Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 57392834
 

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ARAD
REGULAMENT de ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE


Cap. I    Dispoziţii generale

Art. 1.   (1) Primăria Municipiului Arad este o instituţie publică, organizată ca o structură funcţională, cu activitate permanentă, constituită din primar, viceprimari, secretarul municipiului, împreună cu aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Arad, al cărui principal scop este de a aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.
           (2) Primarul este, potrivit legii, şeful administraţiei publice locale şi al aparatului propriu de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează.
           (3) Primarul conduce serviciile publice de specialitate ale Consiliului Local Municipal Arad, propunând acestuia, spre aprobare, în condiţiile legii, organigrama, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare  şi funcţionare al aparatului propriu.

Art. 2.   (1) Serviciile publice ale aparatului propriu de specialitate se organizează de către Consiliul Local, în principalele domenii de activitate, potrivit specificului şi cerinţelor, la propunerea Primarului.
            (2) Aparatul propriu îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor   prezentului regulament şi în baza prevederilor legale în vigoare.

Art. 3. Prin serviciu public, în înţelesul prezentului regulament, se înţelege o structură organizatorică înfiinţată pe baza legii, la nivelul municipiului Arad, având atribuţii exercitate de către personalul de specialitate încadrat, structură înzestrată cu mijloace materiale în scopul satisfacerii în mod continuu şi permanent a unor interese comune colectivităţii şi prin care consiliul local îşi îndeplineşte o parte determinantă din scopul său.

Art. 4.    (1) Structura organizatorică a aparatului propriu al Consiliului Local al Municipiului Arad cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, următoarele tipuri de compartimente, având un număr minim de posturi de execuţie:        

          a) birou........................5  posturi

          b) serviciu....................7 posturi

          c) direcţie.....................15 posturi

          d) direcţie generală......25 posturi

              (2) Dacă există activităţi care necesită o delimitare distinctă, iar numărul de posturi corespunzătoare acestora este mai mic decât numărul minim necesar pentru constituirea unui birou, se organizează sub formă de compartimente sau oficii în subordinea unui funcţionar public de conducere.

Art. 5. Conducătorii structurilor organizate conform art. 4 vor colabora permanent, în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce le revin din legi, decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii, a prevederilor legale în vigoare şi a sarcinilor ce le sunt încredinţate.

<< Full >>

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
August 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21
 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved