Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 56768834
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 03-05-2019
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 1806
din 02-05-2019


pentru declararea ca fără stăpân, inventarierea, expertizarea, ridicarea, transportarea și depozitarea unui autoturism Volkswagen alb și a bunurilor aflate în interiorul acestuia


Având în vedere: - referatul nr. 31405/18.04.2019 al Serviciului Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 3 din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Arad; - prevederile Legii nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului României nr. 156/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002; - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 73/2018 privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă, precum și a vehiculelor fără stăpân și abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al Municipiului Arad; În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD D I S P U N E Art. 1. – Se declară ca fiind fără stăpân autovehiculul fără număr de înmatriculare, categoria autoturism, marca Volkswagen, culoare alb, identificat pe terenul proprietate a Municipiului Arad, pe strada Ilarion Felea, nr. 10. Art. 2. Se aprobă ridicarea, transportarea, depozitarea vehiculului fără stăpân la care se face referire în art. 1 și a bunurilor aflate în interiorul acestuia, la Depozitul de mașini fără stăpân și abandonate, str. Dosoftei F.N., prin grija SC RECONS SA, în colaborare cu Direcția Generală Poliția Locală Arad. Vehiculul și bunurile aflate în interiorul acestuia vor fi expertizate și inventariate. Art. 3. Prezenta dispoziție va fi adusă la îndeplinire de către Serviciul Circulație pe Drumurile Publice și Parcări 3 și se va comunica celor interesați prin grija Serviciului Administație Publică Locală. P R I M A R Ing. Gheorghe FALCĂ Contrasemnează pentru legalitate S E C R E T A R Lilioara STEPANESCU Cod PMA S4 20

[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Mai 20191
2
3
4
5
6
7
8
9
26

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved