Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 53944151
 

Formulare On-Line
Agricol
Administrare Patrimoniu
Directia Venituri
Relatii cu publicul
Urbanism
Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente
Date Urbane și Spațiale, Evidență Construcții
Social
Stare Civila
Evidenta Persoanelor Arad
Serviciul Informare Cetățeni
Fond Locativ
Autorizații
Transporturi
Serviciul Edilitar
Transport Public Local
Serviciul Contracte
Alte Formulare OnLine:
Direcţia de Asistenţă Socială Arad - Sediu: Calea Radnei nr.250, Tel: 0257-254923, web: dasarad.ro/acte
Formulare - Directia Venituri
Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire în cazul persoanelor fizice și juridice - ITL 009
Autorizația privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu - ITL 010
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXEI LOCALE PENTRU VEHICULE LENTE – ITL 016
Borderoul desfășurător al încasărilor - ITL 033
Borderoul de debite-scăderi - ITL 034
Nota de plată - ITL 035
Procesul verbal de verificare gestionară - ITL 036
Cerere facilități fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile OUG nr.18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată – PMA-V3-11
Cerere Tip - PMA-V3-02 - scutire obligații de plată pentru Veterani, Strămutați
Cerere Tip - PMA-V3-01 - scutire obligații de plată pentru persoane cu handicap
Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prev. OUG 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal - ITL 2010-104
Cerere facilități fiscale la plata impozitului /taxei pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor – PMA-V3-12
Cerere eliberare parolă pentru vizualizarea pe site a plăților efectuate în anul curent a impozitelor și taxelor locale_PMA-V9-03_PJ
Cerere eliberare parolă pentru vizualizarea pe site a plăților efectuate în anul curent a impozitelor și taxelor locale_PMA-V9-03_PF
DECLARAȚIE DECONT PRIVIND SUMELE ÎNCASATE REPREZENTÂND TAXA HOTELIERĂ – 2009 ITL 028
DECLARAȚIE DECONT PRIVIND SUMELE ÎNCASATE IMPOZITUL PE SPECTACOLE –Model 2016 ITL 017
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE IN CAZUL ACTIVITATILOR ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA - ITL 012
CERERE COMPENSARE - 2009 ITL 058
CERERE RESTITUIRE - 2009 ITL 059
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model PMA-V6-06
DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE, NEREZIDENȚIALE, CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE-Model 2016 ITL 001
DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE Model 2016 ITL - 003
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 005
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 006
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APA ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 007
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 010
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 014
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 015
CERERE PENTRU INREGISTRARE/VIZARE A ABONAMENTELOR SI BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE – PMA-V5-11
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model PMA-V5-05
DECLARATIE RECTIFICATIVA PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE PENTRU PETRU PERSOANE JURDICE - PMA-V5-07
DECLARATIE PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE PENTRU PETRU PERSOANE JURDICE - PMA-V5-06
DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE, NEREZIDENȚIALE, CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE Model 2016 ITL - 002
DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE Model 2016 ITL - 004
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE Model 2016 ITL - 005
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE Model 2016 ITL - 006
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APA ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 007
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 012
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 014
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 015
DECLARATIE TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE PF - PMA-V6-02
DECLARATIE RECTIFICATIVA SALUBRITATE PF - PMA-V6-03
Cerere inregistrare bilete SPECTACOLE - PMA-V6-09
CONTRACT DE INSTRAINARE - DOBANDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT - Model 2016 ITL 054
DECLARATIA PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PF - Model 2016 ITL 016
Cerere scutire impozit pentru persoane prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990 privind acodarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, și persoane prevăzute la art.1 din O.G. nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice – PMA-V3-03
Cerere scutire impozit pentru persoane prevăzute în Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 – PMA-V3-04
Cerere facilități la plata impozitului pe clădiri și teren pentru organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ - PMA-V3-05
Cerere facilități la plata impozitului pentru clădirile și terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale - PMA-V3-06
Cerere facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată - PMA-V3-07
Cerere facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată - PMA-V3-08
Cerere facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată - PMA-V3-09
Cerere facilități impozit clădiri și teren pentru imobile afectate de calamități naturale - PMA-V3-10
Cerere facilități impozit clădiri și teren pentru imobile - Legea 153-2011 - PMA-V3-11
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Noiembrie 2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved