260 / 08.05.2009 de avizarea a contractãrii de cãtre Municipiul Arad a unei finanţãri rambursabile  în valoare de 13.000.000 EUR pentru realizarea unor investiţii de interes public local.
  Obiectivul de investiţie finanţat este „Transport urban în Municipiul Arad”.
 8. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1287 / 05.06.2009   pentru modificarea Hotãrârii nr. 938 din 30 iunie 2008.
 9. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1527 / 26.01.2010   privind autorizarea efectuãrii de trageri de cãtre Municipiul Arad în anul 2010, în valoare de 5.418.227 LEI din finanţarea rambursabilã acordatã de Dexia Kommunalkredit Bank AG Austria, în baza Contractului de credit nr. 100.660 / 04.07.2008.
 10. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1669 / 10.09.2010   pentru modificarea art.2 din Hotãrârea nr. 1260 / 08.05.2009.
 11. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 2250 / 08.03.2012   pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 1260 / 08.05.2009  modificată prin Hotararea  nr. 1669 / 10.09.2010.
 12. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 2288 / 08.03.2012   de avizare a contractării de catre Municipiul Arad a unei finanţări rambursabile  în valoare de 18.834.041,76 EUR din care suma de 11.000.000 EUR pentru refinanţare datorie publică locală.
 13. Adresa nr. 608865 / 25.05.2012   / a Ministerului Finanţelor Publice prin care se comunică  faptul că membrii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale au luat act de Notificarea transmisă de Municipiul Arad referitoare la modificarea listei investiţiilor finanţate din creditul BERD nr. 40337 / 6.05.2009 în valoare de 13.000.000 EUR, constând în introducerea unui obiectiv nou „Achiziţie de tramvaie” şi alocarea sumei de 2.000.000 EUR pentru realizarea acestuia.
 14. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3229 / 18.06.2013   pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 1260 / 08.05.2009, modificata prin Hotararile nr. 1669 / 10.09.2010 si nr. 2250 / 08.03.2012;
 15. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3230 / 18.06.2013 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr.2288 / 08.03.2012.
 16. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3448 / 21.01.2014 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr.2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararea nr. 3230 / 18.06.2013.
 17. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3956 / 12.01.2015  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararile nr. 3230 / 18.06.2013 si nr. 3448 / 21.01.2014.
 18. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 4765 / 12.01.2016  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararile nr. 3230 / 18.06.2013, nr. 3448 / 21.01.2014 si nr. 3956 / 12.01.2015.
 19. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 4846 / 17.03.2016  privind avizarea contractării de către Municipiul Arad a unei finantări rambursabile în valoare de 20.000.000 EUR, pentru realizarea obiectivului de investitie: “ Regenerare urbană a spatiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micălaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad”.
 20. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 4998 / 28.11.2016  pentru modificarea art.2 din Hotărârea nr. 2288 / 08.03.2012, modificată prin Hotărârile nr. 3230 / 18.06.2013, nr. 3448/21.01.2014, nr. 3956 / 12.01.2015 si nr. 4765/ 12.01.2016.

 

B).Valoarea finanţãrii rambursabile contractate, în valuta de contract:

 1. Contract credit BERD nr. 35664/22.06.2005, Actul adiţional nr. 1/11.12.2008 la Contractul de credit: 20.000.000 EUR.
 2. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare nr. 4835/24.07.2006: 47.200.000 EUR valoarea finanţării subîmprumutate din care:
 3. - 9.440.000 EUR (20%) din  valoarea finanţării va fi rambursată de către  Municipiul Arad;
  - 37.760.000 EUR (80%) din valoarea finanţării va fi plătit din bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.
 4. Contract credit DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG nr. 100.660/04.07.2008 – Austria, Actul adiţional nr. 1/02.10.2008 la Contractul de credit: 33.000.000 RON.
  Valoarea finanţată: 30.812.484 RON
 5. Contract credit BERD nr. 40337 / 16.05.2009: 13.000.000 EUR modificat şi reconfirmat prin Contractul  nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012.
 6. Contract de modificare şi reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în legătură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009.
 7. Valoare finanţare 20.384.000 EUR din care:
   - Transa 1A:                      7.384.000 EUR
   - Transa 1B:                      2.000.000 EUR
   - Transa 2 ( Refinanţare credit existent):11.000.000 EUR

C). Gradul de îndatorare a unităţii administrativ - teritoriale:   
anul 2017: 10,22 % (calculul gradului de îndatorare întocmit  la data de 20.03.2017)

D). Durata serviciului datoriei publice locale a fiecãrei finanţãri rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimatã în luni:
1. Contract credit BERD nr. 35664 / 22.06.2005:
                                        - durata serviciului datoriei publice locale: 144 luni (12 ani);
                                        - perioada de graţie: 42 luni (22.06.2005 - 18.12.2008);
                                        - perioada de rambursare: 102 luni (18.12.2008 - 16.06.2017).
2. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare:
                                          - durata serviciului datoriei publice locale: 195 luni (17 ani);
                                          - perioada de gratie:  56 luni (31.05.2007 - 05.02.2012);
                                          - perioada de rambursare: 139 luni (05.02.2012 - 05.08.2023).
3. Contract credit DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG :
                                          - durata serviciului datoriei publice locale: 114 luni (9,6 ani);
                                          - perioada de graţie: 24 luni (2 ani) (04.07.2008-04.07.2010);
                                          - perioada de rambursare: 90 luni (20.07.2010 - 20.10.2017).
4. Contract de modificare şi reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad şi BERD în legătură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009:
Duratã finanţare
        Tranşa 1A: 150 luni, de la  08.06.2012 până la 18.12.2024:
        - perioada de graţie: 36 luni, de la 08.06.2012 până la  15.06.2015;
        - perioada de rambursare: 114  luni, de la 18.06.2015 până la 18.12.2024;

        Tranşa 1B: 96 luni, de la 08.06.2012 până la 18.06.2020:
        - perioada de graţie: 36 luni, de la 08.06.2012 până la 15.06.2015;
        - perioada de rambursare: 90 luni, de la 18.12.2012 până la 18.06.2020.

        Tranşa 2 (Refinanţare): 120 luni, de la  08.06.2012 până la 18.06.2022:
        - perioada de graţie: 9 luni, de la 08.06.2012 până la  01.03.2013;
        - perioada de rambursare: 114 luni, de la 18.12.2012 până la 18.06.2022.

5. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016
        - durata serviciului datoriei publice locale: 144 luni (12 ani);
        - perioada de graţie: 36 luni (20.07.2016 - 20.07.2019);
        - perioada de rambursare: 108 luni (18.12.2019 - 18.06.2028).

E). Ratele, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente fiecãrei finanţãri rambursabile:

1. Contract credit BERD nr. 35664 / 22.06.2005 :
                               - dobanda:  EURIBOR 6M +2,3 %/an;
                               -  comision de angajament: 0,5% /an la suma netrasã;
                               -  comision anticipat 1% din valoarea creditului;
                               -  comision de sindicalizare 0,5% din 5.000.000 EUR;
                               -  comision platã anticipatã: 3% înainte de 6 ani, 2% dupã 6 ani;
                              - alte costuri: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanţi, contabili;
                              - rata capital ( rata credit): 1.111.111 EUR începând din 18 decembrie 2008,
                                la datele de 18 iunie şi 18 decembrie ale fiecãrui an.

 Plati cumulate la 31.12.2017 din care:

rata capital: 20.000.000 EUR (CREDIT RAMBURSAT INTEGRAL)

dobanda: 3.014.956,60 EUR

comisioane si alte costuri cf. contractului: 606.478,19 EUR
800,61 GBP

- plati efectuate in trimestrul IV 2017

rata capital: -

dobanda: -

comisioane si alte costuri conform contractului: -

 

2. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare:
             - dobânda: LIBOR 6M + marja variabil, această dobânda putând face obiectul  unei reduceri, după cum poate fi stabilit periodic de către Bancă. Municipiul va plăti 20% din dobânda aferentă subîmprumutului, restul de 80% va fi plătită de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
            - comision iniţial: 0,25% din valoarea subîmprumutului;
            - comision de angajament: 0,75 % /an  la suma netrasă, acest comision putând face obiectul unei reduceri după cum poate fi stabilit periodic de Bancă;
            - rata capital (rata credit) plătită de Municipiul Arad: 393.333,33 EUR începând din 05 februarie 2012, la datele de 05 februarie şi 05 august ale fiecărui an, aceasta reprezentând 20% din rata de capital aferentă subîmprumutului, restul de 80% va fi plătită de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Plati cumulate la 31.12.2017 din care:

rata capital: 4.719.999,96 EUR

comision initial: 118.000 EUR

comision de angajament: 344.084,26 EUR

dobanda: 657292,48 EUR

- plati efectuate in trimestrul IV 2017

rata capital: -

comision de angajament: -

dobanda: -

 

3. Contract credit DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG
- dobânda: ROBOR 3 luni + 0,35% /an;
- comision acordare credit:  0,30% flat;
- comision administrare credit: 0,26%, la sold, calculat anual;
- penalitate 1% pentru suma de plată anticipată, în cazul nerespectării  perioadei de notificare de 30 zile;
- dobândă penalizatoare pentru sume datorate şi neachitate: 2%  peste rata curentă a dobânzii.
- rata capital (rata credit): 1.031.250 RON începând din 20.07.2010, trimestrial, până la 20.10.2017.

Plati cumulate la 31.12.2017 din care:

rata capital: 30.812.484 RON ( CREDIT RAMBURSAT INTEGRAL)

comision de acordare credit: 99.000 RON

comision administrare: 382.174,81 RON

dobanda: 8.634.732,58 RON

- plati efectuate in trimestrul IV 2017

rata capital: 906.234 RON

dobanda: 5.499,10 RON

comision administrare: -

 

4. Contract de modificare si reconfirmare  BERD nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012
- dobânda:  EURIBOR 6M + 2  % /an;
-  comision  anticipat: 1% din valoarea Transei 1A (73.840 EUR)
-  comision de restructurare la Transa 1B: 20.000  EUR
-  comision  de angajament: 0,5% /an la suma netrasă;
- comision plată anticipată: 3% înainte de 6 ani, 2% după 6 ani;
- alte costuri: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanţi, contabili;
- Rambursarea:

 • Tranşa 1A în 20 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 iunie 2015 şi ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie şi 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 decembrie 2024;
 • Tranşa 1B în 16 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 decembrie 2012 şi ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie şi 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 iunie  2020;
 • Tranşa 2 în 20 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 decembrie 2012 şi ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie şi 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 iunie  2022.

 Plăţi cumulate la 31.12.2017 din care:

rata capital: 8.010.778,70 EUR

dobânda: 1.982.156,27 EUR

comision anticipat 1% : 203.840 EUR

comision restructurare Tranşa 1B: 20.000 EUR

comision angajament 0,5% şi alte costuri cf. contract: 378.374,36 EUR
1.045,67 GBP

- plăţi efectuate în trimestrul IV 2017

rata capital: 916.074,98 EUR

dobânda: 92.164,67 EUR

comision anticipat 1% Tranşa 1A: -

comision restructurare Tranşa 1B: -

comision angajament 0,5% şi alte costuri cf. contract: 6.918,53 EUR

5.Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016;
- dobânda:  EURIBOR 6M +1,75 %/an cu posibilitatea de descrestere din anul 2020 funcţie de îndeplinirea unor indicatori financiari de catre Municipiu;
- comision  iniţial de acordare: 1% din valoarea creditului;
- comision  de angajament: 0% /an la suma netrasă pentru primele 90 de zile
                                             0,15% la suma netrasa pentru urmatoarele 12 luni
                                             0,5 % ulterior.
- comision plată anticipată: 2% înainte de 5 ani, 1,5% după între 5 si 6 ani, 1% după 6 ani
- costuri şi cheltuieli: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanţi, contabili;
- rata capital (rata credit): 18 rate semestriale egale, începând din 18 decembrie 2019, la datele de 18 iunie şi 18 decembrie ale fiecărui an, până la 18 iunie 2028.

 Plăţi cumulate la 31.12.2017 din care:

rata capital:

dobanda:

comisioane şi alte costuri cf. contractului: 267.361,11 EUR
- comision 1% : 200.000 EUR
- servicii juridice: 10.000 EUR
- comision angajament 0,15%/0,5%: 47.361,11 EUR

- plăţi efectuate în trimestrul IV 2017

rata capital: -

dobanda: -

comisioane şi alte costuri cf. contractului: 27.027,77 EUR

 

F). Plãţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilã cãtre contractori:

Denumire contract

Plăţi cumulate către contractori la 31.12.2017

Plăţi efectuate către contractori în Trim. IV 2017

1) Contract credit BERD nr. 35664/22.06.2005

20.000.000 EUR

-

2) Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

47.200.000 EUR

-

3) Contract credit DEXIA KOMMUNALKREDIT BANK AG

30.812.484 RON

-

4) Contract credit BERD nr. 40337/16.05.2009 modificat şi reconfirmat prin Actul adiţional nr. 40337&42970/08.06.2012

17.798.925,76 EUR

213.916,76 EUR

 

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

ŞEF BIROU

Claudia Grozavu

 

Floare Balaş

     
  CONSILIER  
  Magda Matzek  

 

 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
19 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved