Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Dosar Fiscal


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 49079370
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD

Bulevardul Revoluţiei nr. 75, ARAD 310130
Tel: 0040 257 281850, Fax 0040 257 284744

 

ANUNŢ:

Actualizat:  12.01.2018::.. Primăria Municipiului Arad organizează în data de 15.02.2018, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Ordine, Linişte Publică şi Parcări 1 - Serviciul Circulaţie pe Drumurile Publice şi Parcări 3:

 

 

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 14.02.2018, ora 11:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Biroul Monitorizarea Comportării în Timp a Construcţiilor:

 ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 08.02.2018, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul Calităţii şi Control Intern - Direcţia Comunicare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 08.02.2018, ora 11:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

 ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 30.01.2018, ora 11:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante - Serviciul Administraţie Publică Locală - Serviciul Resurse Umane:

 

 ::..  Consiliul Local al Municipiului Arad organizeaza concurs de proiecte de management pentru ocuparea postului de manager la Filarmonica de Stat Arad:

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza concurs in data de 02.02.2018, ora 10.00 (proba scrisa), in vederea ocuparii functiei vacante de conducere de administrator public:

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 10.01.2018, ora 11:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Evidenta si Administrare Domeniul Privat: :

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 16.01.2018, ora 11:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Administratie Publica Locala, - Serviciul Juridic, Contencios, - Compartimentul Avizari Legislatie, - Biroul Cadastru Intravilan si Carte Funciara:

 ::..  Consiliul Local al Municipiului Arad organizeaza procedura de analizare a noului proiect de management - pentru Teatrul Clasic "Ioan Slavici" Arad - 08.01.2018:

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 08.01.2018, ora 11.00, concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor functii de executie vacante, in regim contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Compartimentul Asistenta Medicala Preuniversitara:

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza concurs/examen pentru ocuparea a patru posturi vacante de medic specialist confirmat in specialitatea medicina generala/medicina de familie din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Preuniversitara - proba scrisa - programata in data de 29.01.2018, ora 11.00:

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 09.01.2018, ora 11:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Disciplina in Constructii si Afisaj Stradal; - Compartimentul Control Publicitate si Afisaj Stradal:

 ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza concurs in data de 07.12.2017, ora 11.00 (proba scrisa), in vederea ocuparii functiei de conducere vacante, in regim contractual, de director, nivelul studiilor S al Centrului Social Cantina Municipala Arad:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 12.12.2017 (proba scrisa), ora 11:00, concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Edilitar - Directia Tehnica si Biroul Spatii Verzi, Mediu – Directia Tehnica:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 11.12.2017, ora 13:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad - Serviciul Date Urbane si Spatiale, Evidenta Constructii:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 11.12.2017, ora 13:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad: - Serviciul Agricol si Serviciul Autorizari Constructii:

  ::..  Concurs organizat in data de 05.12.2017, in vederea ocuparii functiilor publice de executie vacante din cadrul Serviciului Investitii, a Serviciului Intretinere si Reparatii Cai de Comunicatii Terestre si a Serviciului Evidenta Inventar si Gestiune, Administrativ:

  ::..  Concurs de recrutare organizat in data de 05.12.2017 (proba scrisa), ora 11:00, pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante din cadrul Serviciului Relatii Externe, Protocol - Directia Comunicare, Serviciul Transport Local, Autorizare Activitati Economice - Directia Comunicare, si a Serviciului Evidenta si Administrare Domeniul Public - Directia Patrimoniu:

  ::..  CENTRALIZATOR NOMINAL PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE CONCURSULUI DIN PERIOADA 25.10.2017 - 31.10.2017:

  ::..  BORDEROU DE NOTARE A REZULTATELOR OBTINUTE DE CATRE CANDIDATI IN URMA SUSTINERII INTERVIULUI ORGANIZAT IN DATA DE 31.10.2017:

  ::..  Borderou de notare a rezultatelor obtinute de catre candidati in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat in data de 25.10.2017:

  ::..  PROCES-VERBAL cu privire la rezultatele selectiei dosarelor de inscriere pentru concursul de recrutare din data de 25.10.201

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 25.10.2017, ora 11.00, concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor functii de executie vacante, in regim contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Borderou de notare a rezultatelor finale ale concursului organizat in perioada 30.08.2017-01.09.2017:

  ::..  Borderou de notare a interviului organizat in data 01.09.2017:

  ::..  PLAN DE INTERVIU pentru concursul organizat in data de 01.09.2017 (proba scrisa) de catre Primaria Municipiului Arad:

  ::..  Borderou de notare a rezultatelor obţinute de catre candidaţi în urma susţinerii probei scrise:

  ::..  PROCES-VERBAL cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare organizat în data de 30.08.2017, ora 11,00:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 21.09.2017 (proba scrisa), ora 10:00, concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice de executie vacante de consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant - Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza concurs in data de 30.08.2017, ora 11.00 (proba scrisa), in vederea ocuparii urmatoarei functii de executie vacante in regim contractual, din cadrul Serviciului Programe Europene de Dezvoltare – Directia Tehnica, de:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 05.09.2017 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 05.09.2017, ora 11:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 21.08.2017 (proba scrisa), ora 11:00, concurs de recrutare in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Intretinere si Reparatii Cai de Comuncatii Terestre-Directia Tehnica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Catalogul definitiv privind punctajul obtinut la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist confirmat in specialitatea medicina generala/medicina de familie din perioada 20.06.2017 – 22.06.2017:

  ::..  Catalogul definitiv privind punctajul obtinut la concursul organizat in vederea ocuparii a doua posturi vacante de medic dentist din perioada 20.06.2017 – 22.06.2017:

  ::..  PROCES - VERBAL de afisare a rezultatelor obtinute de candidatii la concursul pentru ocuparea postului vacant de medic specialist confirmat in specialitatea de medicina generala/medicina de familie, la Compartimentul Asistentă Medicala Preuniversitara din cadrul Biroului Invatamant, Sanatate proba practica din data de 22.06.2017:

  ::..  PROCES - VERBAL de afisare a rezultatelor obtinute de candidatii la concursul pentru ocuparea celor doua posturi vacante de medic dentist din cadrul Compartimentului Asistenta Medicala Preuniversitara, proba practica din data de 22.06.2017:

  ::..  Catalogul probei scrise privind punctajul obtinut la proba scrisa din data de 20.06.2017 la concursul organizat in vederea ocuparii postului vacant de medic specialist confirmat in specialitatea medicina generala/medicina de familie:

  ::..  Catalogul probei scrise privind punctajul obtinut la proba scrisa din data de 20.06.2017 la concursul organizat in vederea ocuparii a doua posturi vacante de medic dentist:

  ::..  ANUNT cu privire la desfăsurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Preuniversitară publicate în săptămanalul "Viaţa medicală" nr. 17/28.04.2017:

  ::..  Serviciul Baze Sportive - Borderou de notare a rezultatelor finale ale concursului organizat în perioada 22.05.2017-25.05.2017:

  ::..  Serviciul Baze Sportive - borderou de notare a rezultatelor obtinute de către candidat în urma sustinerii interviului organizat în data de 25.05.2017 :

  ::..  Serviciul Baze Sportive - plan de interviu pentru concursul organizat în data de 22.05.2017 (proba scrisă) de către Primăria Municipiului Arad:

  ::..  Situatia dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 20.06.2017-22.06.2017 - Compartimentul Asistentă Medicală Preuniversitară :

  ::..  Borderou de notare a rezultatelor obtinute de catre candidati în urma sustinerii probei scrise - Serviciul Baze Sportive - 22.05.2017:

  ::..  Rezultatele verificării dosarelor de înscriere la concursul organizat în perioada 20.06.2017 - 22.06.2017:

  ::..  PROCES-VERBAL cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere pentru concursul de recrutare organizat în data de 22.05.2017:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează concurs în data de 06.06.2017 (proba scrisă), ora 10:00 concurs de recrutare pentru funcţia publică de conducere vacantă de sef birou, clasa I, gradul II în cadrul Biroului Relaţii Mass-Media- Direcţia Comunicare:

  ::..  In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea si desfăsurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist si chimist din unităţile sanitare publice, precum si a functiilor de sef de sectie, sef de laborator si sef de compartiment din unităţile sanitare fara paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-sef in unitatile sanitare publice cu paturi, cu modificarile si completarile ulterioare, Primăria Municipiului Arad organizează concurs/examen pentru ocuparea următoarelor posturi vacante din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Preuniversitară, publicate in săptămĂąnalul "Viaţa medicală" nr. 17/28.04.2017:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează concurs în data de 22.05.2017, ora 11.00 (proba scrisă), în vederea ocupării următoarelor funcţii de execuţie vacante în regim contractual, din cadrul Serviciului Baze Sportive – Direcţia Patrimoniu, de:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 09.05.2017 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Monitorizare Strategii, Managementul Calităţii si Control Intern, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 19.04.2017 (proba scrisă), ora 10:00, concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, gradul profesional asistent - Serviciul Investiţii, Dezvoltare Imobile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 10.04.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 10.04.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 21.03.2017 (proba scrisă), ora 10:00, concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţiei publice de execuţie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activităţi Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 04.04.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 04.04.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 14.03.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării următoarei funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  CENTRALIZATOR NOMINAL PRIVIND REZULTATELE FINALE ALE EXAMENULUI DE PROMOVARE DIN DATA DE 20.02.2017 :

  ::..  Borderou de notare a rezultatelor obtinute de către candidat în urma sustinerii probei scrise la examenul de promovare în gradul imediat superior celui debutant, organizat în data de 20.02.2017 :

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 21.03.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 21.03.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 14.03.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizează în data de 20.02.2017, ora 10:00 (proba scrisă), concurs de recrutare în vederea ocupării următoarelor funcţii publice de execuţie temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza concurs in data de 20.02.2017, ora 10.00 (proba scrisa), in vederea ocuparii urmatoarei functii de executie vacante in regim contractual de:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 27.02.2017, ora 10:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarei functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primăria Municipiului Arad organizeaza in data de 13.02.2017, ora 10:00 (proba scrisa), concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

  ::..  Primaria Municipiului Arad organizeaza in data de 17.01.2017 (proba scrisa), ora 10:00, concurs de recrutare in vederea ocuparii urmatoarelor functiei publice de executie temporar vacante de consilier, clasa I, gradul profesional superior - Serviciul Transport Public Local, Autorizare Activitati Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad:

 

 

Arhiva...

   >>> Posturi în cadrul serviciului Direcţia de Asistenţă Socială Arad....
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
17 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved