Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55390804
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 23-01-2019
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 176
din 23-01-2018


privind stabilirea amplasamentelor pentru desfășurarea activităților comerciale, pe domeniul public al municipiului Arad, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie


Primarul Municipiului Arad, Având în vedere: - referatul nr. 2482/A6 /15.02.2018 al Arhitectului Șef; - prevederile art. 27 - 29 din Cap. 4, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad, nr. 192 din 08 iunie 2017 privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad. În temeiul drepturilor conferite prin art. 68 al.(1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, D I S P U N E: Art.1. (1) Se stabilesc amplasamentele pentru desfășurarea comerțului ambulant pe domeniul public al municipiului Arad, pentru desfășurarea activității de comerț ambulant, cu produse specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie, după cum urmează: 1. Cartier Micălaca - Aleea Borsec - 5 locuri 2. Micălaca – b-dul N. Titulescu intersecția cu str. V. Lucaciu (între zona verde si stâlpii metalici din colțul ”Digi RCS-RDS” ) - 5 locuri 3. P-ța U.T.A - între magazinul ”Filip” si biserică (pe partea dinspre biserică) - 5 locuri 4. P-ța U.T.A. – (Calea Aurel Vlaicu nr. 58-61 de la magazinul ”Second Hand” până la colțul dinspre ING Bank ) - 5 locuri 5. Calea Aurel Vlaicu, bl. Z16, în dreptul magazinului ”Mobexpert” - 5 locuri 6. Calea Aurel Vlaicu, nr. 163, Bl 6, (de la cafeneaua ”Platinium” până la colțul dinspre magazinul ”Unicarm”) - 8 locuri 7. B-dul Revoluției, intersecția cu str. Crișan nr.1 (Bl. A, între sc. A și B ) - 8 locuri 8. B-dul Revoluției nr.26 (în fața magazinului ”Marelbo”) - 8 locuri 9. B-dul Revoluției nr. 43 (intrarea în Policlinică și Banca Transilvania) - 8 locuri 10. B-dul Revoluției nr.82-84 (de la nr.82 până la ghereta cu cărți) - 8 locuri 11. B-dul Revoluției nr.92-96 (între Universitatea de Vest Vasile Goldiș și Banca Românească) - 8 locuri (2) Suprafața atribuită pentru un loc de vânzare este de maxim 2 mp, iar fiecare comerciant poate ocupa un singur amplasament. Art. 2. Locurile de vânzare se atribuie în limita stabilită conform art. 1, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor, urmând a se emite acordul de ocupare a domeniului public pentru activități comerciale, pentru persoane fizice autorizate sau persoane juridice cu sediul social în județul Arad și comercianții cu atestat de producător din județul Arad. Art. 3. Cererile de participare la eveniment se depun la sediul Primăriei Municipiului Arad, Serviciul Relații cu Publicul (camera 5, Palatul Cenad) astfel: a.) pentru Ziua Îndrăgostiților - perioada de depunere a cererilor: 25.01.2018 – 31.01.2018 - perioada de ocupare a domeniului public: 13.02.2018 – 15.02.2018 b.) pentru ziua de 1 Martie - perioada de depunere a cererilor: 05.02.2018 - 09.02.2018 - perioada de ocupare a domeniului public: 27.02.2018 - 02.03.2018 c.) pentru ziua de 8 Martie - perioada de depunere a cererilor: 12.02.2018 - 16.02.2018 - perioada de ocupare a domeniului public: 07.03.2018 - 09.03.2018 Art. 4. Documentația pentru obținerea acordului va cuprinde: - cererea tip pentru obținerea acordului de ocupare a domeniului public, care se găsește pe site-ul Primăriei Municipiului Arad și la Serviciul Relații cu Publicul (camera 5) a Primăriei Municipiului Arad; - copia autorizației de funcționare, conform Legii nr.359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare, vizată pe anul 2018, sau, după caz, actele doveditoare pentru desfășurarea legală a activității comerciale, conform Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Art. 5. Condițiile de desfășurare a comerțului ambulant cu ocazia evenimentelor menționate la art.1 sunt următoarele, după cum urmează: - marfa va fi expusă doar în perimetrul locației stabilite; - comerțul ambulant se va desfășura cu articole tradiționale specifice Zilei Îndrăgostiților, Zilelor de 1 Martie și 8 Martie; - activitatea desfășurată nu va afecta circulația pietonală, circulația pe pistele de biciclete și auto precum și activitatea specifică zonei; - se va respecta curățenia domeniului public afectat. Art. 6. Prezenta dispoziție se duce la îndeplinire de către Arhitectul Șef și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. P R I M A R Gheorghe FALCĂ Contrasemnează pentru legalitate S E C R E T A R Lilioara STEPANESCU Red și verif. H.A./D.R. 2 ex. 1 ex. Dosar Dispoziții Primar 2018 1 ex. Serv.Dezv.Urb.și Protej.Monumente Cod PMA: S4-20[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Februarie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved