Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 62927190
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 12-04-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

H O T Ă R Â R E A  nr. 249
din 27-09-2006


privind aprobarea "Regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare cu plată" în municipiul Arad


Această Hotărâre este modificată prin:
Hotărârea nr.212/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Hotărârea nr.257/2009 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Hotărârea nr.149/2010 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Hotărârea nr.228/2011 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Hotărârea nr.185/2012 a Consiliului Local al Municipiului Arad


Consiliul Local al Municipiului Arad,
Având în vedere:
-inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin expunerea de motive înregistrată cu nr.32.304 din 27.07.2006;
-raportul nr. 32.309 din 27.07.2006 al Direcției Tehnice și al Direcției Venituri;
-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 5/2006, privind preluarea de către Consiliul Local al Municipiului Arad a sistemului de administrare a parcărilor în municipiul Arad;
-prevederile O.U.G. nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
-prevederile H.G.R. nr. 85/2003, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice;
-prevederile Legii nr. 571/2003, privind Codul fiscal;
-prevederile H.G.R. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003, privind Codul fiscal;
-prevederile O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile H.G.R.1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G.nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală;
-prevederile art. 10 alin.(1) lit. a și art. 11 alin. (2) lit. a din O.G. nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
-prevederile H.G.R. nr. 955/2004, pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
În temeiul art.38, alin.(2), lit."c", alin. (5), lit. a, art.46 din Legea nr.215/2001, Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E

[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

...Înapoi la listă
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimari
 
FAUR Lazăr
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr


  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
14

 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved