Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Guvernanţă corporativă
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54936821
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 26-11-2018
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 3599
din 20-11-2018


privind organizarea în Municipiul Arad a activității de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuinței


Primarul municipiului Arad, dl. Gheorghe Falcă, având în vedere: - prevederile Ordonanței de Urgență nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 920/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011, privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările și completările ulterioare; - referatul nr. / , al Serviciului Prestații Sociale din cadrul Direcției de Asistență Socială, serviciu public de sub autoritatea Consiliului Municipal Arad ; În temeiul art. 63 alin. (2) și art. 68 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale republicată. cu modificările și competările ulterioare, D I S P U N E : Art.1. Începând cu data de 21.11.2018, se modifică prevederile anexei nr. 1 și anexei nr. 2, a dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 3318/12.10.2018, referitoare la locația ( spațiul ) unde se va desfășura activitatea de preluare a cererilor privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuințelor, precum și orarul de funcționare a respectivului centru de preluare a cererilor de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuințelor, pentru perioada 21 noiembrie 2018 – 20 martie 2019. Locația va fi următoarea: Str. Calea Radnei, nr. 250. Orarul va fi următorul: Luni – Joi între orele 800 - 1700 Vineri între orele 800 - 1400 Art.2. Dispoziția se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Art.3. Prezenta dispoziție se va duce la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială, prin serviciile de specialitate și se comunică celor interesați prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, din cadrul Primăriei Municipiului Arad. P R I M A R, GHEORGHE FALCA CF/CF 2 ex. 1 ex. - D.A.S. – S.P.S. 1 ex. - Dosar dispoziție primar Cotrasemnează pentru legalitate SECRETAR, LILIOARA STEPĂNESCU COD PMA – S4 - 20

[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Ianuarie 2019


1
2
3
4
5
6
7
8
9
22


 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved