Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 62898991
 

 

BULETIN INFORMATIV - INFORMATII DE INTERES PUBLIC CARE SE COMUNICA DIN OFICIU

 

a) Actele normative ( vizualizează aici legislaţia ) care reglementează organizarea si funcţionarea Primăriei Municipiului Arad

b) Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Municipiului Arad

b1) Organigrama instituţiei;

b2) Regulamentul de organizare si funcţionare - aprobat prin H.C.L.M. 260/2019;

b3) Programul de funcţionare - Vizualizează programul aici

b4) Program de audienţe

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Arad şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor de interes public.

Conducerea Primariei Municipiului Arad

dl. Călin Bibarţ - Primar
dl. Lazăr Faur - Viceprimar

d-na Lilioara Stepănescu - Secretarul Municipiului Arad
dl. Bogdan-Vlad Boca - Administrator public

Persoane responsabile cu difuzarea informatiilor de interes public:
Legea 544/2001 - Ioana Lerinţiu - consilier - Serviciul Informare cetaţeni - Direcţia Comunicare - 0257 281850, int.307;
Relatii cu presa - Ralu Cotrău - Şef birou - Biroul Relaţii Mass Media - Direcţia Comunicare - 0257-281850 - int.136

d) Coordonatele de contact

Denumire: Primăria Municipiului Arad
Sediul: Arad, Bd. Revolutiei Nr. 75
Telefon: Centrala - 0257 281850, 0257 280259, 0257 280964
Serviciul Relaţii cu publicul - Registratura - int. 316, Urbanism - int. 317, Fax: 0257 284744
Telverde: 0800 800 777 sau 0257 984.
E-mail: pma@primariaarad.ro
Site : www.primariaarad.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil contabil se pot consulta la sediul instituţiei

f) Programele si strategiile proprii : Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Arad pentru perioada 2014-2030

g) Lista cuprinzând documentele de interes public

Informaţiile de interes public comunicate din oficiu, potrivit art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public:
- Actele normative care reglementează organizarea si funcţionarea Primăriei Municipiului Arad;
- Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al Primăriei Municipiului Arad;
- Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Arad, si ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
- Coordonatele de contact ale Primariei Municipiului Arad respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet
- Sursele financiare, bugetul si bilanţul contabil
- Programele si strategiile proprii, alte documente publicate pe site-ul instituţiei
- Lista documentelor produse si/sau gestionate, potrivit legii
- Modalitaţile de contestare a deciziei autoritaţii sau a instituţiei publice in situaţia in care persoana se considera vatamata in privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

h) Lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

- dispoziţiei ale primarului
- proiecte de hotarâri
- instrumente de prezentare a actelor administrative: expunere de motive, note de fundamentare, referate de aprobare
- note de discuţii
- referate de aprobare
- fise de audienţa
- protocoale
- rapoarte
- studii
- analize
- prognoze
- proiecte de strategii
- scrisori sau adrese
- materiale de specialitate
- fise de proiect
- contracte de achiziţie publica
- procese-verbale
- adrese
- observaţii si propuneri
- avize
- planuri urbanistice de detaliu sau zonale
- planul urbanistic general
- certificate de urbanism si autorizaţii de construire/desfiinţare
- autorizaţii pentru activitaţi independente (asociaţii familiale, persoane fizice), autorizaţii taxi, autorizaţii de funcţionare si avize pentru orarul de funcţionare
- autorizaţii de acces în zone cu restricţii de tonaj
- date de cadastru
- date de stare civilă

i) Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate - sunt prevăzute in art. 21 si 22 din Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, si anume:

- reclamaţia administrativă - se depune la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice
- plângerea la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.

j) Rapoarte privind aplicarea Legii nr. 544/2001 în cadrul Primăriei Municipiului Arad

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
FAUR Lazăr
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr


  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12

 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved