Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54269370
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Bulevardul Revoluţiei nr. 75, ARAD 310130
Tel: 0040 257 281850, Fax 0040 257 284744

 

Datorie publică locală

   

______________________________________________________________________________

 

Registrul datoriei publice locale la data de 31.12.2017

 

______________________________________________________________________________

MUNICIPIUL ARAD
DIRECŢIA ECONOMICĂ
Serviciul contabilitatea bugetului general, datorie publică
Nr. 71996/03.10.2018


DATE PRIVIND SERVICIUL DATORIEI PUBLICE  LOCALE
TRIMESTRUL III 2018

în conformitate cu H.G. nr. 145/2008

A). Hotărâri ale Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor locale

 1. Hotãrârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 294 / 24.03.2006 de autorizare a Municipiului Arad sã contracteze un împrumut de la Banca Internaţionalã pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) în vederea finanţãrii obiectivului de investiţii “Reabilitarea zonelor urbane care se confruntă cu deficienţe majore în sistemul de canalizare din Municipiul Arad” .
 2. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1260 / 08.05.2009 de avizarea a contractãrii de cãtre Municipiul Arad a unei finanţãri rambursabile  în valoare de 13.000.000 EUR pentru realizarea unor investiţii de interes public local.
  Obiectivul de investiţie finanţat este „Transport urban în Municipiul Arad”.
 3. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 1669 / 10.09.2010   pentru modificarea art.2 din Hotãrârea nr. 1260 / 08.05.2009.
 4. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 2250 / 08.03.2012   pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 1260 / 08.05.2009  modificată prin Hotararea  nr. 1669 / 10.09.2010.

 5. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 2288 / 08.03.2012   de avizare a contractării de catre Municipiul Arad a unei finanţări rambursabile  în valoare de 18.834.041,76 EUR din care suma de 11.000.000 EUR pentru refinanţare datorie publică locală.
 6. Adresa nr. 608865 / 25.05.2012   / a Ministerului Finanţelor Publice prin care se comunică  faptul că membrii Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale au luat act de Notificarea transmisă de Municipiul Arad referitoare la modificarea listei investiţiilor finanţate din creditul BERD nr. 40337 / 6.05.2009 în valoare de 13.000.000 EUR, constând în introducerea unui obiectiv nou „Achiziţie de tramvaie” şi alocarea sumei de 2.000.000 EUR pentru realizarea acestuia.
 7. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3229 / 18.06.2013   pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 1260 / 08.05.2009, modificata prin Hotararile nr. 1669 / 10.09.2010 si nr. 2250 / 08.03.2012;
 8. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3230 / 18.06.2013 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr.2288 / 08.03.2012.
 9. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3448 / 21.01.2014 pentru modificarea art.2 din Hotararea nr.2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararea nr. 3230 / 18.06.2013.
 10. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 3956 / 12.01.2015  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararile nr. 3230 / 18.06.2013 si nr. 3448 / 21.01.2014.
 11. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 4765 / 12.01.2016  pentru modificarea art.2 din Hotararea nr. 2288 / 08.03.2012, modificata prin Hotararile nr. 3230 / 18.06.2013, nr. 3448 / 21.01.2014 si nr. 3956 / 12.01.2015.
 12. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 4846 / 17.03.2016  privind avizarea contractării de către Municipiul Arad a unei finantări rambursabile în valoare de 20.000.000 EUR, pentru realizarea obiectivului de investitie: “ Regenerare urbană a spatiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mures, Confectii, Micălaca, Vlaicu si Centru, inclusiv zona protejată din municipiul Arad”.
 13. Hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale nr. 4998 / 28.11.2016  pentru modificarea art.2 din Hotărârea nr. 2288 / 08.03.2012, modificată prin Hotărârile nr. 3230 / 18.06.2013, nr. 3448/21.01.2014, nr. 3956 / 12.01.2015 si nr. 4765/ 12.01.2016.

 

B).Valoarea finanţãrii rambursabile contractate, în valuta de contract:

 1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare nr. 4835/24.07.2006: 47.200.000 EUR valoarea finanţării subîmprumutate din care:
 2. - 9.440.000 EUR (20%) din  valoarea finanţării va fi rambursată de către  Municipiul Arad;
  - 37.760.000 EUR (80%) din valoarea finanţării va fi plătit din bugetul Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile.
 3. Contract credit BERD nr. 40337 / 16.05.2009: 13.000.000 EUR modificat şi reconfirmat prin Contractul  nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012.
  Contract de modificare şi reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 între Municipiul Arad şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în legătură cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009.
   Valoare finanţare 20.384.000 EUR din care:
    - Transa 1A:                      7.384.000 EUR (300.000 EUR anulată la 31.12.2017)
    - Transa 1B:                      2.000.000 EUR (anulată la 31.12.2017)
    - Transa 2 ( Refinanţare credit existent):11.000.000 EUR
 4. Contract de credit nr. 48156 / 20.07.2016  incheiat intre Municipiul Arad si  Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare: 20.000.000 EUR

C). Gradul de îndatorare a unităţii administrativ - teritoriale:   
anul 2018: 6,02 % (conform calcului gradului de îndatorare întocmit  la data de 07.02.2018)

D). Durata serviciului datoriei publice locale a fiecãrei finanţãri rambursabile, cu precizarea perioadei de graţie şi a perioadei de rambursare, exprimatã în luni:

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare:

   • durata serviciului datoriei publice locale: 195 luni (17 ani);
   • perioada de graţie:  56 luni (31.05.2007 - 05.02.2012);
   • perioada de rambursare: 139 luni (05.02.2012 - 05.08.2023).

2. Contract de modificare si reconfirmare nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012 intre Municipiul Arad si BERD in legatura cu Contractul de credit din data de 16 mai 2009: Durată finantare:

      Transa 1A: 150 luni, de la 08.06.2012 până la 18.12.2024
      - perioada de gratie: 36 luni, de la 08.06.2012 până la 15.06.2015
      - perioada de rambursare: 114 luni, de la 18.06.2015 până la 18.12.2024

      Transa 1B: 96 luni, de la 08.06.2012 până la 18.06.2020
      - perioada de gratie: 36 luni, de la 08.06.2012 până la 15.06.2015
      - perioada de rambursare : 90 luni, de la 18.12.2012 până la 18.06.2020

      Transa 2 (Refinantare): 120 luni, de la 08.06.2012 până la 18.06.2022
      - perioada de gratie: 9 luni, de la 08.06.2012 până la 01.03.2013
      - perioada de rambursare: 114 luni, de la 18.12.2012 până la 18.06.2022

3. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016
      - durata serviciului datoriei publice locale: 144 luni (12 ani);
      - perioada de gratie: 36 luni (20.07.2016 – 20.07.2019);
      - perioada de rambursare: 108 luni (18.12.2019 – 18.06.2028).


E). Ratele, dobânzile, comisioanele şi alte costuri aferente fiecãrei finanţãri rambursabile:

1. Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare:
             - dobânda: LIBOR 6M + marja variabil, această dobânda putând face obiectul  unei reduceri, după cum poate fi stabilit periodic de către Bancă. Municipiul va plăti 20% din dobânda aferentă subîmprumutului, restul de 80% va fi plătită de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice;
            - comision iniţial: 0,25% din valoarea subîmprumutului;
            - comision de angajament: 0,75 % /an  la suma netrasă, acest comision putând face obiectul unei reduceri după cum poate fi stabilit periodic de Bancă;
            - rata capital (rata credit) plătită de Municipiul Arad: 393.333,33 EUR începând din 05 februarie 2012, la datele de 05 februarie şi 05 august ale fiecărui an, aceasta reprezentând 20% din rata de capital aferentă subîmprumutului, restul de 80% va fi plătită de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice.

Plati cumulate la 30.09.2018 din care:

rata capital: 5.506.666,62 EUR

comision initial: 118.000 EUR

comision de angajament: 344.084,26 EUR

dobanda: 663.280,33 EUR

- plati efectuate in trimestrul III 2018

rata capital: 393.333,33 EUR

comision de angajament: -

dobanda: 2.610,42 EUR

2. Contract de modificare si reconfirmare  BERD nr. 40337 & 42970 / 08.06.2012
- dobânda:  EURIBOR 6M + 2  % /an;
- comision  anticipat: 1% din valoarea Transei 1A (73.840 EUR)
- comision de restructurare la Transa 1B: 20.000  EUR
- comision  de angajament: 0,5% /an la suma netrasă;
- comision plată anticipată: 3% înainte de 6 ani, 2% după 6 ani;
- alte costuri: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanţi, contabili;
- Rambursarea:

 • Tranşa 1A în 20 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 iunie 2015 şi ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie şi 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 decembrie 2024;
 • Tranşa 1B în 16 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 decembrie 2012 şi ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie şi 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 iunie  2020;
 • Tranşa 2 în 20 rate semestriale egale (sau cât mai egale posibil) începând din 18 decembrie 2012 şi ulterior la fiecare dată de plată a dobânzii respectiv 18 iunie şi 18 decembrie a fiecărui an, până la 18 iunie  2022.

 Plăţi cumulate la 30.09.2018 din care:

rata capital: 8.926.853,68 EUR

dobânda: 2.070.163,23 EUR

comision anticipat 1% : 203.840 EUR

comision restructurare Tranşa 1B: 20.000 EUR

comision angajament 0,5% şi alte costuri cf. contract: 398.789,64 EUR
1.045,67 GBP

- plăţi efectuate în trimestrul III 2018

rata capital: 916.074,98 EUR

dobânda: 88.006,96 EUR

comision anticipat 1% Tranşa 1A: -

comision restructurare Tranşa 1B: -

comision angajament 0,5% şi alte costuri cf. contract: -

3. Contract credit BERD nr. 48156 / 20.07.2016;
- dobânda:  EURIBOR 6M +1,75 %/an cu posibilitatea de descrestere din anul 2020 funcţie de îndeplinirea unor indicatori financiari de catre Municipiu;
- comision  iniţial de acordare: 1% din valoarea creditului;
- comision  de angajament: 0% /an la suma netrasă pentru primele 90 de zile
                                           0,15% la suma netrasa pentru urmatoarele 12 luni
                                           0,5 % ulterior.
- comision plată anticipată: 2% înainte de 5 ani, 1,5% după între 5 si 6 ani, 1% după 6 ani
- costuri şi cheltuieli: onorarii, costuri călătorie, cheltuieli consilieri juridici, consultanţi, contabili;
- rata capital (rata credit): 18 rate semestriale egale, începând din 18 decembrie 2019, la datele de 18 iunie şi 18 decembrie ale fiecărui an, până la 18 iunie 2028.

 Plăţi cumulate la 30.09.2018 din care:

rata capital: -

dobanda: -

comisioane şi alte costuri cf. contractului: 267.361,11 EUR, după cum urmează:
- comision 1%: 200.000 EUR
- servicii juridice: 20.000 EUR
- comision angajament 0,15%/0,5%: 97.916,67 EUR

- plăţi efectuate în trimestrul III 2018

rata capital:

dobanda: -

comisioane şi alte costuri cf. contractului

 

F). Plãţile efectuate din fiecare finanţare rambursabilã cãtre contractori:

Denumire contract

Plăţi cumulate către contractori la 30.09.2018

Plăţi efectuate către contractori în Trim. III 2018

1) Acord Împrumut Subsidiar între Ministerul Economiei şi Finanţelor, Municipiul Arad şi Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în baza Acordului de Împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

47.200.000 EUR

-

2) Contract credit BERD nr. 40337/16.05.2009 modificat şi reconfirmat prin Actul adiţional nr. 40337&42970/08.06.2012

18.079.009 EUR

 

3)Contract credit BERD nr. 48156/20.07.2016 1.935.257,69 EUR 1.935.257,69 EUR

 

DIRECTOR EXECUTIV

 

ŞEF BIROU

Claudia Grozavu

 

Floare Balaş

     
  CONSILIER  
  Magda Matzek  

 

 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved