Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Recrutare / Promovare
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Guvernanţă corporativă
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 55861907
 

Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 18-03-2019
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 684
din 15-03-2019


privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes public local “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare ”


ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD P R I M A R D I S P O Z I Ț I A nr. 684 din 15 martie 2019 privind decizia de expropriere a imobilelor proprietate privată afectate de coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes public local “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare ” Conform art. 2 alin. (2), art. 7, art. 8 și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 5 și art. 6 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2011, Ținând cont de prevederile Hotărârii nr. 974/2018 privind aprobarea documentației: Studiu de fezabilitate “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare ”, În aplicarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 119/2019 privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul care face parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes local “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare ”, În baza art. 10 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr.119/2019, potrivit căruia: „Se împuternicește dl. Gheorghe Falcă, Primarul Municipiului Arad, să semneze notificările de expropriere, dispozițiile necesare procedurii de expropriere, precum și alte documente aferente procedurii, în condițiile legii și în conformitate cu prezenta hotărâre”, Constatând că sumele de bani aferente despăgubirii proprietarilor imobilelor afectate de lucrarea de utilitate publică de interes local “Amenajare traseu de transport public de călători cu autobuzul, care să asigure legătura pe arterele urbane între zona UTA și str. Ștefan cel Mare ” au fost consemnate într-un cont deschis pe numele expropriatorului la dispoziția proprietarilor de imobile, Având în vedere transmiterea către proprietari a notificării intenției de expropriere, înregistrarea la Primăria Municipiului Arad a acordurilor scrise ale proprietarilor privind acceptarea cuantumului despăgubirii și a condițiilor exproprierii; În conformitate cu prevederile art. 24 alin. (3) din Legea 7/1996, legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 239 și art. 243 din Ordinul 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, cu modificările și completările ulterioare, art. 885 alin. (4) din Legea 287/2009, privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul art. 61 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. e) și art. 68 alin. (1) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD D I S P U N E

[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Martie 2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
23


 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved