Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53831316
 

Regulamentul Concursului

„Integrarea - ce înseamnă pentru tine?”

Art 1. Organizatorul

Concursul se desfăşoară în organizarea Municipiului Arad în colaborare cu Asociaţia Centrul Judeţean de Voluntariat Arad şi Asociaţia Aspis din Arad, în cadrul proiectului „Oraşe Europene Tinere, Accesibile şi Sustenabile” (acronim EASY TOWNS), finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Europa pentru Cetăţeni 2014 - 2020.

Contextul concursului

Concursul se desfăşoară în cadrul unui proiect european care îşi propune stimularea multiculturalismului şi a integrării (culturale, lingvistice, sociale), sporirea capacităţii administraţiilor locale în abordarea unor teme specifice comunităţilor europene privind multiculturalismul şi integrarea, printr-o mai bună înţelegere a nevoilor cetăţenilor, ţinând seama de opiniile tinerilor privind combaterea conflictelor şi promovarea toleranţei, a respectului pentru valorile consacrate prin Carta drepturilor fundamentale a UE.

Tema concursului

Multiculturalismul şi integrarea (culturală, lingvistică, socială a minorităţilor etnice, a persoanelor cu dizabilităţi, a emigranţilor ş.a.).

Numele concursului: Integrarea - ce înseamnă pentru tine?

Art 2. Durata concursului şi aria de desfăşurare a concursului

Lansarea concursului: 2 aprilie 2016, ora 18:00;

Perioada de înscriere: din 2 aprilie 2016, ora 18:00, până în 2 mai 2016 ora 18.00;

Deschiderea sesiunii de vot: 9 mai 2016, ora 12.00;

Perioada de vot: 9 mai 2016, ora 12.00 - 9 iunie 2016, ora 12.00;

Anunţarea rezultatelor: 10 iunie 2016;

Concursul este organizat şi se desfăşoară pe website-urile www.primariaarad.ro şi www.voluntariatarad.ro

Art 3. Drept de participare

Dreptul de participare la acest concurs este acordat tuturor tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13-29 de ani şi domiciliul în România. Un participant poate înscrie în concurs doar o lucrare pentru fiecare secţiune.

Toţi participantii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile prezentului Regulament.

Regulamentul oficial al concursului este publicat pe website-ul Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro (Secţiunea Proiectului EASY TOWNS) şi cel al Asociaţiei Centrul Judeţean de Voluntariat Arad, www.voluntariatarad.ro.

La concurs nu pot participa angajaţii organizatorului, soţii sau soţiile acestora, ori rudele de gradul intâi.

Sunt descalificate automat persoanele care nu întrunesc condiţiile de participare stabilite, care nu respectă Regulamentul concursului sau care participă la concurs asumându-şi o identitate falsă.

Art 4. Desfăşurarea concursului

Concursul se va desfasura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Participanţii la concurs trebuie să respecte următorii paşi:

  1. Să pregătească posterul/colajul în concordanţă cu tema concursului, multiculturalism şi integrare, şi cu titlul acestuia, ca răspuns la întrebarea Integrarea - ce înseamnă pentru tine?
  2. Să completeze Formularul de înscriere la concurs, disponibil pe website-urile primariaarad.ro sau www.voluntariatarad.ro şi să se înscrie într-una din secţiunile concursului:

Poster A4 - digital (realizat în programe de grafică);

Poster A4 - desen (realizat prin aplicarea unor culori, creion, acuarele, carioca etc.);

Prin completarea formularului de înscriere în concurs, participantul acceptă termenii şi condiţiile prezentului regulament.

  1. Să trimită posterul de concurs electonic/prin poştă, însoţit de formularul de înscriere completat.

Electronic: la adresa de e-mail voluntariatarad@gmail.com

Poştă: Centrul Judeţean de Voluntariat Arad, Bulevardul Revoluţiei nr. 87, ap. 6, Arad.

  1. Să popularizeze şi să distribuie posterul pe care l-a înscris în concurs, pentru a obţine cât mai multe voturi.
  1. Să participe la evenimentele organizate pentru decernarea premiilor.

Art. 5 Câştigătorii concursului

Creaţiile înscrise în concurs vor fi publicate pe internet şi votate de public.

Stabilirea câştigătorilor se va face pe baza numărului de voturi obţinute în perioada de votare.

Comitetul de Organizare al Concursului este format din:

Reprezentanţi ai Municipiului Arad, 3 persoane;

Reprezentantul Asociaţiei Centrul Judeţean de Voluntariat Arad, 1 persoană;

Reprezentantul Asociaţiei ASPIS, 1 pers;

Numele câştigătorilor concursului vor fi publicate pe website-urile Primăriei Municipiului Arad, www.primariaarad.ro şi pe cel al Centrului Judeţean de Voluntariat Arad, www.voluntariatarad.ro în data de 10 iunie 2016. De asemenea, câştigătorii concursului vor fi anunţaţi şi prin e-mail.

Dacă un câştigător a furnizat date de contact eronate şi nu poate fi contactat într-un interval de o săptămână de la anunţarea lui, i se va retrage premiul.

Art 6. Premii

Premiile se vor acorda prin prezentarea câştigătorului la evenimentul de anunţare a câştigătorilor, în baza actului de identitate în original.

Premiile concursului sunt:

Marele premiu: o vizită în localitatea Pforzheim din Germania, pentru a participa alături de echipa arădeană de proiect la evenimentul trans-naţional organizat în luna octombrie 2016, în cadrul proiectului „Oraşe Europene Tinere, Accesibile şi Sustenabile” (EASY TOWNS).

În cazul în care câştigătorul marelui premiu are vârsta sub 18 ani, deplasarea acestuia în Germania va fi condiţionată de existenţa unui acord parental valabil.

Premiul 1 la Secţiunea Poster A4 digital (realizat în programe de grafică): un aparat foto oferit de Asociaţia Centrul Judeţean de Voluntariat Arad.

Stabilirea câştigătorului se va face după numărul de voturi obţinute în perioada de votare pentru lucrarea înscrisă în concurs.

Premiul 1 la Secţiunea Poster A4 desen (realizat prin aplicarea unor culori, creion, acuarele, cariocă, etc.): un aparat foto oferit de Asociaţia Centrul Judeţean de Voluntariat Arad.

Stabilirea câştigătorului se va face după numărul de voturi obţinute în perioada de votare pentru lucrarea înscrisă în concurs.

În plus, se vor acorda alte premii surpriză, constând în cărţi/reviste/alte echipamente electronice/materiale personalizate.

Fiecare Participant va primi, din partea Centrului Judeţean de Voluntariat Arad, un tricou personalizat cu posterul înscris în concurs.

Câştigătorii vor avea posibilitatea de a participa la o emisiune locală de 30 minute.

Art 7. Responsabilitate

Organizatorul concursului nu îşi asumă responsabilitatea pentru nesolicitarea premiului/premiilor de către participanţi.

Eventualele contestaţii pot fi făcute online, la adresa de e-mail voluntariatarad@gmail.com

Art 8. Regulamentul concursului

Regulamentul concursului este disponibil pe Facebook, pe pagina dedicată concursului: How we see Europe , precum şi pe pe paginile de internet ale organizatorilor: Primăria Municipiului Arad  www.primariaarad.ro, Asociaţia Centrul Judeţean de Voluntariat Arad www.voluntariatarad.ro şi Asociaţia Aspis www.asociatia-aspis.ro .

Prin înscrierea la acest concurs, participanĆŁii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament Ɵi sunt de acord ca, în cazul în care vor participa la aceasta concurs, numele Ɵi adresa lor să fie făcute publice, să fie folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii sau plăţi.

Art. 9. Încetarea colaborării

Organizatorul poate decide încetarea prezentului concurs înainte de data de finalizare, din orice motiv, inclusiv, dar fără a se limita la: apariţia unui eveniment ce constituie forţa majoră conform legislaţiei în vigoare, imposibilitatea, din motive independente de voinţa sa, de a continua derularea concursului. Acest lucru va fi anunţat participanţilor pe paginile de web sau Facebook dedicate evenimentului.

Art 10. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Art 11. Prelucrarea datelor personale

Completarea datelor personale de înscriere are ca singur scop identificarea câştigătorului, atribuirea corectă şi acordarea premiului.

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved