Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54269034
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 26-11-2018
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 4761
din 08-12-2017


cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de marți, 12 decembrie 2017


ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD P R I M A R D I S P O Z I Ț I A nr. 4761 din 8 decembrie 2017 cu privire la convocarea Consiliului Local al Municipiului Arad în ședință publică extraordinară, în ziua de marți, 12 decembrie 2017 Primarul Municipiului Arad, Având în vedere: În temeiul prevederilor art. 39 alin. (2) și art. 68 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, D I S P U N E Art. unic: Consiliul Local al Municipiului Arad se convoacă în ședință publică extraordinară pentru ziua de marți, 12 decembrie 2017, ora 15,00, care va avea loc în sala Regele Ferdinand, Bulevardul Revoluției nr.75, cu următoarea O R D I N E D E Z I

1. Proiect de hotărâre nr. 459/2017 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 19, situat în Arad, str. Anatole France (V.Goldiș), nr. 1-3, sc. C, etaj II - inițiativa primarului. 2. Proiect de hotărâre nr. 464/2017 referitor la neexercitarea dreptului de preemțiune cu privire la achiziționarea apartamentului nr. 8, situat în Arad, str. Gheorghe Popa de Teiuș, nr.9 etaj II - inițiativa primarului. 3. Proiect de hotărâre nr. 457/2017 pentru modificarea Hotărârilor nr. 371/2017 și nr. 357/2015 ale Consiliului Local al Municipiului Arad privind unele bunuri publice - inițiativa primarului. 4. Proiect de hotărâre nr. 461/2017 privind rectificarea unei suprafețe de teren, proprietate a Municipiului Arad, situată în Arad, zona Cimitirului Eternitatea - inițiativa primarului. 5. Proiect de hotărâre nr. 462/2017 privind dezlipirea unui imobil situat în Municipiul Arad, str. Zorilor - inițiativa primarului. 6. Proiect de hotărâre nr. 465/2017 privind stabilirea numărului și al cuantumului burselor acordate în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Arad, pentru anul școlar 2017-2018 - inițiativa primarului. 7. Proiect de hotărâre nr. 467/2017 privind modificarea repartizării excedentului bugetar al municipiului Arad - inițiativa primarului 8. Proiect de hotărâre nr. 468/2017 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Arad pentru anul 2017- inițiativa primarului. 9. Proiect de hotărâre nr. 469/2017 privind cofinanțarea proiectului Planificare strategică și management al performanței la nivelul Municipiului Arad prin intermediul Balanced Score card – Tablou de bord echilibrat, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014 – 2020, în condițiile obținerii finanțării proiectului - inițiativa primarului. P R I M A R Gheorghe FALCĂ Contrasemnează pentru legalitate S E C R E T A R Lilioara STEPANESCU IF/IF ex.3, Dosar Dispoziții Primar 2017 Dosar ședință CLMA 12 12 2017 Dosar ordine de zi ședințe CLMA 2016-2020 Cod PMA-S4-15

[ Înapoi ]

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved