Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53485175
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 08-08-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

H O T Ă R Â R E A  nr. 348
din 2017-09-29


privind aprobarea ordinii de zi a sedinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 29 septembrie 2017, ora 10,30


Având în vedere Dispoziția Primarului Municipiului Arad nr. 3490 din 25 septembrie 2017 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de luni, 29 septembrie 2017, ora 10,30,
Luând în considerare prevederile art. 26 alin. (6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Municipiului Arad, aprobat prin Hotărârea nr. 216/2016 a Consiliului Local al Municipiului Arad,
Adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 prezenți din totalul de 22),
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 43 alin. (1), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
H O T Ă R Ă Ș T E:


Art. 1. Se aprobă ordinea de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 29 septembrie 2017, 10,30, la propunerea Primarului Municipiului Arad, care, în condițiile art. 39 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a cerut întrunirea consiliului, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire și se comunică celor interesați de către Primarul Municipiului Arad, prin Serviciul Administrație Publică Locală.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bogdan-Vlad BOCA Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU


Red./Dact. SML./SML Verif. SF
1 ex. Serviciul Administrație Publică Locală
1 ex. Instituția Prefectului-Județul Arad
1 ex. Dosar ședințã CLMA 29.09.2017 Cod PMA -S4-02Anexa la Hotărârea nr. 348/29.09.2017
a Consiliului Local al Municipiului Arad


O R D I N E D E Z I

1. Proiect de hotărâre nr.263/2017 privind modificarea tarifelor pentru utilizarea zonelor de agrement Ștrand Neptun și Patinoarul Municipiului Arad - inițiativa primarului.
2. Proiect de hotărâre nr.301/2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Interes Local Centrul Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului.
3. Proiect de hotărâre nr.300/2017 privind aprobarea prețurilor de închiriere a logisticii pentru evenimente, precum și a tarifului de intrare la acțiunile cultural-artistice, recreative și sportive organizate de către Centrul Municipal de Cultură Arad - inițiativa primarului
4. Proiect de hotărâre nr.196/2017 privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluției optime de gestionare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat – inițiativa primarului.
5. Proiect de hotărâre nr.357/2017 privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat al SC Gospodărirea Comunală SA Arad pentru anul 2017 – inițiativa primarului.
6. Proiect de hotărâre nr. 314/2017 cu privire la modificarea organigramei, statului de funcții și a statului de personal al Serviciului public de interes local „Direcția de Asistență Socială Arad” de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului.
7. Proiect de hotărâre nr.362/2017 cu privire la reorganizarea Cantinei Municipale Arad ca structură cu personalitate juridică sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad - inițiativa primarului.
8. Proiect de hotărâre nr.363/2017 pentru modificarea nivelului salariilor stabilite conform Legii 153/2017 pentru personalul angajat în cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad, structură fără personalitate juridică- inițiativa primarului.
9. Proiect de hotărâre nr.359/2017 pentru modificarea nivelului salariilor stabilite conform Legii 153/2017 pentru personalul angajat în cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad- inițiativa primarului.
10. Proiect de hotărâre nr.360/2017 pentru modificarea nivelului salariilor stabilite conform Legii 153/2017 pentru personalul angajat în cadrul Centrului Municipal de Cultură Arad- inițiativa primarului
11. Proiect de hotărâre nr.361/2017 pentru modificarea nivelului salariilor stabilite conform Legii 153/2017 pentru personalul angajat în cadrul Direcției de Asistență Socială Arad, familia ocupațională Administrație - inițiativa primarului


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Bogdan-Vlad BOCA Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI ARAD
Lilioara STEPANESCU


[Vizualizare PDF]    [ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2018

1
2
3
4
5
6
7
8
9
21


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved