COMISIILE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI LOCAL
AL MUNICIPIULUI ARAD
PENTRU MANDATUL 2016 - 2020
 
COMISIA 1
Buget-finanţe, activităţi economice
COMISIA 3
Patrimoniu, agricultură,
servicii publice
1. 

BIBARŢ Laurenţiu - Călin

1.

BIBARŢ Laurenţiu - Călin

2.

BOGNAR Levente - Grigorie

2.

SFÂRÂILĂ Marius Cristian

3.

TABUIA Roxana-Adriana

3.

SZABO Mihai Iosif

4.

SĂPLĂCAN Gheorghe

4.

HANDRA Arsenie

5.

CHEŞA Ilie

5.

BURUC Cosmin Alexandru

6.

VĂRCUƞ Beniamin–Narcis-Cristian

6.

STOENESCU Anca - Patricia

7.

FURDE Gheorghe

7.

LUPAŞ Marin

 

 

COMISIA 2
Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism

COMISIA 4
Cultură, sănătate, învăţământ, familie, muncă, protecţie socială, copii, culte, tineret şi sport

1. 

BOGNAR Levente - Grigorie

1. 

BULBUC Ionel

2. 

BOCA Bogdan - Vlad

2. 

ANDREŞ Laura

3. 

DINGA Patricia

3.

NAAJI Antoanela - Luciana

4. 

FILIP Flavius-Emanuil

4.

CISMAŞIU Mariana

5. 

CIUPE Ionel

5.

DUMITREAN Adina - Liana

6. 

TABUIA Roxana Adriana

6.

STOENESCU Anca - Patricia

7. 

VĂRCUŞ Beniamin-Narcis-Cristian

7.

FURĂU Gheorghe - Oto

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

 

Ionel BULBUC

Contrasemnează

 

S E C R E T A R

 

Lilioara STEPANESCU

Actualizat la 17.01.2018

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved