Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 61277171
 

Registrul de Evidenţă al
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 25-11-2020
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

 
Anul: 2020     

Hotarirea Nr.487 din 16-11-2020
cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Filotei, nr. 12, înscris în CF. nr. 347695 Arad, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice

Hotarirea Nr.486 din 16-11-2020
privind acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Volta, nr. 8, aflat în proprietatea personală a unei persoane fizice - înscris în CF nr. 341514 Arad

Hotarirea Nr.485 din 16-11-2020
privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Arad si rectificarea suprafetei terenului situat în Municipiul Arad, Zona Pădurice, B-dul Revolutiei, înscris în CF nr. 343902 Arad

Hotarirea Nr.484 din 16-11-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, parter

Hotarirea Nr.483 din 16-11-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.15, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr.19, etaj I

Hotarirea Nr.482 din 16-11-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism aferent "ZONĂ PENTRU COMERT;: Construire magazin materiale de constructii cu amenajări aferente, signalistică si mijloace publicitare, împrejmuire, amenajare accese si amenajare racord cu strada Siriei" Amplasament: intravilanul si extravilanul municipiului Arad, generat de imobilele: 352525, 352493, 306274, 322857, 306265, 330829, 352971, 352528, 352207, 352190, 352208, 352292, 304295, 303470, 352258, 342710, 345415, 354254, 302652, 332467, 354107, 341237, 306283, 300008, 352251, 352194, 303484, 352304, 354268, 341236, 302653, 352262, 352492, 354109, municipiul Arad, judeTul Arad

Hotarirea Nr.481 din 16-11-2020
cu privire la modificarea statului de functii al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.480 din 16-11-2020
privind stabilirea pentru anul 2020 a plafonului creanțelor fiscale care se anulează

Hotarirea Nr.479 din 16-11-2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 461/2020 privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ;Învătământ on-line performant în Arad

Hotarirea Nr.478 din 16-11-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 noiembrie 2020

Hotarirea Nr.477 din 02-11-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 24 octombrie 2020

Hotarirea Nr.476 din 02-11-2020
privind acordarea unor facilităti la plata obligatiilor fată de bugetul local pentru durata stării de alertă declarate în anul 2020

Hotarirea Nr.475 din 02-11-2020
privind constituirea comisiei de validare a rezultatelor votului secret pentru perioada mandatului 2020-2024

Hotarirea Nr.474 din 02-11-2020
privind aprobarea constituirii unui parteneriat între Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Județul Arad si Judetul Bihor, în vederea implementării proiectului de infrastructură Drum expres Oradea -Arad

Hotarirea Nr.473 din 02-11-2020
privind rectificarea unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, Str. Tribunul Axente, nr. 3 - înscris în CF nr. 341724 Arad

Hotarirea Nr.472 din 02-11-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.471 din 02-11-2020
privind modificarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfăsurare a activitătilor comerciale si al pietelor în municipiul Arad, cu modificările si completările ulterioare si a Hotărârii nr. 235/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.470 din 02-11-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.469 din 02-11-2020
privind lucrarea cadastrală de prima înscriere si alipirea a două parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Smeurei, nr. 2 A

Hotarirea Nr.468 din 02-11-2020
privind atestarea apartenentei la domeniul public al Municipiului Arad si alipirea unor imobile situate în Zona Str. Grădinarilor, înscrise în CF nr. 321496 Arad, CF nr. 321514 Arad, CF nr. 321509 Arad si CF nr. 321508 Arad

Hotarirea Nr.467 din 02-11-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 96, etaj I

Hotarirea Nr.466 din 02-11-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Hotarirea Nr.465 din 02-11-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 2 noiembrie 2020

Hotarirea Nr.464 din 02-11-2020
privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020 - 2024

Hotarirea Nr.463 din 02-11-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021

Hotarirea Nr.462 din 02-11-2020
privind aprobarea ordinii de zi a sedinei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 2 noiembrie 2020

Hotarirea Nr.461 din 23-10-2020
privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul Învătământ on-line performant în Arad

Hotarirea Nr.460 din 23-10-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.459 din 23-10-2020
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 256/2020 privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Actualizare SF Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 - SP 5

Hotarirea Nr.458 din 23-10-2020
privind actualizarea bugetului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 305/2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 329/2017 privind aprobarea proiectului Reabilitare termică clădire Grădinita cu program prelungit Palatul Fermecat Arad, str. Poetului nr. 89/B si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI

Hotarirea Nr.457 din 23-10-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 iulie 2020

Hotarirea Nr.456 din 23-10-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 5 iunie 2020

Hotarirea Nr.455 din 23-10-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fatadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.454 din 23-10-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. RECONS S.A. Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.453 din 23-10-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A. pentru anul 2020

Hotarirea Nr.452 din 23-10-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.451 din 23-10-2020
privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 232/2016 privind aprobarea metodologiei de calcul a chiriei pentru locuințele realizate prin Agenția Națională pentru Locuințe situate în municipiul Arad

Hotarirea Nr.450 din 23-10-2020
privind repartizarea unor locuințe situate în municipiul Arad, persoanelor care au depus dosare în vederea obtinerii unei locuinte sociale

Hotarirea Nr.449 din 23-10-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad, a unui teren situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu

Hotarirea Nr.448 din 23-10-2020
privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de Administrare nr. 16.605/2020 încheiat cu Filarmonica Arad

Hotarirea Nr.447 din 23-10-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.446 din 23-10-2020
privind prima înscriere a două parcele de teren, situate în municipiul Arad, Piata Heim Domokos, nr. 16 si nr. 17

Hotarirea Nr.445 din 23-10-2020
privind preluarea în proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului situat în Arad, str. Metianu, nr. 13, ap. 1, înscris în C.F. nr. 304830-C1-U2-Arad, prin renuntarea la dreptul de proprietate, a S.C. Rusco International S.R.L.

Hotarirea Nr.444 din 23-10-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.443 din 23-10-2020
privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 9 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, strada Calea Timisorii, nr. 105, corp D

Hotarirea Nr.442 din 23-10-2020
privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 7 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, strada Calea Timisorii, nr. 105, corp D

Hotarirea Nr.441 din 23-10-2020
privind dezlipirea imobilului teren, proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, strada Mr. Nicolae Dărăban, nr. 2/A înscris în C.F. nr. 354772 Arad

Hotarirea Nr.440 din 23-10-2020
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.439 din 23-10-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 octombrie 2020

Hotarirea Nr.438 din 16-10-2020
de modificare a Hotărârii nr. 610/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind preluarea prin dare în plată a terenului înscris în CF nr. 338919 Arad în suprafată de 689.612 mp si a constructiei înscrise în CF nr. 338919 - C1 aflate în proprietatea SC Centrala Electrică de Termoficare Arad SA

Hotarirea Nr.437 din 16-10-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.436 din 16-10-2020
privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.435 din 16-10-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 iulie 2020

Hotarirea Nr.434 din 16-10-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 25 iunie 2020

Hotarirea Nr.433 din 16-10-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2020

Hotarirea Nr.432 din 16-10-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Ansamblu de clădiri rezidențiale , comerciale și prestări servicii Calea Aurel Vlaicu, municipiul Arad, judetul Arad

Hotarirea Nr.431 din 16-10-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Zonă rezidentială, Strada Constantin Brâncoveanu f.n., CF nr. 334727 - Arad, CF nr. 335311 Arad, municipiul Arad, judetul Arad

Hotarirea Nr.430 din 16-10-2020
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad si dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 334301 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.429 din 16-10-2020
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului înscris în CF nr. 335591 Arad, având categoria de folosintă canal HC 425, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.428 din 16-10-2020
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-30.09. 2020, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Hotarirea Nr.427 din 16-10-2020
privind aprobarea listei de priorităti pentru locuintele de serviciu, precum si repartizarea unor locuinte de serviciu

Hotarirea Nr.426 din 16-10-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piata Luther, Str. Blajului

Hotarirea Nr.425 din 16-10-2020
privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, Cartierul Bujac, înscris în CF nr. 350222 Arad

Hotarirea Nr.424 din 16-10-2020
privind modificarea si completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 162/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a spațiilor temporar disponibile aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Arad

Hotarirea Nr.423 din 16-10-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.422 din 16-10-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 51, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 78, etaj II

Hotarirea Nr.421 din 16-10-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.14, situat în Arad, B-dul Revoluției nr.78, etaj I

Hotarirea Nr.420 din 16-10-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj I, corp A

Hotarirea Nr.419 din 16-10-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 octombrie 2020

Hotarirea Nr.418 din 09-10-2020
referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizatiei privind racordul la retelele tehnico-edilitare si a Avizului de săpătură realizate pe proprietăti apartinând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicatii rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc, terenurilor de sport, precum si spatiilor verzi, cu modificarile si completările ulterioare

Hotarirea Nr.417 din 09-10-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 235/2020 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale

Hotarirea Nr.416 din 09-10-2020
cu privire la repartizarea unei locuinte construite prin Agentia Natională pentru Locuinte, situate în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.415 din 09-10-2020
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie si a indicatorilor tehnico-economici actualizati ai obiectivului de investtie Reabilitare clădire spatii comerciale, strada I.R. Sirianu nr.6/A

Hotarirea Nr.414 din 09-10-2020
privind aprobarea tarifelor utilizate pentru exploatarea Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman, prin completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 204/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a bazelor sportive proprietate publică a Municipiului Arad, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.413 din 23-10-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 9 octombrie 2020

Hotarirea Nr.412 din 09-10-2020
privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului la Teatrul Clasic ,,Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării finale managementului aferent perioadei 2018-

Hotarirea Nr.411 din 09-10-2020
privind constituirea comisiei de evaluare finală a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de solutionare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării finale a managementului aferent perioadei 2018-2020

Hotarirea Nr.410 din 09-10-2020
cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad

Hotarirea Nr.409 din 09-10-2020
privind aprobarea documentatiei tehnico - economice Studiu de fezabilitate a obiectivului: Extindere Strada Iuliu Toader si Modernizare Strada Exterioară

Hotarirea Nr.408 din 09-10-2020
privind aprobarea transmiterii în concesiune a sistemului de canalizare menajeră realizat în cadrul proiectului Reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe severe ale serviciilor de canalizare din municipiul Arad, inclusiv modernizarea sistemului rutier, în cartierele Gai, Bujac și Sânicolau Mic către S.C. Compania de Apă Arad SA (Operator Regional)

Hotarirea Nr.407 din 09-10-2020
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad

Hotarirea Nr.406 din 09-10-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Modificare si extindere PUZ aprobat Zonă servicii si depozitare, judetul Arad, intravilan si extravilan municipiul Arad, DN 7B km 0+633 stânga, generat de imobilele identificate prin CF nr. 336634 Arad si CF nr. 336651 Arad, beneficiar: Tudoroiu Florian

Hotarirea Nr.405 din 09-10-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.404 din 09-10-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Zonă locuințe individuale limitrof străzii Constituției, CF nr. 350379, CF nr. 347648, municipiul Arad, judetul Arad

Hotarirea Nr.403 din 09-10-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU):Zonă administrare deșeuri, extravilan municipiul Arad, conform extras CF nr. 346391 - Arad

Hotarirea Nr.402 din 09-10-2020
cu privire la modificarea obiectului unor contracte de închiriere cu destinatia de locuinte

Hotarirea Nr.401 din 09-10-2020
cu privire la însusirea rapoartelor de evaluare ale unor bunuri imobile aparținând Municipiului Arad

Hotarirea Nr.400 din 09-10-2020
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea 6 Vânători nr. 55

Hotarirea Nr.399 din 09-10-2020
privind aprobarea Actului adițional nr.6 la Contractul de închiriere nr. 60425/27.09.2013 (2127/27.09.2013), pentru imobilul în care funcționează Scoala Gimnazială Mihai Eminescu Arad

Hotarirea Nr.398 din 09-10-2020
privind dezlipirea unor imobile proprietatea Municipiului Arad - înscris în CF nr. 346659 Arad, CF nr. 354600 Arad si CF nr. 353962 Arad -

Hotarirea Nr.397 din 09-10-2020
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad si dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336131 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.396 din 09-10-2020
privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 10 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în municipiul Arad, strada Bela Bartok nr. 7

Hotarirea Nr.395 din 09-10-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, corp A, demisol

Hotarirea Nr.394 din 09-10-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 9 octombrie 2020

Hotarirea Nr.393 din 30-09-2020
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 331/2017 privind aprobarea proiectului Reabilitare termică clădire Grădinita cu program prelungit Curcubeul Copiilor Arad, strada Simion Balint nr. 7-9 si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.392 din 30-09-2020
privind aprobarea contractului de închiriere pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Mihai Eminescu nr. 15 în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului National Elena Ghiba Birta Arad

Hotarirea Nr.391 din 30-09-2020
privind neaprobarea proiectului de hotărâre nr. 359/2020 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016-2020, ca rămas fără obiect

Hotarirea Nr.390 din 30-09-2020
privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna STĂNIS Loredana Alina

Hotarirea Nr.389 din 30-09-2020
privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Hotarirea Nr.388 din 30-09-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.387 din 30-09-2020
privind modificarea suprafeței de teren aferentă Punctului termic Ocsko Terezia

Hotarirea Nr.386 din 30-09-2020
privind rezilierea contractului de închiriere prin acordul părtilor si vânzarea unui teren situat în Arad, str. Ștefan Luchian nr. 23 către S.C. Krypton S.R.L.

Hotarirea Nr.385 din 30-09-2020
privind dezlipirea unui teren situat în Municipiului Arad, strada Aprodul Purice, nr. 10, înscris în C.F. nr. 310844 Arad

Hotarirea Nr.384 din 30-09-2020
privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad si Asociatia RUBIO PRO COPILĂRIE PRO VIAA

Hotarirea Nr.383 din 30-09-2020
cu privire la subapartamentarea imobilului situat în municipiul Arad, Str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 3, Et. P+IE, Ap. 3A si 3B - înscris în CF nr. 303330-C1-U10 Arad

Hotarirea Nr.382 din 30-09-2020
privind alipirea unor imobile, proprietatea privată a Municipiului Arad, situate în Str. Fântânii, nr. 9, nr. 3/A, nr. 5 si Calea Aurel Vlaicu, nr. 286/C, înscrise în CF nr. 344781 Arad, CF nr. 344782 Arad, CF nr. 344784 Arad, CF nr. 344785 Arad

Hotarirea Nr.381 din 30-09-2020
privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 333516 Arad aferent DN 79

Hotarirea Nr.380 din 30-09-2020
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată, a imobilului situat în Municipiul Arad, Calea Radnei nr. 250

Hotarirea Nr.379 din 30-09-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Municipiului Arad în adunarea generală a actionarilor de la SC Târguri Oboare si Piete SA Arad

Hotarirea Nr.378 din 30-09-2020
privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Mihai Eminescu Nr. 27, Et. 1, Ap. 4, înscris în CF nr. 307058-C1-U4 Arad -

Hotarirea Nr.377 din 30-09-2020
privind atestarea la domeniul public al Municipiului Arad și dezlipirea imobilului situat în Arad, Str. Corneliu Coposu - înscris în CF nr. 341020 Arad

Hotarirea Nr.376 din 30-09-2020
privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Str. Horatiu si Aleea Romanta Aferent punctului termic PT 5 - Grădiste

Hotarirea Nr.375 din 30-09-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.2, situat în Arad, str. Preparandiei, nr. 2, parter

Hotarirea Nr.374 din 30-09-2020
privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (c83/04.10.2018) pentru imobilul în care functionează Grădinita cu Program Normal nr. 11 din Arad

Hotarirea Nr.373 din 30-09-2020
privind aprobarea platii cotizatiei ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al Asociatiei Orașe Energie România (O.E.R.)

Hotarirea Nr.372 din 30-09-2020
privind prelungirea termenului de transmitere în folosintă gratuită, pe o perioadă totală de 25 de ani, transmis Asociatiei Nevăzătorilor din România Filiala Arad

Hotarirea Nr.371 din 30-09-2020
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, rectificat, al S.C. Recons S.A. Arad, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.370 din 30-09-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.369 din 30-09-2020
cu privire la modificarea statului de funcții al Serviciului public de interes Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.368 din 30-09-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.12, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 3, etaj I, corp A

Hotarirea Nr.367 din 30-09-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.366 din 30-09-2020
privind plata cotizatiei ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al ASOCITIEI LOCALITĂTILOR SI ZONELOR ISTORICE SI DE ARTĂ DIN ROMÂNIA (ALZIAR)

Hotarirea Nr.365 din 30-09-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu: Construire locuință unifamilială P, anexă gospodarească +seră, pavilion terasă, împrejmuire strada Rândunicii nr. 60-62, municipiul Arad

Hotarirea Nr.364 din 30-09-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuință, str. Agricultorilor nr. 14, municipiul Arad

Hotarirea Nr.363 din 30-09-2020
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad, a imobilului înscris în CF.nr. 326423 Arad, situat în strada Fulgerului, nr. 2-4, aferent scolii Gimnaziale Aurel Vlaicu

Hotarirea Nr.362 din 30-09-2020
privind rectificarea unei suprafete de teren înscris în CF nr. 311052 Arad, proprietatea Municipiului Arad

Hotarirea Nr.361 din 30-09-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): Construire locuintă familială P+1E și gard la frontul stradal", str. Dr. Avramescu Vasile, nr. 5, municipiul Arad, beneficiar: Tornea Mircea Sorin și Tornea Diana Loredana

Hotarirea Nr.360 din 30-09-2020
privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad în interiorul cartierului ARADUL NOU

Hotarirea Nr.359 din 30-09-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 septembrie 2020

Hotarirea Nr.358 din 01-09-2020
privind aprobarea documentației și a măsurilor necesare în vederea asigurării unui spațiu situat în municipiul Arad, în vederea relocării procesului de învățământ al Colegiului National "Elena Ghiba Birta" Arad

Hotarirea Nr.357 din 01-09-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

Hotarirea Nr.356 din 01-09-2020
privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad

Hotarirea Nr.355 din 01-09-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subventii pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.354 din 01-09-2020
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 328/2017 privind aprobarea proiectului Reabilitare termică clădire Grădinita cu program prelungit Grădinita Prieteniei Arad, strada Predeal nr. 3 si a cheltuielilor legate de proiect în cadrul Axei prioritare 3, Prioritatea de investitii 3.1 Operatiunea B, Apelul de proiecte nr. POR /2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.353 din 01-09-2020
privind aprobarea suportului alimentar acordat prescolarilor si elevilor de la scoala Gimnazială Ilarion Felea Arad, Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad si Scoala GimnazialăAdam Nicolae Arad în cadrul Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 150 de unităti de învătământ preuniversitar de stat

Hotarirea Nr.352 din 01-09-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Crivabora a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.351 din 01-09-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Hotarirea Nr.350 din 01-09-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Hotarirea Nr.349 din 01-09-2020
cu privire la acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în municipiul Arad, strada Vulturilor, nr. 3, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice

Hotarirea Nr.348 din 01-09-2020
privind aprobarea Actului adițional nr. 7 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad

Hotarirea Nr.347 din 01-09-2020
privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Judeteană A. D. Xenopol, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4

Hotarirea Nr.346 din 01-09-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 1 septembrie 2020 până la încheierea mandatului

Hotarirea Nr.345 din 01-09-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 septembrie 2020

Hotarirea Nr.344 din 21-08-2020
privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat,care sprijină transportul public în comun de călători si modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Remodelarea Bulevardului Revolutiei

Hotarirea Nr.343 din 21-08-2020
privind aprobarea Coridorului de mobilitate integrat care sprijină transportul public în comun de călători si modurile de transport nepoluante prin implementarea proiectului Modernizare sistem de transport public cu tramvaiul în Municipiul Arad traseu Piata Podgoria - Pasaj Micălaca - Micălaca Zona III

Hotarirea Nr.342 din 21-08-2020
privind aprobarea îndreptării erorii materiale privind imobilul aferent obiectivului de investitie din Documentatia de Avizare a Lucrărilor de Interventii pentru - Reparație capitală Stație sortare, reabilitarea și modernizarea instalațiilor, dotărilor și spațiilor aferente, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 643/2019 - Anexa 1

Hotarirea Nr.341 din 21-08-2020
privind modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Hotarirea Nr.340 din 21-08-2020
privind aprobarea Regulamentului propriu de organizare si funcționare prezentat strict pentru activitile de colectare si transport al serviciului public de salubrizare al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Arad"

Hotarirea Nr.339 din 21-08-2020
privind aprobarea contractului de achizitii publice de servicii în scopul asigurării unor măsuri pentru buna organizare si desfăsurare a alegerilor organizate în anul 2020, în temeiul art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.338 din 21-08-2020
privind aprobarea documentatiei de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a Halei agroalimentare Miorita si a Pietei de lemne din municipiul Arad către SC TOP SA Arad

Hotarirea Nr.337 din 21-08-2020
privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public Serviciul de administrare, întreținere și exploatare a Halei agroalimentare Miorita si a Pietei de lemne din municipiul Arad

Hotarirea Nr.336 din 21-08-2020
privind dezlipirea unui teren situat în intravilanul Municipiului Arad, trup izolat 103, înscris în CF. nr. 339001 Arad

Hotarirea Nr.335 din 21-08-2020
cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 81/2020 si apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 înscris în CF nr. 352565 Arad

Hotarirea Nr.334 din 21-08-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020

Hotarirea Nr.333 din 21-08-2020
respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Hotarirea Nr.332 din 21-08-2020
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adițional nr. 15/2020

Hotarirea Nr.331 din 21-08-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea contractării de la CEC Bank SA, Sucursala Arad, a unui credit pentru Capital de Lucru, în valoare de 5.000.000 lei, în cadrul programului IMM Invest

Hotarirea Nr.330 din 21-08-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea tarifelor pentru serviciile conexe prestate de către societate

Hotarirea Nr.329 din 21-08-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Parcelare pentru locuinte individuale, Municipiul Arad, Strada Ialomitei, Nr. 14-16, beneficiar: S.C. K&K S.R.L.

Hotarirea Nr.328 din 21-08-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă Rezidentială, Mun. Arad, Judetul Arad, Str. Rosmarin, F.N., beneficiari: Astalos Horia Radu, Astalos Ioana Miorita, Constantinescu Attila, Constantinescu Emil, Plavea Remus, Plavea Daniela Alexandra, Boar Alina, Grad Gheorghe, Grad Simona Alina, Moldovan Georgeta Rodica, Antochi Ciprian, Antochi Cecilia Anca

Hotarirea Nr.327 din 21-08-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): "Construire locuintă unifamilială P+1E, copertină auto si împrejmuire", municipiul Arad, str. Măciesului, nr. 20, pe parcela identificată prin C.F. nr. 350172 - Arad

Hotarirea Nr.326 din 21-08-2020
pentru rectificarea anexei 2 la Hotărârea nr. 277/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuinte individuale si functiuni complementare Zona Sanevit, municipiul Arad, judetul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

Hotarirea Nr.325 din 21-08-2020
privind aprobarea documentației și a măsurilor în vederea închirierii unor spatii pentru depozitare bunuri aflate în gestiune

Hotarirea Nr.324 din 21-08-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona soseaua de Centură a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.323 din 21-08-2020
privind aprobarea vânzării terenului situat în Arad, str. Ogorului nr. 29 către S.C. Euro Pet Spam S.R.L.

Hotarirea Nr.322 din 21-08-2020
cu privire la repartizarea unei locuințe, construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în Municipiul Arad, str. Voinicilor, bl. 1B, ap. 19

Hotarirea Nr.321 din 21-08-2020
privind prima înscriere si alipirea a trei parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Fulgerului, nr. 24

Hotarirea Nr.320 din 21-08-2020
privind atestarea dreptului de proprietate a Municipiului Arad si însușirea documentației cadastrale pentru terenurile înscrise în CF nr. 353194 Arad, CF nr. 353195 Arad, CF nr. 353197 Arad si CF nr. 354745 Arad, situate în Zona Bujac

Hotarirea Nr.319 din 21-08-2020
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.318 din 21-08-2020
privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul Zilelor Aradului, ediția 2020

Hotarirea Nr.317 din 21-08-2020
privind conferirea unor titluri si distinctii cu prilejul Zilelor Aradului, editia 2020

Hotarirea Nr.316 din 21-08-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 august 2020

Hotarirea Nr.315 din 28-07-2020
privind aprobarea unui schimb de imobile din Municipiul Arad

Hotarirea Nr.314 din 28-07-2020
privind aprobarea modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare si transport al deseurilor municipale, în baza contractului de delegare prin concesiune nr. 1603/24.10.2017

Hotarirea Nr.313 din 28-07-2020
privind modificarea anexei 1 la Hotărârea nr. 268/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, în contextul pandemiei COVID-19 si a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Hotarirea Nr.312 din 28-07-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.311 din 28-07-2020
privind respingerea plângerii prealabile formulată de Biserica Evanghelică Lutherană din România-Parohia Arad, împotriva Hotărârii nr. 198/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.310 din 28-07-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere a unui imobil situat în municipiul Arad, zona străzii Măciesului

Hotarirea Nr.309 din 28-07-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 14, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 92

Hotarirea Nr.308 din 28-07-2020
cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român aflate în gestiunea Serviciului Fond Locativ

Hotarirea Nr.307 din 28-07-2020
aprobarea listei și ordinii de priorități a solicitanților care au depus dosare pentru obtinerea unei locuinte sociale, listă rezultată în urma analizării cererilor depuse în perioada de înscriere cuprinsă între data de 01.08.2017 si data de 31.12.2019

Hotarirea Nr.306 din 28-07-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 iulie 2020

Hotarirea Nr.305 din 23-07-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020

Hotarirea Nr.304 din 23-07-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020

Hotarirea Nr.303 din 23-07-2020
respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Hotarirea Nr.302 din 23-07-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 351/2015 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.301 din 23-07-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2020

Hotarirea Nr.300 din 23-07-2020
privind modificarea repartizării excedentului bugetar al Municipiului Arad Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în Referatul de aprobare nr. 49302 din 17 iulie 2020,

Hotarirea Nr.299 din 23-07-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.298 din 23-07-2020
cu privire la modificarea Hotărârii nr. 32/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste-Sanevit

Hotarirea Nr.297 din 23-07-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca - Pod zona V

Hotarirea Nr.296 din 23-07-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piata George Enescu

Hotarirea Nr.295 din 23-07-2020
privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 131/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Hotarirea Nr.294 din 23-07-2020
privind aprobarea întocmirii si tinerii la zi a registrului agricol si pe suport de hârtie

Hotarirea Nr.293 din 23-07-2020
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-30.06. 2020, referitor la activitatea registrului agricol

Hotarirea Nr.292 din 23-07-2020
privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotarirea Nr.291 din 23-07-2020
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Filarmonica Arad

Hotarirea Nr.290 din 23-07-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri publice concesionate

Hotarirea Nr.289 din 23-07-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.288 din 23-07-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.287 din 23-07-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală Ordinară a Actionarilor al S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.286 din 23-07-2020
privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Piața Avram Iancu, Nr. 12, Ap. 3 a, - înscris în CF nr. 301020-C1-U27 Arad -

Hotarirea Nr.285 din 23-07-2020
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Arad a unor terenuri situate în municipiul Arad

Hotarirea Nr.284 din 23-07-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8/A, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV B-dul Revolutiei, nr. 73

Hotarirea Nr.283 din 23-07-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. IV B-dul Revoluției nr. 73

Hotarirea Nr.282 din 23-07-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 50, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 78, etaj II

Hotarirea Nr.281 din 23-07-2020
privind aprobarea intentiei de preluare în domeniul public al Municipiului Arad a unor imobile constructii aferente punctelor termice din patrimoniul SC CET H SA Arad

Hotarirea Nr.280 din 23-07-2020
privind completarea Hotărârii nr. 349/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrand Neptun si Patinoarul Municipal Arad

Hotarirea Nr.279 din 23-07-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Rgulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investitie: Zonă rezidentială Locuinte izolate sau cuplate, municipiul Arad, str. Zoe, nr. 13 si nr. 13/A, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 325312 Arad si C.F. nr. 325313 Arad, proiect nr. 99/2019, elaborat de SC Arhitectonic SRL

Hotarirea Nr.278 din 23-07-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent obiectivului de investitie "Zonă cu locuinte colective P+3E si amenajări aferente" str. I. Câmpineanu, nr. 64, 66, 68, Municipiul Arad, pe parcelele identificate prin C.F. nr. 352727 Arad, 302559 Arad, 302553 Arad, proiect nr.154/2019, elaborat de SC Tara Plan SRL

Hotarirea Nr.277 din 23-07-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investitie: Construire locuinte individuale si functiuni complementare-Zona Sanevit, Municipiul Arad, Judetul Arad, proiect nr. 70/2018, elaborat de SC Pro Urban SRL

Hotarirea Nr.276 din 23-07-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent pentru obiectivul de investitie: Zonă cu functiuni de servicii, comert si logistică, amplasament DN 7 Arad-Nădlac dreapta, directia Nădlac, Km 554+948, CF. 335616 Arad, beneficiari: Gherasim Cristian Daniel si Gherasim Laura, proiect nr.135/2018, elaborat de L' Architecture d'Aujourd' Hui S.R.L, proiectant general si SC PLASIS SRL, subproiectant

Hotarirea Nr.275 din 23-07-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 iulie 2020

Hotarirea Nr.274 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 15 aprilie 2020

Hotarirea Nr.273 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 3 aprilie 2020

Hotarirea Nr.272 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.271 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.270 din 25-06-2020
respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Hotarirea Nr.269 din 25-06-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.268 din 25-06-2020
privind aprobarea proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, in contextul pandemiei COVID-19 si a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Hotarirea Nr.267 din 25-06-2020
privind aprobarea proiectului Cresterea capacitătii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad si a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului

Hotarirea Nr.266 din 25-06-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joaca din Municipiul Arad

Hotarirea Nr.265 din 25-06-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice Si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiTie SF Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.264 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 6V

Hotarirea Nr.263 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 5 Grădiste

Hotarirea Nr.262 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 4 Macul Rosu

Hotarirea Nr.261 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia

Hotarirea Nr.260 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 2 Lac

Hotarirea Nr.259 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT Pasaj

Hotarirea Nr.258 din 25-06-2020
pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei tehnico- economice D.A.L.I Reabilitare clădire Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.257 din 25-06-2020
privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnic economici ai obiectivului de investitie DALI Modificarea retelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorita si Pasaj Genesis

Hotarirea Nr.256 din 25-06-2020
privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Actualizare SF Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 - SP 5

Hotarirea Nr.255 din 25-06-2020
privind aprobarea cofinantării Fazei II a Proiectului Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea si îmbunătătirea utilizării spatiului public în transport pentru a crea spatii publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii si mai viabile pentru oameni- acronim Space4People, co-finantat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul Retele de Planificare a Actiunii

Hotarirea Nr.254 din 25-06-2020
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de Întretinere si igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad

Hotarirea Nr.253 din 25-06-2020
privind aprobarea Planului Tarifar si a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Arad

Hotarirea Nr.252 din 25-06-2020
privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Hotarirea Nr.251 din 25-06-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protectie socială la transportul public local cu tramvaiele si autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.250 din 25-06-2020
privind aprobarea Caietului de sarcini si încheierea contractului Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor rosii si verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, Arad, cu S.C. RECONS S.A. Arad

Hotarirea Nr.249 din 25-06-2020
privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor rosii si verzi împotriva COVID19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, Judetul Arad

Hotarirea Nr.248 din 25-06-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.247 din 25-06-2020
privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019

Hotarirea Nr.246 din 25-06-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.245 din 25-06-2020
privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad si Asociatia Culturală Vernacular

Hotarirea Nr.244 din 25-06-2020
privind aprobarea documentatiei de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, functionare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad

Hotarirea Nr.243 din 25-06-2020
privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, functionare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28

Hotarirea Nr.242 din 25-06-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter

Hotarirea Nr.241 din 25-06-2020
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgentă din cadrul Filarmonicii Arad

Hotarirea Nr.240 din 25-06-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.239 din 25-06-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MURES, PENTRU FUNCTIUNEA DE CENTURA EST ARAD, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu beneficiar: Judetul Arad, prin Consiliul Judetean Arad

Hotarirea Nr.238 din 25-06-2020
referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Zonă locuinte însiruite si functiuni complementare, Municipiul Arad, Str. Dreptătii, nr. 9, conform C.F. nr. 330794 Arad, Judetul Arad

Hotarirea Nr.237 din 25-06-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 25 iunie 2020

Hotarirea Nr.236 din 05-06-2020
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.235 din 05-06-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale

Hotarirea Nr.234 din 05-06-2020
privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Hotarirea Nr.233 din 05-06-2020
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

Hotarirea Nr.232 din 05-06-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 5 iunie 2020

Hotarirea Nr.231 din 28-05-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.230 din 28-05-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.229 din 28-05-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie - august 2020

Hotarirea Nr.228 din 28-05-2020
privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 referitor la validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Hotarirea Nr.227 din 28-05-2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHESA Ilie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Hotarirea Nr.226 din 28-05-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea si gestionarea stării de alertă provocată de infectiile cu COVID-19

Hotarirea Nr.225 din 28-05-2020
privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019

Hotarirea Nr.224 din 28-05-2020
privind aprobarea si acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019

Hotarirea Nr.223 din 28-05-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.222 din 28-05-2020
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arad, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Arad si Directia de Asistentă Socială Arad în cadrul proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, în contextul pandemiei COVID-19

Hotarirea Nr.221 din 28-05-2020
privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.220 din 28-05-2020
privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.219 din 28-05-2020
pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activitătii de depozitare/neutralizare a deseurilor municipale nr. 6863/2002

Hotarirea Nr.218 din 28-05-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizatiei privind racordul la retelele tehnico-edilitare si a Avizului de săpătură realizate pe proprietăti apartinând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicatii rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Hotarirea Nr.217 din 28-05-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public

Hotarirea Nr.216 din 28-05-2020
privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.215 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilului CN 1961 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Hotarirea Nr.214 din 28-05-2020
privind rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad -

Hotarirea Nr.213 din 28-05-2020
privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -

Hotarirea Nr.212 din 28-05-2020
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad

Hotarirea Nr.211 din 28-05-2020
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad

Hotarirea Nr.210 din 28-05-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.209 din 28-05-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Hotarirea Nr.208 din 28-05-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de 1/4 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Hotarirea Nr.207 din 28-05-2020
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.206 din 28-05-2020
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.205 din 28-05-2020
privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotarirea Nr.204 din 28-05-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.203 din 28-05-2020
privind modificarea art. 2 lit. b) si a art. 4 alin. (2) lit. c) si d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019

Hotarirea Nr.202 din 28-05-2020
privind modificarea si completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfăsurare a activitătilor comerciale si al pietelor în municipiul Arad

Hotarirea Nr.201 din 28-05-2020
privind modificarea si completarea Anexei la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad

Hotarirea Nr.200 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modificare partială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii si Comert în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare si Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 Arad, C.F. nr. 307445 Arad, C.F. nr. 306535 Arad, C.F. nr. 319455 Arad, C.F. nr. 350570 Arad, C.F. nr. 350556 Arad, C.F. nr. 309127 Arad, C.F. nr. 306362 Arad, C.F. nr. 319226 Arad, C.F. nr. 319228 Arad, beneficiar: Luca Petru Adrian

Hotarirea Nr.199 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 si nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 Arad si C.F. nr. 338710 Arad, beneficiar: Martinescul Ioan si Martinescul Anisoara-Florica

Hotarirea Nr.198 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire imobil functiuni mixte, birouri si locuinte str. Blajului nr. 5, Municipiul Arad amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 347225 - Arad

Hotarirea Nr.197 din 28-05-2020
privind modificarea Hotărârii nr. 351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.196 din 28-05-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2020

Hotarirea Nr.195 din 06-05-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.194 din 06-05-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020

Hotarirea Nr.193 din 30-04-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020

Hotarirea Nr.192 din 30-04-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Hotarirea Nr.191 din 30-04-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020

Hotarirea Nr.190 din 30-04-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.189 din 30-04-2020
privind privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad

Hotarirea Nr.188 din 30-04-2020
privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad

Hotarirea Nr.187 din 30-04-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu

Hotarirea Nr.186 din 30-04-2020
privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.185 din 30-04-2020
privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad

Hotarirea Nr.184 din 30-04-2020
privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad

Hotarirea Nr.183 din 30-04-2020
privind prima înscriere a unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -

Hotarirea Nr.182 din 30-04-2020
privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad

Hotarirea Nr.181 din 30-04-2020
din 30 aprilie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.18A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II

Hotarirea Nr.180 din 30-04-2020
privind instituirea unor taxe

Hotarirea Nr.179 din 30-04-2020
privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

Hotarirea Nr.178 din 30-04-2020
privind modificarea art. 11^1, art. 30 și art. 32^1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.177 din 30-04-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020

Hotarirea Nr.176 din 15-04-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Hotarirea Nr.175 din 15-04-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1/

Hotarirea Nr.174 din 15-04-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou

Hotarirea Nr.173 din 15-04-2020
privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.172 din 15-04-2020
privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență

Hotarirea Nr.171 din 15-04-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 15 aprilie 2020

Hotarirea Nr.170 din 03-04-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Hotarirea Nr.169 din 03-04-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 03 aprilie 2020

Hotarirea Nr.168 din 30-03-2020
privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane

Hotarirea Nr.167 din 30-03-2020
privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Hotarirea Nr.166 din 30-03-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.165 din 30-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.164 din 30-03-2020
privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019

Hotarirea Nr.163 din 30-03-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.162 din 30-03-2020
privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.161 din 30-03-2020
privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.160 din 30-03-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD

Hotarirea Nr.159 din 30-03-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 – Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela

Hotarirea Nr.158 din 30-03-2020
privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

Hotarirea Nr.157 din 30-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2

Hotarirea Nr.156 din 30-03-2020
privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

Hotarirea Nr.155 din 30-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.154 din 20-03-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.153 din 20-03-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Hotarirea Nr.152 din 20-03-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire Complex Școlar”, municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 – Arad

Hotarirea Nr.151 din 20-03-2020
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI

Hotarirea Nr.150 din 20-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.149 din 20-03-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Hotarirea Nr.148 din 20-03-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.147 din 20-03-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Hotarirea Nr.146 din 20-03-2020
cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.145 din 20-03-2020
cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, – înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -

Hotarirea Nr.144 din 20-03-2020
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad”

Hotarirea Nr.143 din 20-03-2020
privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

Hotarirea Nr.142 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Pasaj” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.141 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.140 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.139 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 5 Grădiște” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.138 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 4 Macul Roșu” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.137 din 20-03-2020
rivind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 2 Lac” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.136 din 20-03-2020
privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Hotarirea Nr.135 din 20-03-2020
privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român

Hotarirea Nr.134 din 20-03-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Török Zsolt”

Hotarirea Nr.133 din 20-03-2020
privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad -

Hotarirea Nr.132 din 20-03-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad –

Hotarirea Nr.131 din 20-03-2020
cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Hotarirea Nr.130 din 20-03-2020
privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcția de Asistență Socială Arad

Hotarirea Nr.129 din 20-03-2020
privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

Hotarirea Nr.128 din 20-03-2020
privind constituirea Grupului Local URBACT Arad

Hotarirea Nr.127 din 20-03-2020
privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”

Hotarirea Nr.126 din 20-03-2020
privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Hotarirea Nr.125 din 20-03-2020
pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.124 din 20-03-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.123 din 10-03-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Hotarirea Nr.122 din 20-03-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.121 din 20-03-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): ”Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. Arsat Industrie S.R.L.”

Hotarirea Nr.120 din 20-03-2020
privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

Hotarirea Nr.119 din 20-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.118 din 12-03-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiei de urgentă provocată de infectiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Directiei Generală Politia Locală Arad si Directiei de Asistentă Socială Arad

Hotarirea Nr.117 din 12-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020

Hotarirea Nr.116 din 06-03-2020
Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad

Hotarirea Nr.115 din 06-03-2020
referitoare la respingerea Proiectului de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Hotarirea Nr.114 din 06-03-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad

Hotarirea Nr.113 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Hotarirea Nr.112 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Hotarirea Nr.111 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, etaj I

Hotarirea Nr.110 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. B, etaj III

Hotarirea Nr.109 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. I B-dul Revoluției, nr. 73

Hotarirea Nr.108 din 06-03-2020
cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investitie Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Grădiste Est

Hotarirea Nr.107 din 06-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Hotarirea Nr.106 din 28-02-2020
privind aprobarea plătii cotizatiei aferente anului 2020 către Asociatia Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad detine calitatea de membru

Hotarirea Nr.105 din 28-02-2020
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.104 din 28-02-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care persoanele care au săvârsit infractiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, ca obligatie stabilită de către o instantă de judecată

Hotarirea Nr.103 din 28-02-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.102 din 28-02-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.101 din 28-02-2020
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.100 din 28-02-2020
privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public

Hotarirea Nr.99 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020

Hotarirea Nr.98 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor, să voteze cuantumul anual al cotizatiei Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

Hotarirea Nr.97 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotarirea Nr.96 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Hotarirea Nr.95 din 28-02-2020
pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030

Hotarirea Nr.94 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Extinderea sistemului de supraveghere video si infrastructură retea de comunicatii date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus

Hotarirea Nr.93 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

Hotarirea Nr.92 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 5 Grădiste

Hotarirea Nr.91 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 4 Macul Rosu

Hotarirea Nr.90 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. 2 Lac

Hotarirea Nr.89 din 28-02-2020
privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contributiei de intretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Hotarirea Nr.88 din 28-02-2020
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12. 2019, referitor la activitatea Registrului Agricol

Hotarirea Nr.87 din 28-02-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.86 din 28-02-2020
privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.85 din 28-02-2020
privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotarirea Nr.84 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 înscris în CF nr. 353252 Arad

Hotarirea Nr.83 din 28-02-2020
privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad

Hotarirea Nr.82 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 înscris în CF nr. 353129 Arad

Hotarirea Nr.81 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad

Hotarirea Nr.80 din 28-02-2020
cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuintă

Hotarirea Nr.79 din 28-02-2020
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, s tr. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019

Hotarirea Nr.78 din 28-02-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020

Hotarirea Nr.77 din 19-02-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie - mai 2020

Hotarirea Nr.76 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.75 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.74 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 decembrie 2019

Hotarirea Nr.73 din 19-02-2020
privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrtie

Hotarirea Nr.72 din 19-02-2020
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.71 din 19-02-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.70 din 19-02-2020
privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Hotarirea Nr.69 din 19-02-2020
privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Hotarirea Nr.68 din 19-02-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

Hotarirea Nr.67 din 19-02-2020
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020

Hotarirea Nr.66 din 19-02-2020
pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

Hotarirea Nr.65 din 19-02-2020
cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

Hotarirea Nr.64 din 19-02-2020
cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.63 din 19-02-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul constructie Cresă UTA, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C

Hotarirea Nr.62 din 19-02-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revolutiei nr. 90 sc. A

Hotarirea Nr.61 din 19-02-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.60 din 19-02-2020
privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilelor DE 1959 si DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Hotarirea Nr.59 din 19-02-2020
pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spatii comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad si CF nr. 340139 - Arad

Hotarirea Nr.58 din 19-02-2020
privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ

Hotarirea Nr.57 din 19-02-2020
cu privire la modificarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.56 din 19-02-2020
pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul scolar 2019 - 2020

Hotarirea Nr.55 din 19-02-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Hotarirea Nr.54 din 31-01-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019

Hotarirea Nr.53 din 31-01-2020
pentru constatarea încetării de drept a folosintei gratuite a terenului situat în str. I. R. Sirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.52 din 31-01-2020
privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.51 din 31-01-2020
privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Hotarirea Nr.50 din 31-01-2020
privind aprobarea Programului de îmbunatătire a eficientei energetice

Hotarirea Nr.49 din 31-01-2020
privind aprobarea pretului local al energiei termice în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.48 din 31-01-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.47 din 31-01-2020
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei, prin Compania Natională de Investitii ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafată de 14.000 mp, situat în str. Cetătii nr. FN, în vederea si pe perioada realizării de către ,,C.N.I.- SA a obiectivului de investitii - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad, judetul Arad

Hotarirea Nr.46 din 31-01-2020
privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Reabilitarea Sectiei Recuperare, Medicină fizică si Balneologie situată în Arad, Piata Mihai Viteazu nr. 7-8

Hotarirea Nr.45 din 31-01-2020
privind aprobarea Raportului final întocmit în urma Monitorizării si evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întretinere si exploatare a modelului de transport, pentru anul 2019

Hotarirea Nr.44 din 31-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Clădire de locuinte colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim de înăltime D + P + 8E +2Er si împrejmuire, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad

Hotarirea Nr.43 din 31-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu functiuni mixte, imobil locuinte colective si functiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de santier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 - Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.

Hotarirea Nr.42 din 31-01-2020
aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad

Hotarirea Nr.41 din 31-01-2020
privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Hotarirea Nr.40 din 31-01-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.39 din 31-01-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de Sortare Arad

Hotarirea Nr.38 din 31-01-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Hotarirea Nr.37 din 31-01-2020
privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul scolar 2020-2021.

Hotarirea Nr.36 din 31-01-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.35 din 31-01-2020
privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

Hotarirea Nr.34 din 31-01-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.33 din 31-01-2020
privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad

Hotarirea Nr.32 din 31-01-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste- Sanevit

Hotarirea Nr.31 din 31-01-2020
Privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad si C.F. nr. 351424 Arad.

Hotarirea Nr.30 din 31-01-2020
privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piata George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad

Hotarirea Nr.29 din 31-01-2020
privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

Hotarirea Nr.28 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31A, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.78, et.I

Hotarirea Nr.26 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

Hotarirea Nr.25 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Hotarirea Nr.24 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I

Hotarirea Nr.23 din 31-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.22 din 16-01-2020
privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor ordinară si extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.21 din 16-01-2020
cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.20 din 16-01-2020
privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive si de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum si în comisiile de soluționare a contestațiilor

Hotarirea Nr.19 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă

Hotarirea Nr.18 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului României nr. 51/1998

Hotarirea Nr.17 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti

Hotarirea Nr.16 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 si ale Legii nr. 350/2006

Hotarirea Nr.15 din 16-01-2020
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei si a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

Hotarirea Nr.14 din 16-01-2020
privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timisoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38

Hotarirea Nr.13 din 16-01-2020
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.12 din 16-01-2020
modificarea organigramei si a statului de functii al Filarmonicii de Stat Arad

Hotarirea Nr.11 din 16-01-2020
privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.10 din 16-01-2020
privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC si cartierului MICALACA

Hotarirea Nr.9 din 16-01-2020
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Hotarirea Nr.8 din 16-01-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019

Hotarirea Nr.7 din 16-01-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotarirea Nr.6 din 16-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.5 din 10-01-2020
privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) si 29 noiembrie 2019 (extraordinară)

Hotarirea Nr.4 din 10-01-2020
privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate

Hotarirea Nr.3 din 10-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI PRESTARI SERVICII P+4E+2Er municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 -Arad

Hotarirea Nr.2 din 10-01-2020
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Hotarirea Nr.1 din 10-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Bulbuc Ionel

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
Bognar Levente

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
29

 
 

 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved