Formulare On-Line
Agricultura
Administrare Patrimoniu
Directia Venituri
Relatii cu publicul
Urbanism
Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente
Cadastru, Evidență Construcții
Social
Stare Civila
Autoritate tutelara
Protectie Persoane cu Dizabilitati
Evidenta Persoanelor Arad
Serviciul Informare Cetățeni
Fond Locativ
Autorizații
Transporturi
Serviciul Edilitar
Transport Public Local
Centrul de Ingrijire Persoane Varstnice
Protectia Copilului si Familiei
Protectie Persoane Adulte
Serviciul Contracte
Formulare - Directia Venituri
DECLARAȚIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE CLĂDIRI ÎN CAZUL PF - 2006 ITL 001
DECLARAȚIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN ÎN CAZUL PF - 2006 ITL 003
DECLARAȚIA DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT DETINUTE DE PF / PJ - 2006 ITL 005
DECLARAȚIE FISCALĂ/DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ – PF / PJ - 2006 ITL 006
DECLARAȚIE FISCALĂ/DECIZIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE MIJLOACELE DE MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE – PF/PJ - 2006 ITL 007
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE Șl ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU PF - 2006 ITL 008
Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire în cazul persoanelor fizice și juridice - ITL 009
Autorizația privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu - ITL 010
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI - PJ - 2006 ITL 010
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN, DATORAT ÎN TEMEIUL LEGII 571/2003 - PJ - 2006 ITL 011
Declarația de impunere privind stabilirea taxei locale pentru deținerea de către persoanele fizice, în proprietate sau în folosință, de utilaje destinate să funcționeze în scopul obținerii de venit - ITL 015
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXEI LOCALE PENTRU VEHICULE LENTE – ITL 016
Legitimație - ITL 017
Matricola pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor fizice - ITL 024
Matricola pentru evidența centralizată a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren, a taxei pe teren și a taxei asupra mijloacelor de transport în cazul persoanelor juridice - ITL 025
Registrul de rol nominal unic - ITL 026
Registrul de rol alte venituri - ITL 027
Extras de rol - ITL 028
CERERE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITELE, TAXELE LOCALE Șl ALTE VENITURI LA BUGETUL LOCAL PENTRU P.J. - 2006 ITL 015
Borderoul desfășurător al încasărilor - ITL 033
Borderoul de debite-scăderi - ITL 034
Nota de plată - ITL 035
Procesul verbal de verificare gestionară - ITL 036
Înștiițare de plată - ITL 037
Adresa de înființare a popririi - ITL 038
Procesul verbal de numire a administratorului sechestru - ITL 039
Procesul verbal de sechestru și anexa la acesta - ITL 040
Publicația de vânzare pentru bunuri mobile - ITL 041
Publicația de vânzare pentru bunuri imobile - ITL 042
Procesul verbal de constatare a insolvabilității - ITL 043
Somație - ITL 044
Somația pentru pentru executare silită a bunurilor imobile - ITL 045
Adeverința de primire a somației - ITL 046
Procesul verbal privind comunicarea somației - ITL 047
Titlul executoriu - ITL 048
Dispoziția de urmărire - ITL 049
Procesul verbal de predare-primire - ITL 050
Procesul verbal de licitație pentru bunuri mobile - ITL 051
Procesul verbal de licitație pentru bunuri imobile- ITL 052
Procesul verbal de identificare pentru bunuri imobile - ITL 053
Procesul verbal privind cheltuielile de executare - ITL 054
Documentul de vânzare-cumpărare pentru bunuri mobile sechestrate - ITL 055
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru situatii exceptionale, pensionari
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru PF care realizeaza mansardari la cladirile multietajate, conf.Anexei nr.5, HCLM 280/2013
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru mansardari in cazul blocurilor
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru persoanele care realizeaza lucrari in cond. OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, actualizata conf. Anexei 7, din HCLM 280/2013
Cerere Tip - PMA-V7-07 - scutire obligații de plată pentru Veterani, Strămutați
Cerere Tip - PMA-V7-05 - scutire obligații de plată pentru persoane cu handicap
Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prev. OUG 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal - ITL 2010-104
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru persoanele care realizeaza lucrari in cond. Legii 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
Cerere eliberare parolă pentru vizualizarea pe site a plăților efectuate în anul curent a impozitelor și taxelor locale PMA-F5-29_Anexa1_PF
Cerere eliberare parolă pentru vizualizarea pe site a plăților efectuate în anul curent a impozitelor și taxelor locale PMA-F5-29_Anexa1_PF
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE - PF / PJ- 2006 ITL 014
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ Șl PUBLICITATE- PJ- 2006 ITL 013
DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENTA A MIJLOACELOR DE TRANSPORT - P.F./P.J.- 2009 ITL 027
DECLARAȚIE DECONT PRIVIND SUMELE ÎNCASATE REPREZENTÂND TAXA HOTELIERĂ – 2009 ITL 028
DECLARAȚIE DECONT PRIVIND SUMELE ÎNCASATE IMPOZITUL PE SPECTACOLE – 2009 ITL 029
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE IN CAZUL ACTIVITATILOR ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA - ITL 012
CERERE PENTRU ÎNREGISTRAREA/VIZAREA ABONAMENTELOR SI BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE
CERERE COMPENSARE - 2009 ITL 058
CERERE RESTITUIRE - 2009 ITL 059
DECLARATIE OCUPARE DOMENIU PUBLIC - PMA V2 05
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Ţiţirigă Cătălin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
26

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved