Activități Normative
  Ordine de zi ședințe
Hotărâri
Proiecte de Hotărâri
Procese verbale, Stenograme
Minute Ședințe CLM
Informații de interes public
Buget
Datorie publică locală
Legislație utilă
Strategia de dezvoltare
Hărți de Zgomot
 
Activități Curente
    Autorizaţii, Atestate, Informări
  Licitaţii
  Achiziţii
  Posturi în cadrul Primăriei
  Concursuri
  Acte necesare
  Formulare
  Proiecte europene
  Agricol
  Program cu publicul
  Recrutare administratori intreprinderi publice - OUG 109/2011
  Recrutare directori intreprinderi publice - OUG 109/2011
 
Direcția Venituri
    Impozite şi taxe locale
  Acte necesare
  Formulare
  Anunţuri
  Protocol de colaborare pentru furnizare date persoane

  INFO trafic greu...
HCLM 303/30.09.2016

 
Utile
    Comunicate, Anunţuri, Ştiri
  Forum (întrebări/răspunsuri)
  Adresează petiţii, sesizări, reclamaţii, întrebări
  Voluntariat pentru Arad
  Investiţii
  Nomenclator stradal
  Delimitări secţii vot
  Locuințe ANL
  Reabilitare Faţade
  Reabilitare Termică
  Rapoarte de activitate ale societăţilor comerciale aflate sub autoritatea consiliului local
  Societăţi agreate - refacere carosabil şi trotuare
  Taxi
  Info investitori
  ONG-uri Arad
  Viaţa Culturală
  Măsuri preventive în situaţii de urgenţă
  Declaraţii de Căsătorie
  Link-uri utile
  Chestionar de evaluare a serviciului Relaţii cu Publicul
  Finanțări nerambursabile

  POLIŢIA LOCALĂ

 
Să cunoaștem
  Orașe înfrățite
Galeria Primarilor
Cetățeni de onoare
Afilieri, Parteneriate
 
Meteo
 
 
Caută
 

Căutare avansată
 
Contor Site
 
Numar total vizite : 54339068
 

Acte Necesare
Serviciul: Principal -> Direcția Venituri -> Facilitati

Acte necesare pentru :
·  Pentru obținerea facilităților de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice și juridice la plata obligațiilor față de bugetul local
·  1. Persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în grad I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în grad I de invaliditate:
·  2. Veterani de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război:
·  3. Persoane prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990 privind acodarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare și persoane prevăzute la art.1 din O.G. nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice:
·  4. Persoane prevăzute în Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004:
·  5. Facilități la plata impozitului pe clădiri și teren pentru organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ:
·  6. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale:
·  7. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată:
·  8. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată:
·  9. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată:
·  10. Facilități impozit clădiri și teren pentru imobile afectate de calamități naturale:
·  11. Facilități fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată:
·  12. Facilități fiscale la plata impozitului /taxei pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare:

Lista detaliată cu acte :
Pentru obținerea facilităților de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice și juridice la plata obligațiilor față de bugetul local

Pentru mai multe detalii studiați documentul: "Facilitățile de care pot beneficia contribuabilii persoane fizice și juridice la plata obligațiilor față de bugetul local." 

Sus

1. Persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane încadrate în grad I de invaliditate, respectiv reprezentanții legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în grad I de invaliditate:
- cerere tip – PMA-V3-01 - descarcă aici
- Copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție);
- Extras CF original, actualizat al imobilului (nu mai vechi de 30 de zile);
- Certificat de persoană cu handicap adult/minor;
- CIV (cartea de identitate a autovehiculului);
- Talon (certificat de înmatriculare);
- Certificat de naștere minor;
- Certificat de casătorie.

Sus

2. Veterani de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război:
            -  cerere tip – PMA-V3-02 - descarcă aici
            -  Buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție);
            -  Extras de Carte funciară, actualizat al imobilelor/terenurilor intravilane/extravilane;
            -  Legitimație de veteran de război/văduvă de război sau văduve necăsătorite ale veteranilor de război;
            -  CIV (cartea de identitate a autovehiculului);
            -  Talon (certificat de înmatriculare).
Sus

3. Persoane prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990 privind acodarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare și persoane prevăzute la art.1 din O.G. nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice:
  • cerere tip – PMA-V3-03 - descarcă aici
  • Buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție);
  • Certificat de căsătorie;
  • Extras de Carte funciară, actualizat al imobilului/terenului extravilan;
  • Hotărâre privind acordarea unor drepturi prevăzute la art.1 al Decretului – lege nr.118/1990, cu modificările și completările ulterioare și art.1 din O.G. nr.105/1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.189/2000, cu modificările și completările ulterioare;
  • CIV (cartea de identitate a autovehiculului);
  • Talon (certificat de înmatriculare).
Sus

4. Persoane prevăzute în Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989 și pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 nr. 341/2004:

-  cerere tip – PMA-V3-04 - descarcă aici
-  act de identitate soț/soție;
-  certificat de căsătorie;
-  certificat de revoluționar;
- declarație pe proprie răspundere a proprietarului clădirii că în clădire nu se desfășoare activități economice, nu se obțin venituri din închiriere;
-  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Sus

5. Facilități la plata impozitului pe clădiri și teren pentru organizații nonprofit, folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ:

- cerere tip – PMA-V3-05 - descarcă aici
-  statutul organizației;
-  memoriu de activitate al organizației;
-  declarație că în clădirile/terenul pentru care se solicită scutirea se desfășoară activități fără scop lucrativ;
- alte documente considerate relevante în susținerea cererii.

Sus

6. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și terenul aferent clădirilor utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către asociațiile și fundațiile acreditate ca furnizori de servicii sociale:

- cerere tip – PMA-V3-06 - descarcă aici
- actul de înființare al asociației sau fundației;
- statutul asociației/fundației;
- certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale al asociației sau fundației;
- memoriu de activitate;
- raportul de monitorizare din cadrul celei mai recente misiuni de inspecție, întocmit de inspectorii sociali;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Sus

7. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art.16 din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al umor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată:

- cerere tip – PMA-V3-07 - descarcă aici
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului ;
- documentul de restituire a clădirii și terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public;
-  extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Sus

8. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren restituite potrivit art. 1 alin.(5) din O.U.G. nr.83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, republicată:

- cerere tip – PMA-V3-08 - descarcă aici
- copie buletin/carte de identitate a solicitantului (soț și soție);
- documentul de restituire a clădirii și terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Sus

9. Facilități la plata impozitului pentru clădirile și teren retrocedate potrivit art. 1 alin.(10) din O.U.G. nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, republicată:

- cerere tip – PMA-V3-09 - descarcă aici
- copie cod unic de înregistrare;
- documentul de restituire a clădirii și terenului;
- contractul de închiriere din care rezultă că în clădire se menține afectațiunea de interes public;
- extras de carte funciară, nu mai vechi de 30 de zile.

Sus

10. Facilități impozit clădiri și teren pentru imobile afectate de calamități naturale:

- cerere tip – PMA-V3-10 - descarcă aici
- extras de Carte funciară, actualizat al imobilului;
- copie B.I./C.I.

Sus

11. Facilități fiscale la plata impozitului pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, actualizată:

- cerere tip – PMA-V3-11 - descarcă aici
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- nota tehnică de constatare, încheiată în condițiile legii;
- autorizația de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-șef al municipiului Arad, după caz;
- procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să rezulte că s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare.

Sus

12. Facilități fiscale la plata impozitului /taxei pentru clădirile la care s-au realizat lucrări în condițiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare:

- cerere tip – PMA-V3-12 - descarcă aici
- copie buletin/ carte de identitate a solicitantului;
- Extras CF actualizat al imobilului;
- nota tehnică de constatare, încheiată în condițiile legii;
- autorizația de construire sau avizul tehnic prealabil al arhitectului-șef al municipiului Arad, după caz;
- procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor din care să  rezulte că  s-au realizat lucrările consemnate în nota tehnică de constatare.

Sus

[ index Acte Necesare ]


Primarul
 
  Mesaj
  Biografie
  Dispoziții
  Comunicate
  Program de audiențe
  Declaraţii de avere / interese

  "O zi cu Primarul"

 
Viceprimari
 
Bibarţ Călin
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

Bognar Levente Grigorie
  Biografie
  Structura din subordine
  Declaraţii de avere / interese

  Arhiva Declaraţii de avere / interese
 
Consiliul Local
    Regulamentul C.L.M.
  Componenţă
  Comisii de specialitate
  Declaraţii de avere / interese
  Rapoarte de activitate
  Rapoarte-Legea Transparenţei
  Documente pentru şedinţe
  D.A.S.Arad
  Centrul Municipal de Cultură

 
Primărie
  Regulamentul Primăriei
Organigramă
Secretarul Municipiului
Direcția Venituri
Direcția Economică
Arhitect Șef
Direcția Patrimoniu
Direcția Tehnică
Direcția Comunicare
Direcția Achizții Publice, Administrativ
Instituții subordonate
Declaratii de avere / interese
 
 
 
Calendar evenimente
 
Decembrie 2018


1
2
3
4
5
6
7
8
9
16

 
Certificări
 


 


Primaria Arad: cod 310130, Arad, Blvd. Revolutiei, nr. 75 Tel: +40 257 281850, Fax +40 257 284744
© 2009, ALIAS Com & Primăria Arad, All Rights Reserved