Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55390562
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 22-02-2019
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

H O T Ă R Â R E A  nr. 18
din 2018-01-17


privind aprobarea ordinii de zi a sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 17 ianuarie 2018


Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 111 din 12 ianuarie 2018 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică ordinară, în ziua de miercuri, 17 ianuarie 2018,
Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (19 prezenți din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:


Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 17 ianuarie 2018, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML./SML Verif. CM
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 17.01.2018 Cod PMA -S4-02


























































Anexa la Hotărârea nr. 18/17.01.2018
a Consiliului Local al Municipiului Arad


O R D I N E D E Z I

1. Proiect de hotărâre nr. 16/2018 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al doamnei RABOTKA Andreea Isabela și declararea ca vacant a locului de consilier local – inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr. 17/2018 privind validarea mandatului de consilier local pentru domnul FURDE Gheorghe – inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr. 18/2018 privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate pentru mandatul 2016-2020 – inițiativa primarului.
4. Proiect de hotărâre nr. 15/2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 511/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018 – inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr. 19/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, str. Gheorghe Popa de Teiuș nr. 9, et. II - inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 20/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, str. Vasile Milea nr. 1, sc. I, et. 1, corp A – Bdul Revoluției nr. 73 - inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre nr. 21/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 1/A, 1/B, 5 ,6, 7, 8, 9, 10, 10/A, 10b,12, 13, 14 15, 16, 16/a, 16/b, 17, 18, 18/a, 18/b, 19, 20, 21, 22, 23, 23/a, 24, 25, 26, situate în Arad, str. Vasile Milea nr. 19 - inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr. 22/2018 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 24, situat în Arad, str. Episcopiei nr. 3, corp A - inițiativa primarului.
9. Aprobarea proceselor-verbale ale ședințelor anterioare ale Consiliului Local al Municipiului Arad.
10. Informări privind activitatea operatorilor economici de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad pentru luna noiembrie 2017 și principalele activități programate pentru luna ianuarie 2018.
11. Notificări diverse, corespondență adresată Consiliului Local al Municipiului Arad.
12. Interpelări, întrebări, petiții, declarații politice și alte probleme supuse atenției Consiliului Local al Municipiului Arad.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Ionel BULBUC Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU



[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019





1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved