Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 62394909
 

Registrul de Evidenţă al
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 02-03-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

 
Anul: 2021     

Hotarirea Nr.96 din 01-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.7, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19

Hotarirea Nr.95 din 01-03-2021
privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad, aprobarea noului proiect de management si a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad

Hotarirea Nr.94 din 01-03-2021
privind aprobarea modificării Anexei prevăzute în Regulamentul pentru organizarea si desfăsurarea analizei noului proiect de management al domnului Orban Doru, manager al Filarmonicii Arad, care a obtinut în urma evaluării finale nota 9.68, anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 509/2020

Hotarirea Nr.93 din 01-03-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 martie 2021

Hotarirea Nr.92 din 22-02-2021
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad

Hotarirea Nr.91 din 22-02-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 februarie 2021

Hotarirea Nr.90 din 22-02-2021
privind schimbarea temporară a destinatiei unor spatii în structuri medicale centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad

Hotarirea Nr.89 din 22-02-2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2021 mai 2021

Hotarirea Nr.88 din 22-02-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 decembrie 2020

Hotarirea Nr.87 din 22-02-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 decembrie 2020

Hotarirea Nr.86 din 22-02-2021
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.455/23.10.2020 referitoare la aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fatadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.85 din 22-02-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.

Hotarirea Nr.84 din 22-02-2021
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.83 din 22-02-2021
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.82 din 22-02-2021
privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contributiei de întretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2021 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Hotarirea Nr.81 din 22-02-2021
privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018

Hotarirea Nr.80 din 22-02-2021
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare loc de joacă si teren de sport în Parcul Gai

Hotarirea Nr.79 din 22-02-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin acte aditionale

Hotarirea Nr.78 din 22-02-2021
referitor la aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de Întreținere și amenajare spații verzi din Municipiul Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.77 din 22-02-2021
privind încredintarea directă a acordului-cadru de Lucrări de demolare constructii, curătare, nivelare si împrejmuire cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.76 din 22-02-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Hotarirea Nr.75 din 22-02-2021
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 39/2020, cu modificările si completările ulterioare si a încheierii actului aditional nr. 3 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de sortare Arad

Hotarirea Nr.74 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 si a Legii nr. 350/2006

Hotarirea Nr.73 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti

Hotarirea Nr.72 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă

Hotarirea Nr.71 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului nr. 51/1998

Hotarirea Nr.70 din 22-02-2021
privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 4/2021 referitor la aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad

Hotarirea Nr.69 din 22-02-2021
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.68 din 22-02-2021
privind modificarea statului de funcții al Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.67 din 22-02-2021
privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a parcelelor A 1926/10 si N 1926/11, situate în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.66 din 22-02-2021
privind unele măsuri în vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona FERMA CEALA a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.65 din 22-02-2021
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă determinată, a unei părti din imobilul aferent Liceului National de Informatică Arad

Hotarirea Nr.64 din 22-02-2021
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 446/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilele în care îsi desfăsoară activitatea Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad si a anexei la Hotărârea nr. 522/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.63 din 22-02-2021
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.62 din 22-02-2021
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată a unei părti din imobilul aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Grădinarilor nr. 7/9, 15, 25

Hotarirea Nr.61 din 22-02-2021
privind atribuirea în folosintă gratuită a unui teren către Biserica Baptistă Golgota Bujac Arad

Hotarirea Nr.60 din 22-02-2021
pentru aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad si SC RECONS SA

Hotarirea Nr.59 din 22-02-2021
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.58 din 22-02-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 51 - înscris în CF nr. 312314 Arad

Hotarirea Nr.57 din 22-02-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Caransebes, nr. 18 - înscris în CF nr. 318032 Arad

Hotarirea Nr.56 din 22-02-2021
privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Negruzzi, nr. 44 - înscris în CF nr. 300398 Arad-

Hotarirea Nr.55 din 22-02-2021
privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 30 - înscris în CF nr. 350979 Arad

Hotarirea Nr.54 din 22-02-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, Calea Timisorii nr. 67 - înscris în CF nr. 328793 Arad

Hotarirea Nr.53 din 22-02-2021
privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.52 din 22-02-2021
privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.51 din 22-02-2021
privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 4 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în Municipiul Arad, strada Hunedoarei, nr. 23, corp D

Hotarirea Nr.50 din 22-02-2021
privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 74, Ap. 6, cu destinatia de birouri parlamentare

Hotarirea Nr.49 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei, nr. 2, parter

Hotarirea Nr.48 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.11, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19, etaj I

Hotarirea Nr.47 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, demisol, corp A

Hotarirea Nr.46 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. C, etaj III

Hotarirea Nr.45 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 1 și 2, situate în Arad, str. Episcopiei, nr. 18, corp B, parter

Hotarirea Nr.44 din 22-02-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 februarie 2021

Hotarirea Nr.43 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.42 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Arad

Hotarirea Nr.41 din 21-01-2021
privind repartizarea unor fonduri din excedentul anului 2020 pentru finanțarea unor obiective de investiții

Hotarirea Nr.40 din 21-01-2021
pentru aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.39/2020 si a încheierii actului aditional nr. 2 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de sortare Arad

Hotarirea Nr.39 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotarirea Nr.38 din 21-01-2021
privind participarea Municipiului Arad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A.

Hotarirea Nr.37 din 21-01-2021
privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul Arad este acționar

Hotarirea Nr.36 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. Târguri Oboare Piete S.A. Arad

Hotarirea Nr.35 din 21-01-2021
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad si dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 338614 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.34 din 21-01-2021
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Sânpaul a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.33 din 21-01-2021
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona BAT - ARED a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.32 din 21-01-2021
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.10-31.12.2020, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Hotarirea Nr.31 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, str. Lugojului nr. 6, înscris în CF nr. 308014 Arad

Hotarirea Nr.30 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 15, înscris în CF nr. 330793 Arad

Hotarirea Nr.29 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, str. Spartacus, nr. 2, înscris în CF nr. 344847 Arad

Hotarirea Nr.28 din 21-01-2021
privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grădinarilor, nr. 7/9, nr. 15, nr. 25 - înscris în CF nr. 328258 Arad

Hotarirea Nr.27 din 21-01-2021
cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Gheorghe Popa de Teiu, nr. 3, Ap. 5 - înscris în CF nr. 300782-C1-U1 Arad

Hotarirea Nr.26 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, str. Memorandului, nr. 28, înscris în CF nr. 345134 Arad

Hotarirea Nr.25 din 21-01-2021
privind concesionarea directă a terenului în suprafată de 38 mp, situat în intravilanul Municipiului Arad, str. Mr. Nicolae Dărăban, nr. 2/A, proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.24 din 21-01-2021
privind aprobarea actului aditional la Contractul de închiriere nr. 2/15.01.2018 încheiat cu INTEGRA Asociatia Persoanelor cu Dizabilităti Mentale

Hotarirea Nr.23 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5/b, situat în Arad, str Episcopiei, nr. 9, corp A, parter

Hotarirea Nr.22 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.20, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 100

Hotarirea Nr.21 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, parter

Hotarirea Nr.20 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.6, situat în Arad, str. Unirii, nr.14, etaj I

Hotarirea Nr.19 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 1, sc. I, corp A, parter - B-dul Revoluției nr. 73

Hotarirea Nr.18 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Hotarirea Nr.17 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 19

Hotarirea Nr.16 din 21-01-2021
cu privire la însușirea raportului de reevaluare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuinte, situate în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.15 din 21-01-2021
privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosinta locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.14 din 21-01-2021
privind trecerea, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Arad, a unor terenuri, situate în municipiul Arad

Hotarirea Nr.13 din 21-01-2021
privind aprobarea actelor aditionale la contractele de administrare încheiate cu unităti de învătământ/institutii publice de interes local din municipiul Arad

Hotarirea Nr.12 din 21-01-2021
privind aprobarea încheierii unui act aditional la Acordul de asociere încheiat între Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Judetul Arad si Judetul Bihor, în vederea achizitionării în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investitii Drum expres Oradea - Arad

Hotarirea Nr.11 din 21-01-2021
cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad

Hotarirea Nr.10 din 21-01-2021
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.9 din 21-01-2021
privind unele măsuri de modificare si completare ale unor acte administrative referitoare la organizarea si desfăsurarea analizei noului proiect de management al managerilor institutiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.8 din 21-01-2021
privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2021-2022

Hotarirea Nr.7 din 21-01-2021
privind rectificarea Hotărârii nr. 543/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea cuantumului burselor de performantă, merit si studiu acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.6 din 21-01-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 ianuarie 2021

Hotarirea Nr.5 din 20-01-2021
privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020-2024

Hotarirea Nr.4 din 20-01-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 ianuarie 2021

Hotarirea Nr.3 din 08-01-2021
privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a DE 2790, DE 2743, DE 2790/1, situate în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.2 din 08-01-2021
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul bugetului local

Hotarirea Nr.1 din 08-01-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 8 ianuarie 2021

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
FAUR Lazăr
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr


  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Martie 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9 
 

 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved