Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 59185464
 

Registrul de Evidenţă al
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 17-03-2020
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

 
Anul: 2020     

Hotarirea Nr.118 din 12-03-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru prevenirea si gestionarea situatiei de urgentă provocată de infectiile cu coronavirusul SARS-CoV-2 în cadrul Primăriei Municipiului Arad, Directiei Generală Politia Locală Arad si Directiei de Asistentă Socială Arad

Hotarirea Nr.117 din 12-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare de îndată a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2020

Hotarirea Nr.116 din 06-03-2020
Privind dezlipirea imobilului proprietatea Municipiului Arad domeniu public, situat în Municipiul Arad, Str. Prof. Dr. Aurel Ardelean, FN - înscris în CF nr. 353728 Arad

Hotarirea Nr.115 din 06-03-2020
referitoare la respingerea Proiectului de hotărâre nr. 97/2020 cu privire la atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor înscrise în CF 351509 Arad, CF 351508 Arad, CF 351165 Arad, CF 351649 Arad, CF 351650 Arad

Hotarirea Nr.114 din 06-03-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305546 Arad

Hotarirea Nr.113 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Hotarirea Nr.112 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Hotarirea Nr.111 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, etaj I

Hotarirea Nr.110 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. B, etaj III

Hotarirea Nr.109 din 06-03-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 22, situat în Arad, B-dul V. Milea nr. 1, corp A, Sc. I B-dul Revoluției, nr. 73

Hotarirea Nr.108 din 06-03-2020
cu privire la aprobarea unor măsuri în vederea realizării obiectivului de investitie Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Grădiste Est

Hotarirea Nr.107 din 06-03-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 6 martie 2020

Hotarirea Nr.106 din 28-02-2020
privind aprobarea plătii cotizatiei aferente anului 2020 către Asociatia Municipiilor din România (AMR), organism la care Municipiul Arad detine calitatea de membru

Hotarirea Nr.105 din 28-02-2020
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.104 din 28-02-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 380/2014 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice si locurilor în care persoanele care au săvârsit infractiuni vor presta muncă neremunerată în folosul comunitătii, ca obligatie stabilită de către o instantă de judecată

Hotarirea Nr.103 din 28-02-2020
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.102 din 28-02-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.101 din 28-02-2020
privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2020

Hotarirea Nr.100 din 28-02-2020
privind aprobarea metodologiei de eliberare a Autorizatiei de acces la drumul public

Hotarirea Nr.99 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actele aditionale nr. 1/20.12.2019 si nr. 2/21.01.2020

Hotarirea Nr.98 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor, să voteze cuantumul anual al cotizatiei Municipiului Arad pentru anul 2020 la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Transport Public Arad

Hotarirea Nr.97 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotarirea Nr.96 din 28-02-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Hotarirea Nr.95 din 28-02-2020
pentru aprobarea Strategiei de alimentare cu energie termică a Municipiului Arad 2020-2030

Hotarirea Nr.94 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Extinderea sistemului de supraveghere video si infrastructură retea de comunicatii date / voce / software / video cu sistem de dispecerizare inclus

Hotarirea Nr.93 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. Ocsko Terezia

Hotarirea Nr.92 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 5 Grădiste

Hotarirea Nr.91 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic P.T. 4 Macul Rosu

Hotarirea Nr.90 din 28-02-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia – Punct Termic P.T. 2 Lac

Hotarirea Nr.89 din 28-02-2020
privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contributiei de intretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2020 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Hotarirea Nr.88 din 28-02-2020
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.07-31.12. 2019, referitor la activitatea Registrului Agricol

Hotarirea Nr.87 din 28-02-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.86 din 28-02-2020
privind modificarea organigramei si a statului de funcții ale Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.85 din 28-02-2020
privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotarirea Nr.84 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 16 înscris în CF nr. 353252 Arad

Hotarirea Nr.83 din 28-02-2020
privind dezlipirea imobilului proprietatea privată a Municipiului Arad situat în Str. Banatului, nr. 2 - înscris în CF nr. 353551 Arad

Hotarirea Nr.82 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Ludovic Szantay, nr. 3 înscris în CF nr. 353129 Arad

Hotarirea Nr.81 din 28-02-2020
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Gr. Alexandrescu, nr. 35 - înscris în CF nr. 352565 Arad

Hotarirea Nr.80 din 28-02-2020
cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuintă

Hotarirea Nr.79 din 28-02-2020
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 671/2018 privind majorarea cu 500% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, s tr. Vârful cu Dor nr. 15, începând cu data de 01.01.2019

Hotarirea Nr.78 din 28-02-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 februarie 2020

Hotarirea Nr.77 din 19-02-2020
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie - mai 2020

Hotarirea Nr.76 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.75 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.74 din 19-02-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 decembrie 2019

Hotarirea Nr.73 din 19-02-2020
privind mandatarea reprezentaților Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA pentru completarea numărului de membri ai consiliului de administrtie

Hotarirea Nr.72 din 19-02-2020
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2020 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.71 din 19-02-2020
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.70 din 19-02-2020
privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Filarmonica Arad, a comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Hotarirea Nr.69 din 19-02-2020
privind constituirea comisiei de evaluare a managementului la Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad, a comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului comisiilor, în vederea evaluării managementului aferent anului 2019

Hotarirea Nr.68 din 19-02-2020
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 446/2019 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea, experimental, a străzii 1 Decembrie 1918 din municipiul Arad, în zonă pietonală

Hotarirea Nr.67 din 19-02-2020
privind modificarea Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor de alimentare cu apă si de canalizare prin Actul Adițional nr. 14/2020

Hotarirea Nr.66 din 19-02-2020
pentru aprobarea Harta strategică de zgomot a Municipiului Arad, revizuită

Hotarirea Nr.65 din 19-02-2020
cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2019

Hotarirea Nr.64 din 19-02-2020
cu privire la repartizarea a două locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.63 din 19-02-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietate privată a Municipiul Arad cu imobilul constructie Cresă UTA, situat în Arad, str. Poetului nr. 1C

Hotarirea Nr.62 din 19-02-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 10 și 11, situate în Arad, B-dul Revolutiei nr. 90 sc. A

Hotarirea Nr.61 din 19-02-2020
privind actualizarea inventarului bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotarirea Nr.60 din 19-02-2020
privind aprobarea documentatiei de primă înscriere a imobilelor DE 1959 si DE 1962 în sistemul integrat de cadastru si carte funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a acestor imobile

Hotarirea Nr.59 din 19-02-2020
pentru îndreptarea erorii materiale din art.1 al Hotărârii nr. 616/2019 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Spatii comerciale, Calea Zimandului, municipiul Arad, pe parcelele identificate prin CF nr. 340161 - Arad si CF nr. 340139 - Arad

Hotarirea Nr.58 din 19-02-2020
privind modificarea formei amplasamentului teritoriului de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI, pentru strada ALBĂ

Hotarirea Nr.57 din 19-02-2020
cu privire la modificarea organigramei si a Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.56 din 19-02-2020
pentru modificarea Hotărârii nr. 535/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea numărului si al cuantumului burselor acordate în învătământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul scolar 2019 - 2020

Hotarirea Nr.55 din 19-02-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 19 februarie 2020

Hotarirea Nr.54 din 31-01-2020
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 16 decembrie 2019

Hotarirea Nr.53 din 31-01-2020
pentru constatarea încetării de drept a folosintei gratuite a terenului situat în str. I. R. Sirianu nr. 6/A, către Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad

Hotarirea Nr.52 din 31-01-2020
privind adoptarea Bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2020

Hotarirea Nr.51 din 31-01-2020
privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Hotarirea Nr.50 din 31-01-2020
privind aprobarea Programului de îmbunatătire a eficientei energetice

Hotarirea Nr.49 din 31-01-2020
privind aprobarea pretului local al energiei termice în Municipiul Arad

Hotarirea Nr.48 din 31-01-2020
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotarirea Nr.47 din 31-01-2020
privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării si Administratiei, prin Compania Natională de Investitii ,,C.N.I.”SA, pe bază de protocol, a terenului proprietate a Municipiului Arad, în suprafată de 14.000 mp, situat în str. Cetătii nr. FN, în vederea si pe perioada realizării de către ,,C.N.I.- SA a obiectivului de investitii - Construire bază sportivă TIP 1 din Municipiul Arad, judetul Arad

Hotarirea Nr.46 din 31-01-2020
privind aprobarea D.A.L.I. privind obiectivul de investitie publică Reabilitarea Sectiei Recuperare, Medicină fizică si Balneologie situată în Arad, Piata Mihai Viteazu nr. 7-8

Hotarirea Nr.45 din 31-01-2020
privind aprobarea Raportului final întocmit în urma Monitorizării si evaluării implementării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Municipiul Arad, servicii auxiliare de întretinere si exploatare a modelului de transport, pentru anul 2019

Hotarirea Nr.44 din 31-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Clădire de locuinte colective, spatii comerciale si birouri cu garaje la demisol, regim de înăltime D + P + 8E +2Er si împrejmuire, str. Cornel Radu nr. 5-7, municipiul Arad

Hotarirea Nr.43 din 31-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă cu functiuni mixte, imobil locuinte colective si functiuni complementare, realizare accese, împrejmuire proprietate, amplasare elemente publicitare, organizare de santier, Municipiul Arad, Str. Cocorilor, Nr. 40-42, conform extras C.F. nr. 350805 - Arad, beneficiar: S.C. Mladin Omu S.R.L.

Hotarirea Nr.42 din 31-01-2020
aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de crestere a calitătii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările si completările ulterioare, pentru zone de protectie a monumentelor istorice si pentru zonă monumente protejate în municipiul Arad- Program de sprijin financiar acordat proprietarilor de clădiri din zonele de actiune prioritară din municipiul Arad

Hotarirea Nr.41 din 31-01-2020
privind adiționarea Contractului de comodat nr. 2/25.03.2019 încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Local Arad

Hotarirea Nr.40 din 31-01-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în Adunarea Generală a Actionarilor la S.C. Compania de Apă Arad S.A.

Hotarirea Nr.39 din 31-01-2020
privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de Sortare Arad

Hotarirea Nr.38 din 31-01-2020
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie Achiziție și montaj stație de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze) în garajul S.C. COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC S.A. ARAD

Hotarirea Nr.37 din 31-01-2020
privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, începând cu anul scolar 2020-2021.

Hotarirea Nr.36 din 31-01-2020
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotarirea Nr.35 din 31-01-2020
privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilul în care îsi desfăsoară activitatea Filarmonica de Stat Arad

Hotarirea Nr.34 din 31-01-2020
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.33 din 31-01-2020
privind schimbarea denumirii Filarmonica de Stat Arad în Filarmonica Arad

Hotarirea Nr.32 din 31-01-2020
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona Grădiste- Sanevit

Hotarirea Nr.31 din 31-01-2020
Privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în C.F. nr. 351423 Arad si C.F. nr. 351424 Arad.

Hotarirea Nr.30 din 31-01-2020
privind rectificarea întabulării dreptului de proprietate al Municipiului Arad privind imobilul din municipiul Arad, Piata George Enescu, nr. 1, înscris în CF nr. 352896 Arad

Hotarirea Nr.29 din 31-01-2020
privind acceptarea înscrierii proprietății private a Municipiului Arad asupra imobilului înscris în CF nr. 315724 Arad, situat în Zona Calea Radnei, DN7 (sens giratoriu Selgros)

Hotarirea Nr.28 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 31A, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.78, et.I

Hotarirea Nr.26 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 69

Hotarirea Nr.25 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, Piata Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Hotarirea Nr.24 din 31-01-2020
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 16/A, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, et. I

Hotarirea Nr.23 din 31-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.22 din 16-01-2020
privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor ordinară si extraordinară din 2 decembrie 2019 ale Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.21 din 16-01-2020
cu privire la aprobarea statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.20 din 16-01-2020
privind desemnarea unor membri ai consiliului local în comisiile de evaluare a proiectelor culturale, sportive si de tineret, pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local pe anul 2020, precum si în comisiile de soluționare a contestațiilor

Hotarirea Nr.19 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă

Hotarirea Nr.18 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului României nr. 51/1998

Hotarirea Nr.17 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti

Hotarirea Nr.16 din 16-01-2020
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în anul 2020 în baza Legii nr. 350/2005 si ale Legii nr. 350/2006

Hotarirea Nr.15 din 16-01-2020
cu privire la modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 623/2019 cu privire la aprobarea formei si a duratei contractului de închiriere teren proprietatea Statului Român/Municipiului Arad

Hotarirea Nr.14 din 16-01-2020
privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Episcopiei Romano - Catolice de Timisoara, situat în Arad, str. Ceaikovski nr.36-38

Hotarirea Nr.13 din 16-01-2020
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotarirea Nr.12 din 16-01-2020
modificarea organigramei si a statului de functii al Filarmonicii de Stat Arad

Hotarirea Nr.11 din 16-01-2020
privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ de stat si particular preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotarirea Nr.10 din 16-01-2020
privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului BUJAC si cartierului MICALACA

Hotarirea Nr.9 din 16-01-2020
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Hotarirea Nr.8 din 16-01-2020
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin Actul aditional nr. 1/20.12.2019

Hotarirea Nr.7 din 16-01-2020
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotarirea Nr.6 din 16-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 ianuarie 2020

Hotarirea Nr.5 din 10-01-2020
privind aprobarea proceselor-verbale/stenogramelor sedintelor Consiliului Local al Municipiului Arad din data de 13 noiembrie 2019 (ordinară), 19 noiembrie 2019 (extraordinară) si 29 noiembrie 2019 (extraordinară)

Hotarirea Nr.4 din 10-01-2020
privind aprobarea repartizării unei locuințe de necesitate

Hotarirea Nr.3 din 10-01-2020
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE SI PRESTARI SERVICII P+4E+2Er municipiul Arad, str. Haiducilor, nr. 6-8, amplasată pe parcela identificată prin C.F. nr. 353281 -Arad

Hotarirea Nr.2 din 10-01-2020
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de funcționare și pentru sectiunea de dezvoltare aferent anului 2019 din excedentul bugetului local

Hotarirea Nr.1 din 10-01-2020
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 10 ianuarie 2020

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Calendar evenimente
 
Martie 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28
 
 

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved