ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Planul Urbanistic General (P.U.G.) este o documentaţie care are atât caracter director si strategic cât şi caracter de reglementare şi reprezintă principalul instrument de planificare operaţională, constituind baza legală pentru realizarea programelor şi acţiunilor de dezvoltare ale unei localităti.

Scopul principal al P.U.G.-ului este utilizarea raţională şi echilibrată a terenurilor necesare funcţiunilor urbanistice ca deziderat al dezvoltării durabile a localităţilor.

În contextul noii legislaţii privind amenajarea teritoriului şi urbanismul - Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulteioare, fiecare unitate administrativ - teritorială are obligaţia sa îşi actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcţie de evoluţia previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali şi a necesităţilor locale.

Prin actualizarea Planului urbanistic general al muncipiului Arad, se vor stabili pe baza analizei multicriteriale a situaţiei existente, obiectivele, acţiunile şi măsurile de dezvoltare ale municipiului pe o perioadă de 10 ani. Se vor lua în considerare noile cerinţe pe care trebuie să le satisfacă municipiul Arad în noua sa postură de oraş european şi poartă de intrare/ieşire a Romaniei în spaţiul european.

Iniţiator:
MUNICIPIUL ARAD, JUDEŢUL ARAD
Elaborator:
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN - INCERC”,
Sucursala URBANPROIECT, Bucureşti
ƞos. Pantelimon nr. 266, Bucureşti

ETAPELE DE ELABORARE/ACTUALIZARE A DOCUMENTAŢIEI PUG ŞI RLU PENTRU MUNICIPIUL ARAD

 

 

PLAN URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI ARAD - ACTUAL

 

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved