Potenţialul Turistic al
Municipiului Arad

1. Date geografice

š  Amplasament - Municipiul Arad este situat în extremitatea vestică a României, în Câmpia aluvionară a Aradului, la intersecţia unor importante artere de circulaţie naţionale şi internaţionale. Este traversat de la est la vest de râul Mureş.
š  Suprafaţa municipiului: 4618 ha.
š  Populaţia totală (2002): 172.824 locuitori din care: 82,6% sunt de naţionalitate română, 12,9% maghiară, 1,7% romi, 1,3% germani, 0,3% sârbi, 0,2% slovaci, 0,15% bulgari, 0,85% altele.
š Altitudine medie - 110 m,
š  Clima - continental-moderată, cu slabe influenţe mediteraneene
š  Solurile: predomină cernoziomuri.

 

2. Potenţialul turistic al Municipiului Arad

Turismul cultural-istoric:
Municipiul Arad  deţine un bogat patrimoniu cultural-istoric, oferind vizitatorilor un adevărat muzeu în aer liber al stilurilor arhitectonice specifice sec XVIII, XIX şi XX, monumente de artă şi istorie, spectacole de teatru, concerte ale filarmonicii, expoziţii de artă plastică, expoziţii muzeale de istorie, artă şi ştiinţe ale naturii , festivaluri şi sărbători.
Iubitorii de arhitectură pot admira clădiri construite în stil baroc, renascentist, eclectic, clasic, neogotic sau secession,  cele mai cunoscute monumente de arhitectură fiind menţionate în tabelul de mai jos:

Denumire

Adresa

An

Stil arhitectonic

Palatul Administrativ Bulevardul Revolutiei 75

1876

neorenascentist
Palatul Cenad Bulevardul Revolutiei nr.73

1894

eclectic,  neoclasic
Palatul Neumann Bulevardul Revolutiei nr. 78

1891

eclectic
Palatul de Justiţie Bulevardul G.Vasile Milea nr. 2-4

1892

eclectic
Palatul Finanţelor Bulevardul Revolutiei 77

1896

eclectic, turn rococo
Turnul de apă Str. Ceaikovschi nr. 11

1896

donjon medieval
Casa Kelemen Str. Ştefan Cicio Pop nr. 16

1899

secession
Banca Naţională Bulevardul Revolutiei 72

1906

neoclasic
Palatul Szantay Str. Horea nr.3

1911

secession
Palatul Bohuş Str. V.Goldis nr.1-3

1910

secession
Palatul Cultural Pta. G. Enescu nr. 1

1913

neoclasic, gotic, renascentist,  corintic
Strada Cloşca Strada Cloşca

sf sec XIX

secession
       Next  >>        
Calendar evenimente
 
Septembrie 2020


1
2
3
4
5
6
7
8
9
20 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Galeria Foto
 

Gallery: Nou/New
Description:
Grup Statuar
 
Certificări
 
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved