Formulare On-Line
Agricultura
Administrare Patrimoniu
Directia Venituri
Relatii cu publicul
Urbanism
Dezvoltare Urbana si Protejare Monumente
Cadastru, Evidență Construcții
Social
Stare Civila
Evidenta Persoanelor Arad
Serviciul Informare Cetățeni
Fond Locativ
Autorizații
Transporturi
Serviciul Edilitar
Transport Public Local
Serviciul Contracte
Alte Formulare OnLine:
Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară - Sediu: Calea Radnei nr.250, Tel: 0257-254923, web: ddacarad.ro/acte
Formulare - Directia Venituri
Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire în cazul persoanelor fizice și juridice - ITL 009
Autorizația privind lucrările de racorduri și branșament la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu - ITL 010
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PRIVIND STABILIREA TAXEI LOCALE PENTRU VEHICULE LENTE – ITL 016
Borderoul desfășurător al încasărilor - ITL 033
Borderoul de debite-scăderi - ITL 034
Nota de plată - ITL 035
Procesul verbal de verificare gestionară - ITL 036
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru situatii exceptionale, pensionari
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru PF care realizeaza mansardari la cladirile multietajate, conf.Anexei nr.5, HCLM 280/2013
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru mansardari in cazul blocurilor
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru persoanele care realizeaza lucrari in cond. OUG 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, actualizata conf. Anexei 7, din HCLM 280/2013
Cerere Tip - PMA-V7-07 - scutire obligații de plată pentru Veterani, Strămutați
Cerere Tip - PMA-V7-05 - scutire obligații de plată pentru persoane cu handicap
Cerere pentru înregistrare/vizare a abonamentelor și a biletelor de intrare la spectacole
Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri majorat, în cazul persoanelor fizice deținătoare a mai multor clădiri, în conformitate cu prev. OUG 59/2010 pentru modificarea Legii 571/2003 privind Codul Fiscal - ITL 2010-104
Cerere Tip - scutire obligații de plată pentru persoanele care realizeaza lucrari in cond. Legii 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor
Cerere eliberare parolă pentru vizualizarea pe site a plăților efectuate în anul curent a impozitelor și taxelor locale_PMA-V9-03_PJ
Cerere eliberare parolă pentru vizualizarea pe site a plăților efectuate în anul curent a impozitelor și taxelor locale_PMA-V9-03_PF
DECLARAȚIE DECONT PRIVIND SUMELE ÎNCASATE REPREZENTÂND TAXA HOTELIERĂ – 2009 ITL 028
DECLARAȚIE DECONT PRIVIND SUMELE ÎNCASATE IMPOZITUL PE SPECTACOLE – 2009 ITL 029
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE SPECTACOLE IN CAZUL ACTIVITATILOR ARTISTICE SI DISTRACTIVE DE VIDEOTECA SI DISCOTECA - ITL 012
CERERE COMPENSARE - 2009 ITL 058
CERERE RESTITUIRE - 2009 ITL 059
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model PMA-V6-06
DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE, NEREZIDENȚIALE, CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE-Model 2016 ITL 001
DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE Model 2016 ITL - 003
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 005
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 006
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APA ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 007
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL PENTRU PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 010
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 014
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE FIZICE Model 2016 ITL - 015
CERERE PENTRU INREGISTRARE/VIZARE A ABONAMENTELOR SI BILETELOR DE INTRARE LA SPECTACOLE – PMA-V5-11
DECLARAȚIE DE IMPUNERE PENTRU OCUPAREA DOMENIULUI PUBLIC ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model PMA-V5-05
DECLARATIE RECTIFICATIVA PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE PENTRU PETRU PERSOANE JURDICE - PMA-V5-07
DECLARATIE PRIVIND TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE PENTRU PETRU PERSOANE JURDICE - PMA-V5-06
DECLARATIE FISCALA PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE, NEREZIDENȚIALE, CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE Model 2016 ITL - 002
DECLARAȚIA FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE Model 2016 ITL - 004
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE Model 2016 ITL - 005
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE Model 2016 ITL - 006
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APA ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 007
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ȘI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL PENTRU PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 012
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 014
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ ÎN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE IN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE - Model 2016 ITL - 015
DECLARATIE TAXA SPECIALA DE SALUBRITATE PF - PMA-V6-02
DECLARATIE RECTIFICATIVA SALUBRITATE PF - PMA-V6-03
Cerere inregistrare bilete SPECTACOLE - PMA-V6-09
CONTRACT DE INSTRAINARE - DOBANDIRE A UNUI MIJLOC DE TRANSPORT - Model 2016 ITL 054
DECLARATIA PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT - PF - Model 2016 ITL 016
Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.D.A.C.
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 20171
2
3
4
5
6
7
8
9
26
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved