Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
 
 
 
 
CATEDRALA ORTODOXĂ

În arhitectura arădeană, un loc deosebit de important îl ocupă clădirea actualei Catedrale Ortodoxe Române cu hramul "Nașterea Sf. Ioan Botezătorul". Biserica a fost construită între anii 1862 - 1865, în stil baroc. Lucrările, conduse de arhitectul Antoniu Czigler, au început în anul 1861 pe un teren mlăștinos nu tocmai prielnic pentru o zidire monumentală, fapt ce a necesitat construirea bisericii pe pilote. În scurt timp după darea ei în folosință, datorită structurii terenului , au apărut crăpături în zidire, ce necesitau reparații urgente. Aceste reparații s-au desfășurat concomitent cu lucrările de finisare și înfrumusețare interioară, totul terminându-se la 28 februarie 1870. Biserica prezintă un plan treflat cu un pronaos supralărgit ca urmare a flancării lui de către cele două turnuri clopotniță. Absida altarului, în interior, este semicirculară, cu o nișă pentru tronul episcopal. La exterior absida altarului este poligonală, prezentând cinci laturi. Altarul este despărțit de naos printr-un splendid iconostas, operă a sculptorului Mihail Alexici. Intrarea în biserică se face pe laturile de nord, sud și vest. Pe fațada de vest se află intrarea principală, așezată central, având o ușă cu două canaturi. Intrarea este dreptunghiulară și are ancadrament din piatră ce este flancat de nișe dreptunghiulare.
Cele două turnuri clopotnită, supraînălțate în 1904, au un aspect maiestuos, având secțiunea pătrată, cu câte un orologiu pe fiecare latură. În 1905-1906 se efectuează prima mare restaurare a exteriorului și o serie de lucrări în interior. Aticul, cu fereastra rotundă dintre cele două turnuri clopotnită, a fost adăugat în această perioadă. Bisericii i s-a introdus lumina electrică în anul 1921, iar în 1939 s-au făcut din nou o serie de reparații. Între anii 1957-1959 se pictează interiorul bisericii în frescă de către Anastasie Demian. În 1966, pe fațada principală, au fost pictate în frescă nișele. În ultimii ani, prin strădania Episcopiei arădene, au fost realizate ample lucrări de restaurare, făcute de către artistul Viorel Tigu. La ridicarea bisericii, în secolul trecut, principalii donatori au fost familia Mocioni și bancherul George Sina, de la Viena, care au făcut donații deosebite pentru ridicarea lăcașului de cult pentru arădenii care în acel moment istoric nu aveau o biserică catedrală. Cu trecerea timpului, pentru comunitatea ortodoxă, biserica a devenit de dimensiuni modeste și credem că viitoarea construcție a catedralei va încununa visele tuturor credincioșilor arădeni.

Calendar evenimente
 
Aprilie 2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12

 
Aparatul de specialitate
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Declaratii de avere / interese
 
 

 
Galeria Foto
 

Gallery: Zilele Aradului 2008 - 18 August - Parcul Eminescu
Description:
Deschidere oficiala - fanfara, majorete, costume de epoca
 
Certificări
 
Marca SIMTEX certificare ISO 9001
 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved