Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 59991716
 

Registrul de Evidenţă al
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 07-07-2020
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

 
Anul: 2020     

Hotarirea Nr.274 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 15 aprilie 2020

Hotarirea Nr.273 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 3 aprilie 2020

Hotarirea Nr.272 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.271 din 25-06-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.270 din 25-06-2020
respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 privind validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Hotarirea Nr.269 din 25-06-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.268 din 25-06-2020
privind aprobarea proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, in contextul pandemiei COVID-19 si a indicatorilor tehnico-economici (financiari)

Hotarirea Nr.267 din 25-06-2020
privind aprobarea proiectului Cresterea capacitătii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad si a indicatorilor tehnico - economici (financiari) ai proiectului

Hotarirea Nr.266 din 25-06-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare pardoseli de cauciuc la locurile de joaca din Municipiul Arad

Hotarirea Nr.265 din 25-06-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice Si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiTie SF Amplasare de panouri info-meteo si alte afisaje în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.264 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 6V

Hotarirea Nr.263 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 5 Grădiste

Hotarirea Nr.262 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 4 Macul Rosu

Hotarirea Nr.261 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia

Hotarirea Nr.260 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 2 Lac

Hotarirea Nr.259 din 25-06-2020
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT Pasaj

Hotarirea Nr.258 din 25-06-2020
pentru modificarea Hotărârii nr. 411/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei tehnico- economice D.A.L.I Reabilitare clădire Colegiul National Elena Ghiba Birta Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.257 din 25-06-2020
privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnic economici ai obiectivului de investitie DALI Modificarea retelei supraterane de agent termic primar Dn400 aferente zonei Pasaj Miorita si Pasaj Genesis

Hotarirea Nr.256 din 25-06-2020
privind aprobarea documentatiei tehnico economice si a indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investitie Actualizare SF Reabilitarea sistemului de canalizare pluvială Micălaca 300 - SP 5

Hotarirea Nr.255 din 25-06-2020
privind aprobarea cofinantării Fazei II a Proiectului Procese de planificare co-creative pentru analiza, evaluarea si îmbunătătirea utilizării spatiului public în transport pentru a crea spatii publice noi atractive, accesibile, favorabile incluziunii si mai viabile pentru oameni- acronim Space4People, co-finantat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul URBACT III, Apelul Retele de Planificare a Actiunii

Hotarirea Nr.254 din 25-06-2020
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de Întretinere si igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad

Hotarirea Nr.253 din 25-06-2020
privind aprobarea Planului Tarifar si a Analizei pragului de suportabilitate pentru utilizatorii casnici în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor în Judetul Arad

Hotarirea Nr.252 din 25-06-2020
privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în municipiul Arad pentru atribuirea acordului-cadru

Hotarirea Nr.251 din 25-06-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2019 privind aprobarea măsurilor de protectie socială la transportul public local cu tramvaiele si autobuzele pe raza municipiului Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.250 din 25-06-2020
privind aprobarea Caietului de sarcini si încheierea contractului Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor rosii si verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, Arad, cu S.C. RECONS S.A. Arad

Hotarirea Nr.249 din 25-06-2020
privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor rosii si verzi împotriva COVID19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, Judetul Arad

Hotarirea Nr.248 din 25-06-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.247 din 25-06-2020
privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019

Hotarirea Nr.246 din 25-06-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.245 din 25-06-2020
privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad si Asociatia Culturală Vernacular

Hotarirea Nr.244 din 25-06-2020
privind aprobarea documentatiei de atribuire, prin concesiune, a serviciului de întreținere, functionare și exploatare Bazin de înot de polo către SC RECONS SA Arad

Hotarirea Nr.243 din 25-06-2020
privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului public de întreținere, functionare și exploatare a Bazinului de înot de polo, situat în municipiul Arad, str. Eugen Popa nr. 28

Hotarirea Nr.242 din 25-06-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției nr. 99, corp A, parter

Hotarirea Nr.241 din 25-06-2020
privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Serviciului Privat pentru Situatii de Urgentă din cadrul Filarmonicii Arad

Hotarirea Nr.240 din 25-06-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.239 din 25-06-2020
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): MODERNIZARE DJ 709G, INCLUSIV POD MURES, PENTRU FUNCTIUNEA DE CENTURA EST ARAD, UAT Arad, UAT Fântânele, UAT Vladimirescu beneficiar: Judetul Arad, prin Consiliul Judetean Arad

Hotarirea Nr.238 din 25-06-2020
referitor la aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Zonă locuinte însiruite si functiuni complementare, Municipiul Arad, Str. Dreptătii, nr. 9, conform C.F. nr. 330794 Arad, Judetul Arad

Hotarirea Nr.237 din 25-06-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 25 iunie 2020

Hotarirea Nr.236 din 05-06-2020
privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.235 din 05-06-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unor străzi din municipiul Arad în zone pietonale

Hotarirea Nr.234 din 05-06-2020
privind acordarea unor facilități la plata obligațiilor față de bugetul local pentru durata stării de urgență decretate în anul 2020

Hotarirea Nr.233 din 05-06-2020
privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Județul Arad și Municipiul Arad în cadrul proiectului „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad”

Hotarirea Nr.232 din 05-06-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 5 iunie 2020

Hotarirea Nr.231 din 28-05-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.230 din 28-05-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.229 din 28-05-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie - august 2020

Hotarirea Nr.228 din 28-05-2020
privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 190/2020 referitor la validarea mandatului de consilier local pentru doamna AUR Csilla

Hotarirea Nr.227 din 28-05-2020
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului CHESA Ilie și declararea ca vacant a locului de consilier local

Hotarirea Nr.226 din 28-05-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea si gestionarea stării de alertă provocată de infectiile cu COVID-19

Hotarirea Nr.225 din 28-05-2020
privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2019

Hotarirea Nr.224 din 28-05-2020
privind aprobarea si acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada octombrie-decembrie 2019

Hotarirea Nr.223 din 28-05-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.222 din 28-05-2020
privind aprobarea încheierii acordului de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arad, Directia Generală de Asistentă Socială si Protectia Copilului Arad si Directia de Asistentă Socială Arad în cadrul proiectului Echipamente medicale de protectie pentru centrele sociale rezidentiale din judetul Arad, în contextul pandemiei COVID-19

Hotarirea Nr.221 din 28-05-2020
privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.220 din 28-05-2020
privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.219 din 28-05-2020
pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune a activitătii de depozitare/neutralizare a deseurilor municipale nr. 6863/2002

Hotarirea Nr.218 din 28-05-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 136/2020 privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizatiei privind racordul la retelele tehnico-edilitare si a Avizului de săpătură realizate pe proprietăti apartinând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura căilor de comunicatii rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor / aleilor, etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Hotarirea Nr.217 din 28-05-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 100/2020 privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public

Hotarirea Nr.216 din 28-05-2020
privind aprobarea unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.215 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilului CN 1961 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Hotarirea Nr.214 din 28-05-2020
privind rectificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 29 - înscris în CF nr. 328599 Arad -

Hotarirea Nr.213 din 28-05-2020
privind subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, Nr. 78, Et. 2, Ap. 49, înscris în CF nr. 300329-C1-U20 Arad -

Hotarirea Nr.212 din 28-05-2020
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a unui imobil înscris în CF nr. 350931 Arad

Hotarirea Nr.211 din 28-05-2020
privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (83/04.10.2018) pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad

Hotarirea Nr.210 din 28-05-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.209 din 28-05-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Hotarirea Nr.208 din 28-05-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de 1/4 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Hotarirea Nr.207 din 28-05-2020
cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 109/2009 privind aprobarea Regulamentului privind activitatea de transport în regim de taxi, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.206 din 28-05-2020
pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 11/16.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.205 din 28-05-2020
privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotarirea Nr.204 din 28-05-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.203 din 28-05-2020
privind modificarea art. 2 lit. b) si a art. 4 alin. (2) lit. c) si d) din Anexa privind Regulamentul de organizare și desfășurare a evaluării managementului la Filarmonica Arad, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 55/2019

Hotarirea Nr.202 din 28-05-2020
privind modificarea si completarea anexei 1 a Hotărârii nr. 192/2017 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind Regulamentul de desfăsurare a activitătilor comerciale si al pietelor în municipiul Arad

Hotarirea Nr.201 din 28-05-2020
privind modificarea si completarea Anexei la Hotărârea nr. 42/31.01.2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad

Hotarirea Nr.200 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Modificare partială P.U.Z. aprobat prin Hotărârea nr. 214/2017, Hotărârea nr. 220/2018, din Zonă de Servicii si Comert în Zonă Industrială Nepoluantă, Depozitare si Logistică, Intravilan Mun. Arad, jud. Arad, conform extraselor de carte funciară: C.F. nr. 350487 Arad, C.F. nr. 307445 Arad, C.F. nr. 306535 Arad, C.F. nr. 319455 Arad, C.F. nr. 350570 Arad, C.F. nr. 350556 Arad, C.F. nr. 309127 Arad, C.F. nr. 306362 Arad, C.F. nr. 319226 Arad, C.F. nr. 319228 Arad, beneficiar: Luca Petru Adrian

Hotarirea Nr.199 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Construire hală service auto, birouri, parcare, împrejmuire, acces auto, jud. Arad, mun. Arad, str. Ovidiu, nr. 49 si nr. 51, conform extraselor C.F. nr. 338708 Arad si C.F. nr. 338710 Arad, beneficiar: Martinescul Ioan si Martinescul Anisoara-Florica

Hotarirea Nr.198 din 28-05-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire imobil functiuni mixte, birouri si locuinte str. Blajului nr. 5, Municipiul Arad amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 347225 - Arad

Hotarirea Nr.197 din 28-05-2020
privind modificarea Hotărârii nr. 351/2015 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016, cu modificările si completările ulterioare

Hotarirea Nr.196 din 28-05-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2020

Hotarirea Nr.195 din 06-05-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.194 din 06-05-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 mai 2020

Hotarirea Nr.193 din 30-04-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020

Hotarirea Nr.192 din 30-04-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Hotarirea Nr.191 din 30-04-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020

Hotarirea Nr.190 din 30-04-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.189 din 30-04-2020
privind privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului de la Teatrul Clasic ”Ioan Slavici” Arad

Hotarirea Nr.188 din 30-04-2020
privind revocarea dreptului de folosință cu titlu gratuit atribuit Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură a Județului Arad asupra terenurilor înscrise în C.F. 335498 Arad și C.F. 335495 Arad

Hotarirea Nr.187 din 30-04-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, str. Corneliu Coposu

Hotarirea Nr.186 din 30-04-2020
privind rectificarea suprafeței de teren a unui imobil situat în Municipiul Arad, Zona Piața Carpați, înscris în CF 347651 Arad și atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.185 din 30-04-2020
privind dezlipirea unui imobilul aflat în proprietatea Municipiului Arad situat în zona Ceala, înscris în CF nr. 318715 Arad

Hotarirea Nr.184 din 30-04-2020
privind atestarea la apartenența proprietății private a Municipiului Arad și dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Dumbrava Roșie, nr. 2-4, înscris în CF nr. 335541 Arad

Hotarirea Nr.183 din 30-04-2020
privind prima înscriere a unor terenuri și actualizarea datelor tehnice prin rectificarea suprafeței de teren, imobile situate în Municipiul Arad, Zona Calea Radnei - înscrise în CF nr. 346632 Arad, CF nr. 346659 Arad, CF nr. 353962 Arad -

Hotarirea Nr.182 din 30-04-2020
privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona străzilor Fulgerului și Toamnei, aferente Școlii Gimnaziale „Aurel Vlaicu” Arad

Hotarirea Nr.181 din 30-04-2020
din 30 aprilie 2020 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.18A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj II

Hotarirea Nr.180 din 30-04-2020
privind instituirea unor taxe

Hotarirea Nr.179 din 30-04-2020
privind aprobarea delegării prin concesiune a gestiunii activității de „Colectare, transport, depozitare, valorificare și eliminare/neutralizare a deșeurilor din construcții și amenajări interioare, a deșeurilor voluminoase și a deșeurilor din țesuturi vegetale”

Hotarirea Nr.178 din 30-04-2020
privind modificarea art. 11^1, art. 30 și art. 32^1 din Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.177 din 30-04-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 aprilie 2020

Hotarirea Nr.176 din 15-04-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Hotarirea Nr.175 din 15-04-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou - DE 2815/1/

Hotarirea Nr.174 din 15-04-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Aradul Nou

Hotarirea Nr.173 din 15-04-2020
privind modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.172 din 15-04-2020
privind schimbarea destinației unor imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Arad, pe perioada instituirii stării de urgență

Hotarirea Nr.171 din 15-04-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 15 aprilie 2020

Hotarirea Nr.170 din 03-04-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu COVID-19

Hotarirea Nr.169 din 03-04-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 03 aprilie 2020

Hotarirea Nr.168 din 30-03-2020
privind asigurarea hranei necesare pentru beneficiarii serviciilor Adăpostului de noapte din cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, pe o perioadă de 180 zile, prin intermediul Centrului Social Cantina Municipală Arad, pentru un număr zilnic maxim de 100 persoane

Hotarirea Nr.167 din 30-03-2020
privind aprobarea unor măsuri referitoare la funcționarea Adăpostului de Noapte în perioada situației de urgență și identificarea de noi locații suplimentare pentru Adăpostul de Noapte din Calea 6 Vânători nr. 55, în situația ocupării la capacitate maximă a locației actuale

Hotarirea Nr.166 din 30-03-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.165 din 30-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.164 din 30-03-2020
privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2019

Hotarirea Nr.163 din 30-03-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.162 din 30-03-2020
privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr.336898 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.161 din 30-03-2020
privind atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad și dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 336038 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotarirea Nr.160 din 30-03-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Gai cartier WESTFIELD

Hotarirea Nr.159 din 30-03-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD): Ridicarea interdicției de construire din cadrul parcelei cu C.F. nr. 350582 – Arad, în vederea conectării parcelei din nord, cu nr. cad. 336306, la drumul propus pe parcela cu nr. cad. 350581, intravilan N-V Arad, beneficiari Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela

Hotarirea Nr.158 din 30-03-2020
privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

Hotarirea Nr.157 din 30-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 2

Hotarirea Nr.156 din 30-03-2020
privind aprobarea participării Municipiului Arad la Programul Intelligent Cities Challenge (Provocarea Orașelor Inteligente)

Hotarirea Nr.155 din 30-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2020

Hotarirea Nr.154 din 20-03-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.153 din 20-03-2020
privind rectificarea Bugetului General de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2020, pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Hotarirea Nr.152 din 20-03-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): „Construire Complex Școlar”, municipiul Arad, str. Cetății FN (Pompei), pe parcela identificată prin C.F. nr. 302260 – Arad

Hotarirea Nr.151 din 20-03-2020
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului 6 VÂNĂTORI

Hotarirea Nr.150 din 20-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.149 din 20-03-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Hotarirea Nr.148 din 20-03-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.147 din 20-03-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea și gestionarea situației de urgență provocată de infecțiile cu coronavirusul SARS-CoV-2

Hotarirea Nr.146 din 20-03-2020
cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.145 din 20-03-2020
cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Eminescu, nr.11, Ap. 9, – înscris în CF nr. 303149-C1-U2 Arad -

Hotarirea Nr.144 din 20-03-2020
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local „Regenerare urbană a spațiilor dintre blocuri din cartierele Alfa, Faleza Mureș, Confecții, Micalaca, Vlaicu și Centru, înclusiv zona protejată a Municipiului Arad”

Hotarirea Nr.143 din 20-03-2020
privind indexarea pe baza ratei inflației a impozitelor și taxelor locale, precum și a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2021

Hotarirea Nr.142 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT Pasaj” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.141 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT Ocsko Terezia” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.140 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 6V” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.139 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 5 Grădiște” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.138 din 20-03-2020
privind aprobarea proiectului ”Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – PUNCT TERMIC PT 4 Macul Roșu” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.137 din 20-03-2020
rivind aprobarea proiectului „Modernizare rețele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiște, PT 2 Lac, PT 4 Macul Roșu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic PT 2 Lac” și a cheltuielilor aferente proiectului

Hotarirea Nr.136 din 20-03-2020
privind stabilirea modului de eliberare a Acordului/autorizației privind racordul la rețelele tehnico-edilitare și a Avizului de săpătură realizate pe proprietăți aparținând domeniului public al Municipiului Arad si care afectează structura cailor de comunicații rutiere, străzilor, podurilor, parcărilor, pistelor de biciclete, trotuarelor/aleilor etc. terenurilor de sport precum si spatiilor verzi

Hotarirea Nr.135 din 20-03-2020
privind aprobarea contractului cadru de comodat/folosiță gratuită a imobilelor proprietate privată a Municipiului Arad/ Statului Român

Hotarirea Nr.134 din 20-03-2020
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere și rectificare a suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Parcul Copiilor „Török Zsolt”

Hotarirea Nr.133 din 20-03-2020
privind acordul pentru dezlipirea și ieșirea din indiviziune a terenului, situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 12 - înscris în CF nr. 353309 Arad -

Hotarirea Nr.132 din 20-03-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 26 - înscris în CF nr. 352904 Arad –

Hotarirea Nr.131 din 20-03-2020
cu privire la atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Hotarirea Nr.130 din 20-03-2020
privind aprobarea contractului-cadru de administrare a imobilelor, proprietate publică a Municipiului Arad, gestionate de către Direcția de Asistență Socială Arad

Hotarirea Nr.129 din 20-03-2020
privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Serviciului Public de Interes Local ”Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, pentru anul 2020 în calitate de membru al Rețelei Europene Sociale

Hotarirea Nr.128 din 20-03-2020
privind constituirea Grupului Local URBACT Arad

Hotarirea Nr.127 din 20-03-2020
privind aprobarea plății cotizației ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2020 în calitate de membru al „Rețelei Polis - Rețeaua Orașelor și Regiunilor Europene pentru Soluții Inovatoare în Transport”

Hotarirea Nr.126 din 20-03-2020
privind aprobarea plății cotizațiilor aferente anului 2020 către unele asociații și organisme la care Municipiul Arad deține calitatea de membru

Hotarirea Nr.125 din 20-03-2020
pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2019 – 2020, cu modificările și completările ulterioare

Hotarirea Nr.124 din 20-03-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.123 din 10-03-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 al SC Gospodărirea Comunală Arad SA

Hotarirea Nr.122 din 20-03-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ – Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la SC. Compania de Transport Public S.A. Arad pentru aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.121 din 20-03-2020
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): ”Reabilitare, refuncționalizare, corp clădire existent (cazinou), în regim de înălțime Sp+P+Mez+1E, extindere cu un corp clădire Sp+P+Mez+1E, construire corp clădire demisol + terasă circulabilă și desființare corp clădire anexă-parter, municipiul Arad, b-dul General Dragalina, nr. 25, beneficiar: S.C. Arsat Industrie S.R.L.”

Hotarirea Nr.120 din 20-03-2020
privind modificarea Hotărârii nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2016 - 2020

Hotarirea Nr.119 din 20-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 martie 2020

Hotarirea Nr.118 din 12-03-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiei de urgentă provocată de infectiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Directiei Generală Politia Locală Arad si Directiei de Asistentă Socială Arad

Hotarirea Nr.117 din 12-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020

Hotarirea Nr.116 din 06-03-2020
Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad

Hotarirea Nr.115 din 06-03-2020
referitoare la respingerea Proiectului de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Hotarirea Nr.114 din 06-03-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad

Hotarirea Nr.113 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Hotarirea Nr.112 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Hotarirea Nr.111 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, etaj I

Hotarirea Nr.110 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. B, etaj III

Hotarirea Nr.109 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. I B-dul Revoluției, nr. 73

Hotarirea Nr.108 din 06-03-2020
cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investitie Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Grădiste Est

Hotarirea Nr.107 din 06-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Hotarirea Nr.106 din 28-02-2020
privind aprobarea plătii cotizatiei aferente anului 2020 către Asociatia Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad detine calitatea de membru

Hotarirea Nr.105 din 28-02-2020
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.104 din 28-02-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care persoanele care au săvârsit infractiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, ca obligatie stabilită de către o instantă de judecată

Hotarirea Nr.103 din 28-02-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.102 din 28-02-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.101 din 28-02-2020
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.100 din 28-02-2020
privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public

Hotarirea Nr.99 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020

Hotarirea Nr.98 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor, să voteze cuantumul anual al cotizatiei Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

Hotarirea Nr.97 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotarirea Nr.96 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Hotarirea Nr.95 din 28-02-2020
pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030

Hotarirea Nr.94 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Extinderea sistemului de supraveghere video si infrastructură retea de comunicatii date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus

Hotarirea Nr.93 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

Hotarirea Nr.92 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 5 Grădiste

Hotarirea Nr.91 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 4 Macul Rosu

Hotarirea Nr.90 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. 2 Lac

Hotarirea Nr.89 din 28-02-2020
privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contributiei de intretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Hotarirea Nr.88 din 28-02-2020
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12. 2019, referitor la activitatea Registrului Agricol

Hotarirea Nr.87 din 28-02-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.86 din 28-02-2020
privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.85 din 28-02-2020
privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotarirea Nr.84 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 înscris în CF nr. 353252 Arad

Hotarirea Nr.83 din 28-02-2020
privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad

Hotarirea Nr.82 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 înscris în CF nr. 353129 Arad

Hotarirea Nr.81 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad

Hotarirea Nr.80 din 28-02-2020
cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuintă

Hotarirea Nr.79 din 28-02-2020
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, s tr. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019

Hotarirea Nr.78 din 28-02-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020

Hotarirea Nr.77 din 19-02-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie - mai 2020

Hotarirea Nr.76 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.75 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.74 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 decembrie 2019

Hotarirea Nr.73 din 19-02-2020
privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrtie

Hotarirea Nr.72 din 19-02-2020
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.71 din 19-02-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.70 din 19-02-2020
privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Hotarirea Nr.69 din 19-02-2020
privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Hotarirea Nr.68 din 19-02-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

Hotarirea Nr.67 din 19-02-2020
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020

Hotarirea Nr.66 din 19-02-2020
pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

Hotarirea Nr.65 din 19-02-2020
cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

Hotarirea Nr.64 din 19-02-2020
cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.63 din 19-02-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul constructie Cresă UTA, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C

Hotarirea Nr.62 din 19-02-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revolutiei nr. 90 sc. A

Hotarirea Nr.61 din 19-02-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.60 din 19-02-2020
privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilelor DE 1959 si DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Hotarirea Nr.59 din 19-02-2020
pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spatii comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad si CF nr. 340139 - Arad

Hotarirea Nr.58 din 19-02-2020
privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ

Hotarirea Nr.57 din 19-02-2020
cu privire la modificarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.56 din 19-02-2020
pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul scolar 2019 - 2020

Hotarirea Nr.55 din 19-02-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Hotarirea Nr.54 din 31-01-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019

Hotarirea Nr.53 din 31-01-2020
pentru constatarea încetării de drept a folosintei gratuite a terenului situat în str. I. R. Sirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.52 din 31-01-2020
privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.51 din 31-01-2020
privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Hotarirea Nr.50 din 31-01-2020
privind aprobarea Programului de îmbunatătire a eficientei energetice

Hotarirea Nr.49 din 31-01-2020
privind aprobarea pretului local al energiei termice în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.48 din 31-01-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.47 din 31-01-2020
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei, prin Compania Natională de Investitii ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafată de 14.000 mp, situat în str. Cetătii nr. FN, în vederea si pe perioada realizării de către ,,C.N.I.- SA a obiectivului de investitii - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad, judetul Arad

Hotarirea Nr.46 din 31-01-2020
privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Reabilitarea Sectiei Recuperare, Medicină fizică si Balneologie situată în Arad, Piata Mihai Viteazu nr. 7-8

Hotarirea Nr.45 din 31-01-2020
privind aprobarea Raportului final întocmit în urma Monitorizării si evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întretinere si exploatare a modelului de transport, pentru anul 2019

Hotarirea Nr.44 din 31-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Clădire de locuinte colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim de înăltime D + P + 8E +2Er si împrejmuire, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad

Hotarirea Nr.43 din 31-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu functiuni mixte, imobil locuinte colective si functiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de santier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 - Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.

Hotarirea Nr.42 din 31-01-2020
aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad

Hotarirea Nr.41 din 31-01-2020
privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Hotarirea Nr.40 din 31-01-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.39 din 31-01-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de Sortare Arad

Hotarirea Nr.38 din 31-01-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Hotarirea Nr.37 din 31-01-2020
privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul scolar 2020-2021.

Hotarirea Nr.36 din 31-01-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.35 din 31-01-2020
privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

Hotarirea Nr.34 din 31-01-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.33 din 31-01-2020
privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad

Hotarirea Nr.32 din 31-01-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste- Sanevit

Hotarirea Nr.31 din 31-01-2020
Privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad si C.F. nr. 351424 Arad.

Hotarirea Nr.30 din 31-01-2020
privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piata George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad

Hotarirea Nr.29 din 31-01-2020
privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

Hotarirea Nr.28 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31A, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.78, et.I

Hotarirea Nr.26 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

Hotarirea Nr.25 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Hotarirea Nr.24 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I

Hotarirea Nr.23 din 31-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.22 din 16-01-2020
privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor ordinară si extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.21 din 16-01-2020
cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.20 din 16-01-2020
privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive si de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum si în comisiile de soluționare a contestațiilor

Hotarirea Nr.19 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă

Hotarirea Nr.18 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului României nr. 51/1998

Hotarirea Nr.17 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti

Hotarirea Nr.16 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 si ale Legii nr. 350/2006

Hotarirea Nr.15 din 16-01-2020
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei si a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

Hotarirea Nr.14 din 16-01-2020
privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timisoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38

Hotarirea Nr.13 din 16-01-2020
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.12 din 16-01-2020
modificarea organigramei si a statului de functii al Filarmonicii de Stat Arad

Hotarirea Nr.11 din 16-01-2020
privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.10 din 16-01-2020
privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC si cartierului MICALACA

Hotarirea Nr.9 din 16-01-2020
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Hotarirea Nr.8 din 16-01-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019

Hotarirea Nr.7 din 16-01-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotarirea Nr.6 din 16-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.5 din 10-01-2020
privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) si 29 noiembrie 2019 (extraordinară)

Hotarirea Nr.4 din 10-01-2020
privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate

Hotarirea Nr.3 din 10-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI PRESTARI SERVICII P+4E+2Er municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 -Arad

Hotarirea Nr.2 din 10-01-2020
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Hotarirea Nr.1 din 10-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Iulie 20201
2
3
4
5
6
7
8
9
11

 
 

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved