Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 59634928
 

Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară
REGULAMENT de ORGANIZARE şi FUNCŢIONARE


Cap. I    Dispoziţii generale

Art.1  (1) Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad este serviciul public de interes local, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului local al municipiului Arad, înfiinţat prin Hotărârea nr. 123/08.05.2001 a Consiliului local al municipiului Arad.
         (2) Primarul conduce şi controlează serviciul public de interes local: Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad.

Art.2  (1) Prin serviciul public de interes local în îţelesul prezentului Regulament, se înţelege direcţia de specialitate cu personalitate juridică, subordonată şi structurată pe competenţe potrivit organigramei.
         (2) Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară realizează la nivel local măsurile de asistenţă socială domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.
         (3) Elaborează politici şi strategii, programe de dezvoltare, derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi de dezvoltare regională durabilă în vederea prevenirii stării de nevoie a unor grupuri sau persoane periclitate.

Art.3  (1) Sediul administrativ al Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad este în Arad, Bd. Revoluţiei nr. 75.
         (2) Pe toate actele emise de Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad se va menţiona Consiliul local al municipiului Arad - Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară  şi sediul serviciului public de interes local.
         (3) Directorul executiv asigură conducerea, îndrumarea şi controlul serviciilor din structura Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad

Art.4   Durata de funcţionare a serviciului public de interes local Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară Arad este nelimitată.

Art.5   Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară îşi desfăşoară activitatea în baza prezentului Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare.

Art.6  (1) Structura organizatorică a Direcţiei de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, următoarele tipuri de compartimente, având un număr minim de persoane, astfel:
                  a)      Oficiu/compartiment - 1 persoană
                  b)      Birou - 6 persoane
                  c)      Serviciu - 8 persoane
                  d)      Direcţie - 15 de persoane
                  e)      Direcţie generală - 25 de persoane

          (2) Biroul poate fi organizat fie independent, fie în cadrul unui serviciu, pentru fiecare 6 persoane existente peste numărul minim necesar constituirii serviciului, dacă există activităţi care necesită o delimitare distinctă.

Art.7   Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară dispune de cod fiscal şi cont bancar propriu, de ştampilă şi sigiliu propriu.

<< Full >>

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 2020

1
2
3
4
5
6
7
8
9
25


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved