Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
  Autorizații, Atestate, Informări
Licitații
Posturi în cadrul Primăriei
Concursuri
Acte necesare
Formulare
Agricol
Program cu publicul
Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri


  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  Informări europene
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 47614565
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 18-07-2017
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 2057
din 18-07-2017


privind stabilirea amplasamentelor pentru desfășurarea activităților comerciale, pe domeniul public al municipiului Arad, cu ocazia festivalului gastronomic - FESTIVARA 2017


Primarul Municipiului Arad, Având în vedere: - prevederile art. 24 - 26 din Cap. 4, din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad, nr. 192 din 08 iunie 2017 privind Regulamentul de desfășurare a activităților comerciale și al piețelor în municipiul Arad, - referatul nr. 46353/A2 /12.07.2017 al Arhitectului Șef, În temeiul prevederilor art. 63. alin.(5) lit. g și art. 68. alin.(1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, D I S P U N E Art.1. Se stabilesc amplasamentele pentru desfășurarea comerțului ambulant pe domeniul public al municipiului Arad – în incinta Strandului Neptun, zona de acces dinspre Podul Decebal, cu ocazia festivalului gastronomic - FESTIVARA, după cum urmează: a) Se aprobă amplasarea de standuri pentru desfășurarea comerțului ambulant, astfel: - șase standuri comerciale; - suprafață totală ocupată 160 mp; b) Perioada amplasării standurilor: 21 – 23 iulie 2017; Art.2. Comercianții au următoarele obligații: - orarul de funcționare - în intervalul orar 0800 – 2400; - denumirea firmei expusă la vedere; - obligativitatea vânzătorilor de a purta ecuson cu numele; - marfa va fi expusă doar în perimetrul locației stabilite; - să asigure curățenia în perimetrul atribuit; - să nu perturbe liniștea și ordinea publică; - autorizațiile prevăzute pentru funcționare, conform Legii nr. 359/2004 și a O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările și completările ulterioare, cu viza pe anul 2017, sau, după caz, de actele doveditoare pentru desfășurarea legală a activității comerciale, conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Art. 3. Prezenta dispoziție se duce la îndeplinire de către Arhitectul Șef și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală. PRIMAR, Ing.Gheorghe Falcă Contrasemnează pentru legalitate S E C R E T A R Lilioara STEPANESCU

[Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2017

1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved