Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclatura stradală
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

Untitled Document
 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 64756967
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 11-10-2021
Sistem de Căutare
Completaţi una sau mai multe dintre opţiunile:
Cuvinte cheie:

Numai în titluri
Număr act:
An:
Lună:
*se pot introduce şi doar părţi dintr-un cuvânt
Arhiva...

 

 
Anul: 2021     

Hotărârea Nr.458 din 27-09-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 august 2021

Hotărârea Nr.457 din 27-09-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 2 august 2021

Hotărârea Nr.456 din 27-09-2021
privind aprobarea si acoperirea partială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, aferente perioadei 01.01.2020 - 31.12.2020

Hotărârea Nr.455 din 27-09-2021
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2021

Hotărârea Nr.454 din 27-09-2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, rectificat, al S.C. RECONS S.A. Arad, pentru anul 2021

Hotărârea Nr.453 din 27-09-2021
cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată de către doamna ---------- împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 364/2021 privind reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Nr.452 din 27-09-2021
cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate împotriva Hotărârii nr. 338/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind trecerea din domeniul privat în domeniul public a unor terenuri situate în Municipiul Arad

Hotărârea Nr.451 din 27-09-2021
cu privire la respingerea plângerilor prealabile formulate de către d-nii ------împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 661/2018 privind majorarea cu 200% a impozitului pentru clădirea situată în Arad,

Hotărârea Nr.450 din 27-09-2021
referitor la respingerea proiectului nr. 444/2021 privind aprobarea încheierii Actului aditional nr. 6 la Contractul de concesiune a Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/1/11/2013

Hotărârea Nr.449 din 27-09-2021
privind aprobarea Actului adițional nr.7 la Contractul de închiriere nr.60425/27.09.2013 (2127/27.09.2013), pentru imobilul în care funcționează Scoala Gimnazială Mihai Eminescu Arad

Hotărârea Nr.448 din 27-09-2021
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad si prima înscriere prin alipire a unor imobile situate în Municipiul Arad, Zona Str. Zorilor/Primăverii, înscrise în CF nr. 358727 Arad, CF nr. 358729 Arad, CF nr. 358730 Arad, CF nr. 358731 Arad, CF nr. 358206 Arad si CF nr. 358215 Arad

Hotărârea Nr.447 din 27-09-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, Calea Radnei, nr. 143, înscris în CF nr. 328268 Arad

Hotărârea Nr.446 din 27-09-2021
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Tribunul Axente, nr. 3, înscris în CF nr. 358361 Arad

Hotărârea Nr.445 din 27-09-2021
cu privire la subapartamentarea imobilelor situate în Municipiul Arad, Str. Stefan Cicio Pop, nr. 20, Ap. 18A si Ap. 22, înscrise în CF nr. 300598-C1-U43 Arad si CF nr. 300598-C1-U48 Arad

Hotărârea Nr.444 din 27-09-2021
cu privire la atestarea apartenentei unei cote de teren la proprietatea publică a Municipiului Arad si subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 45, Corp. A, Ap. 15 - înscris în CF nr. 302024-C1-U23 Arad

Hotărârea Nr.443 din 27-09-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Insula Mures - înscris în CF nr. 311954 Arad

Hotărârea Nr.442 din 27-09-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, str. Măciesului, nr. 1 si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad - înscris în CF nr. 330769 Arad -

Hotărârea Nr.441 din 27-09-2021
privind vânzarea unui teren situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 181, înscris în CF nr. 304043 Arad către S.C. Farmacia Ivona S.R.L.

Hotărârea Nr.440 din 27-09-2021
privind aprobarea Actului adițional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 70278/01.10.2020 pentru imobilul situat în Arad, str. Mihai Eminescu nr. 15

Hotărârea Nr.439 din 27-09-2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 123/2021 privind aprobarea componenței nominale si a regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

Hotărârea Nr.438 din 27-09-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): Edificare zonă cu functiuni mixte servicii, depozitare, industrie nepoluantă Zona Industrială Sud Arad - Zădăreni, Municipiul Arad, Zona Industrială Sud Arad-Zădăreni, pe parcela identificată prin extrasul C.F. nr. 346609 - Arad

Hotărârea Nr.437 din 27-09-2021
privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între ADR Vest si UAT Municipiul Arad pentru realizarea proiectului Sprijin la nivelul Regiunii de Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finantate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement / baze turistice (tabere scolare), infrastructură si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potential turistic si infrastructură rutieră de interes judetean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătură

Hotărârea Nr.436 din 27-09-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 27 septembrie 2021

Hotărârea Nr.435 din 27-09-2021
cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Hotărârea Nr.434 din 27-09-2021
cu privire la desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Arad

Hotărârea Nr.433 din 27-09-2021
cu privire la solicitarea de arondare a creselor aflate în structura Directiei de Asistentă Socială Arad la unitătile de învătământ prescolar în cadrul cărora acestea functionează

Hotărârea Nr.432 din 27-09-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 27 septembrie 2021

Hotărârea Nr.431 din 31-08-2021
privind preluarea în administrare, de către Municipiul Arad, a imobilului proprietatea Protopopiatului Reformat Timisoara, situat pe str. Ceaikovski nr. 32-34, cu destinatia de unitate de educatie timpurie

Hotărârea Nr.430 din 31-08-2021
privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.429 din 31-08-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 august 2021

Hotărârea Nr.428 din 31-08-2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada septembrie 2021 - noiembrie 2021

Hotărârea Nr.427 din 31-08-2021
cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare al Serviciului public de interes local Directia de Asistentă Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.426 din 31-08-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 ; Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Hotărârea Nr.425 din 31-08-2021
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad si dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 330320 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotărârea Nr.424 din 31-08-2021
privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară și atestarea apartenenței la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile situate în extravilanul Municipiului Arad

Hotărârea Nr.423 din 31-08-2021
privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului înscris în CF nr. 350957 Arad – str. Corneliu Coposu, către Ministerul Culturii

Hotărârea Nr.422 din 31-08-2021
privind reglementarea situației imobilului situat în Str. Labirint, nr. 6, unde îsi desfăsoară activitatea Liceul Tehnologic Francisc Neuman Arad

Hotărârea Nr.421 din 31-08-2021
privind sistarea apartamentării si actualizarea datelor cadastrale ale imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 1, înscris în CF nr. 306952 Arad.

Hotărârea Nr.420 din 31-08-2021
privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, str. Cuza Vodă, nr. 19 - înscris în CF nr. 332512 Arad

Hotărârea Nr.419 din 31-08-2021
privind modificarea suprafeței de teren situat în Municipiul Arad, Str. Cuza Vodă, nr. 17 -înscris în CF nr. 312275 Arad

Hotărârea Nr.418 din 31-08-2021
privind lucrarea cadastrală de primă înscriere si rectificarea suprafetei a două parcele de teren situate în municipiul Arad, Piata Heim Domokos, nr. 16 si nr. 17.

Hotărârea Nr.417 din 31-08-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 96, etaj I

Hotărârea Nr.416 din 31-08-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentul nr.5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr.40, etaj I

Hotărârea Nr.415 din 31-08-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de ¼ din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Hotărârea Nr.414 din 31-08-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.3, situat în Arad, str. Unirii, nr. 13, etaj I

Hotărârea Nr.413 din 31-08-2021
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): “CONSTRUIRE HALĂ/DEPOZIT, PLATFORMĂ BETONATĂ, ILUMINAT, ÎMPREJMUIRE PROPRIETATE”, mun. Arad, intravilan, pășune, pentru imobilul din C.F. nr. 346558 – Arad

Hotărârea Nr.412 din 31-08-2021
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): “Construire hală și sediu administrativ”, municipiul Arad, intravilan, pășune, str. Cornelia Bodea, nr. 3, pentru imobilul din C.F. nr. 318950 – Arad

Hotărârea Nr.411 din 31-08-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): ZONĂ REZIDENTIALĂ P+1+Er/M, mun. Arad, str. Privighetoarei, nr. 20, conform extras C.F. nr. 339806 Arad

Hotărârea Nr.410 din 31-08-2021
privind aprobarea Statutului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.409 din 31-08-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 august 2021

Hotărârea Nr.408 din 18-08-2021
cu privire la admiterea plângerii prealabile nr. 42129/28.05.2021 si revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 221/28.04.2021, pentru modificarea Hotărârii nr. 8/21.01.2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea rețelei școlare a unitătilor de învătământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2021-2022

Hotărârea Nr.407 din 18-08-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 iulie 2021

Hotărârea Nr.406 din 18-08-2021
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a imobilului înscris în C.F. nr. 334299 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotărârea Nr.405 din 18-08-2021
privind dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 351322 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotărârea Nr.404 din 18-08-2021
rivind aprobarea Raportului pentru perioada 01.04-30.06.2021, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Hotărârea Nr.403 din 18-08-2021
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 404/ 2021 privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată a imobilului aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Faurilor nr. 94-96

Hotărârea Nr.402 din 18-08-2021
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe o perioadă de doi ani a unei părti din imobilul aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat în Piata Caius Iacob nr.1

Hotărârea Nr.401 din 18-08-2021
rivind propunerea de schimbare a destinatiei, pe o perioadă de doi ani a unei părti din imobilul aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Labirint nr.6

Hotărârea Nr.400 din 18-08-2021
privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 345/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind constituirea în favoarea Municipiului Arad a unor drepturi reale asupra unor terenuri

Hotărârea Nr.399 din 18-08-2021
privind aprobarea Actului adițional nr. 8 la Contractul de închiriere nr. 60304/26.09.2013 (c1016/26.09.2013) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Arad

Hotărârea Nr.398 din 18-08-2021
privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Contractul de închiriere nr. 71784/02.10.2018 (c83/04.10.2018) pentru imobilul în care funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 11 din Arad

Hotărârea Nr.397 din 18-08-2021
privind aprobarea Actului adițional nr. 9 la Contractul de închiriere nr. 4/06.12.2011 pentru imobilul în care își desfășoară activitatea Biblioteca Județeană A.D. Xenopol, situat în Municipiul Arad, str. Steagului nr. 27, ap. 4

Hotărârea Nr.396 din 18-08-2021
privind aprobarea repartizării unor locuinte de necesitate

Hotărârea Nr.395 din 18-08-2021
Privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în proprietatea privată a municipiului Arad a imobilelor situate în Municipiul Arad, Zona Balastiera Micalaca – capăt Str. Renașterii – intravilan / extravilan

Hotărârea Nr.394 din 18-08-2021
privind modificarea anexei 1 și 2 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 335/2021 privind modificarea suprafetei terenului situate în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 316205 Arad si actualizarea datelor cadastrale si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile

Hotărârea Nr.393 din 18-08-2021
Plan Urbanistic de Detaliu: Construire fabrică prefabricate din beton, platformă depozitare, sediu birouri, totem, sistematizare verticală, împrejmuire, acces, lucrări tehnico-edilitare în incintă, racorduri la utilităti, anvelopă post transformare si punct de conexiune intravilan municipiul Arad, C.F. nr. 356535 Arad, jud. Arad, S.C. Elis Pavaje S.R.L.

Hotărârea Nr.392 din 18-08-2021
privind extinderea de drept a valabilitătii prevederilor documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă rezidentială si functiuni complementare, extravilan Municipiul Arad, zona Sânicolaul Mic, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2016

Hotărârea Nr.391 din 18-08-2021
privind prelungirea străzii Pompei situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului SUBCETATE

Hotărârea Nr.390 din 18-08-2021
privind atribuirea denumirii Aleea Familiei, unei străzi din interiorul cartierului SEGA

Hotărârea Nr.389 din 18-08-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor mijloace fixe aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.388 din 18-08-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la SC Compania de Transport Public SA

Hotărârea Nr.387 din 18-08-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 704/02.12.2019

Hotărârea Nr.386 din 18-08-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotărârea Nr.385 din 18-08-2021
privind acordarea gratuitătii la transportul cu trenuletul turistic de agrement cu ocazia zilei de 1 iunie si a Zilelor Aradului

Hotărârea Nr.384 din 18-08-2021
cu privire la completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 362/2021 privind reorganizarea activitătii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.383 din 18-08-2021
referitor la modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 364/2021 cu privire la reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotărârea Nr.382 din 18-08-2021
privind conferirea distincției DIPLOMA DE AUR cu prilejul Zilelor Aradului, ediția 2021

Hotărârea Nr.381 din 18-08-2021
privind conferirea unor titluri si distinctii cu prilejul Zilelor Aradului, editia 2021

Hotărârea Nr.380 din 18-08-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 august 2021

Hotărârea Nr.379 din 02-08-2021
cu privire la însusirea raportului de evaluare al unui bun imobil aparținând proprietătii private a Statului Român/Municipiului Arad, înscris în C.F. nr. 358163 Arad

Hotărârea Nr.378 din 02-08-2021
privind transmiterea în folosintă gratuită a spatiului cu altă destinatie decât aceea de locuintă situat în municipiul Arad, strada Episcopiei, nr. 32, ap. 7 către Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate, Serviciul Teritorial ARAD

Hotărârea Nr.377 din 02-08-2021
privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra imobilului înscris în CF nr. 350957 Arad str. Corneliu Coposu, către Ministerul Culturii

Hotărârea Nr.376 din 02-08-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Liliac, nr. 16 - înscris în CF nr. 328091 Arad

Hotărârea Nr.375 din 02-08-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Rahovei, nr. 38 - înscris în CF nr. 320476 Arad

Hotărârea Nr.374 din 02-08-2021
privind alipirea unor imobile situate în Municipiul Arad, cartier Gai, înscrise în CF nr. 358049 Arad, CF nr. 358053 Arad, CF nr. 357982 Arad, CF nr. 357980 Arad

Hotărârea Nr.373 din 02-08-2021
privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 307419 Arad aflat în proprietatea publică a Municipiului Arad, unde își desfăsoară activitatea Liceul cu Program Sportiv și prima înscriere a unei suprafețe de teren în proprietatea publică a Municipiului Arad, ambele imobile situate în strada Independenței

Hotărârea Nr.372 din 02-08-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Calea Timisorii, nr. 150 - înscris în CF nr. 305977 Arad

Hotărârea Nr.371 din 02-08-2021
cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuinte

Hotărârea Nr.370 din 02-08-2021
privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din proiectul de utilitate publică de interes local "Reabilitarea și extinderea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată Gradiște Est"

Hotărârea Nr.369 din 02-08-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 2 august 2021

Hotărârea Nr.368 din 22-07-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 iunie 2021

Hotărârea Nr.367 din 22-07-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 iunie 2021

Hotărârea Nr.366 din 22-07-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 14 iunie 2021

Hotărârea Nr.365 din 22-07-2021
cu privire la reorganizarea Centrului Social Cantina Municipală Arad

Hotărârea Nr.364 din 22-07-2021
cu privire la reorganizarea serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotărârea Nr.363 din 22-07-2021
cu privire la reorganizarea Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.362 din 22-07-2021
privind reorganizarea activitătii aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.361 din 22-07-2021
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 333/2021 privind aprobarea unor măsuri pentru transformarea unui sector al Bulevardului Revolutiei din municipiul Arad în zonă pietonale

Hotărârea Nr.360 din 22-07-2021
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 371/2021 privind aprobarea înființării pietei volante Street Market în Municipiul Arad, în Piata Avram Iancu privind aprobarea înființării pietei volante Street Market în Municipiul Arad, în Piata Avram Iancu

Hotărârea Nr.359 din 22-07-2021
privind aprobarea si acoperirea partială a pierderilor induse de prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie în sistem centralizat si neacceptate în pret/tarif, înregistrate de operatorul SC CET Hidrocarburi SA Arad, în perioada ianuarie -decembrie 2020

Hotărârea Nr.358 din 22-07-2021
privind rectificarea Bugetului General de venituri si cheltuieli al municipiului Arad pe anul 2021

Hotărârea Nr.357 din 22-07-2021
privind aprobarea ajustării/modificării tarifelor de salubritate practicate de către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale, în baza Contractului de delegare prin concesiune nr. 1.603/24.10.2017

Hotărârea Nr.356 din 22-07-2021
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 329/2021 privind aprobarea pretului la apa potabilă si tarifului pentru canalizare-epurare pentru întreaga arie de operare

Hotărârea Nr.355 din 22-07-2021
privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă si de Canalizare prin Actul Aditional nr. 16

Hotărârea Nr.354 din 22-07-2021
privind aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulatiei în Municipiul Arad si a regulamentului de functionare a acesteia

Hotărârea Nr.353 din 22-07-2021
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare toalete publice în Municipiul Arad (5 locatii)

Hotărârea Nr.352 din 22-07-2021
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Reabilitarea si extinderea sistemului de alimentare cu apă si apă uzată Grădiste Est

Hotărârea Nr.351 din 22-07-2021
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Regenerare urbană zona Piata Catedralei din Municipiul Arad, aprobati prin Hotărârea nr. 258/2019 privind aprobarea modificării si completării Hotărârii nr. 41/2014 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.350 din 22-07-2021
privind preluarea de la Directia Judeteană de Evidentă a Persoanelor Arad, prin transmitere fără plată, a unor bunuri de natura obiectelor de inventar si mijloace fixe, către Primăria Municipiului Arad-Directia Generală Politia Locală

Hotărârea Nr.349 din 22-07-2021
privind aprobarea D.A.L.I. Lucrări de modernizare si dotări pentru delimitarea zonelor rosii si verzi împotriva COVID 19 la clădirea fostului Spital Municipal Arad, situat în Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, Arad actualizată si încheierea contractului de lucrări în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016 cu modificările si completările ulterioare, cu S.C. RECONS S.A. Arad

Hotărârea Nr.348 din 22-07-2021
privind darea în folosință cu titlu gratuit a suprafeței de 9667 mp din imobilul-teren înscris în CF nr. 319691 Arad, aflat în proprietatea publică a municipiului Arad, către Universitatea de Vest Vasile Goldis Arad

Hotărârea Nr.347 din 22-07-2021
cu privire la repartizarea unor locuințe construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Hotărârea Nr.346 din 22-07-2021
cu privire la modificarea obiectului unui contract de închiriere cu destinatia de locuinte construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Hotărârea Nr.345 din 22-07-2021
privind constituirea în favoarea Municipiului Arad a unor drepturi reale asupra unor terenuri, proprietatea privată a S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., în vederea edificării unei stații de reîncărcare pentru autovehicule electrice (autobuze)

Hotărârea Nr.344 din 22-07-2021
pentru aprobarea Actului Aditional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad si SC RECONS SA

Hotărârea Nr.343 din 22-07-2021
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.342 din 22-07-2021
privind acceptarea ofertei de donatie a terenului în suprafată de 87.800 mp, situat în municipiul Arad, înscris în Cartea Funciară nr. 356277 Arad cu nr. cad. 356277

Hotărârea Nr.341 din 22-07-2021
privind trecerea, din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Arad, a unor terenuri, situate în municipiul Arad, strada Câmpul Linistii nr. 1

Hotărârea Nr.340 din 22-07-2021
privind acordul de principiu pentru amplasarea unei plăci comemorative pe fatada imobilului situat pe B-dul Revolutiei nr. 98, prin grija Asociatiei Sfântul Martin din Arad

Hotărârea Nr.339 din 22-07-2021
cu privire la însusirea rapoartelor de evaluare ale unor bunuri imobile aparținând Statului Român/Municipiului Arad

Hotărârea Nr.338 din 22-07-2021
privind trecerea, din domeniul privat, în domeniul public al Municipiului Arad, a unor terenuri, situate în municipiul Arad

Hotărârea Nr.337 din 22-07-2021
privind aprobarea protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad si Asociatia Rubio Pro Copilărie Pro Viata pentru reabilitare si modernizare ansamblu fântână Cap de leu din Parcul Eminescu

Hotărârea Nr.336 din 22-07-2021
privind modificarea suprafetei de teren situate în Municipiul Arad, Str. Castanilor, nr. 11- înscris în CF nr. 307874 Arad

Hotărârea Nr.335 din 22-07-2021
privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, înscris în CF nr. 316205 Arad si actualizarea datelor cadastrale si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a unor imobile

Hotărârea Nr.334 din 22-07-2021
privind reglementarea unui drum prin dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad - DN7 - Zona Colonia Dumbrava Rosie, înscris în CF nr. 335519 Arad

Hotărârea Nr.333 din 22-07-2021
cu privire la acceptarea ofertei de donație a terenului aferent sensului giratoriu, situat în Municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 289 C înscris în CF nr. 334311 Arad

Hotărârea Nr.332 din 22-07-2021
privind modificarea suprafeței terenului situat în municipiul Arad, Str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 16 - înscris în CF nr. 301948 Arad

Hotărârea Nr.331 din 22-07-2021
privind dezlipirea unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad aflat în zona Străzii Obedenaru, nr. 22, înscris în CF nr. 358066 Arad

Hotărârea Nr.330 din 22-07-2021
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Selimbar, nr. 1 - înscris în CF nr. 358179

Hotărârea Nr.329 din 22-07-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Cobzei, nr. 5, - înscris în CF nr. 319154 Arad

Hotărârea Nr.328 din 22-07-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, str. Steagului, nr. 22 - înscris în CF nr. 345251 Arad

Hotărârea Nr.327 din 22-07-2021
privind acordarea dreptului de uz si a dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil, teren, situat în Arad, strada Faurilor nr. 64 către Biserica Penticostală Betleem

Hotărârea Nr.326 din 22-07-2021
privind vânzarea unui teren situat în Arad, str. Dr. Mihail Mărcus; nr. 29, înscris în CF nr. 328599 Arad

Hotărârea Nr.325 din 22-07-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în municipiul Arad, Str. Unirii, nr. 9-11

Hotărârea Nr.324 din 22-07-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, etaj I, corp A

Hotărârea Nr.323 din 22-07-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 274/B

Hotărârea Nr.322 din 22-07-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 2, etaj I colț cu str. Horia nr. 3/5

Hotărârea Nr.321 din 22-07-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, str. Unirii, nr. 14, parter

Hotărârea Nr.320 din 22-07-2021
privind extinderea de drept a prevederilor documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Functiuni mixte: servicii si comert, amenajare parcare securizată cu nivel minim 4 lacăte, amenajare accese si împrejmuire, Judetul Arad, extravilan Municipiul Arad, Autostrada A1: km 36+200 km 36+640, conform C.F. nr. 349187 Arad si C.F. nr. 349188 Arad, beneficiar: S.C. Park Autoband Expres S.R.L., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 501/2018

Hotărârea Nr.319 din 22-07-2021
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 360/2021 privind extinderea de drept a valabilității prevederilor documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism aferent (RLU): Zonă rezidentială și functiuni complementare, extravilan Municipiul Arad, zona Sânicolaul Mic, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 220/2016

Hotărârea Nr.318 din 22-07-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): ZONĂ LOCUINtE sI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, Municipiul Arad, intravilan, conform C.F. nr. 339774 - Arad, C.F. nr. 339916 Arad si C.F. 339904 Arad, Jud. Arad, beneficiari:

Hotărârea Nr.317 din 22-07-2021
privind prelungirea străzii Pr. Dr. Ilarion Felea, situată în municipiul Arad, în interiorul cartierului SEGA

Hotărârea Nr.316 din 22-07-2021
privind aprobarea Scrisorilor de asteptări ale autoritatii publice tutelare pentru întreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar

Hotărârea Nr.315 din 22-07-2021
privind unele măsuri în vederea selectiei membrilor consiliilor de administratie pentru intreprinderile publice la care Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar

Hotărârea Nr.314 din 22-07-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad, pentru aprobarea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării unor bunuri aflate în patrimoniul S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.313 din 22-07-2021
privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A

Hotărârea Nr.312 din 22-07-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 iulie 2021

Hotărârea Nr.311 din 30-06-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2021

Hotărârea Nr.310 din 30-06-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 aprilie 2021

Hotărârea Nr.309 din 30-06-2021
pentru Acordul de principiu privind înfiintarea de către SC CTPARK BETA SRL a unui parc industrial pe amplasamentul situat în municipiul Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 297/1, judetul Arad

Hotărârea Nr.308 din 30-06-2021
privind rectificarea bugetului general de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2021

Hotărârea Nr.307 din 30-06-2021
cu privire la respingerea plângerii prealabile formulate de către contestatorii - împotriva Hotărârii nr. 52/2021 adoptată de Consiliul Local al Municipiului Arad privind actualizarea bunurilor proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.306 din 30-06-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): Zonă logistică - industrie nepoluantă, depozitare și servicii Calea Aurel Vlaicu, nr. 297/1, pe parcelele identificate prin extrasele C.F. nr. 352899 Arad și C.F. nr. 334337 - Arad

Hotărârea Nr.305 din 30-06-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal (PUZ) și a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Zonă locuire si functiuni complementare, Intravilan Municipiul Arad, str. Rândunicii, nr. 102, conform extras C.F. nr. 353659 Arad, beneficiari:

Hotărârea Nr.304 din 30-06-2021
privind aprobarea documentatei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si a Regulamentului Local de Urbanism (RLU): Construire locuinte individuale si împrejmuire la front stradal, intravilan Arad, str. Smochinului, nr. 9 si nr. 17, generat de imobilele cu extrasele C.F. nr. 348631 - Arad si C.F. nr. 350884 Arad, beneficiari: -

Hotărârea Nr.303 din 30-06-2021
privind încheierea unui Acord - cadru de Lucrări de reparatii la constructii si instalatii la Bazele Sportive, cu S.C. Recons S.A., în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea nr. 98/2016, legea achizitiilor publice, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Nr.302 din 30-06-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Mețianu nr. 2, etaj I, corp A

Hotărârea Nr.301 din 30-06-2021
pentru aprobarea Contractului de comodat privind predarea mijloacelor fixe și obiectelor de inventar către Colegiul Național Moise Nicoară Arad

Hotărârea Nr.300 din 30-06-2021
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.299 din 30-06-2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 154 din 20 aprilie 2018 privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de Întreținere și amenajare spații verzi din Municipiul Arad, cu modificările si completările ulterioare, si pentru aprobarea încheierii unui act aditional la Contractul nr. 34.015/03.05.2018

Hotărârea Nr.298 din 30-06-2021
privind aprobarea proiectului Integritate și responsabilitate în administratia publică arădeană si a cheltuielilor aferente acestuia

Hotărârea Nr.297 din 30-06-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 iunie 2021

Hotărârea Nr.296 din 18-06-2021
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.295 din 18-06-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 13 mai 2021

Hotărârea Nr.294 din 18-06-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 aprilie 2021

Hotărârea Nr.293 din 18-06-2021
privind aprobarea Proiectului Tehnic Alimentare cu energie electrică la stadionul UTA si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Racordare la Sistemul Energetic National (SEN) a stadionului UTA, situat în Arad, str. Fratii. Neumann nr.2

Hotărârea Nr.292 din 18-06-2021
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a unor terenuri situate în Municipiul Arad, Zona Micalaca.

Hotărârea Nr.291 din 18-06-2021
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul public al Municipiului Arad, a unui teren situat în Municipiul Arad, aferent Parcului Europa

Hotărârea Nr.290 din 18-06-2021
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere în domeniul privat al Municipiului Arad a unui teren situat în Municipiul Arad, Zona Micalaca

Hotărârea Nr.289 din 18-06-2021
privind alipirea unor imobile situate în municipiul Arad, Str. Steagului, nr. 3, înscrise în CF nr. 327988 Arad, CF nr. 356553 Arad

Hotărârea Nr.288 din 18-06-2021
privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafetei de teren pentru imobilul situat în municipiul Arad, str. Zimbrului, nr. 75, înscris în CF nr. 316353 Arad

Hotărârea Nr.287 din 18-06-2021
cu privire la subapartamentarea imobilelor situate în municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 92, ap. 20, ap. 21 si ap. 22, înscrise în CF nr. 300753-C1-U18 Arad, CF nr. 300753-C1-U16 Arad si CF nr. 300753-C1-U17 Arad

Hotărârea Nr.286 din 18-06-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 2, 3, 6B, 7 și 8, situate în Arad, B-dul Revoluției nr.98

Hotărârea Nr.285 din 18-06-2021
privind încheierea Actului aditional nr. 1 la Contractul de închiriere nr. 4/10.07.2018 încheiat cu Asociatia Serviciul de Ajutor Maltez în România - Filiala Arad

Hotărârea Nr.284 din 18-06-2021
privind darea în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a Cinematografului Dacia, proprietate publică a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.283 din 18-06-2021
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.283 din 18-06-2021
privind darea în administrare către Centrul Municipal de Cultură Arad a Cinematografului Dacia, proprietate publică a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.282 din 18-06-2021
privind încheierea cu SC RECONS SA a unui acord-cadru de furnizare obiecte de mobilier pentru dotarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, în temeiul prevăzut de art. 31 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Nr.281 din 18-06-2021
referitor la modificarea Hotărârii nr. 85/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală a actionarilor de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.

Hotărârea Nr.280 din 18-06-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 iunie 2021

Hotărârea Nr.279 din 14-06-2021
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 275/2021 privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, str. Cetătii nr. 16, municipiul Arad generat de imobilul identificat prin CF nr. 351643 - Arad

Hotărârea Nr.278 din 14-06-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 78

Hotărârea Nr.277 din 14-06-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 40, etaj I

Hotărârea Nr.276 din 14-06-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 3/16 din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 40, etaj I

Hotărârea Nr.275 din 14-06-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 3/16 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 40, parter

Hotărârea Nr.274 din 14-06-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preempțiune cu privire la achiziționarea cotei de 4/16 din apartamentul nr. 3, situat în Arad, B-dul Revolutei, nr. 40, parter

Hotărârea Nr.273 din 14-06-2021
privind repartizarea unor locuințe situate în municipiul Arad persoanelor care au depus dosare în vederea obtinerii unei locuinte sociale

Hotărârea Nr.272 din 14-06-2021
privind dezlipirea unui imobil proprietatea publică a Municipiului Arad Str. Cetătii, F.N. înscris în CF nr. 302257 Arad

Hotărârea Nr.271 din 14-06-2021
privind modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canalizare Judetul Arad, la care Municipiul Arad este membru asociat

Hotărârea Nr.270 din 14-06-2021
privind actualizarea Comisiei de ordine publică a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.269 din 14-06-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 14 iunie 2021

Hotărârea Nr.268 din 28-05-2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada iunie 2021 august 2021

Hotărârea Nr.267 din 28-05-2021
privind aprobarea Executiei Bugetului General de venituri si cheltuieli al Municipiului Arad pe anul 2020

Hotărârea Nr.266 din 28-05-2021
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.265 din 28-05-2021
privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din municipiul Arad pentru semestrul II, anul scolar 2020-2021

Hotărârea Nr.264 din 28-05-2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 570/2019 privind unele măsuri pentru reglementarea Serviciului de Întretinere si igienizare a toaletelor automate din municipiul Arad republicată conform Hotărârii nr. 254/25.06.2020

Hotărârea Nr.263 din 28-05-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): ZONĂ SERVICII LOGISTICĂ, COMERT SI DEPOZITARE amplasament: Calea Zimandului 6/B, municipiul Arad generat de imobilul identificat prin CF nr. 346465-Arad

Hotărârea Nr.262 din 28-05-2021
privind dezlipirea unui imobil proprietatea Municipiului Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4 înscris în CF nr. 357320 Arad

Hotărârea Nr.261 din 28-05-2021
privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea limitei imobilului înscris în CF nr. 327195 Arad Zona Str. 6 Vânători

Hotărârea Nr.260 din 28-05-2021
cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Lucian Blaga, nr. 21, Et. S+P, Ap. 11 - înscris în CF nr. 302455-C1-U4 Arad

Hotărârea Nr.259 din 28-05-2021
privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafetei de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, Calea Timisorii, nr. 62, înscris în CF nr. 317878 Arad

Hotărârea Nr.258 din 28-05-2021
privind actualizarea datelor - cadastrale prin modificarea suprafetei de teren pentru imobilul situat în Municipiul Arad, str. Arinului, nr. 25, înscris în CF nr. 346463 Arad

Hotărârea Nr.257 din 28-05-2021
pentru aprobarea Actului Aditional nr. 4 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad si SC RECONS SA

Hotărârea Nr.256 din 28-05-2021
privind lucrarea cadastrală de prima înscriere si alipirea a două parcele de teren situate în Municipiul Arad, strada Cerbului, nr. 16

Hotărârea Nr.255 din 28-05-2021
privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.254 din 28-05-2021
privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 260/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 2, 3, 6B, 7 si 8, situate în Arad, B-dul Revoluției, nr. 98

Hotărârea Nr.253 din 28-05-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 96, etaj I

Hotărârea Nr.252 din 28-05-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 4, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 96, etaj I

Hotărârea Nr.251 din 28-05-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 mai 2021

Hotărârea Nr.250 din 13-05-2021
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.249 din 13-05-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 aprilie 2021

Hotărârea Nr.248 din 13-05-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 martie 2021

Hotărârea Nr.247 din 13-05-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 martie 2021

Hotărârea Nr.246 din 13-05-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2021

Hotărârea Nr.245 din 13-05-2021
privind aprobarea lucrării cadastrale de rectificare a unei suprafete de teren situate în Arad, Calea Aurel Vlaicu nr. 269, înscris în CF nr. 315412 Arad

Hotărârea Nr.244 din 13-05-2021
privind aprobarea documentatei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): Construire ansamblu cu funcțiuni mixte, rezidențial - locuințe colective, servicii și comerț, cu funcțiuni complementare și accese strada L. Rebreanu, nr. 95, identificat prin extrasul C.F. nr. 304822-Arad, municipiul Arad, judetul Arad

Hotărârea Nr.243 din 13-05-2021
privind completarea Hotărârii nr. 148/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019

Hotărârea Nr.242 din 13-05-2021
privind modificarea si completarea Hotărârii nr. 510/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea documentatiei de atribuire a serviciului public de administrare, întreținere și exploatare a zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de reședință și ridicări vehicule către SC RECONS SA Arad

Hotărârea Nr.241 din 13-05-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unitătii Administrativ-Teritoriale Municipiul Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. Compania de Transport Public Arad S.A., pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru anul 2021

Hotărârea Nr.240 din 13-05-2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 al S.C. Gospodărirea Comunală Arad S.A.

Hotărârea Nr.239 din 13-05-2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad pentru anul 2021

Hotărârea Nr.238 din 13-05-2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Recons SA Arad, pentru anul 2021

Hotărârea Nr.237 din 13-05-2021
privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Târguri Oboare si Piete SA Arad pentru anul 2021

Hotărârea Nr.236 din 13-05-2021
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT Ocsko Terezia

Hotărârea Nr.235 din 13-05-2021
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia Punct Termic PT 5 Grădiste

Hotărârea Nr.234 din 13-05-2021
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului Modernizare retele termice aferente punctelor termice PT 5 Grădiste, PT 2 Lac, PT 4 Macul Rosu, PT Pasaj, PT 6V, PT Ocsko Terezia PUNCT TERMIC PT 2 Lac

Hotărârea Nr.233 din 13-05-2021
privind aprobarea graficului de esalonare multianuală a plătilor aferente proiectului ,,Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad

Hotărârea Nr.232 din 13-05-2021
privind aprobarea proiectului ,,Înlocuire cazane pe gaz la SC CET Hidrocarburi SA Arad si a cheltuielilor aferente proiectului

Hotărârea Nr.231 din 13-05-2021
privind aprobarea Programului de îmbunătătire a eficientei energetice

Hotărârea Nr.230 din 13-05-2021
privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile în valoare de până la 100.000.000 Lei

Hotărârea Nr.229 din 13-05-2021
privind acordarea avizului consultativ pentru mentinerea titlului de Colegiu unitătii de învătământ preuniversitar Colegiul de Arte Sabin Drăgoi Arad

Hotărârea Nr.228 din 13-05-2021
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.01-31.03. 2021, referitor la activitatea Registrului Agricol

Hotărârea Nr.227 din 13-05-2021
privind acceptarea radierii dreptului de servitute de trecere asupra terenului situat în Municipiul Arad, strada Volta, nr. 4, aflat în proprietatea personală a unor persoane fizice - înscris în CF nr. 333089 Arad

Hotărârea Nr.226 din 13-05-2021
cu privire la actualizarea datelor cadastrale si subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. V. Babes, nr. 20, Ap. 14 - înscris în CF nr. 304745-C1-U7 Arad

Hotărârea Nr.225 din 13-05-2021
privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil proprietatea publică a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, str. Faurilor, nr. 94-96, înscris în CF. nr. 328219 Arad

Hotărârea Nr.224 din 13-05-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 13 mai 2021

Hotărârea Nr.223 din 28-04-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 martie 2021

Hotărârea Nr.222 din 28-04-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2021

Hotărârea Nr.221 din 28-04-2021
pentru modificarea Hotărârii nr. 8/2021 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2021-2022

Hotărârea Nr.220 din 28-04-2021
privind aprobarea Conturilor de Execuție la data de 31 martie 2021

Hotărârea Nr.219 din 28-04-2021
cu privire la atestarea unei cote de teren la proprietatea publică a Municipiului Arad si subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 45, Corp. A, Ap. 24 - înscris în CF nr. 302024-C1-U35 Arad

Hotărârea Nr.218 din 28-04-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, Str. Selimbar, nr. 1 - înscris în CF nr. 347914 Arad -

Hotărârea Nr.217 din 28-04-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, Str. Bulgară, nr. 8 - înscris în CF nr. 305527 Arad

Hotărârea Nr.216 din 28-04-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Dorel Sibii, nr. 16 - înscris în CF nr. 305716 Arad -

Hotărârea Nr.215 din 28-04-2021
privind dezlipirea imobilelor situate în Municipiul Arad, înscrise în CF nr. 354107 Arad si CF nr. 354268 Arad

Hotărârea Nr.214 din 28-04-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Armoniei, nr. 35 - înscris în CF nr. 346562 Arad

Hotărârea Nr.213 din 28-04-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Gladiolelor, nr. 56, înscris în CF nr. 302381 Arad

Hotărârea Nr.212 din 28-04-2021
privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Iuliu Maniu, nr. 35A, înscris în CF nr. 301950 Arad

Hotărârea Nr.211 din 28-04-2021
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.210 din 28-04-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.

Hotărârea Nr.209 din 28-04-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.208 din 28-04-2021
privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la SC Recons SA

Hotărârea Nr.207 din 28-04-2021
privind aprobarea plătii cotizatiei ce îi revine Municipiului Arad pentru anul 2021 în calitate de membru al Retelei POLIS - Reteaua Oraselor si Regiunilor Europene pentru Solutii Inovatoare în Transport

Hotărârea Nr.206 din 28-04-2021
privind aprobarea documentației cadastrale de dezlipire a unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad, situat în Municipiul Arad, Zona Industrială, înscris în CF. nr. 352108 Arad

Hotărârea Nr.205 din 28-04-2021
privind acordul de radiere a dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Arad asupra spatiilor cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situate în Municipiul Arad, Bulevardul Revolutiei nr. 95, ap. 15, 16, 17

Hotărârea Nr.204 din 28-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 13, situat în Arad, str. Ștefan Cicio Pop, nr. 16

Hotărârea Nr.203 din 28-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.2, situat în Arad, str. Ghiba Birta, nr.18

Hotărârea Nr.202 din 28-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.12, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 46, etaj II, corp A

Hotărârea Nr.201 din 28-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 6, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 29, etaj I

Hotărârea Nr.200 din 28-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de 1/4 din apartamentul nr.3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, parter

Hotărârea Nr.199 din 28-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea cotei de 1/4 din apartamentul nr. 5, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 40, etaj I

Hotărârea Nr.198 din 28-04-2021
privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): ZONĂ COMERT, SERVICII SI DEPOZITARE, amplasament : imobilul identificat prin CF nr. 353303-Arad, Str. 6 Vânători nr. 97, municipiul Arad

Hotărârea Nr.197 din 28-04-2021
privind aprobarea ordinii de zi a sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 aprilie 2021

Hotărârea Nr.196 din 16-04-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 01 martie 2021

Hotărârea Nr.195 din 16-04-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 februarie 2021

Hotărârea Nr.194 din 16-04-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 februarie 2021

Hotărârea Nr.193 din 16-04-2021
privind adoptarea bugetului General de Venituri si Cheltuieli al Municipiului Arad pentru anul 2021

Hotărârea Nr.192 din 16-04-2021
privind repartizarea excedentului bugetar al municipiului Arad

Hotărârea Nr.191 din 16-04-2021
privind aprobarea Situațiilor Financiare la data de 31 decembrie 2020

Hotărârea Nr.190 din 16-04-2021
privind aprobarea plătii cotizatiilor aferente anului 2021 către unele asociatii si organisme la care Municipiul Arad detine calitatea de membru

Hotărârea Nr.189 din 16-04-2021
privind rectificarea Hotărârii nr. 455/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fatadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad, republicată conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 86 din 22 februarie 2021

Hotărârea Nr.188 din 16-04-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, la intersectia Străzii Feleacului si Calea Victoriei, înscris în CF nr. 326917 Arad

Hotărârea Nr.187 din 16-04-2021
privind atestarea apartenenței la proprietatea municipiului Arad și dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 32-38, înscris în CF nr. 352124 Arad

Hotărârea Nr.186 din 16-04-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, Zona Str. Obedenaru și Str. Fulgerului, înscris în CF nr. 351041 Arad

Hotărârea Nr.185 din 16-04-2021
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. Cuza Vodă, nr. 49, înscris în CF nr. 356853 Arad

Hotărârea Nr.184 din 16-04-2021
privind aprobarea actului aditional la contractul de transmitere în folosintă gratuită nr.1/02.05.2018, încheiat cu Autoritatea Electorală Permanentă

Hotărârea Nr.182 din 16-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 3, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 92, parter

Hotărârea Nr.181 din 16-04-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.5, situat în Arad, str. Unirii, nr.14, parter

Hotărârea Nr.180 din 16-04-2021
privind atestarea apartenentei la proprietatea publică a Municipiului Arad a imobilului situat în Municipiul Arad, înscris în C.F. nr. 334896 Arad

Hotărârea Nr.179 din 16-04-2021
privind constituirea Comisiei sociale de analiză a solicitărilor de locuințe, de aprobare a schimburilor și modificărilor de contracte pentru locuințele aflate în proprietatea Statului Român/Municipiul Arad

Hotărârea Nr.178 din 16-04-2021
privind modificarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ al Direcției de Asistență Socială Arad

Hotărârea Nr.177 din 16-04-2021
privind aprobarea modificării statului de functii al serviciului public de interes local Centrul Municipal de Cultură Arad

Hotărârea Nr.176 din 16-04-2021
privind aprobarea încheierii Actului aditional nr. 5 la Contractul de concesiune al Serviciului de iluminat public din Municipiul Arad nr. 68575/1/11/2013

Hotărârea Nr.175 din 16-04-2021
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 281/2019 privind aprobarea proiectului Reconversia functională si revitalizarea terenului din zona Micălaca 300 si transformarea lui în zonă de agrement si petrecerea timpului liber si a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Nr.174 din 16-04-2021
privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.173 din 16-04-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): ''Zonă condominii 4 apartamente și locuință individuală '' generat de imobilele identificate prin C.F. nr.331778-Arad, CF nr.331779-Arad, CF nr.331780-Arad, CF nr.331781-Arad amplasament: strada Măcieșului, nr. 10-16, municipiul Arad, județul Arad

Hotărârea Nr.172 din 16-04-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 aprilie 2021

Hotărârea Nr.171 din 16-04-2021
referitor la aprobarea documentatiei de atribuire, prin concesiune, a serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman către SC RECONS SA Arad

Hotărârea Nr.170 din 16-04-2021
privind aprobarea studiului de fundamentare si stabilirea formei de delegare a gestiunii serviciului de administrare, întreținere și exploatare a Stadionului Municipal Arena Francisc Neuman

Hotărârea Nr.169 din 16-04-2021
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.168 din 16-04-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 aprilie 2021

Hotărârea Nr.167 din 31-03-2021
referitoare la respingerea proiectului de hotărâre nr. 171/2021 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Arad

Hotărârea Nr.166 din 31-03-2021
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie D.A.L.I. Reabilitare si modernizare ansamblu fântână ,,Cap de leu '' din Parcul Eminescu

Hotărârea Nr.165 din 31-03-2021
cu privire la aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie DALI - Reabilitare si amenajare terenuri de sport Colegiul National Moise Nicoară

Hotărârea Nr.164 din 31-03-2021
privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul de investitie publică "Bransamente si racorduri de canalizare menajeră la apartamente din fondul locativ al Municipiului Arad imobil C-lea Timisorii nr. 25, ap. 2, imobil str. E. Gârleanu nr. 12, imobil str. Bihorului nr. 4-6, ap. 8 si 10

Hotărârea Nr.163 din 31-03-2021
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice actualizate D.A.L.I. Reabilitare învelitoare și șarpantă la clădirea Primăriei Municipiului Arad

Hotărârea Nr.162 din 31-03-2021
privind aprobarea intentiei de expropriere de către Municipiul Arad a unor imobile

Hotărârea Nr.161 din 31-03-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 martie 2021

Hotărârea Nr.160 din 31-03-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 ianuarie 2021

Hotărârea Nr.159 din 31-03-2021
privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Filarmonicii Arad, aprobarea noului proiect de management si a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Filarmonicii Arad

Hotărârea Nr.158 din 31-03-2021
privind schimbarea temporară a destinatiei imobilelor - Cinematograful Grădiste, situat în Arad, str. Petru Rares, nr.25, si a Cinematografului Solidaritatea, situat în Arad, str. Codrului, nr.4/2, în centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad

Hotărârea Nr.157 din 31-03-2021
privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Municipiul Arad si Garda Natională de Mediu Comisariatul Judetean Arad

Hotărârea Nr.156 din 31-03-2021
cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.591/28.12.2020 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. G-ral Vasile Milea nr. 9, începând cu data de 01.01.2021

Hotărârea Nr.155 din 31-03-2021
privind indexarea pe baza ratei inflatiei a impozitelor si taxelor locale, precum si a limitelor amenzilor care se fac venit la bugetul local aplicabile în anul fiscal 2022

Hotărârea Nr.154 din 31-03-2021
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.153 din 31-03-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad în adunarea generală de la S.C. Târguri Oboare Piete S.A. Arad

Hotărârea Nr.152 din 31-03-2021
privind unele măsuri referitoare la mandatul membrilor consiliilor de administratie de la întreprinderile publice la care Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Arad este actionar unic sau majoritar

Hotărârea Nr.151 din 31-03-2021
privind acordarea unui mandat reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor pentru aprobarea cotizatiei pe 2021 către Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotărârea Nr.150 din 31-03-2021
privind acordarea unui mandat special Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad să exercite, în numele si pe seama Municipiului Arad, atributiile de autoritate publică tutelară pentru operatorul de transport regional Compania de Transport Public S.A. Arad

Hotărârea Nr.149 din 31-03-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociatilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019

Hotărârea Nr.148 din 31-03-2021
privind aprobarea Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75323/01.10.2019

Hotărârea Nr.147 din 31-03-2021
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.146 din 31-03-2021
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată, a imobilului aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Câmpia Turzii nr. 43

Hotărârea Nr.145 din 31-03-2021
privind aprobarea Actului Aditional nr. 3 la Contractul de Administrare nr. 3509/2017 încheiat între Municipiul Arad si Spitalul Clinic Judetean de Urgentă Arad

Hotărârea Nr.144 din 31-03-2021
cu privire la aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român

Hotărârea Nr.143 din 31-03-2021
cu privire la aprobarea Listei de priorități a solicitanților care au acces la locuințele pentru tineri construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, cuprinzând titularii cererilor depuse până la 31.12.2020

Hotărârea Nr.142 din 31-03-2021
privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situat în municipiul Arad, Piata UTA, bloc I10, Ap. 29, cu destinatia de birou parlamentar

Hotărârea Nr.141 din 31-03-2021
privind aprobarea inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc proprietatea privată a Municipiului Arad/Statului Român si aflate în administrarea Serviciului Evidență și Administrare Domeniul Privat, la data de 31.12.2020

Hotărârea Nr.140 din 31-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 7/c, situat în Arad, str. Episcopiei, nr.9, etaj I, corp A

Hotărârea Nr.139 din 31-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 19, situat în Arad, str. Horia, nr. 2, etaj II

Hotărârea Nr.138 din 31-03-2021
cu privire la apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, Str. N. Grigorescu, nr. 9 - înscris în CF nr. 356405 Arad

Hotărârea Nr.137 din 31-03-2021
privind dezlipirea unui imobil proprietatea Municipiului Arad, Str. Sabin Drăgoi, nr. 2-4, înscris în CF nr. 305547 Arad

Hotărârea Nr.136 din 31-03-2021
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Zona Port Arthur

Hotărârea Nr.135 din 31-03-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, Str. Giordano Bruno nr. 41, înscris în CF nr. 341967 Arad

Hotărârea Nr.134 din 31-03-2021
privind dezlipirea unui imobil proprietatea privată a Municipiului Arad - Str. Tarafului, înscris în CF nr. 356677 Arad

Hotărârea Nr.133 din 31-03-2021
privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Ana Ipătescu, nr. 27, înscris în CF nr. 318932 Arad

Hotărârea Nr.132 din 31-03-2021
cu privire la revocarea Hotărârii Consiliului Local a Municipiului Arad nr. 447/2016 si apartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Pionierilor, nr. 6, înscris în CF nr. 322683 Arad

Hotărârea Nr.131 din 31-03-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situat în Municipiul Arad, str. Sezătoarei, nr. 13, înscris în CF nr. 308724 Arad

Hotărârea Nr.130 din 31-03-2021
privind aprobarea documentației cadastrale de prima înscriere a imobilului situat în Municipiul Arad, Piata A. D. Xenopol

Hotărârea Nr.129 din 31-03-2021
privind alipirea unor imobile situate în Zona Sanevit - Grădiste, proprietatea unor persoane fizice și trei imobile proprietatea Municipiului Arad înscrise în CF nr. 339978 Arad, CF nr. 340013 Arad, CF nr. 340022 Arad

Hotărârea Nr.128 din 31-03-2021
privind aprobarea transmiterii în folosintă gratuită a unor bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.127 din 31-03-2021
privind aprobarea reconfirmării aderării Municipiului Arad la Conventia Primarilor privind Energia si Clima

Hotărârea Nr.126 din 31-03-2021
cu privire la aprobarea organigramei si statului de funcții al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.125 din 31-03-2021
privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Arad pentru anul 2021 al Serviciului public de interes local Direcția de Asistență Socială Arad de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.124 din 31-03-2021
privind aprobarea documentatiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal (PUZ) si Regulament Local de Urbanism (RLU): Construire clădire prestări servicii si depozitare amplasament: imobilul identificat prin C.F. nr. 338707 Arad, latura de nord a Centurii ocolitoare a municipiului Arad, DN 7 / E68 / strada Ovidiu,

Hotărârea Nr.123 din 31-03-2021
privind aprobarea componentei nominale si a regulamentului de organizare si functionare a Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si urbanism

Hotărârea Nr.122 din 31-03-2021
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului GAI

Hotărârea Nr.121 din 31-03-2021
privind atribuirea de denumire de străzi în municipiul Arad, în interiorul cartierului WESTFIELD

Hotărârea Nr.120 din 31-03-2021
privind atribuirea de denumire de stradă în municipiul Arad, în interiorul cartierului Micalaca

Hotărârea Nr.119 din 31-03-2021
privind neasumarea responsabilitătii organizării si derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor aferente Programului pentru scoli al României si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul Municipiului Arad, pentru anii scolari 2021-2022 si 2022-2023

Hotărârea Nr.118 din 31-03-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 31 martie 2021

Hotărârea Nr.117 din 30-03-2021
privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) si Asociatia Institutul pentru Dezvoltare Locală ; Think Global Act Local, precum si a Regulamentului de organizare si functionare al Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală în cadrul proiectului Solutii inovative pentru orase verzi

Hotărârea Nr.116 din 30-03-2021
privind aprobarea încheierii Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Arad (UAT Municipiul Arad) si Societatea Natională de Cruce Rosie din România, Filiala Arad (SNCRR Filiala Arad), precum si a Regulamentului de organizare si functionare a Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală in cadrul Proiectului O sansă pentru fiecare!

Hotărârea Nr.115 din 30-03-2021
privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020-2024

Hotărârea Nr.114 din 30-03-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 30 martie 2021

Hotărârea Nr.113 din 16-03-2021
referitor la respingerea proiectului de hotărâre nr. 126/2021 privind exercitarea dreptului de preemtiune cu privire la achizitionarea imobilului situat în Arad, Str. Gheorghe Lazăr nr. 3

Hotărârea Nr.112 din 16-03-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 16 martie 2021

Hotărârea Nr.111 din 12-03-2021
privind schimbarea temporară a destinatiei Centrului de zi pentru vârstnici Micalaca, situat în Arad, str. Crinului, nr.16, în centru de vaccinare împotriva COVID-19, organizat de Municipiul Arad

Hotărârea Nr.110 din 12-03-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 ianuarie 2021

Hotărârea Nr.109 din 12-03-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 08 ianuarie 2021

Hotărârea Nr.108 din 12-03-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare_1 a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 decembrie 2020

Hotărârea Nr.107 din 12-03-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare_2 a Consiliului Local al Municipiului Arad din 28 decembrie 2020

Hotărârea Nr.106 din 12-03-2021
privind instituirea unor taxe speciale

Hotărârea Nr.105 din 12-03-2021
cu privire la respingerea plângerii prealabile formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 587/2020 privind majorarea cu 100% a impozitului pentru clădirea situată în Arad, str. Piata Avram Iancu nr. 10, începând cu data de 01.01.2021

Hotărârea Nr.104 din 12-03-2021
respingerea proiectului de hotărâre nr. 120/2021 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea imobilului situat în Arad, str. Gheorghe Lazăr nr. 3

Hotărârea Nr.103 din 12-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 11, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 90, sc. A

Hotărârea Nr.102 din 12-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 10, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 90, sc. A

Hotărârea Nr.101 din 12-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 49, situat în Arad, B-dul Revolutiei, nr. 78, etaj II

Hotărârea Nr.100 din 12-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 14, situat în Arad, str. Metianu, nr. 2, corp A, etaj II

Hotărârea Nr.99 din 12-03-2021
pentru modificarea si completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 252/2020 privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare privind activitatea de dezinsectie, dezinfectie și deratizare în municipiul Arad, pentru atribuirea acordului-cadru, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea Nr.98 din 12-03-2021
privind constatarea încetării de drept a mandatului și declararea ca vacant a locului de consilier local al domnului PASCA Mihai

Hotărârea Nr.97 din 12-03-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 12 martie 2021

Hotărârea Nr.96 din 01-03-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.7, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19

Hotărârea Nr.95 din 01-03-2021
privind aprobarea rezultatului final al concursului organizat în vederea analizei noului proiect de management al managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad, aprobarea noului proiect de management si a duratei pentru care se va încheia contractul de management al managerului Teatrului Clasic "Ioan Slavici" Arad

Hotărârea Nr.94 din 01-03-2021
privind aprobarea modificării Anexei prevăzute în Regulamentul pentru organizarea si desfăsurarea analizei noului proiect de management al domnului Orban Doru, manager al Filarmonicii Arad, care a obtinut în urma evaluării finale nota 9.68, anexă aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 509/2020

Hotărârea Nr.93 din 01-03-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 1 martie 2021

Hotărârea Nr.92 din 22-02-2021
privind aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad

Hotărârea Nr.91 din 22-02-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 februarie 2021

Hotărârea Nr.90 din 22-02-2021
privind schimbarea temporară a destinatiei unor spatii în structuri medicale centre de vaccinare împotriva COVID-19, organizate de Municipiul Arad

Hotărârea Nr.89 din 22-02-2021
privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie 2021 mai 2021

Hotărârea Nr.88 din 22-02-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 23 decembrie 2020

Hotărârea Nr.87 din 22-02-2021
privind aprobarea procesului-verbal/stenogramei sedintei publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 18 decembrie 2020

Hotărârea Nr.86 din 22-02-2021
privind modificarea anexei Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.455/23.10.2020 referitoare la aprobarea unor măsuri pentru amplasarea aparatelor de aer climatizat pe fatadele clădirilor din municipiul Arad în zona construită protejată, zona monumente protejate din ansamblul urban al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.85 din 22-02-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Arad, în adunarea generală de la S.C. CET Hidrocarburi S.A.

Hotărârea Nr.84 din 22-02-2021
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.83 din 22-02-2021
privind aprobarea acordării ajutorului cu titlu de subvenții pentru acoperirea diferenței de preț și tarif la energia termică livrată populației către S.C. CET Hidrocarburi S.A. Arad

Hotărârea Nr.82 din 22-02-2021
privind stabilirea costului mediu anual de întreținere, a contributiei de întretinere datorată de beneficiarii si/sau de sustinătorii legali ai acestora din Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice pe anul 2021 și a categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie

Hotărârea Nr.81 din 22-02-2021
privind aprobarea Actului Aditional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Arad nr. 77559/2018

Hotărârea Nr.80 din 22-02-2021
cu privire la aprobarea documentației tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie SF Amenajare loc de joacă si teren de sport în Parcul Gai

Hotărârea Nr.79 din 22-02-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a asociatiilor Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 750/03.12.2019 Act aditional la Contractul nr. 704/02.12.2019, astfel cum a fost modificat prin acte aditionale

Hotărârea Nr.78 din 22-02-2021
referitor la aprobarea modificării Hotărârii nr. 154/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele măsuri pentru reglementarea serviciului de Întreținere și amenajare spații verzi din Municipiul Arad, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Nr.77 din 22-02-2021
privind încredintarea directă a acordului-cadru de Lucrări de demolare constructii, curătare, nivelare si împrejmuire cu o durată de 2 ani, în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare

Hotărârea Nr.76 din 22-02-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Arad

Hotărârea Nr.75 din 22-02-2021
pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 39/2020, cu modificările si completările ulterioare si a încheierii actului aditional nr. 3 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de sortare Arad

Hotărârea Nr.74 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte educative, de tineret si recreative pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005 si a Legii nr. 350/2006

Hotărârea Nr.73 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Sportul pentru toti

Hotărârea Nr.72 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Legii nr. 350/2005, în cadrul programului sportiv de utilitate publică Promovarea sportului de performantă

Hotărârea Nr.71 din 22-02-2021
privind aprobarea documentației pentru elaborarea propunerilor de proiecte culturale pentru acordarea de finantări nerambursabile, în baza Ordonantei Guvernului nr. 51/1998

Hotărârea Nr.70 din 22-02-2021
privind respingerea proiectului de hotărâre nr. 4/2021 referitor la aprobarea rezultatului evaluării finale a managementului la Filarmonica Arad

Hotărârea Nr.69 din 22-02-2021
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.68 din 22-02-2021
privind modificarea statului de funcții al Teatrului Clasic Ioan Slavici Arad

Hotărârea Nr.67 din 22-02-2021
privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a parcelelor A 1926/10 si N 1926/11, situate în extravilanul Municipiului Arad

Hotărârea Nr.66 din 22-02-2021
privind unele măsuri în vederea actualizării datelor unor imobile situate în zona FERMA CEALA a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.65 din 22-02-2021
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă determinată, a unei părti din imobilul aferent Liceului National de Informatică Arad

Hotărârea Nr.64 din 22-02-2021
privind modificarea anexei la Hotărârea nr. 446/2018 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind aprobarea Contractului de administrare pentru imobilele în care îsi desfăsoară activitatea Teatrul Clasic Ioan Slavici Arad si a anexei la Hotărârea nr. 522/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.63 din 22-02-2021
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.62 din 22-02-2021
privind propunerea de schimbare a destinatiei, pe perioadă nedeterminată a unei părti din imobilul aferent unei unităti de învătământ preuniversitar de stat din Arad, situat pe str. Grădinarilor nr. 7/9, 15, 25

Hotărârea Nr.61 din 22-02-2021
privind atribuirea în folosintă gratuită a unui teren către Biserica Baptistă Golgota Bujac Arad

Hotărârea Nr.60 din 22-02-2021
pentru aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public privind administrarea, întretinerea si exploatarea zonelor de parcare cu plată din Municipiul Arad, a parcărilor de resedintă si ridicări vehicule nr. 75.323/2019, încheiat între Municipiul Arad si SC RECONS SA

Hotărârea Nr.59 din 22-02-2021
privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.58 din 22-02-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Lăcrămioarelor, nr. 51 - înscris în CF nr. 312314 Arad

Hotărârea Nr.57 din 22-02-2021
privind modificarea suprafetei de teren situat în Municipiul Arad, Str. Caransebes, nr. 18 - înscris în CF nr. 318032 Arad

Hotărârea Nr.56 din 22-02-2021
privind modificarea suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, Str. Negruzzi, nr. 44 - înscris în CF nr. 300398 Arad-

Hotărârea Nr.55 din 22-02-2021
privind sistarea apartamentării și modificarea suprafeței de teren a imobilului situat în Municipiul Arad, Str. M. Kogălniceanu, nr. 30 - înscris în CF nr. 350979 Arad

Hotărârea Nr.54 din 22-02-2021
privind modificarea unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, Calea Timisorii nr. 67 - înscris în CF nr. 328793 Arad

Hotărârea Nr.53 din 22-02-2021
privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.52 din 22-02-2021
privind actualizarea inventarului bunurilor imobile proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.51 din 22-02-2021
privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 4 (garaj) proprietatea Statului Român, situat în Municipiul Arad, strada Hunedoarei, nr. 23, corp D

Hotărârea Nr.50 din 22-02-2021
privind repartizarea cu titlu de închiriere a unui spatiu cu altă destinatie decât aceea de locuintă, situat în Municipiul Arad, B-dul Revolutiei, nr. 74, Ap. 6, cu destinatia de birouri parlamentare

Hotărârea Nr.49 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Preparandiei, nr. 2, parter

Hotărârea Nr.48 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.11, situat în Arad, B-dul Vasile Milea nr.19, etaj I

Hotărârea Nr.47 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 2, situat în Arad, str. Episcopiei, nr. 9, demisol, corp A

Hotărârea Nr.46 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 23, situat în Arad, str. Vasile Goldiș, nr. 1-3, sc. C, etaj III

Hotărârea Nr.45 din 22-02-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentelor nr. 1 și 2, situate în Arad, str. Episcopiei, nr. 18, corp B, parter

Hotărârea Nr.44 din 22-02-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 22 februarie 2021

Hotărârea Nr.43 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Teatrului Clasic ,,Ioan Slavici Arad

Hotărârea Nr.42 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Arad în Consiliul Administrativ al Filarmonicii Arad

Hotărârea Nr.41 din 21-01-2021
privind repartizarea unor fonduri din excedentul anului 2020 pentru finanțarea unor obiective de investiții

Hotărârea Nr.40 din 21-01-2021
pentru aprobarea rectificării art. 5 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr.39/2020 si a încheierii actului aditional nr. 2 la contractul nr. 9848/10.02.2020 de concesiune a activitătii de sortare a deseurilor reciclabile în Statia de sortare Arad

Hotărârea Nr.39 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Arad în Adunarea Generală a Asociaților a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad

Hotărârea Nr.38 din 21-01-2021
privind participarea Municipiului Arad ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri S.A.

Hotărârea Nr.37 din 21-01-2021
privind unele măsuri pentru reprezentarea intereselor Municipiului Arad la societățile comerciale care nu au calitatea de operator regional sau local, la care Municipiul Arad este acționar

Hotărârea Nr.36 din 21-01-2021
privind acordarea unui mandat special reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Arad în Adunarea Generală a Actionarilor de la S.C. Târguri Oboare Piete S.A. Arad

Hotărârea Nr.35 din 21-01-2021
privind atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad si dezlipirea imobilului înscris în C.F. nr. 338614 Arad, situat în extravilanul Municipiului Arad

Hotărârea Nr.34 din 21-01-2021
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în Zona Sânpaul a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.33 din 21-01-2021
privind unele măsuri în vederea actualizării în plan cadastral a datelor unor imobile situate în zona BAT - ARED a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.32 din 21-01-2021
privind aprobarea Raportului pentru perioada 01.10-31.12.2020, referitor la Activitatea Registrului Agricol

Hotărârea Nr.31 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, str. Lugojului nr. 6, înscris în CF nr. 308014 Arad

Hotărârea Nr.30 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării suprafeței terenului situat în Municipiul Arad, str. Dr. Mihail Mărcuș, nr. 15, înscris în CF nr. 330793 Arad

Hotărârea Nr.29 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, str. Spartacus, nr. 2, înscris în CF nr. 344847 Arad

Hotărârea Nr.28 din 21-01-2021
privind dezlipirea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Grădinarilor, nr. 7/9, nr. 15, nr. 25 - înscris în CF nr. 328258 Arad

Hotărârea Nr.27 din 21-01-2021
cu privire la subapartamentarea imobilului situat în Municipiul Arad, str. Gheorghe Popa de Teiu, nr. 3, Ap. 5 - înscris în CF nr. 300782-C1-U1 Arad

Hotărârea Nr.26 din 21-01-2021
privind aprobarea modificării unei suprafete de teren situate în Municipiul Arad, str. Memorandului, nr. 28, înscris în CF nr. 345134 Arad

Hotărârea Nr.25 din 21-01-2021
privind concesionarea directă a terenului în suprafată de 38 mp, situat în intravilanul Municipiului Arad, str. Mr. Nicolae Dărăban, nr. 2/A, proprietatea privată a Municipiului Arad

Hotărârea Nr.24 din 21-01-2021
privind aprobarea actului aditional la Contractul de închiriere nr. 2/15.01.2018 încheiat cu INTEGRA Asociatia Persoanelor cu Dizabilităti Mentale

Hotărârea Nr.23 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5/b, situat în Arad, str Episcopiei, nr. 9, corp A, parter

Hotărârea Nr.22 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.20, situat în Arad, B-dul Revoluției, nr. 100

Hotărârea Nr.21 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 5, situat în Arad, str. Octavian Goga, nr. 3, parter

Hotărârea Nr.20 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr.6, situat în Arad, str. Unirii, nr.14, etaj I

Hotărârea Nr.19 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 1, sc. I, corp A, parter - B-dul Revoluției nr. 73

Hotărârea Nr.18 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, Piața Catedralei, nr. 1, etaj III, corp A

Hotărârea Nr.17 din 21-01-2021
referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 12, situat în Arad, B-dul General Vasile Milea, nr. 19

Hotărârea Nr.16 din 21-01-2021
cu privire la însușirea raportului de reevaluare a locuințelor construite prin Agenția Națională pentru Locuinte, situate în Municipiul Arad

Hotărârea Nr.15 din 21-01-2021
privind aprobarea valorii chiriilor lunare pentru folosinta locuințelor construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe, situate în Municipiul Arad

Hotărârea Nr.14 din 21-01-2021
privind trecerea, din proprietatea privată, în proprietatea publică a Municipiului Arad, a unor terenuri, situate în municipiul Arad

Hotărârea Nr.13 din 21-01-2021
privind aprobarea actelor aditionale la contractele de administrare încheiate cu unităti de învătământ/institutii publice de interes local din municipiul Arad

Hotărârea Nr.12 din 21-01-2021
privind aprobarea încheierii unui act aditional la Acordul de asociere încheiat între Municipiul Oradea, Municipiul Arad, Judetul Arad si Judetul Bihor, în vederea achizitionării în comun a serviciilor de actualizare a Studiului de Fezabilitate al obiectivului de investitii Drum expres Oradea - Arad

Hotărârea Nr.11 din 21-01-2021
cu privire la modificarea statului de funcții al Centrului Social Cantina Municipală Arad

Hotărârea Nr.10 din 21-01-2021
cu privire la modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad

Hotărârea Nr.9 din 21-01-2021
privind unele măsuri de modificare si completare ale unor acte administrative referitoare la organizarea si desfăsurarea analizei noului proiect de management al managerilor institutiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad

Hotărârea Nr.8 din 21-01-2021
privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de învătământ preuniversitar din Municipiul Arad pentru anul scolar 2021-2022

Hotărârea Nr.7 din 21-01-2021
privind rectificarea Hotărârii nr. 543/2020 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind stabilirea cuantumului burselor de performantă, merit si studiu acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad pentru anul scolar 2020-2021

Hotărârea Nr.6 din 21-01-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice ordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 21 ianuarie 2021

Hotărârea Nr.5 din 20-01-2021
privind actualizarea componenței comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2020-2024

Hotărârea Nr.4 din 20-01-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 ianuarie 2021

Hotărârea Nr.3 din 08-01-2021
privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară si atestarea apartenentei la proprietatea privată a Municipiului Arad a DE 2790, DE 2743, DE 2790/1, situate în extravilanul Municipiului Arad

Hotărârea Nr.2 din 08-01-2021
privind acoperirea definitivă a deficitului bugetului local pentru secțiunea de dezvoltare aferent anului 2020 din excedentul bugetului local

Hotărârea Nr.1 din 08-01-2021
privind aprobarea ordinii de zi a ședinței publice extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Arad din 8 ianuarie 2021

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
Bibarț Călin
 
Viceprimar
 
 
  Curriculum vitae
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese
FAUR Lazăr
  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Institutii subordonate C.L.M. Arad
Societăti comerciale care functionează sub autoritatea C.L.M. Arad
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

Sala de consiliu
 
 

 
Calendar evenimente
 
Octombrie 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
16

 
Certificări
 
Certificatul de conformitate a sistemului de management al calității
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved