Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53944155
 

Hotărâri ale Consiliului Local al Municipiului ARAD
Actualizat: 16-11-2018
Sistem de Căutare
Numai in titluri
Operator SAU intre cuvinte
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

H O T Ă R Â R E A  nr. 397
din 17-10-2018


cu privire la modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad


Având în vedere inițiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată în expunerea de motive înregistrată cu nr. 74805 din 11.10.2018,
Analizând raportul Serviciului Resurse Umane, înregistrat cu nr. 74806 din 11.10.2018,
Luând în considerare prevederile prevederile art. 11 alin. (1) și alin. (3) lit. a), art. 56 lit. a), art. 60 alin. (2), art. 61 alin. (1) lit. a) și art. 107 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art. 80, secțiunea I, cap. II; art. 98, alin. (1) și art. 101, alin. (1), secțiunea a II-a, cap. II, Titlul III din Hotărârea Guvernului României nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) și alin. (4) cap. I, art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1)-(4), art. 37, art. 38 alin. (3) lit. e), cap. IV din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând cont de referatele compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad,
Analizând referatul nr. 68575 din 21.09.2018 cu privire la descrierea activității doamnei Dan Anca-Diana, consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant în cadrul Serviciului Resurse Umane, întocmit de doamna Jurj Diana-Margareta, consilier în cadrul aceluiași serviciu, având calitatea de îndrumător al doamnei Dan Anca-Diana, raportul de stagiu nr. 70878 din 28.09.2018 al doamnei Dan Anca-Diana, consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, raportul de evaluare nr. 72202 din 03.10.2018 a perioadei de stagiu a doamnei Dan Anca-Diana, consilier juridic, clasa I, gradul profesional debutant, prin care se propune numirea acesteia în funcția publică de execuție definitivă de consilier juridic, clasa I, gradul profesional asistent,
Analizând rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Arad,
Având în vedere adoptarea hotărârii în unanimitate de voturi (22 consilieri prezenți din totalul de 23),
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. a), alin.(3) lit. b), alin.(9), art. 45 alin.(2) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD,
H O T Ă R Ă Ș T E


[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved