Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 58206388
 


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Bulevardul Revoluţiei nr. 75, ARAD 310130
Tel: 0040 257 281850, Fax 0040 257 284744

 

ANUNŢ:

Actualizat:  11.11.2019

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 11.12.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Serviciului Stare Civilă - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad

 

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 12.12.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice şi Parcări - Direcţia Generală Poliţia Locală:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 09.12.2019, (proba scrisă) ora 11:00, concurs de promovare în funcţia publică de conducere vacantă de director executiv, clasa I - Direcţia Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 05.12.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Relaţii Externe, Protocol; Biroul Relaţii Mass-Media; Serviciul Societăţi Comerciale:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 03.12.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Achiziţii Publice:

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs în data de 19.11.2019, ora 11:00 (proba scrisă) în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante, în regim contractual de îngrijitor nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Baze Sportive - Direcţia Dezvoltare şi Întreţinere:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 05.11.2019, ora 11:00 concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante, în regim contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Evidenţă Inventar şi Gestiune, Administrativ:

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 14.11.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante 1- Serviciul Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal şi 2-Serviciul Identificări, Evidenţa Persoanelor şi a Proceselor Verbale - Direcţia Generală Poliţia Locală Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 12.11.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Programe Europene de Dezvoltare - Direcţia Tehnică:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 05.11.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Edilitar - Direcţia Edilitară şi Compartimentul Strategii şi Proiecte Digitale - Serviciul Monitorizare Strategii - Direcţia Comunicare:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 28.10.2019 (proba scrisă) ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: - Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii - Direcţia Edilitară - şi Serviciul Relaţii cu Publicul - Direcţia Comunicare:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 30.10.2019 (proba scrisă) ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de poliţist local, clasa I, gradul profesional superior în cadrul Biroului Protecţia Mediului - Direcţia Generală Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 24.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Evidenţă şi Administrare Domeniul Privat - Direcţia Patrimoniu:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 30.10.2019 (proba scrisă) ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuĆŁie vacante - Serviciul Dispecerat şi Monitorizare - Direcţia Generală Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 30.10.2019 (proba scrisă) ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuĆŁie vacante în cadrul Biroului Tehnic-Informatic - Direcţia Generală Poliţia Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 09.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante, în regim contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Compartimentul Monitorizare:

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 22.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de conducere vacante 1- Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre - Direcţia Edilitară, 2- Serviciul Achiziţii Publice - Direcţia Tehnică:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 17.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Biroul Monitorizarea Comportării în Timp a Construcţiilor - Direcţia Dezvoltare şi Întreţinere din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 17.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Date Urbane şi Spaţiale, Evidenţă Construcţii - Arhitect Şef:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 16.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice si Parcări - Direcţia Generală Poliţia Locală:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 16.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior din cadrul Biroului Contabilitatea Proiectelor - Direcţia Economică, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 16.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Cadastru Extravilan, Fond Funciar si Serviciului Fond Locativ:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 15.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de director executiv, clasa I în cadrul Direcţiei Edilitare

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 15.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Energetic si Serviciului Investiţii din Direcţia Tehnică:

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 15.10.2019, ora 11:00(proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cardul Serviciului Autorizări Construcţii:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 10.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de promovare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de şef birou, clasa I în cadrul Biroului Energetic - Direcţia Tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad.

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 09.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Biroului Cadastru Intravilan şi Carte Funciară:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 08.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Serviciului Stare Civilă - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad.

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 08.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Agricol - Direcţia Secretar General din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Arad

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 08.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Generale Poliţia Locală Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 07.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Serviciului Evidenţă şi Administrare Domeniul Public:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 07.10.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante Serviciului Investiţii:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 30.09.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul Direcţiei Venituri:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 26.09.2019, ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante, în regim contractual din cadrul Compartimentul Administrare Zone Indusriale Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 25.09.2019, ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei de execuţie vacante, în regim contractual de inspector de specialitate GP IA, nivelul studiilor S la Serviciul Date Urbane şi Spaţiale, Evidenţă Construcţii din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad.

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 24.09.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul Direcţiei Venituri:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 17.09.2019, ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii de execuţie vacante, în regim contractual din cadrul Serviciului Baze Sportive si Serviciului Investiţii:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 02.07.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie 1 - Serviciul Financiar-Contabilitate, 2 - Serviciul Evidenţă şi Administrare Domeniul Public:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 28.06.2019, ora 10:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante -1- Biroul Tehnic Informatic-Direcţia Generală Poliţia Locală, -2- Biroul Cadastru Extravilan, Fond Funciar, -3- Serviciul Trezorerie :

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 27.06.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Ordine Publică şi Circulaţie 2 - Direcţia Generală Poliţia Locală:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 25.06.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Edilitar:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 24.06.2019, ora 11:00 (proba scrisă) concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Serviciul Urmărire Venituri:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 18.06.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Autorizări Construcţii:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 03.06.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante - Serviciul Relaţii Externe, Protocol:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 07.05.2019 (proba scrisă), ora 11:00, concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante de consilier - Serviciul Edilitar:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 08.05.2019 (proba scrisă), ora 11:00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier - Serviciul Stare Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::.. COMUNICARE:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează, concurs de recrutare în data de 18.04.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante: - Biroul Monitorizarea Comportării în Timp a Construcţiilor:

::.. COMUNICARE:

::.. Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare - 11.04.2019 - pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier, la Serviciul Agricol - Direcţia Secretar Municipiu, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează, în data de 09.04.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Juridic, Contencios

::..Primăria Municipiului Arad organizează, în data de 28.03.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa a III-a, gradul profesional superior - Biroul Trezorerie - Direcţia Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează, în data de 26.03.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante la Biroul Spaţii Verzi, Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează, în data de 26.03.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - SERVICIUL EDILITAR:

 


__________________________

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 19.03.2019, ora 11.00 concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii de execuţie vacante, în regim contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Compartimentul Asistenţă Medicală Preuniversitară:


::..Primăria Municipiului Arad organizează, concurs de recrutare în data de 18.03.2019, ora 11:00 (proba scrisă) pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 1- Serviciul Urmărire Venituri, 2 - Serviciul Relaţii cu Publicul:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 14.03.2019 (proba scrisă), ora 11:00, concurs de recrutare, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de referent, clasa III, gradul profesional superior - Biroul Trezorerie - Direcţia Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 22.02.2019 (proba scrisă), ora 11:00, concurs de recrutare, în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Stare Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 06.03.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: - Serviciul Edilitar:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 05.03.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: 1 - Biroul Spaţii Verzi, Mediu, 2 - Serviciul Autorizări Construcţii, 3 - Serviciul Evidenţă şi Administrare Domeniul Privat:

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 25.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: 1- Serviciul Urmărire Venituri, 2 - Serviciul Autorizări Construcţii 3 - Serviciul Disciplină în Construcţii şi Afişaj Stradal :

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 19.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante - Serviciul Dezvoltare Imobile:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 14.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad -- Serviciul Întreţinere şi Reparaţii Căi de Comunicaţii Terestre:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 13.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Evidenţă şi Administrare Domeniul Privat din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs de recrutare în data de 13.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante: - Serviciul Contabilitatea Bugetului General, Datorie Publică şi Serviciul Buget:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 12.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Asistenţă Juridică - Direcţia Arhitect - Şef din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

::..Primăria Municipiului Arad organizează concurs în data de 05.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), în vederea ocupării funcţiilor de execuţie vacante în regim contractual de muncitor calificat, nivelul studiilor M şi referent, nivelul studiilor M din cadrul Serviciului Baze Sportive - Direcţia Patrimoniu:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 07.02.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Administraţie Publică Locală, Serviciul Stare Civilă, Serviciul Resurse Umane:

::..Primăria Municipiului Arad organizează în data de 10.01.2019, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Biroul Cadastru Intravilan şi Carte Funciară:

 

 

Arhiva...

 
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved