Dispoziţii ale Primarului Municipiului ARAD
(Sunt publicate doar dispoziţiile cu caracter normativ)
Actualizat: 06-08-2019
Sistem de Căutare
După cuvinte cheie (Keywords)
    Număr act        şi/sau Data (zz-ll-aaaa)
  /  
Arhiva

D I S P O Z I Ţ I A  nr. 2565
din 01-08-2019


privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 625/2014 cu privire la delimitarea secțiilor de votare din municipiul Arad, în vederea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare


ROMÂNIA JUDEȚUL ARAD MUNICIPIUL ARAD P R I M A R D I S P O Z I Ț I A nr. 2565 din 01 august 2019 privind modificarea și completarea Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 625/2014 cu privire la delimitarea secțiilor de votare din municipiul Arad, în vederea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România pentru Parlamentul European, cu modificările și completările ulterioare Având în vedere referatul Serviciului Administrație Publică Locală nr. 53.380/09.07.2019, Luând în considerare prevederile Hotărârii nr. 18/2019 a Consiliului Local al Municipiului Arad privind încetarea dreptului de administrare instituit în favoarea Direcției de Asistență Socială Arad asupra imobilului situat în Arad, str. Condurașilor nr. 73, bl. 61/B, extrasul de CF nr. 322791 Arad și Planul de amplasament și delimitare a imobilului, Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 270/2019 cu privire la modificarea obiectului unor contracte de închiriere cu destinația de locuințe, Văzând avizul conform nr. 1109/30.07.2019 emis de Autoritatea Electorală Permanentă, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 59.768/31.07.2019, Luând în considerare avizul Direcției Județene de Telecomunicații Speciale Arad nr. 351098/11.07.2019, înregistrat la Primăria Municipiului Arad cu nr. 55.155/15.07.2019, În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3), art. 21 și art. 22 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare, În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și art. 7 din Hotărârea nr. 19/2017 a Autorității Electorale Permanente pentru aprobarea Metodologiei de avizare a actualizării delimitării secțiilor de votare din țară și a stabilirii sediilor acestora, Cu respectarea Dispoziției Primarului Municipiului Arad nr. 625/2014 cu privire la delimitarea secțiilor de votare din Municipiul Arad, în vederea organizării și desfășurării alegerilor membrilor din România pentru Parlamentul European din anul 2014, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul drepturilor conferite prin art. 155 alin. (2) lit. b), art. 156 și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, PRIMARUL MUNICIPIULUI ARAD D I S P U N E

[Vizualizare PDF]  [Continuare]  

Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese
 
Viceprimari
 
Bulbuc Ionel
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere si interese primari / viceprimari
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Calendar evenimente
 
Septembrie 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
21

 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved