Activități Normative
    Ordine de zi şedinţe
  Hotărâri
  Transparenţă Decizională - Proiecte de Hotărâri
  Procese verbale, Stenograme
  Minute şedinţe CLM
  Legislaţie utilă
  Informaţii de interes public
» Buget
» Bilanţ contabil
» Achiziţii publice
» Rapoarte
  Datorie publică locală
  Strategia de dezvoltare
  Informare prelucrare date cu caracter personal, cookies
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
  Hărţi de Zgomot
  Proiecte europene
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
Click for Arad, Romania Forecast
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 59281714
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 30-03-2020
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 589
din 30-03-2020


privind completarea art. 4 al Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 570/2020 privind instituirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-COV2 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad


R O M Â N I A JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD P R I M A R D I S P O Z I Ț I A nr. 589 din 30 martie 2020 privind completarea art. 4 al Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 570/2020 privind instituirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-COV2 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad Primarul Municipiului Arad, Având în vedere: - referatul nr. 23.524 din 30.03.2020 al Serviciului Resurse Umane privind completarea art. 4 al Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 570/2020 privind instituirea unor măsuri în vederea gestionării epidemiei de Coronavirus SARS-COV2 la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Arad; - faptul că s-a omis stabilirea programului de lucru pentru personalul din cadrul Direcției Venituri care desfășoară activități de relații cu publicul (activități de înmatriculări/radieri auto) în punctele de lucru din cadrul R.A.R. Arad și Galeria Mall Arad; În temeiul prevederilor art.155 alin.(5) lit.e) Secțiunea a 2-a Cap.IV, art.196 alin.(1) lit.b) Cap.VIII Secțiunea a 3-a Titlul V Partea a III-a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, D I S P U N E:

[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
 

 
Calendar evenimente
 
Aprilie 20201
2
3
4
5
6
7
8
9


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved